Kft.-ügyvezető visszamenőleges bejelentése munkaviszonyban

Kérdés:

Egy egyéni vállalkozó 2017. május 1-jétől 2022. augusztus 31-ig kisadózói tevékenységet folytatott. Emellett egyszemélyes kft.-jében ingyenes megbízási jogviszonyban látta el az ügyvezetői teendőket. 2023. év elején nyugdíjigényt nyújtott be. Az ezzel kapcsolatos eljárás során a nyugdíjbiztosítás nem fogadta el kisadózóként szerzett szolgálati idejét arra hivatkozással, hogy a biztosítás társas vállalkozóként terjedt ki rá. A nyugdíjbiztosítás az adóhatósághoz fordult, amely jogkövetési eljárás keretében vizsgálta az ügyet, és egyetértett az állásponttal, illetve ennek megfelelően szólította fel a céget az önellenőrzésre. A cég nem ért egyet teljes egészében ezzel a véleménnyel, de elejét szeretnék venni az ezzel kapcsolatos jogvitának mind a kormányhivatallal, mind pedig az adóhatósággal. Lehetséges ebben az esetben az a megoldás, hogy az érintett tagot visszamenőlegesen részmunkaidős munkaviszonyra jelentse be a cég, és ennek megfelelően végezzék el az önellenőrzést?

Részlet a válaszából: […] ...alapján a foglalkoztató záros határidőn belül nem folytatja le az önellenőrzést.)A NAV a nyugdíjbiztosítás jelzése alapján nem adóellenőrzést, hanem jogkövetési eljárást kezdeményezett.Az Air. 91. §-a értelmében az adóhatóság jogkövetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye II.

Kérdés: Jár a szakirányú oktatás és a duális képzés szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye a termelési szünetre? Milyen bizonylatok, dokumentumok szükségesek az adókedvezmény igénybevételének igazolásához (pl. egy adóellenőrzés során)?
Részlet a válaszából: […] ...Ezenkívül jelenléti nyilvántartásra, a bérszámfejtési dokumentumokra, valamint a szakképzési munkaszerződésre is szükség lesz pl. egy adóellenőrzés során.(Kéziratzárás: 2023. 04....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

NAV-ellenőrzés

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak abban az esetben, ha a NAV értesítőt küldött a részére ellenőrzés megindításáról, és az előkészületek során észrevette, hogy a vizsgált időszakban egy munkavállaló bejelentése nem történt meg, illetve az egyszerűsített foglalkoztatottak nem szerepelnek a '08-as bevallásban? Beküldhető a bejelentés, illetve az önellenőrzés annak ellenére, hogy az ellenőrzésről szóló értesítőt, illetve a megbízólevelet már letöltötték a cégkapuról?
Részlet a válaszából: […] ...kiválasztási rendszer, valamint az egyedi kockázatelemzés eredményeként állapítja meg végül a NAV, hogy jogkövetési vizsgálatot vagy adóellenőrzést indít az adózóval szemben.Érdemes tisztában lenni az adóellenőrzés és a jogkövetési vizsgálat részleteivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Személyi kedvezmény érvényesítése

Kérdés: Valóban jogosult adókedvezményre 2019. január 1-jétől egy endometriózisban szenvedő munkavállaló? Amennyiben igen, akkor már a 2019. május 20-ig benyújtandó 2018. évre szóló személyijövedelemadó-bevallásban is érvényesíthető a kedvezmény abban az esetben, ha a dolgozó orvosi igazolással rendelkezik arról, hogy a betegsége már évek óta fennáll?
Részlet a válaszából: […] ...módosíthatóak. Az orvosi igazolást nem kell csatolni az adóbevalláshoz, de az el-évülési idő végéig meg kell őrizni, mert egy esetleges adóellenőrzéskor a kedvezményre jogosultság ezzel igazolható.2018-ra a 2019. május 20-ig benyújtandó adóbevallásban érvényesíthető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Aktív korúak ellátásában részesülő családtag foglalkoztatása

Kérdés: Foglalkoztathatja ideiglenesen segítő családtagként a jelenleg aktív korúak jövedelempótló támogatásában részesülő lányát egy egyszemélyes kft. tagja úgy, hogy jövedelmet semmilyen formában nem fizet a számára?
Amennyiben igen, akkor milyen igazolás, illetve bejelentés szükséges a foglalkoztatáshoz, hogy egy esetleges ellenőrzés során ne legyen probléma?
Részlet a válaszából: […] ...tekinteni. Végezetül fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a leírtaknak az ad különös jelentőséget, hogy egy esetleges munkaügyi, illetőleg adóellenőrzés során a hatóságok a vonatkozó törvényi szabályok alapján arra is jogosultak, hogy a jogviszonyt átminősítsék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.

Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének átvállalása

Kérdés: Átvállalhatja az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetését egy betéti társaság a kültagja helyett, aki a társaságban csak alkalmanként végez munkát 0 forintos megbízási díj ellenében, így nem keletkezik biztosítási kötelezettsége, és más jogcímen sem biztosított?
Részlet a válaszából: […] ...jelen esetben ezt a megoldást nem javasoljuk, hiszen a felek között fennálló megbízási jogviszonyra tekintettel egy esetleges adóellenőrzés életszerűen vélelmezhetné az átvállalt járulék összegét megbízási díjnak, annak összes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Önellenőrzési szándék bejelentése

Kérdés: Valóban késlelteti az adóhatósági ellenőrzés megindítását, ha az adóalany bejelenti az önellenőrzési szándékát? Mennyi időre halasztható el ebben az esetben az ellenőrzés?
Részlet a válaszából: […] ...adózó az előzetes bejelentést megteszi, az állami adó- és vámhatóság a bejelentéstől számított tizenöt napig valóban nem indíthat adóellenőrzést az adózónál a bejelentés szerinti adómegállapítási időszak és adónem tekintetében. Ez természetesen nem jelenti azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Járuléktartozás öröklése

Kérdés: Van valamilyen teendője, illetve kötelezettsége egy váratlanul elhunyt egyéni vállalkozó két gyermekének abban az esetben, ha tudomásuk van arról, hogy édesapjuknak nagy összegű járuléktartozása volt, amelyet havi részletekben fizetett? Mi fog történni most ezzel a tartozással?
Részlet a válaszából: […] ...Végezetül érdemesnek tartjuk még azt is megemlíteni, hogy az adóhatóság az elhunyt személy adókötelezettségét utólagos adóellenőrzés keretében is vizsgálhatja. Amennyiben az eljárás során esetlegesen adóhiányt tár fel, az örököst kötelezheti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Valóban nem számlázhat fizetett ünnepnapot, nincs fizetett szabadsága, illetve betegség esetén nem jogosult betegszabadságra és táppénzre az a 66 éves nyugdíjas egyéni vállalkozó, aki szerződésben rögzített órabér ellenében napi 8 órában dolgozik, és közteherfizetési kötelezettségét a kisadózó vállalkozók tételes adójára vonatkozó szabályok alapján teljesíti?
Részlet a válaszából: […] ...biztosított vállalkozói jogviszonyban.Amennyiben tehát a fent említett hét feltételből kettő fennáll, egy esetleges adóellenőrzés során átminősítéstől nem kell tartani. Ugyanakkor tudomásul kell venni (illetve a vállalkozási díjat,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Lakhatási támogatás I.

Kérdés: Valóban adhat egy budapesti székhelyű munkáltató adómentesen albérleti hozzájárulást annak a munkavállalójának, akinek az állandó lakhelye Szegeden van, de hétfőtől péntekig a fővárosban tartózkodik munkavégzés céljából? Melyik jogszabályban található meg ez a rendelkezés?
Részlet a válaszából: […] ...a munkaviszonyból származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani. Amennyiben a hiányosság egy esetleges adóellenőrzés során derül ki, akkor az adóhatóság határozatában az egyébként a munkáltatót (foglalkoztatót) terhelő közterheket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 24.
1
2
3