Kedvezményszabály rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyában álló anya esetén

Kérdés: Alkalmazható a korábban született gyermek jogán folyósított gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozást segítő ellátás tartama alatt született újabb gyermek vonatkozásában az Eb-tv. 42/D. §-ának (5) bekezdése szerinti kedvezőbb szabályozás a rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyában álló anya esetében?
Részlet a válaszából: […] ...számított - havi összege nem lehet kevesebb, mint az Eb-tv. szerinti csecsemőgondozási díj személyi jövedelemadóval csökkentett - az adókedvezmények figyelmen kívül hagyásával számított - naptári napi összegének a harmincszorosa.A hivatásos állomány tagjainak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Szociálishozzájárulásiadó--kedvezmény harmadik állam polgárai után

Kérdés: Vonatkozik a szerb állampolgárságú munkavállalókra a Szocho-tv. 11. §-ának változása, amely szerint harmadik állam polgárai után nem vehető igénybe szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] ...CCXXXIV. törvénnyel hirdettek ki. Így a szerb állampolgárságú munkavállalóval kapcsolatban a Szocho-tv. 11., illetve 12. szakasza szerinti adókedvezmény továbbra is érvényesíthető.(Kéziratzárás: 2023. 09....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Fogyatékossági támogatásban részesülő egyéni vállalkozó szociális-hozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés: Igénybe veheti a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt egy kezdő átalányadózó egyéni vállalkozó is abban az esetben, ha nem rendelkezik a rehabilitációs hatóság komplex minősítésével, de jelentős mozgáskorlátozottságára tekintettel (kerekesszékes) fogyatékossági támogatásban részesül? A vállalkozó főfoglalkozásban végzi a tevékenységét, egyéb jogviszonnyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...LIX. törvény 125. §-a azonban az esélyegyenlőség biztosításának érdekében kiegészítette ezzel a személyi körrel a Szocho-tv.-t.Az adókedvezmény összege az adómegállapítási időszakra az egyéni vállalkozó által saját maga után megállapított adóalap, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

25 év alatti munkavállaló ekhós jövedelme

Kérdés: 15 százalék vagy 5,5 százalék ekhót kell levonnia a kifizetőnek a 25 év alatti munkavállalótól, aki a munkabére minimálbért meghaladó részére az ekho szerinti adózást választotta?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett magánszemély az Szja-tv. 29/F. szakaszában taglalt adókedvezményre jogosult, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkaviszonyából származó munkabére éves szinten (a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Jövedelemmel rendelkező gyermek figyelembevétele

Kérdés: A családi pótlék összegénél és ezáltal a családi adókedvezménynél is figyelembe vehető az a felsőoktatás nappali tagozatán tanuló gyermek, aki őstermelők családi gazdaságának a tagja?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 12. §-a (1) bekezdésének ab) pontja értelmében a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából - többek között - azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni, aki az igénylő háztartásában él, és aki köznevelési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Orosz állampolgár munkavállaló családi pótléka és kedvezménye

Kérdés: Jogosult családi pótlékra és családi adókedvezményre egy orosz állampolgárságú munkaviszonyban álló dolgozó, aki teljes jövedelmét egy magyar kft.-től kapja? A munkavállaló a családjával együtt Magyarországon él. Milyen jogszabályoknak kell megfelelni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 2. §-a értelmében a törvény hatálya - ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - kiterjed - többek között - a Magyarország területén élő, a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye kiva esetén

Kérdés: Érvényesíthető a szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye egy kisvállalati adó hatálya alá tartozó munkáltató esetében az adóalap meghatározásánál a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállaló tekintetében, egyezően a szociálishozzájárulásiadó-mentességgel?
Részlet a válaszából: […] ...a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállaló tekintetében. Ugyanakkor a kivás cég az adókedvezményt adó-visszaigénylés keretében érvényesítheti. A Szocho-tv. 17/A. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Rendvédelmi igazgatási alkalmazott szülése

Kérdés: Rendvédelmi igazgatási alkalmazott a szülési szabadság tartamára csecsemőgondozási díjra vagy szülési szabadságra szerez jogosultságot. Melyek azok a rendelkezések, melyek megkönnyítik a választást, hogy valójában melyik ellátás igénybevételére nyílik lehetőség?
Részlet a válaszából: […] ...számított - havi összege nem lehet kevesebb, mint az Eb-tv. szerinti csecsemőgondozási díj személyi jövedelemadóval csökkentett - az adókedvezmények figyelmen kívül hagyásával számított - naptári napi összegének a harmincszorosa.A távolléti díj jövedelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Anyasági ellátás

Kérdés: Milyen feltételekkel és milyen összegben jár az anyasági ellátás? Ikergyermekek esetén kétszeres összegre lesz jogosult a szülő?
Részlet a válaszából: […] ...a családok támogatásának fő csapásvonala nem közvetlen pénzügyi támogatások mezsgyéjén vonul keresztül, inkább közvetett úton - pl. adókedvezmény - érvényesül. Az anyasági támogatást - kevés kivételtől eltekintve - csak az édesanya igényelheti. Ez alól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye I.

Kérdés: Valóban csak a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény felével élhet egy duális képzés keretében szakképzési munkaszerződés alapján felnőtteket képző kft. abban az esetben, ha egyéni vállalkozót, illetve társas vállalkozót foglalkoztat?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a Szocho-tv. 17/A. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személy a Szak-tv. szerinti szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra irányuló más olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.
1
2
3
20