Álláskeresési járadékban részesülő személy alkalmi munkavállalása

Kérdés: Meg kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot abban az esetben, ha egy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő személy egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmi munkát vállal, tekintettel arra, hogy ez a munkaviszony nem minősül biztosítási jogviszonynak?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 10. §-a értelmében az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy valóban nem minősül a Tbj-tv. szerinti biztosítottnak, és csak nyug-ellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Versenytilalmi megállapodás egyszerűsített foglalkoztatottakkal

Kérdés: Köthet versenytilalmi megállapodást a munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgozó munkavállalóival? A munkáltató speciális tevékenysége indokolttá teszi a megállapodást minden dolgozó esetében, akivel a cég kapcsolatba kerül. Milyen közterheket kell megfizetni az ilyen címen kifizetett juttatás után?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 4. §-ának (1) bekezdése szerint az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra az Mt. rendelkezéseit, valamint a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseit az Efo-tv.-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Alkalmi munka figyelembevétele szolgálati időként

Kérdés:

Szolgálati időnek számít az alkalmi munkavállalás időszaka?

Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj megállapítása során az alkalmi munkavállalói könyvvel, illetve 2010. augusztus 1-jétől az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás napjait szolgálati időként, az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíjat pedig keresetként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.
Kapcsolódó címkék:  

Korengedményes nyugdíjban részesülő kft.-tag alkalmi munkavállalása

Kérdés: Érvényes a visszafoglalkoztatási tilalom abban az esetben is, ha egy korengedményes nyugdíjban részesülő személy alkalmi munkavállalóként végez munkát annál a cégnél, amelynek tulajdonosa, és amelytől 2011 novemberében nyugdíjba ment? A tag és a felesége együttes tulajdoni része nem éri el az 50 százalékot, és a társasági szerződés nem ír elő személyes munkavégzési kötelezettséget számukra.
Részlet a válaszából: […] ...azEfo-tv. rendelkezéseit betartva egyszerűsített munkaviszonyt létesíthet, hiszena törvény 10. §-ának rendelkezése szerint az alkalmi munkavállalásra irányulóegyszerűsített foglalkoztatás keretében a munkavállaló nem minősül a Tbj-tv.szerint biztosítottnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 10.

Egyszerűsített foglalkoztatott biztosítása

Kérdés: Biztosítottá válik-e az az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott személy, aki után alkalmi munkájára való tekintettel a járulék és a személyi jövedelemadó megfizetése az általános szabályok szerint történik? Milyen ellátásokra válik jogosulttá? A biztosítottakra vonatkozó valamennyi igazolást ki kell-e részére állítani?
Részlet a válaszából: […] Érdekes a kérdés, mivel a vállalkozások általában közterheikcsökkentésének lehetőségét keresik, itt pedig éppen a fordítottjáról van szó.Sajnos azonban a jogszabály nem teszi lehetővé, hogy az egyszerűsítettfoglalkoztatás céljából létesített munkaviszony keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 9.

Egyszerűsített foglalkoztatás

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetnie egy alkalmi munkavállalónak?
Részlet a válaszából: […] 2010. áprilistól megszűnik az alkalmi munkavállalói könyv ésa közteherjegy, azonban úgynevezett egyszerűsített foglalkoztatás keretébentovábbra is lehetőség lesz alkalmi munkavállalót foglalkoztatni. Az Efo-tv. 2.§ 5. pontjába foglalt fogalommeghatározás értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.

Alkalmi munkavállalói könyv

Kérdés: Lesz-e alkalmi munkavállalói könyv 2010-ben?
Részlet a válaszából: […] Hosszú mérlegelés után a parlament elfogadta az Efo-tv.-t,de az alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás még 2010. március31-ig lehetséges. Az egyszerűsített foglalkoztatás 2010. április 1-jétől léphatályba, ennek keretében a foglalkoztatónak nem minden esetben kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 26.

Alkalmi munkavállalás szabályainak módosítása

Kérdés: Hol található meg az alkalmi munka szabályairól szóló törvénymódosítás, és mit tartalmaz pontosan ez a rendelkezés?
Részlet a válaszából: […] Olvasónk az alkalmi munkával kapcsolatosan jelenleg mégsehol sem talál új törvényt, az ugyanis még csak törvényjavaslat formájábanlétezik. Éppen ezért csak a törvényjavaslatban szereplő jogi elgondolásokróltudjuk kérdezőnket tájékoztatni, melyektől a végleges változat, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 24.

AM könyves munkavállaló jogviszonyának munkaviszonnyá minősítése

Kérdés: Joga van-e a munkaügyi ellenőrnek munkaviszonnyá átminősíteni egy AM könyves dolgozó jogviszonyát?
Részlet a válaszából: […] A Met. 1.§ (5) bekezdése alapján a felügyelő jogosulthatósági ellenőrzés során megállapított tényállással összefüggésben afoglalkoztató és a részére munkát végző személy közötti, illetve a munkavégzéscéljából történő átengedése alapjául szolgáló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 24.