Kiküldött munkavállaló táppénzalapja

Kérdés: Táppénzalapnak minősül az adóköteles külföldi napidíj, melyből egyéni társadalombiztosítási járulék kerül levonásra? Figyelembe kell venni, hogy történik-e keresetveszteség?
Részlet a válaszából: […] ...társadalombiztosításijárulék-alapot képező jövedelem.Abban az esetben tehát, ha a kiküldött munkavállalónak fizetett díjazás után az adókötelezettség teljesítése a magyar jogszabályok alapján Magyarországon történik, a társadalombiztosításijárulék-alapot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Török állampolgárok személyi jövedelemadója

Kérdés: Terheli Magyarországon személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség egy török anyacég magyarországi fióktelepén kiküldetésben dolgozó török állampolgárságú alkalmazottak jövedelmét? A munkavállalók után a társadalombiztosítási járulékot a török anyacég fizeti meg.
Részlet a válaszából: […] ...Magyarországon munkát kiküldetésben végző magán-személyek adókötelezettségét az 1996. évi CI. tv. 15. cikke szerint kell meghatározni. Főszabály szerint a Magyarországon végzett munka Magyar-országon adóköteles. Ettől eltérően nem Magyarországon, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Járulék bevallásának és fizetésének késedelme, elmaradása

Kérdés: Milyen jogkövetkezmények sújthatják az adózót a járulékok bevallásának, illetőleg megfizetésének késedelme vagy elmaradása esetén?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettséget.Az Art. 220. §-a alapján, ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az Art.-ben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Jövedelempótló kártérítés közterhei

Kérdés: Terheli járulék-, adó- és szociálishozzá-járulásiadó-fizetési kötelezettség a jövedelempótló kártérítést, amelyet a bíróság a kórházi ellátásával összefüggésben ítélt meg egy beteg részére? Amennyiben a megítélt összeget terheli járulék- és adókötelezettség, akkor a megítélt összegből kell levonni, és az így keletkezett nettó összeget kell a volt beteg részére kifizetni, vagy a bíróság által megítélt összeget kell kifizetendőnek tekinteni, és visszafelé kell az intézménynek számolnia?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 6:519. §-a alapján, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.Abban az esetben, ha a bíróság megállapítja a felelősséget, kártérítést ítél meg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Hazautazás és munkába járás költségei

Kérdés: Megtéríthető egyszerre a hazautazás és a munkába járás költsége a munkavállaló részére abban az esetben, ha a cég székhelye Budapesten van, és a dolgozó egy másik budapesti kerületből jár autóval a munkavégzés helyére, viszont az állandó lakcíme vidéken van?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. szabályai a kormányrendelet feltételrendszeréből kiindulva, de azt tágabban értelmezve a költségtérítés mentességéről vagy adókötelezettségéről szólnak.A 39/2010. Korm. rendelet szerint a munkába járás kifejezés gyűjtőfogalom, a napi munkába járást és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Ekhós munkavállaló juttatásai

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást választó munkavállalók esetében a jutalom, a bérlet-hozzájárulás, illetve az egyéb cafeteriaelemek után? Az szja szerinti adózás alá eső dolgozók esetében ezek a tételek a bérhez hasonlóan adóznak, kérdés viszont, hogy az ekhósok esetében ezen juttatások után szintén az általános szabályok szerint kell megfizetni a közterheket, vagy ebben az esetben is alkalmazható az ekho?
Részlet a válaszából: […] ...következtében az egyébként személyijövedelemadó-köteles jövedelmek adózása kikerül a személyi jövedelemadó hatálya alól, és az adókötelezettséget az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai szerint kell teljesíteni. A szabályozásból az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Rendezvény résztvevőinek napidíja

Kérdés: Kell rendelkeznie adóazonosító jellel egy magyarországi székhelyű egyesület által más EU-tagállamban szervezett rendezvény nem magyar állampolgárságú résztvevőinek abban az esetben, ha részükre az étkezés fedezésére napidíjat fizetnének forintban, illetve euróban, valamint a szállás költségét számla ellenében fizetnék ki az EU-tagállambeli hotelnek? Az érintett személyek és az egyesület között semmilyen jogviszony nem áll fenn. A részt vevő magánszemélyek részben EGT-tagállamok, részben harmadik országok állampolgárai, és vannak köztük kiskorú gyermekek is. Terheli a magánszemélyt, illetőleg az egyesületet adó- vagy járulékfizetési kötelezettség Magyarországon? Ha igen, van adómentes rész? Szükséges a kifizetéshez az A1-es igazolás és/vagy adóilletőség-igazolás?
Részlet a válaszából: […] ...egyezmény alapján határozható meg, hogy a magánszemély az illetőség államában adózik-e.A kifizetésről - akár Magyarországon terheli adókötelezettség, akár a magánszemély illetősége szerinti országban - a kifizetőnek adatszolgáltatási kötelezettsége van,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott tanulók

Kérdés: Milyen kóddal kell biztosítottként bejelentenie egy egyéni vállalkozónak a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott tanulókat? Elegendő a minimálbér 60 százalékának megfelelő összegű bérezés, illetve keletkezik adókötelezettség az ennél magasabb összegű kifizetés esetén?
Részlet a válaszából: […] A szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott tanulóra a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján, tehát munkaviszonyban álló dolgozóként terjed ki a biztosítás, így rá vonatkozóan a 'T1041-es biztosítotti bejelentőn a 1101-es kódot kell alkalmazni.Ami a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Termőföld értékesítése

Kérdés: Kell személyi jövedelemadót fizetni, és ha igen, akkor milyen összegben, ha egy magánszemély értékesíteni kíván egy összesen 20 hektár nagyságú szántót és legelőt, amit 2018-ban az édesapjától kapott ajándékba?
Részlet a válaszából: […] ...terheli.Abban az esetben, ha a termőföld értékesítéséből származó jövedelem a fentiek szerint nem adómentes, a jövedelmet és az adókötelezettséget az ingatlan értékesítésére vonatkozó általános szabályok szerint kell kiszámítani.Az ingatlan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Pályázat nyerteseinek díjazása

Kérdés: Hogyan kell elbírálni az adókötelezettséget abban az esetben, ha egy egyházi intézmény novellaíró pályázatot ír ki hitéleti témával kapcsolatban, melyre a kiírásnak megfelelő életkorú gyermekek, fiatalok pályázhatnak szerte az országból, és a nyertes pályázatok beküldői könyv-utalványt kapnak az egyházi jogi személy forrásából, amelynek értéke a helyezéstől függően változó, de egyes esetekben meghaladja a minimálbér 25 százalékát? Milyen jogcímen adható ez a juttatás?
Részlet a válaszából: […] Vetélkedőnek, versenynek minősül az olyan esemény, ahol a nyeremény, díj megszerzése nem a szerencsétől vagy a véletlentől, hanem nagymértékben a magánszemély teljesítményétől, tudásától, ügyességétől függ. A novellaíró pályázat, melynek nyerteseit valamely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.
1
2
3
31