tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott ápolási díjban részesülő őstermelő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ápolási díjban részesülő mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie a családtagjaival közös őstermelői igazolvány alapján gazdálkodást folytató őstermelőnek abban az esetben, ha beteg gyermekének ápolására tekintettel ápolási díjat igényelt, amit 2018. december 1-jétől meg is állapítottak a részére? Be kell jelenteni valamilyen módon az ellátást a NAV felé? Folytathatja továbbra is a tevékenységet a hozzátartozó, vagy van valamilyen korlátozás a munkavégzésre?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjas-szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.Az őstermelői tevékenység tehát keresőtevékenységnek minősül, kivéve, ha az abból származó bevétel nem haladja meg az évi 600 ezer forintot. Véleményünk szerint az őstermelői tevékenység ennek ellenére nem akadálya az ápolási díj folyósításának, hiszen ebben az esetben a munkaidő nem értelmezhető, és meglehetősen nehezen mérhető.Az ápolási díjban részesülő mezőgazdasági őstermelőnek nem kell semmilyen közterhet fizetnie, ha a díj folyósítása alatt személyesen nem végzi a tevékenységét, egyéb esetben azonban az általános szabályok figyelembevételével köteles leróni a közterheket.Ez azt jelenti, hogy az Szja-tv. alapján megállapított jövedelme után meg kell fizetnie a 15 százalékos személyi jövedelemadót.Az őstermelői tevékenységéből származó bevételéből háromféle módszer szerint állapíthatja meg a jövedelmét:1. Lehetősége van a 10 százalék költséghányad alkalmazására, ha nem kíván költségeivel tételesen elszámolni. A bevétel része a tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés is. (A bevétel 90 százaléka a jövedelem.)2. Választhatja a tételes költségelszámolást is. Ekkor költségként a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő, kizárólag a bevétel megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen felmerült és bizonylattal igazolt kiadás, továbbá a korábbi évekről áthozott veszteség vehető figyelembe, valamint folytatható a már megkezdett értékcsökkenési leírás elszámolása.3. A harmadik módszer - melynek alkalmazására csak a mezőgazdasági kistermelők jogosultak, azaz azok, akiknek az őstermelői tevékenységéből származó éves bevétele nem több 8 millió forintnál - a jövedelem átalányban történő megállapítása.A bevételekre, a kedvezményekre, illetve az elismert költségekre és azok elszámolására vonatkozóan az Szja-tv. részletes rendelkezéseket tartalmaz.A mezőgazdasági őstermelő akkor minősül biztosítottnak, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve- az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját,- az egyéb jogcímen - ide nem értve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony szerint (megbízási, vállalkozási, szerződés alapján munkát végzőt, választott tisztségviselőt) - biztosítottat,- a saját jogú nyugdíjast, illetve azt az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.A mezőgazdasági őstermelő - ideértve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5932

2. találat: Mezőgazdasági őstermelő ápolási díja

Kérdés: Jogosult ápolási díjra az a regisztrált mezőgazdasági őstermelő, aki évi 600 ezer forintot meghaladó bevételt realizál?
Részlet a válaszból: […]hozzátartozó, ha keresőtevékenységet folytat, és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja.Az évi 600 ezer forint bevételt meghaladó őstermelői státusz keresőtevékenységnek minősül ugyan a Szoc-tv. alkalmazásában, de
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4525

3. találat: Őstermelő bevallási kötelezettsége

Kérdés: Kell-e küldenie a 1158-as bevallást annak az őstermelőnek, aki 2011. január 31-ig rendelkezett egy 6 órás munkaviszonnyal, amely megszűnt? Munkanélküli-ellátást igényelt, ahol nyilatkoznia kellett, hogy az előző évi és a várható éves bevétele nem érte el a 600 ezer forintot. Az ellátást már folyósítják a részére. Meg kell-e küldenie a bevallást akkor, ha édesanyja ápolása miatt ápolási díjban fog részesülni? Kizáró ok-e az őstermelés folytatása az ápolási díj szempontjából?
Részlet a válaszból: […]4 órát meghaladja. Ez a kizáró ok nyilvánvalóan nem áll fenn a mezőgazdasági őstermelő esetében, tehát ez nem akadálya az ápolási díjnak. Ettől függetlenül a munkaviszonya megszűnésével, február 1-jétől mint mezőgazdasági őstermelő biztosítottá válik, amelynek egyenes következménye a járulékfizetési és -bevallási kötelezettség. Járulékalapja - tekintettel arra, hogy 2010. évi bevétele a 8 millió forintot nem érte el[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3343