tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott apa GYES-jogosultsága tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Beltag GYES-e

Kérdés: Átveheti-e a tartósan beteg 10 éven aluli gyermekükre tekintettel folyósított GYES-t a közös háztartásban élő feleségétől az édesapa, aki egy bt. egyedüli beltagja, és a bt. által számlázott munkáját otthon végzi? A társaság kültagja nem végez munkát a cégben, és alkalmazott sincs. A beltag a társaságból nem vesz fel jövedelmet, de a garantált bérminimum után megfizeti a járulékokat. Szünetel-e a járulékfizetési kötelezettsége a GYES ideje alatt?
Részlet a válaszból: […]végez a betéti társaságban, tehát a társaság tevékenysége gyakorlásában nem munkaviszony és nem megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik. A Tbj-tv. 4. §-ának d) pontja alapján ezért társas vállalkozónak minősül, aki után a betéti társaság - jö­vedelemfelvétel hiányában - legalább a minimálbér alapulvételével köteles a biztosított társas vállalkozót terhelő 10 százalékos nyugdíjjárulékot és a minimálbér másfélszeresének megfelelő összeg alapulvételével a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot megfizetni. Ezen a kötelezettségen nem változtat az a tény, hogy a beltag gyermekgondozási segélyben részesül, tekintettel arra, hogy az ellátás folyósításának időtartama alatt is folytatja személyes közreműködését a társaság tevékenysége gyakorlásában [Tbj-tv. 28. § (1) bekezdésének a) pontja]. 2012-től a társadalombiztosítási járulékot felváltotta az ugyancsak 27 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adó, mely a társas vállalkozót foglalkoztató gazdasági társaságot terheli. Alapja a társas vállalkozó személyes közreműködésére tekintettel kifizetett, az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem, de havonta legalább a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3595
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Apa GYES-jogosultsága

Kérdés: Hogyan alakul a család első gyermekével jelenleg GYES-en lévő édesapa jogosultsága abban az esetben, ha megszületik a második gyermek, és az édesanya TGYÁS-ban, majd GYED-ben részesül? Az apa a GYES igénybevétele mellett dolgozik.
Részlet a válaszból: […]támogatás igénybevétele mellett munkát vállal, és keresőképtelenségére tekintettel táppénzre vagy baleseti táppénzre jogosult. Lefordítva: ugyanazon személy a felsorolt ellátások közül egyszerre csak egyet vehet igénybe, az említett kivételtől eltekintve. Ezt csak alapigazságként jegyezzük meg, mert a kérdés nem teljesen erre irányult. Menjünk tovább! A szülők közös háztartásában élő gyermeke után egyidejűleg csak az egyik szülő jogosult táppénzre, gyermekgondozási díjra. Ha a szülők a közös háztartásban élő gyermekek után egyidejűleg jogosultak lennének a gyermekgondozási segélyre, gyermeknevelési támogatásra, táppénzre, gyermekgondozási díjra és terhességi-gyermekágyi segélyre, úgy ellátást választásuk szerint csak egy jogcímen és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani. Ez volt az, amit igazából kerestünk. Lehet, hogy nem ezt a választ vártuk, de ez a megoldás a kérdésünkre. Alapvetően, tehát a szülők közül, kizárólag az egyik és kizárólag egyfajta ellátást vehet igénybe. Egy kivétel van a fentiek alól, mégpedig az, ha a közös háztartásban élő gyermek után az egyik szülő gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, táppénzt, gyermekgondozási díjat és terhességi-gyermekágyi segélyt vesz igénybe, úgy a másik szülő gyermekápolási táppénzre szerezhet jogosultságot, feltéve hogy az ellátások nem ugyanazon gyermek után kerülnek megállapításra. Ez azonban esetünkben nem jöhet számításba. Már csak azt kell eldönteniük, hogy melyik szülő szeretne a gyermekével otthon lenni, és mikor szeretnének változtatni a jelenlegi felálláson. Ehhez nyújtunk néhány mondatos segítséget azzal, hogy megvizsgáljuk, mi is az a választás napja. Mint tudjuk, az ügyfél választhat a gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, gyermekgondozási díj és terhességi-gyermekágyi segély ellátások között, amennyiben a gyermek korára tekintettel a fentiek közül több ellátásra lehet jogosult. A választás módja a folyósított ellátásról lemondás és az új ellátás igénylése. A választás napja az a nap, amikor az ügyfél az új ellátás iránti kérelmét benyújtja, vagy postára adja. Amennyiben az ügyfél a fentiek szerinti választását a Kincstárnál jelzi, és a választott ellátást nem a Kincstár folyósítja, akkor a kérelem beérkezését követő 3 napon belül intézkedni kell a folyósított ellátásnak a kérelem benyújtása napját követő naptól történő megszüntetése iránt, egyben a választott ellátásra vonatkozó kérelmet - a folyósított ellátásra vonatkozó megszüntetésről szóló értesítéssel együtt - meg kell küldeni szintén 3 napon belül a választott ellátás folyósítására illetékes társadalombiztosítási szervnek. Amennyiben a megszüntetésre csak késedelmesen kerül sor, és a késedelem miatt a választás napját követő időszakra is történik ellátás folyósítása, akkor is el kell ismerni a választás napját, és az azt követő időszakra utalt ellátás jogalap nélkülinek minősül azzal, hogy az igénybevétele az ügyfélnek nem felróható. Ezért haladéktalanul tájékoztatni kell az ügyfelet levélben - befizetési csekket mellékelve -, hogy soron kívül fizesse vissza a felvett ellátást annak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2745