Háztartási munka

Kérdés: Milyen módon tudja hivatalosan foglalkoztatni egy magánszemély azt a házaspárt, akik a ház körüli munkákban segítenek neki napi szinten? A férj a kerti munkákat végzi, a feleség pedig a takarítást, a mosást-vasalást, és alkalmanként főz is.
Részlet a válaszából: […] A magánszemély munkaviszony vagy esetleg alkalmi munkavállalás keretében is foglalkoztathat egy másik magánszemélyt, erre a helyzetre azonban létezik egy hivatalos foglalkoztatási forma, amely egy lényegesen kedvezőbb közteherfizetés mellett biztosítja a foglalkoztató és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Munkavégzés CSED mellett

Kérdés: Végezhet alkalmi munkavállalóként munkát a CSED-ben részesülő személy abban az esetben, ha nagyon nehéz anyagi helyzetben van, és az ellátás nem elég a megélhetéséhez?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. szakasza értelmében nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt – keresőtevékenységet folytat.A jogszabály alkalmazásában keresőtevékenységnek [Eb-tv. R. 1. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Kft.-tag személyes közreműködése

Kérdés: Foglalkoztatható egyszerűsített foglalkoztatás keretében egy kft. tagja abban az esetben, ha egyébként nincs személyes közreműködési kötelezettsége, vagy ebben az esetben ez tagi munkavégzésnek minősül? Az érintett tulajdonos egyébként egy betéti társaságnak is tagja, ahol munkaviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket.
Részlet a válaszából: […] Az érvényben lévő jogszabályok kizárólag az ügyvezető, illetve a cégvezető esetében határozzák meg a közreműködés során alkalmazható jogviszonyokat. Abban az esetben, ha egy kft. tulajdonosa úgy dönt, hogy alkalmanként személyesen is munkát kíván végezni a cégében, ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Juttatás munkaviszony megszűnése után

Kérdés: Milyen lehetőség van a munkaviszony megszűnése után a volt alkalmazott részére megállapított prémium, bónusz kifizetésére? A dolgozó munkaviszonya közös megegyezéssel 2020. május 15-én szűnt meg, viszont egészen augusztus 15-ig még segít a volt munkáltatójának szerződések megkötésében, így az aláírt szerződések után kapja az eddigi bónuszokat.
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony megszűnésével, azaz 2020. május 15-én a munkavállaló jogviszonya megszűnik a vállalkozásnál. Természetesen elképzelhető, hogy a korábbi munkavégzésére tekintettel a jogviszony megszűnése után is számfejtenek a dolgozó részére prémiumot, jutalékot vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Álláskeresési járadékban részesülő személy alkalmi munkavállalása

Kérdés: Meg kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot abban az esetben, ha egy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő személy egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmi munkát vállal, tekintettel arra, hogy ez a munkaviszony nem minősül biztosítási jogviszonynak?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 10. §-a értelmében az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy valóban nem minősül a Tbj-tv. szerinti biztosítottnak, és csak nyug-ellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Versenytilalmi megállapodás egyszerűsített foglalkoztatottakkal

Kérdés: Köthet versenytilalmi megállapodást a munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgozó munkavállalóival? A munkáltató speciális tevékenysége indokolttá teszi a megállapodást minden dolgozó esetében, akivel a cég kapcsolatba kerül. Milyen közterheket kell megfizetni az ilyen címen kifizetett juttatás után?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 4. §-ának (1) bekezdése szerint az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra az Mt. rendelkezéseit, valamint a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseit az Efo-tv.-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Alkalmi munkavállaló baleseti táppénze

Kérdés: Egy alkalmi munkavállaló a harmadik munkanapján munkába menet balesetet szenvedett. Jogosult lesz üzemi baleseti táppénzre, ha a baleset üzemisége egyértelműen megállapítható? Hogyan változna a helyzet abban az esetben, ha az érintett munkaviszonyban állna, és első munkanapja reggelén ment volna munkába? Milyen ellátásra lenne jogosult a dolgozó abban az esetben, ha a foglalkoztató a baleset másnapjától tényleges munkaviszonyt létesítene a munkavállalóval?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 10. §-a értelmében az alkalmi munkavállalóra, aki után kedvezményes (tehát nem a Tbj-tv., illetve Szja-tv. szerinti) közteherfizetésre került sor, nem terjed ki a biztosítás, és csak nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 10.

Alkalmi munkavállalás figyelembevétele a nők kedvezményes nyugdíjánál

Kérdés: Hogyan veszik figyelembe a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó kedvezményes nyugdíjnál az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás időszakát?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj megállapítása során az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás napjait szolgálati időként, illetve jogosultsági időként, az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíjat pedig keresetként kell figyelembe venni. Mivel az alkalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Alkalmi munka figyelembevétele szolgálati időként

Kérdés:

Szolgálati időnek számít az alkalmi munkavállalás időszaka?

Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj megállapítása során az alkalmi munkavállalói könyvvel, illetve 2010. augusztus 1-jétől az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás napjait szolgálati időként, az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíjat pedig keresetként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Alkalmi munkavállaló napidíja

Kérdés: Elszámolható a 40 euró összegű napidíj egy alkalmi munkavállaló kamionsofőrnek? Amennyiben igen, akkor ez hogyan történik, tekintettel arra, hogy az egyszerűsített foglalkoztatási elszámolásnál ennek nincs helye?
Részlet a válaszából: […] Az alkalmi munkavállaló foglalkoztatására az Efo-tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Efo-tv. speciális, az általánostól eltérő szabályok alkalmazását írja elő a munkavállalás, foglalkoztatás, adó- és járulékfizetés általános szabályait tartalmazó Mt.-hez, Szja-tv.-hez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.
1
2
3