Tanulószerződéses tanuló betegszabadsága

Kérdés: Adóköteles a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetében a betegszabadság idejére járó juttatás?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.11. pontja szerint adómentes– a szakképző iskolai tanulónak a tanulószerződés alapján kötelezően kifizetett díjazás, valamint– a tanulószerződéses tanulót jogszabály alapján megillető kiegészítő pénzbeli juttatás, továbbá– a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 11.

Egynapos egyszerűsített foglalkoztatás

Kérdés: Minden esetben napi számfejtéseket kell-e végezni, amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka 1-1 napos, tekintettel arra, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás nem kedvezményes szabályainak alkalmazása esetén a bér kifizetése a napi munkavégzés befejezésekor történik? A bevallás és befizetés határideje ez esetben is a tárgyhót követő 12-e? Kell-e naponta minden esetben igazolást adni ugyanúgy, mint a kilépő dolgozóknál a kilépéskori igazolás az éves adóbevalláshoz?
Részlet a válaszából: […] Egynapos foglalkoztatás esetén a bért egy napra számfejtenikell, a munkavállalónak pedig mindazon – a munkaviszony megszűnéséhezkapcsolódó – elszámolásokat, igazolásokat át kell adni, amit különbözőtörvények előírnak. A járulékok, illetve munkavállalótól levont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 18.

86 százalékos egészségkárosodott személy státusza

Kérdés: Hányas rokkantsági csoportba tartozik egy 86 százalékos egészségkárosodott rokkantnyugdíjas személy? Dolgozhat-e abban az esetben, ha a II. csoportba sorolják?
Részlet a válaszából: […] Arra a kérdésre, hogy a 86 százalékos mértékbenegészségkárosodott személy melyik rokkantsági csoportba tartozik, csak azOrszágos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által kiadottszakhatósági állásfoglalás alapján lehet választ adni. Ugyanis abban azesetben, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Szuperbruttósítás társadalombiztosítási ellátások esetén

Kérdés: Meg kell-e emelni 27 százalékkal a TGYÁS, GYED, illetve a táppénz összegét a személyi jövedelemadó számításánál, tekintettel arra, hogy a foglalkoztató ezek után nem fizet társadalombiztosítási járulékot?
Részlet a válaszából: […] Nem minden jogszabályban kell keresni mélyebb értelmet, mertnincs benne. Ilyen az adóalap-kiegészítés, vagy népszerű nevén aszuperbruttósítás is. A jogalkotó kicsit bonyolultan egy egyszerű szorzástfogalmazott meg, melynek lényege, hogy az adóalap meghatározásához...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 23.

Nyugdíjas közös képviselő adókedvezménye

Kérdés: Jár-e alkalmazotti kedvezmény annak a társasházi közös képviselőnek, aki munkáját nyugdíj folyósítása mellett napi 8 órában végzi, illetményét tiszteletdíjként veszi fel, ami után az szja-t ő fizeti?
Részlet a válaszából: […] Nem. Ennek az az oka, hogy a leírtak szerint a közös képviselő nem áll munkaviszonyban a társasházzal, hanem a tevékenységét megbízottként végzi. Az Szja-tv. 33. § (1) bekezdése alapján a bérjövedelem 18 százaléka, legfeljebb havi 9000 forint adójóváírás csökkenti az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 13.

Társadalombiztosítási ellátások közterhei

Kérdés: Milyen járulékok, és milyen mértékű adók terhelik az alábbi társadalombiztosítási ellátásokat:- táppénz,- terhességi-gyermekágyi segély,- gyermekgondozási díj?
Részlet a válaszából: […] TáppénzA táppénz keresetpótló készpénzszolgáltatás.Táppénz annak jár, aki keresőképtelen, mert betegsége miatt a munkáját nem tudja ellátni, aki terhessége, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosult, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 22.