Külföldön dolgozó öregségi nyugdíjas személy jövedelme

Kérdés: Hol kell személyi jövedelemadót fizetnie egy öregségi nyugdíjas személynek, aki külföldön dolgozik, de a kinti tartózkodásának ideje nem haladja meg az évi 183 napot? Összevontan kezelik-e ezt a jövedelmet, ha Magyarországon ingatlan-bérbeadásból is keletkezik jövedelme?
Részlet a válaszából: […] ...esetén 16 százalék. Ha az összevonás alá esőjövedelem meghaladja az évi 2 424 000 forintot, akkor a meghaladó részt 27 százalékadóalap-kiegészítéssel meg kell növelni, és a 16 százalék mértékű adót az emeltadóalap után kell meghatározni. A nyugdíj adómentes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 11.

Gyakornok jogállása

Kérdés: Biztosítottá válik az az egyetemi hallgató, aki 6 hétnél hosszabb időt tölt el egy cégnél szakmai gyakorlaton? Be kell jelenteni a 12T1041 számú nyomtatványon? Kell-e részére bármiféle díjazást fizetni, ha igen, keletkezik ez után közteher-fizetési kötelezettség? Be kell jelenteni a 1208-as bevallásban?
Részlet a válaszából: […] ...aszakmai gyakorlatra esetlegesen az adómentességre elő­írt határt meghaladóösszegben kerül díjazás kifizetésre, a meghaladó rész adóalap-kiegészítésselnövelt összege személyijövedelemadó-előleg alapot képez, továbbá azadóelőleg-alap számításánál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.

Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának járulékai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli a magánszemélyeket, illetve a munkáltatót egy kft. nyugdíjas felügyelőbizottsági tagjainak tiszteletdíja után?
Részlet a válaszából: […] ...(27 900 forintot), illetve naptári napokra annak harmincadrészét(930 forintot) [Tbj-tv. 5. § (2) bekezdés]. Ebben az esetben a tiszteletdíjadóalap-kiegészítéssel növelt összege után a kft.-t 27 százalékos mértékűszociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 19.

Kettős állampolgár lakásának bérbeadása

Kérdés: Hogyan kell elszámolnia és megfizetnie az adót annak az amerikai-magyar kettős állampolgárságú nyugdíjas személynek, aki az ellátását az Amerikai Egyesült Államokból kapja, Magyarországon él, és ki szeretné adni az itteni lakását?
Részlet a válaszából: […] ...része, tehát ha az éves összevonás alá eső jövedelem meghaladja a 2424 000 forintot, alkalmazni kell rá a 27 százalékos adóalap-kiegészítést. A bérbeadásból származó adóévi összes jövedelemrevonatkozóan – a jövedelem megállapításának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 19.

Lakás bérbeadásából származó jövedelem

Kérdés: Mi számít jövedelemnek egy adószámmal rendelkező nyugdíjas személy esetében, aki lakást ad bérbe egy magánszemélynek? Milyen adók terhelik a kifizetést?
Részlet a válaszából: […] ...más forrásból származó összevonandójövedelmek együttesen meghaladják a 2424 ezer forintot, a meghaladó részre 27százalék mértékű adóalap-kiegészítést is alkalmazni kell. A nyugdíj adómentesjövedelemnek minősül, az adóalap meghatározása szempontjából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Regisztrált munkanélküli közterhei

Kérdés: Regisztrált munkanélkülinek kell-e valamilyen társadalombiztosítási járulékot fizetnie maga után, vagy a munkaügyi központ megfizeti ezeket a közterheket?
Részlet a válaszából: […] ...– a családi kedvezmény érvényesítéséről és megosztásáról, – súlyos fogyatékosságról, valamint – az adóalap-kiegészítés figyelembevételéről. Abban az esetben, ha a magánszemély nem teszi meg ezt anyilatkozatot, akkor az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

Szerzői jogdíj közterhei

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik abban az esetben, ha egy egyéni vállalkozó elektronikus kiadói szerződést köt egy adószámmal nem rendelkező íróval 10 évre, meghatározott művei korlátlan számban történő elektronikus kiadására, és a szerzői jogdíjat egyszeri, nettó 150 000 forint összegben fizeti meg?
Részlet a válaszából: […] ...delegfeljebb 50 százalékos költséghányaddal csökkentett(adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelem), és 27 százalékosadóalap-kiegészítéssel növelt (szuperbruttósított) összegéből 16 százalékosszemélyi jövedelemadót a kifizető egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.

Társasház bérbeadása után levonandó adó

Kérdés: Milyen adóalap után kell levonni a 16 százalék személyi jövedelemadót, ha egy cég egy társasháztól bérel ingatlant? Meg kell-e jeleníteni a számlában a 27 százalékos adóalap-kiegészítést?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdése szabályait kell alkalmazni. E szerinta bérbeadás bevétele külön adózó jövedelemnek minősül. Az Szja-tv. 29. §-aszerinti adóalap-kiegészítést az összevont adóalapba tartozó jövedelmek utánkell alkalmazni, a külön adózó jövedelmek után nem. A társasház...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 12.

Bérbeadásból származó jövedelem utáni adó alapjának meghatározása

Kérdés: A személyijövedelemadó-alap meghatározására alkalmazható-e a bevétel 78 százaléka, ha a bérbeadó tételes költségelszámolást választ a bérbeadási tevékenységére, 14 százalékos eho fizetésére köteles, és az ehót nem számolja el költségként? Ez igaz lesz-e az egész kiszámlázásra, vagy csak arra a bevételre, amely után az ehót meg kell fizetni, mivel van egy felső 450 ezer forintos határ?
Részlet a válaszából: […] ...teljes jövedelmére a78 százalékos szabályt. Nincs lehetőség a megállapított jövedelem 78 százalékátjövedelemként figyelembe venni az adóalap-kiegészítés alapjánakmeghatározásakor, ha a bérbeadás jövedelméből a magánszemélyt nem terheli 14százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem

Kérdés: Kell-e szuperbruttósítani az eho-alapot az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem utáni 14 százalékos eho-fizetési kötelezettség meghatározásánál, tekintettel arra, hogy az adóelőleg-alap számításánál figyelembe veendő jövedelemből kell kiindulni?
Részlet a válaszából: […] ...vagy a bevételből a tételesen megállapított költségek levonása utánfennmaradó jövedelem. A személyi jövedelemadóban alkalmazott adóalap-kiegészítéstaz egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapításakor nem kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.
1
2
3