Amerikai állampolgár részére fizetett díjazás közterhei

Kérdés: Magyarországon kell megfizetnie a közterheket egy kulturális verseny amerikai illetőségű magánszemély zsűritagja részére járó juttatás után abban az esetben, ha a magánszemélynek Amerikában nincs vállalkozása, és a díjazását a magyar bankszámlájára kapja forintban? Minősíthető művészeti tevékenységnek a zsűrizés, vagy önálló tevékenységként kell figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] Adózás szempontjából elsődleges fontosságú a tevékenység minősítése. Álláspontunk szerint a kulturális versenyen zsűrizést végző személy tevékenysége nem minősíthető művészeti tevékenységnek, hiszen a zsűritag az alkotás, létrehozás folyamatának nem személyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

Amerikai állampolgárságú megbízottak jogviszonya

Kérdés: Keletkezik biztosítási és járulékfizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy Magyarországon bejegyzett amerikai-magyar tulajdonú kft. USA-ban élő, de magyar állampolgársággal is rendelkező, megbízási szerződés alapján munkát végző munkavállalóknak a minimálbér 30 százalékát nagyságrendekkel meghaladó megbízási díjat fizet? A munkavégzésre néhány munkavál­laló esetében az USA-ban, néhány esetében pedig Magyarországon kerül sor, és az érintettek Amerikában mindannyian nyugdíjasok, diákok, vagy biztosítással rendelkeznek.
Részlet a válaszából: […] Tekintve, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem EGT-tagállam, és nem olyan ország, amellyel hazánknak hatályos szociálpolitikai egyezménye van (noha ennek előkészítése folyamatban van), így a Magyarországon munkát végző megbízottak biztosítási kötelezettségét az általános...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Amerikai állampolgárságú ügyvezető jogviszonya

Kérdés: Keletkezik biztosítási jogviszonya, illetve járulékfizetési kötelezettsége egy újonnan alakult kft. amerikai állampolgárságú ügyvezetőjének, aki az alapító okirat értelmében díjazás nélkül végzi a tevékenységét? Az ügyvezető az USA-ban él, és Magyarországon sem tartózkodási engedéllyel, sem tajjal, sem adóazonosító jellel nem rendelkezik. A kft. alapítója egy amerikai cég, és jelenleg folyamatban van két magyar állampolgárságú ügyvezető bejegyzése is.
Részlet a válaszából: […] A kft. ügyvezetője az ügyvezetői teendőket munka­viszonyban vagy megbízási jogviszony keretében láthatja el a Gt. vonatkozó [22. § (2) bekezdése] rendelkezései értelmében. Mindezt a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja annyiban egészíti ki, hogy amennyiben tag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 26.

Külföldi sportolók ekhós adózása

Kérdés: Választhatják-e az ekhós adózási módot azok az amerikai állampolgárságú kosárlabdázók, akiket egy sportegyesület teljes munkaidős munkaviszonyban foglalkoztat, tekintettel arra, hogy 2011-től a megfelelő FEOR-szám esetén a sportolókra is kiterjesztették az ekhoválasztás lehetőségét? A sportolók rendelkeznek ideiglenes lakcímmel és munkavállalási engedéllyel is.
Részlet a válaszából: […] Feltételezhetően hivatásos sportolókról van szó, akik -amennyiben az Ekho-tv.-ben meghatározott további feltételeknek is elegettesznek - választhatják az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásfizetését. Az ekho alkalmazhatósága szempontjából ugyanis közömbös a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.

Amerikai állampolgárnak kifizetett találmányi díj közterhei

Kérdés: Kell-e személyi jövedelemadót levonni egy amerikai állampolgárnak öröklés útján kifizetett találmányi díjból, vagy megkaphatja a bruttó összeget? Kell-e 11 százalékos ehót fizetni a kifizetőnek? Szükség van-e valamilyen igazolásra az APEH-től vagy az illetőtől?
Részlet a válaszából: […] A személyi jövedelemadó hatálya a magánszemélyre, annakjövedelmére és a jövedelemmel összefüggő adókötelezettségre terjed ki.A magánszemély illetőségének megállapításánál figyelembekell venni, hogy a magánszemély nem számít belföldi illetőségűnek abban azországban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 16.

Amerikai és angol állampolgárok biztosítása

Kérdés: Milyen engedélyek alapján foglalkoztathatja egy 100 százalékos magyar tulajdonban lévő nyelviskolát működtető gazdasági társaság munkáltató az angol és amerikai állampolgárságú nyelvtanárait? Biztosítottá válnak-e valamilyen államközi vagy egyéb egyezmény alapján? Milyen közterheket kell megfizetni a részükre kifizetett jövedelem után, illetve kell-e utánuk tételes vagy százalékos ehót fizetni? A magyarországi tartózkodás munkáltató által átvállalt költségeinek van-e adózási, társadalombiztosítási terhe?
Részlet a válaszából: […] Kérdezőnk ugyan nem nevezte meg azt a jogviszonyt, amelynekkeretében a nyelvtanárok foglalkoztatása megvalósul, azonban úgy véljük, hogyesetükben munkaviszonyról van szó, már csak azért is, mivel munkáltatónaknevezi a nyelviskolát működtető társaságot. A hatályos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 30.

Amerikai állampolgárok 2006. évi osztaléka

Kérdés: Terheli-e 4 százalékos eho-fizetési kötelezettség egy kft. amerikai tulajdonosai részére kifizetett 2006. évi osztalékot, amelyből a cég 15 százalékos osztalékadót vont le?
Részlet a válaszából: […] ...lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény (Nyt.) szerintbejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint- a hontalan.Amennyiben tehát az amerikai állampolgárságú tag a felsoroltpontok egyike alá sem tartozik - azaz külföldinek minősül -, osztalékát nemterheli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.

Amerikai állampolgárságú beltag kötelezettségei

Kérdés: Kell-e biztosítási jogviszonyt létesítenie (EMMA-, OEP-bejelentés), illetve járulékköteles jövedelmet felvennie egy bt. amerikai állampolgárságú beltagjának, ha Magyarországon tartózkodási engedélyt kapott? Változtat-e a válaszon az, ha a beltag az USA-ban nyugdíjas?
Részlet a válaszából: […] ...feltétel együttesen nem teljesülhet,mivel a kérdésben szereplő bt. minden bizonnyal magyarországi illetőségű. Ebbőlkövetkezően az amerikai állampolgárságú tagnak a betéti társaságban szerzettjövedelme személyi jövedelemadó alapját képezi, s mint ilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.

Amerikai állampolgárságú ügyvezető részére bérelt lakás közterhei

Kérdés: Milyen járulék- és adóterhei vannak a társaságnak és az egyénnek 2005-ben és 2006-ban egy kft. amerikai állampolgárságú, munkaviszonyban álló ügyvezető igazgatója és családja részére bérelt lakás bérleti díja után? A számla a kft. nevére szól, a bérleti díjat a társaság költségei között elszámolja. A kft. belső szabályzata úgy rendelkezik, hogy a menedzsment részére lakást biztosít.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 69. § (1) bekezdés e) pontja értelmébentermészetbeni juttatásnak minősül a munkáltató által valamennyi munkavállaló (erendelkezés alkalmazásában ideértve a munkáltatóhoz az Mt. előírásai szerintkirendelt munkavállalót is) által megismerhető belső...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 21.

Amerikai állampolgárságú beltag vállalkozói járuléka

Kérdés: Kell-e vállalkozói járulékot fizetni egy betéti társaság amerikai állampolgárságú beltagjának, ha tagi jogviszonya alapján jövedelmet nem vesz fel? Ha igen, akkor mi az alapja a járuléknak? Módosít-e a fizetési kötelezettségen, ha a beltag hazájában nyugdíjas?
Részlet a válaszából: […] A vállalkozói járulék fizetésének kötelezettségét az Ftv.vezette be 2005. január 1-jétől. A törvény értelmében az egyéni és a társasvállalkozónak 4 százalékos mértékű vállalkozói járulékot kell fizetni, amelynekalapja az egészségbiztosítási járulék alapját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 7.
1
2