Keresőképtelenség igazolása

Kérdés: Hogyan tudja igazolni a munkavállaló a keresőképtelenségét a világjárvány alatt? Hogyan juttatja el az orvos az igazolást a fertőzött keresőképtelen munkavállaló részére, illetve hogyan jut el az igazolás a munkáltatóhoz?
Részlet a válaszából: […] ...világjárvány ügyviteli feladatokra való kihatása, az átalakulás gyorsító ösztönzése, ha úgy tetszik, egyszerűsítése a keresőképtelenség igazolásának több évtizedes változatlanságát sem hagyta érintetlenül, és gyökeresen alakította át a rögzült folyamatot....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Kormánytisztviselő jogviszonya

Kérdés: Milyen szempontok alapján történt az illetmény és a szabadság megállapítása annak a kormánytisztviselőnek, aki korábban a Kttv. hatálya alá tartozott, de jogviszonya - beleegyezésével - a Kit. hatálya alá tartozó jogviszonnyá alakult át?
Részlet a válaszából: […] ...értékhatárok között a szinte ismeretlen béralku is megjelenik a közigazgatásban.Amennyiben az érintettek a jogviszonyuk jelentős átalakulásával nem értettek egyet, két hónap felmentési idővel kérelmezhették a jogviszony felmentéssel történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Hogyan veszik figyelembe a rokkantnyugdíj, illetve az abból átalakult rokkantsági ellátás időszakát az öregségi nyugdíj számítása során?
Részlet a válaszából: […] ...járt. Ez az időszak szolgálati időként és keresetként azonban nem vehető figyelembe. 2012-től a rokkantsági nyugdíj - az ellátórendszer átalakulása miatt - megváltozott munkaképességűek ellátásává alakult. Ezek az új típusú ellátások pedig nem minősülnek nyugdíjnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 11.

Munkáltató személyében bekövetkező változás

Kérdés: Hogyan kell eljárnia az átadó, illetve az átvevő munkáltatónak munkáltatói jogutódlás esetén? Ki kell léptetnie, illetve ki kell jelentenie a 'T1041 nyomtatványon a dolgozókat az átadónak ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztatottak jogviszonya.Jogutódlás esetén a jogelőd személyében bekövetkezett változás szükségessé teszi a jogelőd által az átalakulásig foglalkoztatott biztosítottak jogviszonyának egészségbiztosítási nyilvántartásban történő lezárását, egyidejűleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Pénzbeli ellátások összege munkáltató jogutódlással történő átalakulása esetén

Kérdés: Befolyásolja az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak összegét a munkáltató jogutódlással történő átalakulása?
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztató átalakulása nem csupán szervezéstechnikai és a munkakörnyezetben bekövetkező változással jár, hanem a munkavállalók szerzett, egyéb jogosultságaira is kihatással lehet.A munkáltató személyében beálló változás esetén a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Kisadózó ügyvédi iroda

Kérdés: Valóban választhatja a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti közteherfizetést az ügyvédi iroda is? Amennyiben igen, akkor valamennyi tag bejelenthető kisadózóként? Főállásúként vagy nem főállású kisadózóként kell figyelembe venni ebben ez esetben azt a tagot, aki még nem érte el a nyugdíjkorhatárt, de 40 éves jogosultsági ideje alapján már a nők kedvezményes nyugdíjában részesül?
Részlet a válaszából: […] ...üzemeltetése besorolású tevékenységből származó bevétel megszerzése esetén a bevétel megszerzését megelőző nappal;- az átalakulást, egyesülést, szétválást megelőző nappal, ha az átalakulás, egyesülés, szétválás következtében a vállalkozás már...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Iskolaszövetkezet tagja

Kérdés: Milyen munkajogi előírások vonatkoznak az iskolaszövetkezet és tagja között létrejött munkaviszonyra?
Részlet a válaszából: […] ...szabályokat (általános rendelkezések; a szövetkezet szervezete; a szövetkezeti tagsági jogviszony; kisebbségvédelem; a szövetkezet átalakulása, egyesülése és szétválása; a szövetkezet megszűnése).A Szöv-tv. II. fejezete, ezen belül a 7-13/A. §-ok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

1953-ban született férfi korhatár előtti ellátása

Kérdés: Jogosult korhatár előtti ellátásra egy 1953. július 13-án született férfi, akinek jelenleg 37 év szolgálati ideje van?
Részlet a válaszából: […] ...január 1-jével a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer átalakult. Az átalakulás egyik eredménye, hogy 2012-től nyugellátást csak a nyugdíjkorhatár betöltésétől lehet megállapítani és folyósítani. A korhatár előtti nyugellátásokat a korhatár előtti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 3.

Kültag jogviszonya

Kérdés: Milyen szabályokat kell figyelembe venni egy betéti társaság kültagjának foglalkoztatása során? Kötelező ténylegesen közreműködnie a társaság tevékenységében?
Részlet a válaszából: […] ...akkor a kültagot üzletvezetésre és képviseletre jogosított tagnak kell tekinteni az új beltag vagy a közkereseti társasággá történő átalakulás cégbírósági bejelentéséig (legfeljebb 6 hónapos időtartamra), illetve ezt követően is e változásbejegyzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 21.

Táppénz irányadó időszaka munkáltató átalakulása esetén

Kérdés: Mi lesz a táppénz irányadó időszaka azoknak a munkavállalóknak az esetében, akiknek a korábbi munkáltatója, egy szövetkezet átalakult, és egy kft. lett a jogutódja? Az előd és a jogutód munkáltató is kifizetőhelyként működik, az átalakuláskor a jövedelemigazolásokat kiállították. Helyesen járnak-e el, ha az előző teljes év lesz az irányadó időszak, hiszen az adatok rendelkezésre állnak?
Részlet a válaszából: […]  Még mielőtt a táppénz összegét állapítanánk meg, a dolgozókbiztosítási idejét kell meghatározni. A jog­utódlás következtében a dolgozókbiztosításban töltött ideje folyamatos.A táppénz összegének megállapítását befolyásolja az irányadóidőszak, és ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 20.
1
2