Ápolási díjban részesülő mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie a családtagjaival közös őstermelői igazolvány alapján gazdálkodást folytató őstermelőnek abban az esetben, ha beteg gyermekének ápolására tekintettel ápolási díjat igényelt, amit 2018. december 1-jétől meg is állapítottak a részére? Be kell jelenteni valamilyen módon az ellátást a NAV felé? Folytathatja továbbra is a tevékenységet a hozzátartozó, vagy van valamilyen korlátozás a munkavégzésre?
Részlet a válaszából: […] Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás, amelynek igénylése s megállapítása a Szoc-tv. rendelkezései szerint történik.Nem jogosult az ápolási díjra a hozzátartozó -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

Mezőgazdasági őstermelő ápolási díja

Kérdés: Jogosult ápolási díjra az a regisztrált mezőgazdasági őstermelő, aki évi 600 ezer forintot meghaladó bevételt realizál?
Részlet a válaszából: […] Igen, jogosult. A Szoc-tv. 42. §-ának (1) bekezdése szerint abban az esetben nem jogosult - többek között - ápolási díjra a hozzátartozó, ha keresőtevékenységet folytat, és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja.Az évi 600 ezer...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 7.

Őstermelő bevallási kötelezettsége

Kérdés: Kell-e küldenie a 1158-as bevallást annak az őstermelőnek, aki 2011. január 31-ig rendelkezett egy 6 órás munkaviszonnyal, amely megszűnt? Munkanélküli-ellátást igényelt, ahol nyilatkoznia kellett, hogy az előző évi és a várható éves bevétele nem érte el a 600 ezer forintot. Az ellátást már folyósítják a részére. Meg kell-e küldenie a bevallást akkor, ha édesanyja ápolása miatt ápolási díjban fog részesülni? Kizáró ok-e az őstermelés folytatása az ápolási díj szempontjából?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a végével. A Szoc-tv. 42. § (1) bekezdés d) pontjaszerint keresőtevékenység esetén akkor nem jogosult az érintett ápolási díjra,amennyiben munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4órát meghaladja. Ez a kizáró ok nyilvánvalóan nem áll...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 12.