Tartósan álláskereső személy foglalkoztatása

Kérdés: Jogosult valamilyen kedvezményre a munkáltató abban az esetben, ha 2018. november 15-től tartósan álláskereső munkavállalót kíván foglalkoztatni? Amennyiben igen, akkor milyen feltételekkel vehető igénybe a kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 462/C. §-a értelmében a tartósan álláskereső természetes személyt adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe.A kedvezmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény tartósan álláskereső munkavállaló után

Kérdés: Érvényesítheti a munkáltató a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt egy olyan munkavállaló után, aki most kezdte meg az ügyintézést a munkaügyi központnál a tartósan álláskereső státuszról szóló igazolás kiállítása érdekében, amely előreláthatóan így nem fog elkészülni a munkába lépés napjáig?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 462/C. §-ának (3) bekezdése alapján azt a személyt kell tartósan álláskeresőnek tekinteni, akit az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 275 napon belül legalább 183 napig álláskeresőként nyilvántartott. Ugyanezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 7.

Egyéni vállalkozó munkáltató járulékkedvezménye

Kérdés: Igénybe veheti-e a 3 hónapos, regisztrált munkanélküli foglalkoztatása után a járulékkedvezményt az egyéni vállalkozó munkáltató is?
Részlet a válaszából: […] A járulékkedvezmény egy, a foglalkoztatás bővítése ésrugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2005. évi CLXXX.tv. által idén bevezetett új állami támogatási forma, amely a mikro-, kis- ésközépvállalkozások, valamint a civil szervezetek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 17.

Alkalmi munkavállaló és regisztrált munkanélküli foglalkoztatása

Kérdés: Foglalkoztathat-e egy vendéglátó-ipari üzlet alkalmi munkavállalói könyvvel kisegítő felszolgálót? Hol kell jelezni az adóhatóságnak vagy a társadalombiztosításnak, hogy a regisztrált munkanélküli után járó járulékmentességet igénybe szeretné venni a cég, abban az esetben, ha 2006. január 1-jétől 3 hónapnál hosszabb ideig foglalkoztatja a munkavállalót? Kell-e ezt külön jelenteni az EMMA-ba vagy a társadalombiztosításnak?
Részlet a válaszából: […] A kérdés első részét illetően elmondható, hogy az Amk-tv.nem szab korlátot az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott személymunkáltatójára vonatkozóan, feltéve hogy az jogképes. Tehát a vendéglátó-ipariüzlet is foglalkoztathat alkalmi munkavállalói könyvvel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.

Munkanélküli foglalkoztatása

Kérdés: Az Eho-tv. 7. § h) pontja alapján a tartósan munkanélküli foglalkoztatása esetén a foglalkoztató mentesül a tételes eho megfizetése alól. A mentességet illetően a munkaügyi központtal kötött munkakipróbálás támogatásának tartamára, vagy annak lejárta után is, esetleg nyugdíjazása időpontjáig minősül a dolgozó tartósan munkanélkülinek? Ha ez a dolgozó munkahelyet változtat, az új munkáltató részesül-e a mentességben?
Részlet a válaszából: […] Valóban, az Eho-tv. 7. § (1) bekezdése h) pontja értelmébennem kell megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást az ötven év felettitartósan álláskereső személy foglalkoztatása esetén. A törvény 10. § (4) bekezdése mindehhez annyit fűz, hogy ajogszabály...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 7.