Adókedvezmény egyetemi tanulmányok halasztása esetén

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a gyermekek után járó adókedvezményt az alábbi esetben? A munkavállalónak két gyermeke van, az egyik 16 éves, nappali tagozatos szakközépiskolai tanuló, a másik gyermek idén ősztől ment volna nappali tagozatos egyetemre, de nem tudja megkezdeni a tanulmányait, mert nem rendelkezik három oltással, ezért most félévet halaszt. A dolgozó nyilatkozatában az alábbiak szerint kérte az adókedvezmény elszámolását: 2022. január-június hónapokban 2 gyermekre havi 40 000 forint (20 000 forint/gyermek), 2022. július hónaptól havi 20 000 forint (egy kedvezményezett eltartott és egy eltartott gyermek után). Helyesen gondolja a munkáltató, hogy a halasztás miatt július hónaptól már csak egy gyermekre tekintettel jár a kedvezmény, havi 10 000 forint összegben? Hogyan kell rendezni a többletként levont kedvezményt? Korrigálhatja a jogtalan levonást a munkáltató, vagy a munkavállaló rendezi majd a 2022. évről szóló személyijövedelemadó-bevallásában? Hogyan kell eljárni akkor, ha a nagyobb gyermek keresztfélévesként mégis elkezdi az egyetemet 2023. januárban?
Részlet a válaszából: […] ...jú-liustól sem családi pótlék, sem családi kedvezmény nem jár.A családi pótlék összegének meghatározásakor, valamint a családi adókedvezmény összegének megállapításakor figyelembe vehető az igénylő háztartásában nevelt, rendszeres jövedelemmel nem rendelkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmények

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a munkáltatónak abban az esetben, ha egy munkavállalója foglalkoztatására tekintettel a szociális hozzájárulási adóból a három vagy több gyermeket nevelő, munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény és a kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény is megilleti?
Részlet a válaszából: […] ...17. §-ának (1) bekezdése értelmében a kifizető egy természetes személy munkaviszonyára, közfoglalkoztatási jogviszonyára csak egy adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmények közötti választás joga a kifizetőt illeti meg. A Szocho-tv. nem tiltja, hogy amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Kedvezményezett foglalkoztatott

Kérdés: A kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozások esetében a jogszabály által meghatározott kedvezményezett foglalkoztatott fogalma valamennyi szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt tartalmazza a képzéssel kapcsolatos adókedvezmény kivételével. Ez azt jelenti, hogy a képzésben érintett dolgozók után a kivakedvezmény nem vehető igénybe?
Részlet a válaszából: […] A Kiva-tv. 2. §-ának 20. pontja határozza meg a kedvezményezett foglalkoztatott fogalmát, amely körbe azok a munkavállalók tartoznak, akik után a Szocho-tv. 10-16. §-a alapján a kifizető szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel élhet.A felsorolás valóban nem tartalmazza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Családi adókedvezmény

Kérdés: Hogyan tudja visszafizetni a helytelenül igénybe vett családi kedvezményt az a munkavállaló, aki 2022. január hónapban a volt feleségével 50-50 százalékos arányban megosztva kérte a családi adókedvezményt, majd azt a felvilágosítást kapta, hogy csak 33 százalékot vehet igénybe, mert nem ő neveli a gyerekeket? Kell valamilyen bírságot fizetnie, ha majd csak az éves személyijövedelemadó-bevallásában korrigálja a hibát, és akkor fizeti vissza a különbözetet? Hogyan kerülhető el a bírság ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...mértéke nem felülírható.Összefoglalva, ha a kedvezmény feltételei fennállnak, akkor mind a két szülőt 50-50 százalékban illeti meg az adókedvezmény, ettől eltérő arány nem alkalmazható. A munkáltatónak, ha a magánszemély nyilatkozata figyelembevételével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

25 év alatti átalányadózó egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Hogyan kell meghatározni a személyi jövedelemadó, a járulék, illetve a szociális hozzájárulási adó alapját 2022. január-június hónapokra annak az átalányadózó egyéni vállalkozónak az esetében, aki 2022. április hónapban tölti be a 25. életévét, a havi bevétele várhatóan 1 millió forint lesz, amelyből a 40 százalékos költség-hányaddal számolva havi 600 000 forint a jövedelem? Hogyan kell alkalmazni a 25 év alattiaknak járó adókedvezményt ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben átalányadózó egyéni vállalkozóról van szó, akinek az átalányban megállapított havi jövedelme a 40 százalék költséghányadra tekintettel havi 600 ezer forint. Ugyanakkor a ténylegesen fizetendő közterhek megállapítását befolyásolja, hogy 25 év alatti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Iskolaszövetkezet tagja

Kérdés: Milyen közterheket fognak levonni attól a diáktól, aki egy iskolaszövetkezet tagjaként rendszeresen munkát szeretne végezni? Hogyan kell igényelni az adóazonosító jelet a diák részére?
Részlet a válaszából: […] ...amely még kedvezőbbé teheti a diákok - legalábbis a 25 év alattiak - helyzetét. Az Szja-tv. 29/F. §-ával bevezetésre került egy új adókedvezmény, a 25 év alattiak kedvezménye. Ez alapján, ha a 25 év alatti fiatal az iskolaszövetkezet tagjaként nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Szakirányú oktatás és duális képzés szociálishozzájárulásiadó--kedvezménye

Kérdés: Érvényesítheti a hallgatói munkaszerződéshez kapcsolódó szociálishozzájárulásiadó--kedvezményt egy költségvetési szerv foglalkoztató?
Részlet a válaszából: […] ...az indokolja, hogy a Szocho-tv. 17. §-ának (3) bekezdése a költségvetési szervek vonatkozásában - a közfoglalkoztatottakra vonatkozó adókedvezmény kivételével - kizárja a törvény 10-16. szakaszai-ban taglalt adókedvezmények érvényesítését.Ugyanakkor a jogszabály...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Családi járulékkedvezmény fizetés nélküli szabadság alatt

Kérdés: Érvényesítheti a családi járulékkedvezményt az szja-bevallás utólagos önrevíziója során egy közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező magánszemély, aki 2021. augusztus hónapban fizetés nélküli szabadságon volt? Az érintett jogosult a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére.
Részlet a válaszából: […] ...négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítésére jogosult nő családi adókedvezményt akkor tud érvényesíteni, ha olyan jövedelmet is szerez, amely nem esik a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére vonatkozó szabályokkal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Végrehajtás adó-visszatérítésből

Kérdés: Végrehajtás alá vonható a személyi jövedelemadó visszatérített hányada? Megtagadhatja az adóhatóság az szja kiutalását a végrehajtás alá vont tartozás okán, ha a személyijövedelemadó-visszatérítésre jogosult, gyermeket nevelő szülő ellen egyidejűleg adóhatósági és bírósági végrehajtási eljárás is folyamatban van?
Részlet a válaszából: […] ...a jogalkotó az 560/2021. Korm. rendeletben arról rendelkezett, hogy a családi kedvezményre jogosult adózók köre a 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni részét nem köteles megfizetni.Az adó-visszatérítés a levont és befizetett adóelőleget a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Elvált szülők családi kedvezménye

Kérdés: Jogosult továbbra is a családi kedvezmény igénybevételére az apa abban az esetben, ha a szülők elváltak, külön élnek, jogerős bírósági döntés alapján felváltva gondozzák a közös gyermeküket, és a családi pótlékot teljes mértékben az anya kapja meg, mert az apa lemondott az ellátás őt megillető 50 százalékáról? Amennyiben fennáll az apa jogosultsága, azt mindkét szülő 50-50 százalékban veheti igénybe, vagy el lehet térni ettől, illetve le lehet mondani a másik fél javára?
Részlet a válaszából: […] ...a családi pótlék folyósításáról, attól még továbbra is jogosult marad a családi pótlékra. A lemondás nem befolyásolja a családi adókedvezmény érvényesítését.Felváltva gondozott gyermek esetén a családi kedvezményre - a családi pótlék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.
1
2
3
19