Jövedelemmel rendelkező gyermek figyelembevétele

Kérdés: A családi pótlék összegénél és ezáltal a családi adókedvezménynél is figyelembe vehető az a felsőoktatás nappali tagozatán tanuló gyermek, aki őstermelők családi gazdaságának a tagja?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 12. §-a (1) bekezdésének ab) pontja értelmében a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából - többek között - azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni, aki az igénylő háztartásában él, és aki köznevelési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Orosz állampolgár munkavállaló családi pótléka és kedvezménye

Kérdés: Jogosult családi pótlékra és családi adókedvezményre egy orosz állampolgárságú munkaviszonyban álló dolgozó, aki teljes jövedelmét egy magyar kft.-től kapja? A munkavállaló a családjával együtt Magyarországon él. Milyen jogszabályoknak kell megfelelni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 2. §-a értelmében a törvény hatálya - ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - kiterjed - többek között - a Magyarország területén élő, a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye kiva esetén

Kérdés: Érvényesíthető a szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye egy kisvállalati adó hatálya alá tartozó munkáltató esetében az adóalap meghatározásánál a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállaló tekintetében, egyezően a szociálishozzájárulásiadó-mentességgel?
Részlet a válaszából: […] ...a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállaló tekintetében. Ugyanakkor a kivás cég az adókedvezményt adó-visszaigénylés keretében érvényesítheti. A Szocho-tv. 17/A. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Rendvédelmi igazgatási alkalmazott szülése

Kérdés: Rendvédelmi igazgatási alkalmazott a szülési szabadság tartamára csecsemőgondozási díjra vagy szülési szabadságra szerez jogosultságot. Melyek azok a rendelkezések, melyek megkönnyítik a választást, hogy valójában melyik ellátás igénybevételére nyílik lehetőség?
Részlet a válaszából: […] ...számított - havi összege nem lehet kevesebb, mint az Eb-tv. szerinti csecsemőgondozási díj személyi jövedelemadóval csökkentett - az adókedvezmények figyelmen kívül hagyásával számított - naptári napi összegének a harmincszorosa.A távolléti díj jövedelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Anyasági ellátás

Kérdés: Milyen feltételekkel és milyen összegben jár az anyasági ellátás? Ikergyermekek esetén kétszeres összegre lesz jogosult a szülő?
Részlet a válaszából: […] ...a családok támogatásának fő csapásvonala nem közvetlen pénzügyi támogatások mezsgyéjén vonul keresztül, inkább közvetett úton - pl. adókedvezmény - érvényesül. Az anyasági támogatást - kevés kivételtől eltekintve - csak az édesanya igényelheti. Ez alól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye I.

Kérdés: Valóban csak a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény felével élhet egy duális képzés keretében szakképzési munkaszerződés alapján felnőtteket képző kft. abban az esetben, ha egyéni vállalkozót, illetve társas vállalkozót foglalkoztat?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a Szocho-tv. 17/A. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személy a Szak-tv. szerinti szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra irányuló más olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

A szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye II.

Kérdés: Jár a szakirányú oktatás és a duális képzés szociálishozzájárulásiadó-kedvezménye a termelési szünetre? Milyen bizonylatok, dokumentumok szükségesek az adókedvezmény igénybevételének igazolásához (pl. egy adóellenőrzés során)?
Részlet a válaszából: […] ...teljesítése alól minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.Az adókedvezmény kiszámításához a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező dolgozókról havonta külön nyilvántartás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Nyilatkozat személyi kedvezmény igénybevételéről

Kérdés: Kell minden adóévben nyilatkoznia a munkavállalónak a személyi kedvezmény érvényesítéséről abban az esetben, ha végleges orvosi igazolással rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] Az adóelőleg-nyilatkozatok célja, hogy a munkáltató, kifizető az adóelőleg mértékének megfelelő megállapítása céljából az általa nem ismert, az adó mértékét befolyásoló tényekről, adatokról információt szerezzen. A nyilatkozatnak nincs kötelező formája, a NAV...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Szakképzési munkaszerződés

Kérdés: Szakképzési munkaszerződésnek tekinthető a korábbi munkaszerződés módosítása, ha ennek alapján a szakképzésbe bevont munkavállalók négy órában az eredeti munkaköri feladatai-kat végzik, négy órában pedig a szakképzésben vesznek részt? Milyen feltételeknek kell megfelelnie a szerződésnek, illetve milyen kötelező elemeket kell tartalmaznia ebben az esetben? A bér mely elemeire vonatkozik szociálishozzájárulásiadó-mentesség, ha a két elkülönített feladathoz két külön-külön meghatározott bér tartozik (pl. képzési időszakra 160 ezer forint, eredeti feladatok ellátására 280 ezer forint), illetve pótlék, prémium és jutalom kifizetésére is sor kerül?
Részlet a válaszából: […] ...képzőhely a Szocho-tv.-ben meghatározottak szerint jogosult a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján igénybe vehető adókedvezmény érvényesítésére. A Szocho-tv. 17/A. §-a (1) bekezdésének aa) pontban foglaltak alapján az egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Megváltozott munkaképességű átalányadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Levonhatja az első negyedévi meg nem fizetett minimális szociális hozzájárulási adót 2023-ban egy megváltozott munkaképességű átalányadózó egyéni vállalkozó a II. negyedévben szerzett nagy összegű jövedelme után fizetendő szociális hozzájárulási adóból? A vállalkozó az első negyedévben nem realizál jövedelmet, és érvényesíti a megváltozott munkaképességű vállalkozókat megillető szociálishozzájárulásiadó--kedvezményt.
Részlet a válaszából: […] ...-, ha az érintettnek az I. negyedévben nem volt szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége a Szocho-tv. 13. szakasza szerinti adókedvezmény érvényesítése miatt.Ennek az oka az, hogy az említett szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény az adóalapot nem érinti,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.
1
2
3
20