tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott APEH-ellenőrzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: APEH-ellenőrzés

Kérdés: Hol lehet hozzájutni ahhoz az új jogszabályhoz, amely alapján az APEH 2006-ban az ellenőrzéseit végzi?
Részlet a válaszból: […]akik áfakötelezettségük minimalizálása érdekében bevallásaikban nagy összegű értékesítést terhelő általános forgalmi adó kötelezettséggel szembe ugyancsak a nagy összegű beszerzés előzetesen felszámított adóját állították. - Folytatni kell a "szárnlázók-átszámlázók", értékesítési láncolatok felkutatását, valamint azon evaadóalanyok vizsgálatát, akik az adózási mód adta lehetőségeket kihasználva nem valós költségj-övedelem átcsoportosítást hajtanak végre. - Tartósan veszteséges adózók vizsgálata, figyelemmel a veszteség finanszírozási forrásaira is. - Bevallás benyújtását rendszeresen elmulasztó, illetve több éven keresztül nullás bevallást adók ellenőrzése. - A tulajdonosváltással érintett vállalkozások esetén kiemelt figyelmet kell fordítani az üzletrészek mint értékpapírok adásvételének adójogi vizsgálatára. - A meghirdetett moratóriumra tekintettel változatlanul figyelemmel kell kísérni a vállalkozói szerződések munkajogi, illetve társadalombiztosítási szempontból történő megfelelő minősítését. Indokolt esetben élni kell a jogviszony átminősítésének lehetőségével, be nem jelentett alkalmazott esetében pedig - ennek jogkövetkezményei mellett - az adók és járulékok utólagos megállapításával. - Az építőipari vállalkozásoknál - a bevétel- és költségelszámolások mellett - fokozottan ellenőrizni kell a foglalkoztatás szabályszerűségét. - Folytatni kell a számítástechnikai eszközök, alkatrészek, szoftverek forgalmazásával foglalkozó adózók ellenőrzését. - A tradicionális szakágazatok mellett figyelmet kell fordítani a távközléssel, informatikával, reklám- és médiaiparral, gazdasági szaktanácsadással foglalkozó vállalkozások vizsgálatára. - Indokolt vizsgálni a hulladékkereskedelemben 2006. január 1-jétől bevezetésre kerülő fordított adózás szabályainak gyakorlatban való érvényesülését. - Azokban az esetekben, amelyekben az import mentességének feltétele egy Közösségen belüli értékesítés, indokolt a Vám- és Pénzügyőrséggel kialakított együttműködés keretében kapott információk alapján a mentességet megalapozó feltétel vizsgálata az érintett adózóknál. - Előtérbe kell helyezni a regisztrációsadó-köteles körbe tartozó gépjárműveket értékesítő adóalanyok körében végzett ellenőrzéseket, vizsgálni kell a Közösségen belüli beszerzéshez kapcsolódó adókötelezettség, illetve a különbözet szerinti adózással történő adófizetés teljesítését. - A feltételes adómegállapítással érintett adózók körében végzett ellenőrzések kapcsán figyelmet kell fordítani arra, hogy a feltételes adómegállapítás iránti kérelemben közölt tényállásnak megfelelően valósult-e meg az ügylet. 2. Az adóbevételi szempontból kiemelt kockázatot jelentő gazdasági folyamatok, ügyletek vizsgálati irányai - A járulékok bevallási rendjének 2006. április 1-jétől történő változását követően - különösen a bevezetés időszakában - a teljességvizsgálat után fokozottan ellenőrizni kell a kötelezettséget elmulasztókat. - A társadalombiztosítási alapokból történő szolgáltatások fedezetének biztosítására a munkáltatóknál és kifizetőknél a járulékkötelezettségek teljesítésének (kapcsolódóan az szja alapjának) szabályszerűségi vizsgálata. - A jelentős költségvetési kapcsolatok miatt kiemelten kell vizsgálni a gyógyszerforgalmazás teljes vertikumát, különös tekintettel a gyógyszertámogatásra. - A közösségen belüli ügyletek jogszerűségének vizsgálata. Az EU-s tagországokból érkező kontrolladatok összevetése az adózó által benyújtott összesítő nyilatkozat adataival, felhasználva az EU-s tagországok közötti információcserét. - Különös figyelmet kell fordítani az országhatáron túlnyúló és az országhatáron belüli "körbeszámlázásos" ügyletekre egyaránt. - Kiemelt feladat a harmadik országokkal kapcsolatos export-import ügyletek ellenőrzése, figyelemmel a vámhatóság adatszolgáltatására. - Kapcsolt vállalkozások közötti áralkalmazás és költségelszámolások ellenőrzése (transzferárak vizsgálata), minden adózói kört érintően. - A korábban érvényesített adókedvezmények feltételrendszerének elévülési időn belüli felülvizsgálata valamennyi érintett adó- és támogatásnem vonatkozásában. - Fokozottan ellenőrizni kell az ingatlantranzakciókhoz (pl. építés, értékesítés, bérbeadás, apport) kapcsolódó adókötelezettségek teljesítését. - Folytatni kell a vagyongyarapodásos vizsgálatokat az azonos érdekkörbe tartozó gazdálkodókra és magánszemélyekre kiterjesztve. - Magánszemélyek körében végzett ellenőrzéseknél (önadózók és munkáltatók által elszámolókra egyaránt) fokozott figyelemmel kell lenni: = a külön adózó jövedelmet szerzők körére, = azokra, akik 2001., illetve azt követően adókedvezményre jogosító biztosításukat 10 éven belül megszüntették, = a lakás célú hiteltörlesztés utáni adókedvezményt igénybe vevők körére, = az ingatlanértékesítésből származó jövedelem lakás célú felhasználására, = azokra, akiknek a bevallott jövedelme egymást követő kétéves bevallási időszak tekintetében sem érte el a mindenkori minimálbért. Az igazgatóság vezetője - fenti vizsgálati szempontokon túl - az adóhatósági jelenlét újabb irányait is megjelölheti, figyelembe véve az igazgatóság illetékességi területén tapasztalt kockázatot jelentő gazdasági folyamatokat és adózói magatartásokat. II. Az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök Kiemelten kell ellenőrizni az Irányelv 1. számú mellékletében szereplő tevékenységeket végzőket, amennyiben jövedelmezőségük (eredmény/nettó árbevétel) 50%-kal kevesebb az egyes térségekre, gazdálkodási formákra tekintettel megállapított jövedelmezőségi mutatók értékénél. Az erre irányuló fokozott ellenőrzés szempontjai: - Az építőanyag-kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozók, vállalkozások ellenőrzése során elsősorban az árbevétel bizonylatolására, a költségek elszámolásának szabályszerűségére, az árukészletekre (igazolt eredet stb.) kell kiemelt figyelemmel lenni. - Nagy hangsúlyt kell fektetni a kereskedelmiszálláshely-szolgáltatást nyújtó vállalkozók, vállalkozások ellenőrzésére, különös tekintettel az adóhatósági regisztrációjukra, a bevételek teljeskörűségére, a költségelszámolás szabályszerűségére. -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1530
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,