Keresés eredménye

7 találat a megadott alkalmi munkavállalás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Alkalmi munka figyelembevétele szolgálati időként
Kérdés:

Szolgálati időnek számít az alkalmi munkavállalás időszaka?

Részlet a válaszból: […]Társadalombiztosítási Levelek 299. számában megjelent 5086. számú kérdésre adott válasz úgy értelmezhető, hogy az egyszerűsített munkavállalóként foglalkoztatott nyugdíjalapjába a keresete beszámít. Ugyanakkor az Efo-tv. 10. §-ának (2) bekezdése másképpen ír erről. Mi az oka ennek az ellentmondásnak? A szerző válaszol: Tisztelt Olvasónk! Köszönjük szépen az észrevételt! A Társadalombiztosítási Levelek 299. számában megjelent 5086. kérdésszám alatt azt írtuk, hogy az öregségi nyugdíj megállapítása során az alkalmi munkavállalói könyvvel, illetve 2010. augusztus 1-jétől az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásnak a napjait, melyek után a közteherfizetés megtörtént, szolgálati időként, az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíjat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5086
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Korengedményes nyugdíjban részesülő kft.-tag alkalmi munkavállalása
Kérdés: Érvényes a visszafoglalkoztatási tilalom abban az esetben is, ha egy korengedményes nyugdíjban részesülő személy alkalmi munkavállalóként végez munkát annál a cégnél, amelynek tulajdonosa, és amelytől 2011 novemberében nyugdíjba ment? A tag és a felesége együttes tulajdoni része nem éri el az 50 százalékot, és a társasági szerződés nem ír elő személyes munkavégzési kötelezettséget számukra.
Részlet a válaszból: […]élettárs, egyenes ágbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa), vagy 2. a munkavállalónak a jogi személy munkáltatóval való viszonyában többségi befolyás áll fenn, vagy 3. a jogi személy munkáltató a tagjával, vezető tisztségviselőjével kötött korengedményes megállapodást, vagy 4. a jogi személy munkáltató a tagjának, vezető tisztségviselőjének a hozzátartozójával kötött korengedményes megállapodást, akkor a munkáltatónak kötelezettséget kellett vállalnia arra, hogy a munkavállalóval a korengedményes nyugdíj megállapítását követően - a korengedményes nyugdíj folyósításának időtartamára - nem létesít a Tbj-tv. szerinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3797
3. találat: Egyszerűsített foglalkoztatott biztosítása
Kérdés: Biztosítottá válik-e az az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott személy, aki után alkalmi munkájára való tekintettel a járulék és a személyi jövedelemadó megfizetése az általános szabályok szerint történik? Milyen ellátásokra válik jogosulttá? A biztosítottakra vonatkozó valamennyi igazolást ki kell-e részére állítani?
Részlet a válaszból: […]munkavállalónként 500 forint, alkalmi munka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 1000 forint közterhet köteles fizetni. A törvény nem ad választási lehetőséget, az egyszerűsített foglalkoztatás törvényi feltételeinek megfelelően létrejött munkaviszony esetén a közteherfizetés mértékéről kategorikusan rendelkezik. Az általános mértékű járulékfizetés az egyszerűsített foglalkoztatás céljából létesített munkaviszony esetén csak akkor jöhet szóba (akkor viszont kötelezően), ha a foglalkoztatásra előírt létszám- és időkorlátokat a munkáltató túllépi, ekkortól azonban a foglalkoztatás már nem egyszerűsített, hanem "normál" munkaviszonynak minősül, és a foglalkoztatott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3141
4. találat: Egyszerűsített foglalkoztatás
Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetnie egy alkalmi munkavállalónak?
Részlet a válaszból: […]szabályok szerint kell a járulékokat teljesíteni. A munkaadónak 27 százalékos társadalombiztosítási járulékot (ebből a nyugdíj-biztosítási járulék 24 százalék, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 3 százalék), az alkalmi munkát végző személynek pedig 9,5 százalékos nyugdíjjárulékot (magánnyugdíjpénztár tagja esetében 8 százalék tagdíjat és 1,5 százalék nyugdíjjárulékot), továbbá a 7,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot (ebből az egészségbiztosítási járulék 6 százalék, a munkaerő-piaci járulék 1,5 százalék) kell a munkabér után fizetnie. Az új szabályok szerinti alkalmi munka esetén kedvezőbb adó- és járulékfizetésről nincs szó, csupán annyi előnye van e foglalkoztatási módnak, hogy elegendő a szóbeli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2871
5. találat: Alkalmi munkavállalói könyv
Kérdés: Lesz-e alkalmi munkavállalói könyv 2010-ben?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2844
6. találat: Alkalmi munkavállalás szabályainak módosítása
Kérdés: Hol található meg az alkalmi munka szabályairól szóló törvénymódosítás, és mit tartalmaz pontosan ez a rendelkezés?
Részlet a válaszból: […]munka megkezdéséig meg kell kötni. Ettől eltérően az öt naptári napot meg nem haladó határozott időre szóló munkaviszony létesítése esetén a munkaszerződés írásbeli megkötése nem kötelező. Növénytermesztési idénymunka esetében a munkaszerződést csak abban az esetben kell írásba foglalni, ha azt a munkavállaló kéri, illetve ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama a harminc napot meghaladja. Lényeges szabály, hogy ha a munkaviszony nem egyszerűsített foglalkoztatás céljából jött létre, a munkaszerződés nem módosítható annak érdekében, hogy a munkáltató a munkavállalót egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztassa. Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra az Mt., valamint a minimálbérről szóló jogszabály rendelkezéseit[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2792
7. találat: AM könyves munkavállaló jogviszonyának munkaviszonnyá minősítése
Kérdés: Joga van-e a munkaügyi ellenőrnek munkaviszonnyá átminősíteni egy AM könyves dolgozó jogviszonyát?
Részlet a válaszból: […]fennálló jogviszonyokra, továbbá kiterjeszti az ellenőrzés időpontjában már megszűnt, de korábban fennálló jogviszonyokra is. AM könyves foglalkoztatás esetén a felügyelő szintén jogosult az ellenőrzést megelőzően, illetve az akkor fennálló foglalkoztatási jogviszony minősítésére, amennyiben az adott AM könyv nem tartalmaz bejegyzést, de a felek nyilatkozata arra utal, hogy a munkaviszony létrejött, fennáll, sőt ez esetben a nyilatkozatok és egyéb bizonyítékok alapján bizonyítható, hogy ez nem csak az ellenőrzés napján, hanem már korábbi időponttól is így van. Fontos kiemelni a bírósági állásfoglalást, mely szerint a foglalkoztatónak utólag - az ellenőrzést követően - nincs választási lehetősége a foglalkoztatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2498