Lakhatási támogatás I.

Kérdés: Valóban adhat egy budapesti székhelyű munkáltató adómentesen albérleti hozzájárulást annak a munkavállalójának, akinek az állandó lakhelye Szegeden van, de hétfőtől péntekig a fővárosban tartózkodik munkavégzés céljából? Melyik jogszabályban található meg ez a rendelkezés?
Részlet a válaszából: […] 2017. január 1-jétől az Szja-tv. 1. számú mellékletének 2.11 pontja valóban lehetővé teszi, hogy a munkáltató által nyújtott mobilitási célú lakhatási támogatás értékéből egy meghatározott részhez adómentesen juthasson hozzá a munkavállaló.A mobilitási célú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 24.

Lakhatási támogatás II.

Kérdés: Adható adómentesen az albérleti hozzájárulás annak a dolgozónak, akinek van egy 25 százalékos tulajdonrésze egy lakásban, abban a városban, ahol a munkáltató székhelye is található, de nem tud benne lakni, mert a lakás haszon-élvezettel terhelt, és a haszonélvező ott is lakik?
Részlet a válaszából: […] Az adómentesen adható mobilitási célú lakhatási támogatás szabályait az Szja-tv. 1. számú mellékletének 9.7.2 pontja tartalmazza. Több feltétel együttes fennállása mellett a b) alpont alapján a munkáltató által nyújtott lakhatási támogatás abban az esetben tekinthető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 24.

Cafeteriajogosultság

Kérdés: Jogszerű a cafeteriaszabályzatban a munkáltató azon rendelkezésre, mely szerint a cafeteria a próbaidő időtartamára és a felmondási időre nem jár? Amennyiben egy ilyen rendelkezés esetlegesen nem jogszerű, akkor elfogadható az a rendelkezés, amely szerint a próbaidő tartamára cafeteria nem jár, azonban a sikeres próbaidő leteltét követően a munkavállaló visszamenőlegesen megkapja a juttatásokat?
Részlet a válaszából: […] A cafeteria-rendszer célja a munkavállaló motiválása. A munkáltató szabadon eldöntheti, hogy a munkavállalónak milyen feltételek teljesülése esetén – munkakör, munkaidő, munkában töltött idő stb., ide nem értve az egyéni munkateljesítményt – ad juttatást a cafeteria...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.

Külföldi üdülés

Kérdés: Milyen jogcímen cafeteriaelem a külföldi üdülés, melyik törvény teszi lehetővé a juttatását? Ki adhatja, ki kaphatja, és hogyan lehet elszámolni? Alapja-e a társasági adónak, illetve költségként elszámolható-e?
Részlet a válaszából: […] A cafeteriarendszer nem törvényben szabályozott rendszer,hanem a béren kívüli juttatásokat biztosító kifizető által kialakítottrendszer, amelybe gyakorlatilag bármilyen jogcímen beépíthetők juttatások.Életszerűen a cafeteriában a munkáltató elsősorban azokat ajuttatásokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 23.

Albérleti hozzájárulás közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni, illetve milyen kedvezmények vehetők igénybe a munkavállaló részére adott albérleti hozzájárulás után? Milyen teendői vannak a munkáltatónak ezzel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] Az albérleti hozzájárulás az Szja-tv. rendszerében nem élvezmentességet, kedvezményt, ezért az után mind a munkavállalót, mind amunkáltatót adókötelezettség terheli. Az albérleti hozzájárulás a magánszemélyadóköteles összevonandó jövedelme még akkor is, ha számlával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 27.

Cafeteria

Kérdés: Milyen juttatások vonhatók be a cafeteria-rendszerbe, és milyen nyilvántartást kell vezetni a rendszerről?
Részlet a válaszából: […] A cafeteria-rendszer lényege, hogy a dolgozó a cég általéves szinten előre meghatározott összeghatárig dönthet arról év elején, hogy évközben milyen juttatásokat akar igénybe venni. A cafeteria előnye a dolgozó számára, hogy előre látja,milyen mértékű juttatást kap, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 24.

Albérleti hozzájárulás közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettség keletkezik a munkáltató által az alkalmazottja részére fizetett havi 5-10 ezer forint összegű albérleti hozzájárulás után?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató által fizetett albérleti hozzájáruláshoz azSzja-tv. rendszerében semmilyen kedvezmény nem kapcsolódik. Ezért az albérletihozzájárulás – mivel munkaviszonyra tekintettel fizetik ki – munkaviszonybólszármazó bérjövedelemnek minősül. A munkáltatónak és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 8.

Albérleti hozzájárulás közterhei

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetni a főfoglalkozású dolgozó részére juttatott havi 20 ezer forint összegű albérleti hozzájárulás után?
Részlet a válaszából: […] Az albérleti hozzájárulás címén adott juttatás amunkavállaló összevont adóalapját gyarapítja és tekintettel az Szja-tv. 2. §(2) bekezdésében foglaltakra – miszerint a jogcím meghatározásánál a felek (amagánszemély és a bevételt juttató személy, valamint az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 11.

Cafeteria-rendszer

Kérdés: Mit jelent a cafeteria-rendszer? Alkalmazható-e kisebb vállalkozásoknál is?
Részlet a válaszából: […] A cafeteria eredetileg önkiszolgáló éttermet jelent, illetve ennek megfelelőire használják. A humánerőforrás-szakemberek ezt a szót a dolgozók számára választható béren felüli juttatásokra alkalmazzák. Ma lényegében a nagy cégek élnek vele, de kisebb cégeknél is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 7.