tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott albérleti hozzájárulás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Lakhatási támogatás II.

Kérdés: Adható adómentesen az albérleti hozzájárulás annak a dolgozónak, akinek van egy 25 százalékos tulajdonrésze egy lakásban, abban a városban, ahol a munkáltató székhelye is található, de nem tud benne lakni, mert a lakás haszon-élvezettel terhelt, és a haszonélvező ott is lakik?
Részlet a válaszból: […]helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el a 3 órát.Az adómentesség feltétele tehát, hogy a munkavállaló ne rendelkezzen lakás tulajdonával, haszonélvezeti jogával. E szabály alkalmazásában közömbös, hogy a magánszemély teljes vagy résztulajdonnal rendelkezik, a tulajdonlás, illetve haszonélvezet ténye kizárja az adómentes mobilitási célú lakhatási támogatás nyújtásának lehetőségét. A munkáltatónak ettől függetlenül lehetősége van a magánszemély lakhatásához támogatást nyújtani, amely ebben az esetben munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül.A 2017. évi LXXVII. tv. 2018. január 1-jei hatálybalépési időponttal módosította ezt a szabályt, miszerint "a munkáltató által nyújtott lakhatási támogatás abban az esetben tekinthető mobilitási célú lakhatási támogatásnak, ha a munkavállaló nem rendelkezett a munkaviszony létrejöttét megelőző 12 hónapban, és nem rendelkezik a támogatás nyújtásának időpontjában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5551

2. találat: Lakhatási támogatás I.

Kérdés: Valóban adhat egy budapesti székhelyű munkáltató adómentesen albérleti hozzájárulást annak a munkavállalójának, akinek az állandó lakhelye Szegeden van, de hétfőtől péntekig a fővárosban tartózkodik munkavégzés céljából? Melyik jogszabályban található meg ez a rendelkezés?
Részlet a válaszból: […]csökkenő összegre.Az ugyanazon munkáltató által nyújtott mobilitási célú lakhatási támogatás havi értékéből tehát- a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40 százalékát,- a foglalkoztatás második 24 hónapjában a minimálbér 25 százalékát,- a foglalkoztatás első 48 hónapját követő 12 hónapban a minimálbér 15 százalékátmeg nem haladó összeg minősül adómentesnek az Szja-tv. 1. számú mellékletének 2.11. pontja alapján.Tekintettel arra, hogy korábban ez a juttatás nem volt elérhető, a 2017. január 1-jét megelőzően kezdődött foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás első hónapjának 2017. január hónapját kell tekinteni, tehát azok a munkavállalók sem esnek el ettől a lehetőségtől, akik már hosszabb ideje állnak a munkáltató alkalmazásában.2018. január 1-jétől pozitív változás lesz, hogy a lakhatási támogatás havi értékéből- a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 60 százalékát,- a foglalkoztatás második 24 hónapjában a minimál-bér 40 százalékát,- a foglalkoztatás első 48 hónapját követő 12 hónapban a minimálbér 20 százalékátmeg nem haladó összeg lehet majd adómentes, viszont ettől az időponttól az ugyanazon munkáltatóval létrejött új munkaviszony esetén a foglalkoztatás időtartamát a munkaviszonyok időtartamának összeszámításával kell meghatározni.Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkáltató által nyújtott mobilitási célú lakhatási támogatás adómentességével kapcsolatos szabályok alkalmazásában ugyanazon munkáltatónak minősül az a személy is, aki (amely) a munkáltatónak a Tao-tv. szerinti kapcsolt vállalkozása, illetve nem tekinthető munkavállalónak az a magánszemély, akivel a munkáltató a Tao-tv. szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő eset szerinti kapcsolatban áll.A Tao-tv. értelmében kapcsolt vállalkozás:a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,b) az adózó és az a személy, amely az adózóban - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,c) az adózó és más személy, ha harmadik személy - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik, azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni,d) a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll,e) az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll,f) az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg.Ez azt is jelenti, hogy például egy kft. ügyvezetői tevékenységet ellátó 60 százalékos tulajdonosa akkor sem kaphat ilyen juttatást, ha a feladatait munka-viszony keretében látja el.A lakhatási támogatás havi értékekénta) a munkavállaló által bérelt lakás bizonylattal igazolt havi bérleti díjából a munkáltató által térített rész,b) a munkáltató által bérelt lakás bizonylattal igazolt havi bérleti díjából a munkavállaló által meg nem térített rész,c) a munkáltató tulajdonában álló lakásban biztosított lakhatás szokásos piaci értékéből a munkavállaló által meg nem térített részvehető figyelembe.Amennyiben munkavállaló által bérelt ugyanazon lakás tekintetében több magánszemély is jogosult adómentes lakhatási támogatás igénybevételére, azt közülük csak - a döntésük szerinti - egyikük veheti igénybe.A munkavállalónak nyilatkozatot kell tennie a munkáltatója részére a jogosultsági feltételek teljesüléséről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5550

3. találat: Albérleti hozzájárulás közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni, illetve milyen kedvezmények vehetők igénybe a munkavállaló részére adott albérleti hozzájárulás után? Milyen teendői vannak a munkáltatónak ezzel kapcsolatban?
Részlet a válaszból: […]kapcsolódóan. A természetben nyújtott szolgáltatások közül adómentes a munkáltató által a költözködéshez nyújtott szolgáltatás (pl. tehergépkocsi kölcsönzése) olyan esetekben, amikor a dolgozónak munkáltatói, szolgálati érdekből változik a lakóhelye, áthelyezés miatt. Az adómentességi szabály csak akkor alkalmazható, ha arra munkáltatói, szolgálati érdekből van szükség. Ez akkor fordulhat elő, ha a dolgozó a továbbiakban tartósan másik településen dolgozik. Nem indokolt adómentesen nyújtani a költözködéshez ezt a szolgáltatást, ha a dolgozó saját érdekében változtat lakhelyet, vagy egyébként azonos településen belül költözik el. Adómentes természetbeni juttatás, ha a munkáltató az alkalmazottat munkásszálláson helyezi el, és ott ingyenes vagy kedvezményes lakhatást biztosít. A munkásszállás a kifizető tulajdonában lévő vagy általa bérelt olyan szálláshely, amely lakóhelyiségenként egynél több, a kifizetővel munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, akinek nincs lakóhelye azon a településen, ahol a munkahelye van. A munkásszálláson kizárólag a kifizetővel munkaviszonyban álló magánszemély szállásolható el. Ezért nem minősíthető munkásszállásnak az a lakás, ahol a munkaviszonyban álló magánszemély mellett annak hozzátartozója részére is biztosítanak szállást. Az adómentességnek fontos feltétele, hogy a munkásszálláson lakóhelyiségenként egynél több, tehát legalább két magánszemély elhelyezésére legyen lehetőség. Természetesen előfordulhat olyan eset, hogy a munkásszálláson nincs "telt ház", ezért nem minden lakóhelyiségben laknak legalább ketten. Az adómentesség szempontjából azt kell vizsgálni, hogy elvileg lehetőség van-e legalább két munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2012
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Albérleti hozzájárulás közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettség keletkezik a munkáltató által az alkalmazottja részére fizetett havi 5-10 ezer forint összegű albérleti hozzájárulás után?
Részlet a válaszból: […]kedvezmény nem kapcsolódik. Ezért az albérleti hozzájárulás - mivel munkaviszonyra tekintettel fizetik ki - munkaviszonyból származó bérjövedelemnek minősül. A munkáltatónak és a
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 936
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Albérleti hozzájárulás közterhei

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetni a főfoglalkozású dolgozó részére juttatott havi 20 ezer forint összegű albérleti hozzájárulás után?
Részlet a válaszból: […]százalék társadalombiztosítási járulékot, mind pedig a 8,5 százalék nyugdíjjárulékot és a 4 százalék egészségbiztosítási járulékot meg kell utána fizetni. Amennyiben a vállalkozás valamennyi munkavállalójának azonos feltételek mellett nyújtana hasonló támogatást - mégpedig oly módon, hogy az erre vonatkozó, a cég nevére szóló számla ellenértékét megtérítené - akkor adóköteles természetbeni juttatásról beszélhetnénk. Ebben az esetben csak 44 százalék személyi jövedelemadó és 29 százalék tb-járulék terhelné a juttatást. Adómentes viszont a szolgálati lakásban vagy a munkásszálláson történő elhelyezés. Az 1994/253. adózási kérdés szerint szolgálati lakás az olyan állami lakás, amely nem lakásügyi hatóság, hanem más állami szerv rendelkezése alatt áll, és kizárólag a szervvel munka-, illetőleg szolgálati viszonyban álló személyek elhelyezésére szolgál. Munkásszállás - az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.6. pontja szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 902
Kapcsolódó tárgyszavak: