Elhunyt beltag osztaléka

Kérdés: Kinek és milyen feltételekkel fizethető ki egy betéti társaság elhunyt beltagja részére járó jóváhagyott osztalék abban az esetben, ha az összeg nem szerepelt a hagyatékban, illetve az elhunyt adóhatóság által elkészített személyijövedelemadó-bevallásában sem? Kinek kell adóznia az osztalék után ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...az adózót terhelő tartozás megfizetésére, illetve rendelkezik az adózót megillető költségvetési támogatás, adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés örökös részére örökrésze arányában történő kiutalásáról.Addig, amíg hitelesen nem bizonyítható, hogy ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Járulék bevallásának és fizetésének késedelme, elmaradása

Kérdés: Milyen jogkövetkezmények sújthatják az adózót a járulékok bevallásának, illetőleg megfizetésének késedelme vagy elmaradása esetén?
Részlet a válaszából: […] ...fizetni. Adóbírságot állapít meg az adóhatóság akkor is, ha az adózó jogosulatlanul nyújtotta be támogatási, adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési kérelmét, vagy igénylésre, támogatásra, visszatérítésre vonatkozó bevallását. Nem állapítható meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Végrehajtás adó-visszatérítésből

Kérdés: Végrehajtás alá vonható a személyi jövedelemadó visszatérített hányada? Megtagadhatja az adóhatóság az szja kiutalását a végrehajtás alá vont tartozás okán, ha a személyijövedelemadó-visszatérítésre jogosult, gyermeket nevelő szülő ellen egyidejűleg adóhatósági és bírósági végrehajtási eljárás is folyamatban van?
Részlet a válaszából: […] ...a családi kedvezményre jogosult adózók köre a 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni részét nem köteles megfizetni.Az adó-visszatérítés a levont és befizetett adóelőleget a gyermekek kedvezőbb nevelési körülményei-nek elősegítése érdekében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Elhunyt szülő adó-visszatérítése

Kérdés: Megkaphatja duplán az adó-visszatérítést az édesanya abban az esetben, ha a férje 2021. október 10-én egy balesetben elhunyt?
Részlet a válaszából: […] ...meg az örökösöket. Az elhalálozás bejelentésére, illetve az elhunyt magánszemély adókötelezettségének megállapítására, illetve az adó-visszatérítésre vonatkozó kérelemre nincs kötelező nyomtatvány. Ha a kérelmet a házastárs vagy örökös a soron kívüli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Adó-visszatérítés

Kérdés: Jogosult lehet az apa az adó-visszatérítésre abban az esetben, ha a szülők elváltak, a gyereket az anya neveli, ő kapja a családi pótlékot is, de jelenleg GYES-en van, így nem volt adóalapja?
Részlet a válaszából: […] ...560/2021. Korm. rendelet értelmében a gyermeket nevelő magánszemély akkor jogosult adó-visszatérítésre, ha rendelkezik összevonás alá eső jövedelemmel, valamint a 2021. évben legalább egy napon családi kedvezményre jogosult. A jogosultság akkor is fennáll, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Egyéni vállalkozás szüneteltetése

Kérdés: Érdemes szüneteltetni az egyéni vállalkozást abban az esetben, ha a veszélyhelyzet miatt annyira lecsökkentek a megrendelések, hogy jelenleg nem éri meg fizetni a közterheket? Milyen előnyökkel, illetve milyen hátrányokkal jár a vállalkozás szüneteltetése?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozás szüneteltetése valóban megoldás lehet a nehéz helyzetben lévő egyéni vállalkozások részére, azonban mielőtt a döntést meghozzuk, érdemes minden oldalról mérlegelni a kérdést, mert a későbbiekben hátrányokat is okozhat az előnyösnek vélt megoldás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése alatt értékesített tárgyi eszköz

Kérdés: Milyen jövedelemmegállapítási szabályok vonatkoznak egy egyszerűsített vállalkozási adó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozóra abban az esetben, ha 2015 óta folyamatosan szünetelteti a tevékenységét, és a vállalkozásban 100 százalékban elszámolt tehergépjárművét ez idő alatt, 2017-ben értékesítette? Az szja-kötelezettségen felül terheli egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség is a jövedelmet? Amennyiben igen, akkor alkalmazható a 82 százalékos adóalapszabály?
Részlet a válaszából: […] ...megkezdését követően – nem közvetlen tevékenységéből – befolyt bevételeket (különösen jóváírt bankkamat, kártérítés, adó-visszatérítés) az Szja-tv. rendelkezései szerint önálló tevékenységből származó bevételnek kell tekinteni. Ettől eltérően,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Járuléktartozás öröklése

Kérdés: Van valamilyen teendője, illetve kötelezettsége egy váratlanul elhunyt egyéni vállalkozó két gyermekének abban az esetben, ha tudomásuk van arról, hogy édesapjuknak nagy összegű járuléktartozása volt, amelyet havi részletekben fizetett? Mi fog történni most ezzel a tartozással?
Részlet a válaszából: […] ...az adózót terhelő tartozás megfizetésére, illetve rendelkezik az adózót megillető költségvetési támogatás, adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés örökös részére örökrésze arányában történő kiutalásáról. A tartozást, illetve a költségvetési támogatást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Tanulmányi szerződésből eredő követelés

Kérdés: Adójogi szempontból hogyan kell minősíteni a tanulmányi szerződésből eredő követelést? Bruttóban vagy nettóban követelheti vissza a munkáltató a tanulmányi szerződés alapján fizetett tanfolyami költségeket, illetve a szorgalmi időszakra és a vizsgaidőszakra tekintettel a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére fizetett távolléti díjat? Hogyan kezelje a munkáltató azt az időszakot, amelyre tekintettel visszaköveteli a kifizetett munkabért? Át kell minősíteni ezt az időszakot igazolt nem fizetett távollétnek?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállalóval szemben a követelését "nettó" módon érvényesítheti. A munkáltató által visszakövetelt tanulmányi támogatás miatt adó-visszatérítés nem jár, és a munkáltató a járulékok összegét sem követelheti vissza a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.

Nyugdíj-biztosítási szerződés

Kérdés: Köthet adókedvezményre jogosító nyugdíj-biztosítási szerződést az a nő, aki hat év múlva nyugdíjba mehet a 40 éves szabállyal, de az öregségi nyugdíjkorhatárt csak később éri el?
Részlet a válaszából: […] ...nem lehet nyugdíj-biztosítási szerződésben biztosított. Tegyük fel, hogy a feleségnek nincs adóköteles jövedelme. Jövedelem híján az adó-visszatérítésből eredő előny elvész. Ha a férjnek van adóköteles jövedelme, akkor a nyugdíjbiztosítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 2.
1
2