Nappali tagozatos kft.-tag osztaléka

Kérdés: Milyen közterhet kell megfizetni egy kft.-tag részére kifizetett osztalék után abban az esetben, ha még nem töltötte be a 25. életévét, nappali tagozaton egyetemi tanulmányokat folytat, és a cég ügyvezetését ingyenes megbízási jogviszonyban látja el? A tag egy diákszövetkezet tagjaként 500.000 forintos munkabért szerzett.
Részlet a válaszából: […] ...kell rónia a 15 százalékos személyi jövedelemadót, mivel az osztalékot nem érinti az Szja-tv. 29/F. szakasza szerinti 25 év alatti fiatalok adókedvezménye.Ugyancsak terheli az osztalékot a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó, azzal, hogy ennek maximumalapját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló két munkaviszonya

Kérdés: Figyelembe veheti mindkét vállalkozás a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása során azt a megváltozott munkaképességű munkavállalót, aki egyidejűleg kettő - azonos tulajdonosi körrel rendelkező - kft.-nél áll heti 20-20 órás munkaviszonyban? Élhet vele kapcsolatban mindkét vállalkozás a szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel?
Részlet a válaszából: […] ...előírás híján - mindkét vállalkozás figyelembe veheti megváltozott munkaképességű munkavállalóként.A Szocho-tv. 13. szakasza szerinti adókedvezmény sem tartalmaz olyan szabályt, miszerint a megváltozott munkaképességűnek minősülő munkavállaló vagy vállalkozó után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Rokkantsági ellátásban részesülő őstermelő

Kérdés: Hogyan változik a járulékfizetési kötelezettsége egy jelenleg főállású őstermelőnek, aki számára 36 százalékos egészségi állapotára tekintettel rokkantsági ellátást állapítottak meg, és jelenleg a minimálbér 92 százalékának alapulvételével fizet járulékot? Jogosult kedvezményre a rokkantsági ellátásra tekintettel?
Részlet a válaszából: […] ...szociális hozzájárulási adó fizetésére. Ez utóbbi vonatkozásában megváltozott munkaképessége ellenére sem jogosult őstermelőként adókedvezményre.(Kéziratzárás: 2024. 01....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Munkaerőpiacra lépők szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés:

Egy munkavállaló után 2022. szeptember 14-től veszi igénybe "A" Kft. a munkaerőpiacra lépők kedvezményét 2+1 évre. Élhet a kedvezménnyel a hátralévő időszakra a "B" Kft., amelyhez a dolgozó ez év november 1-jétől lépett be?

Részlet a válaszából: […] ...időszaka alatt megváltozik, az új kifizető a természetes személy után az érvényesítési időszak végéig igénybe veheti az adókedvezményt, ideértve azt az esetet is, ha a természetes személy foglalkoztatása nem folyamatos.Tehát, ha a munkavállaló az "A" Kft...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Kedvezményszabály rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyában álló anya esetén

Kérdés:

Alkalmazható a korábban született gyermek jogán folyósított gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozást segítő ellátás tartama alatt született újabb gyermek vonatkozásában az Eb-tv. 42/D. §-ának (5) bekezdése szerinti kedvezőbb szabályozás a rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyában álló anya esetében?

Részlet a válaszából: […] ...számított – havi összege nem lehet kevesebb, mint az Eb-tv. szerinti csecsemőgondozási díj személyi jövedelemadóval csökkentett – az adókedvezmények figyelmen kívül hagyásával számított – naptári napi összegének a harmincszorosa.A hivatásos állomány tagjainak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Szociálishozzájárulásiadó--kedvezmény harmadik állam polgárai után

Kérdés: Vonatkozik a szerb állampolgárságú munkavállalókra a Szocho-tv. 11. §-ának változása, amely szerint harmadik állam polgárai után nem vehető igénybe szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] ...CCXXXIV. törvénnyel hirdettek ki. Így a szerb állampolgárságú munkavállalóval kapcsolatban a Szocho-tv. 11., illetve 12. szakasza szerinti adókedvezmény továbbra is érvényesíthető.(Kéziratzárás: 2023. 09....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Fogyatékossági támogatásban részesülő egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés:

Igénybe veheti a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt egy kezdő átalányadózó egyéni vállalkozó is abban az esetben, ha nem rendelkezik a rehabilitációs hatóság komplex minősítésével, de jelentős mozgáskorlátozottságára tekintettel (kerekesszékes) fogyatékossági támogatásban részesül? A vállalkozó főfoglalkozásban végzi a tevékenységét, egyéb jogviszonnyal nem rendelkezik.

Részlet a válaszából: […] ...LIX. törvény 125. §-a azonban az esélyegyenlőség biztosításának érdekében kiegészítette ezzel a személyi körrel a Szocho-tv.-t.Az adókedvezmény összege az adómegállapítási időszakra az egyéni vállalkozó által saját maga után megállapított adóalap, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

25 év alatti munkavállaló ekhós jövedelme

Kérdés: 15 százalék vagy 5,5 százalék ekhót kell levonnia a kifizetőnek a 25 év alatti munkavállalótól, aki a munkabére minimálbért meghaladó részére az ekho szerinti adózást választotta?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett magánszemély az Szja-tv. 29/F. szakaszában taglalt adókedvezményre jogosult, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkaviszonyából származó munkabére éves szinten (a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Jövedelemmel rendelkező gyermek figyelembevétele

Kérdés: A családi pótlék összegénél és ezáltal a családi adókedvezménynél is figyelembe vehető az a felsőoktatás nappali tagozatán tanuló gyermek, aki őstermelők családi gazdaságának a tagja?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 12. §-a (1) bekezdésének ab) pontja értelmében a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából – többek között – azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni, aki az igénylő háztartásában él, és aki köznevelési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Orosz állampolgár munkavállaló családi pótléka és kedvezménye

Kérdés:

Jogosult családi pótlékra és családi adókedvezményre egy orosz állampolgárságú munkaviszonyban álló dolgozó, aki teljes jövedelmét egy magyar kft.-től kapja? A munkavállaló a családjával együtt Magyarországon él. Milyen jogszabályoknak kell megfelelni ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] A Cst. 2. §-a értelmében a törvény hatálya – ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – kiterjed – többek között – a Magyarország területén élő, a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.
1
2
3
21