Keresés eredménye

14 találat a megadott amerikai állampolgár tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Amerikai állampolgár részére fizetett díjazás közterhei
Kérdés: Magyarországon kell megfizetnie a közterheket egy kulturális verseny amerikai illetőségű magánszemély zsűritagja részére járó juttatás után abban az esetben, ha a magánszemélynek Amerikában nincs vállalkozása, és a díjazását a magyar bankszámlájára kapja forintban? Minősíthető művészeti tevékenységnek a zsűrizés, vagy önálló tevékenységként kell figyelembe venni?
Részlet a válaszból: […]értelmében mind a vállalkozási nyereség, mind a szabad foglalkozásból származó jövedelem főszabály szerint csak a magánszemély (vállalkozás) illetősége szerinti államban adóztatható. Ez alól kivételt jelent, hogy ha a személy a tevékenységének kifejtéséhez a másik szerződő államban telephellyel (állandó berendezéssel) rendelkezik, ekkor a jövedelemnek az a része, amely a telephelynek (állandó berendezésnek) tudható be, a másik államban adóztatható. A 13. cikkben megfogalmazásra kerül még egy kivétel, mégpedig ha a magánszemély a vonatkozó adózási évben összesen 183 napot meghaladó időszakot vagy időszakokat tölt el ebben a másik államban. A kérdés ugyan nem tartalmaz részletes információt az amerikai illetőségű zsűritag Magyarországon kifejtett tevékenységének körülményeire,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4822
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Amerikai állampolgárságú megbízottak jogviszonya
Kérdés: Keletkezik biztosítási és járulékfizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy Magyarországon bejegyzett amerikai-magyar tulajdonú kft. USA-ban élő, de magyar állampolgársággal is rendelkező, megbízási szerződés alapján munkát végző munkavállalóknak a minimálbér 30 százalékát nagyságrendekkel meghaladó megbízási díjat fizet? A munkavégzésre néhány munkavál­laló esetében az USA-ban, néhány esetében pedig Magyarországon kerül sor, és az érintettek Amerikában mindannyian nyugdíjasok, diákok, vagy biztosítással rendelkeznek.
Részlet a válaszból: […]a megbízási díjból származó jövedelem után a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót, illetve le kell vonni a 10 százalékos nyugdíjjárulékot és a 7 százalékos egészségbiztosítási járulékot.Azon megbízottak esetében viszont, akik a munkát Amerikában végzik, annak a tényezőnek is jelentősége van, hogy a megbízási szerződés létesítése során melyik állam jogát alkalmazták.A Tbj-tv. 4. h) pontja értelmében ugyanis akkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4449
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Amerikai állampolgárságú ügyvezető jogviszonya
Kérdés: Keletkezik biztosítási jogviszonya, illetve járulékfizetési kötelezettsége egy újonnan alakult kft. amerikai állampolgárságú ügyvezetőjének, aki az alapító okirat értelmében díjazás nélkül végzi a tevékenységét? Az ügyvezető az USA-ban él, és Magyarországon sem tartózkodási engedéllyel, sem tajjal, sem adóazonosító jellel nem rendelkezik. A kft. alapítója egy amerikai cég, és jelenleg folyamatban van két magyar állampolgárságú ügyvezető bejegyzése is.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4031
4. találat: Külföldi sportolók ekhós adózása
Kérdés: Választhatják-e az ekhós adózási módot azok az amerikai állampolgárságú kosárlabdázók, akiket egy sportegyesület teljes munkaidős munkaviszonyban foglalkoztat, tekintettel arra, hogy 2011-től a megfelelő FEOR-szám esetén a sportolókra is kiterjesztették az ekhoválasztás lehetőségét? A sportolók rendelkeznek ideiglenes lakcímmel és munkavállalási engedéllyel is.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3452
5. találat: Amerikai állampolgárnak kifizetett találmányi díj közterhei
Kérdés: Kell-e személyi jövedelemadót levonni egy amerikai állampolgárnak öröklés útján kifizetett találmányi díjból, vagy megkaphatja a bruttó összeget? Kell-e 11 százalékos ehót fizetni a kifizetőnek? Szükség van-e valamilyen igazolásra az APEH-től vagy az illetőtől?
Részlet a válaszból: […]kell az adót megállapítania, levonnia és befizetnie. Nem kell az adót levonni, bevallani és megfizetni, ha nemzetközi egyezmény szerint a bevétel nem adóztatható belföldön, és a külföldi igazolja az illetőségét. A külföldi illetőség igazolására a külföldi adóhatóság - az adómentességhez való jogosultság igazolására a nemzetközi szervezet - által kiállított okirat hiteles magyar nyelvű fordításáról készült másolat szolgál (illetőségigazolás). Az illetőséget adóévenként kell igazolni akkor is, ha az illetőség a korábban benyújtott illetőségigazolás óta nem változott. Az illetőségigazolást az adóévben történt első kifizetés időpontját, az illetőség változása esetén a változást követő első kifizetés időpontját megelőzően kell átadni. Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2315
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Amerikai és angol állampolgárok biztosítása
Kérdés: Milyen engedélyek alapján foglalkoztathatja egy 100 százalékos magyar tulajdonban lévő nyelviskolát működtető gazdasági társaság munkáltató az angol és amerikai állampolgárságú nyelvtanárait? Biztosítottá válnak-e valamilyen államközi vagy egyéb egyezmény alapján? Milyen közterheket kell megfizetni a részükre kifizetett jövedelem után, illetve kell-e utánuk tételes vagy százalékos ehót fizetni? A magyarországi tartózkodás munkáltató által átvállalt költségeinek van-e adózási, társadalombiztosítási terhe?
Részlet a válaszból: […]adókötelezettség terheli. Ez azt jelenti, hogy az általános szabályoknak megfelelően a társaságnak a munkavállalók béréből adóelőleget kell levonni, valamint a munkavállalóknak az adóévben elért belföldi jövedelmeikről és ezek személyi jövedelemadójáról adóbevallást kell benyújtaniuk. Az adóelőleg levonásakor a törvényi feltételek megléte esetén a munkaviszonyost megillető kedvezmények érvényesíthetők (pl. adójóváírás). A levont adóelőleget az elszámolt hónapot követő hónap 12. napjáig kell bevallani és befizetni. Amennyiben a külföldi személy az adott adóévben 183 napnál kevesebbet tartózkodik Magyarországon, vagy az éves adóbevallás készítésekor kiderül, hogy a magyarországi jelenlét valójában nem haladta meg a 183 napot, a külföldi nem Magyarországon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1981
7. találat: Amerikai állampolgárok 2006. évi osztaléka
Kérdés: Terheli-e 4 százalékos eho-fizetési kötelezettség egy kft. amerikai tulajdonosai részére kifizetett 2006. évi osztalékot, amelyből a cég 15 százalékos osztalékadót vont le?
Részlet a válaszból: […]jogállású, valamint a menekültként elismert személy, - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1902
8. találat: Amerikai állampolgárságú beltag kötelezettségei
Kérdés: Kell-e biztosítási jogviszonyt létesítenie (EMMA-, OEP-bejelentés), illetve járulékköteles jövedelmet felvennie egy bt. amerikai állampolgárságú beltagjának, ha Magyarországon tartózkodási engedélyt kapott? Változtat-e a válaszon az, ha a beltag az USA-ban nyugdíjas?
Részlet a válaszból: […]önálló munkáért kapott jövedelme Magyarországon adóztatható, ugyanis az említett cikkely (2) bekezdésébe foglalt hármas feltétel együttesen nem teljesülhet, mivel a kérdésben szereplő bt. minden bizonnyal magyarországi illetőségű. Ebből következően az amerikai állampolgárságú tagnak a betéti társaságban szerzett jövedelme személyi jövedelemadó alapját képezi, s mint ilyen, járulékalapot képező jövedelemnek is minősül. Ez pedig azt jelenti, hogy utána az általános szabályok szerint keletkezik a bt.-ben a járulékfizetési kötelezettség. A tagsági jogviszony kissé kilóg a sorból abban a tekintetben, hogy itt jövedelemre tekintet nélkül jön létre a biztosítás, amelynek következtében a járulékokat a minimálbérnek megfelelő összeg után akkor is meg kell fizetni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1432
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
9. találat: Amerikai állampolgárságú ügyvezető részére bérelt lakás közterhei
Kérdés: Milyen járulék- és adóterhei vannak a társaságnak és az egyénnek 2005-ben és 2006-ban egy kft. amerikai állampolgárságú, munkaviszonyban álló ügyvezető igazgatója és családja részére bérelt lakás bérleti díja után? A számla a kft. nevére szól, a bérleti díjat a társaság költségei között elszámolja. A kft. belső szabályzata úgy rendelkezik, hogy a menedzsment részére lakást biztosít.
Részlet a válaszból: […]megelőzően a munkáltatónál vagy annak jogelődjénél volt munkavállaló -, vagy - az előbbiek és/vagy közeli hozzátartozóik részére, azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel (ideértve azt az esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos módszerrel meghatározott keret terhére választható), feltéve hogy a juttatásra jogosultak körét a belső szabályzat nem egyénileg, hanem a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más - munkaköri feladattal kapcsolatos teljesítménytől nem függő - közös[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1363
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Amerikai állampolgárságú beltag vállalkozói járuléka
Kérdés: Kell-e vállalkozói járulékot fizetni egy betéti társaság amerikai állampolgárságú beltagjának, ha tagi jogviszonya alapján jövedelmet nem vesz fel? Ha igen, akkor mi az alapja a járuléknak? Módosít-e a fizetési kötelezettségen, ha a beltag hazájában nyugdíjas?
Részlet a válaszból: […]ha részére vállalkozói kivét, vagy a társas vállalkozó részére jövedelem kifizetésére nem került sor. Nem kell vállalkozói járulékot fizetni az alábbi személyeknek: 1. Annak az egyéni és társas vállalkozónak, aki a vállalkozói tevékenysége folytatásával egyidejűleg munkaviszonyban is áll, és munkaideje eléri a heti 36 órát. E személyek munkaviszonyuk után fizetnek munkavállalói járulékot, munkaadójuk munkaadói járulékot, és ellátásként is jogosultak lehetnek munkanélküli-járadékra. 2. Aki öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, vagy arra jogosulttá vált. A Tbj-tv. szerint ugyanis a saját jogú nyugdíjasként vállalkozói tevékenységet folytató személy kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozónak minősül.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. március 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1345
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés