Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye külföldi családi pótlék esetén

Kérdés: Figyelembe vehető a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye egy 2021-ben kifizetésre kerülő megbízási díj számfejtése során az alábbi esetben? A megbízottnak, egy jelenleg 80 éves román állampolgár anyának, Romániában született mind a 4 gyermeke, akik közül kettő még gyermekkorában Romániában elhunyt. Körülbelül 10 éve az anya és az élő gyermekek (40 és 50 éves) is magyar állampolgárok, magyar állandó lakcímmel, az anya a nyugdíját is a magyar nyugdíjfolyósítótól kapja. Az anya kapott családi pótlékot Romániában, de ezt nem tudja igazolni, nyilatkozott a kifizetésről, illetve bemutatta a születési és a halotti anyakönyvi kivonatokat. A NAV állásfoglalása szerint a magánszemély csak abban az esetben veheti igénybe ezt a kedvezményt, ha a Cst. szabályai alapján Magyar-országon jogosult a családi pótlékra, és rendelkezik Magyarországon adóköteles, az Szja-tv. 29/D. §-ának (2) bekezdésében meghatározott jövedelemmel. Ha az anya a magyar szabályok alapján nem jogosult családi pótlékra, vagy a gyermekei-re tekintettel nem volt családi pótlékra jogosult Magyarországon 12 évig, akkor nem érvényesítheti a kedvezményt, függetlenül attól, hogy korábban Romániában nagycsaládosként volt jogosult támogatásra.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 29/D. §-ának (3) bekezdése szerint: "Négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül az a nő, aki vér szerinti vagy örökbe fogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettela) családi pótlékra jogosult, vagyb) családi pótlékra már nem jogosult, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Indiai állampolgárok családi adókedvezménye

Kérdés: Jogosultak lehetnek a családi adókedvezményre egy magyar vállalkozásnál kiküldetésben dolgozó indiai állampolgárok annak ellenére, hogy a gyermekükre nem kapnak családi pótlékot? A munkavállalók leadták a nyilatkozatot, de a munkáltató véleménye szerint nem jogosultak a kedvezményre.
Részlet a válaszából: […] ...meghatározott feltételek teljesítése esetén a külföldi magánszemély a belföldön adóköteles jövedelme után érvényesíthet családi adókedvezményt.A családi kedvezmény érvényesítéséhez a magánszemélynek azt kell igazolnia, hogy a magyar szabályok alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Családi pótlék és családi kedvezmény

Kérdés: Hány éves korig jár a családi pótlék és az ehhez kapcsolódóan az eltartó szülőnek járó személyijövedelemadó-kedvezmény a középfokú, majd ezután felsőfokú tanulmányokat folytató gyerek után?
Részlet a válaszából: […] ...annak a tanévnek a végéig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét betöltötte, feltéve, ha eddig középfokú tanintézményben tanult.Az adókedvezmény igénybevétele a családi pótlék folyósításához igazodik.A családi kedvezmény összegét az eltartottak, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Négy vagy több gyermeket nevelő anya adókedvezménye

Kérdés: Igénybe veheti a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét egy édesanya, aki négy gyermeket szült, akik közül három már felnőtt (30, 28 és 27 évesek), a legkisebb pedig 19 évesen még tanul, érettségi előtt áll? Az anya a gyerekeket saját háztartásában nevelte fel, de családi pótlékra már csak a legkisebb gyermek után jogosult.
Részlet a válaszából: […] Igen, az anya a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, valamint a legkisebb gyerek után a családi adó- és járulékkedvezményt is igénybe veheti.Az Szja-tv. 2020. január 1-jétől hatályos 29/D. §-ának rendelkezései szerint a négy vagy több gyermeket nevelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

Családi kedvezmény

Kérdés: Keletkezhet adóhiány abban az esetben, ha egy dolgozó a GYED lejárta előtt 2 hónappal visszament dolgozni, és 3 gyermeke után kérte az adókedvezmény érvényesítését, ami a GYED-ből is érvényesítésre került? A dolgozó havi bruttó munkabére 161 000 forint, a GYED összege pedig 94 500 forint volt.
Részlet a válaszából: […] ...a családi kedvezmény érvényesítésére jogosult magánszemély egyidejűleg fennálló több jogviszonyában is nyilatkozatot tegyen a családi adókedvezmény érvényesítésére.A példabeli esetben a magánszemély adóköteles jövedelméből a kedvezmény nyilvánvalóan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

Családi kedvezmény és első házasok kedvezménye

Kérdés: Milyen feltételekkel lesz jogosult az apa a családi kedvezményre, illetve mennyi ideig jár együttesen az első házasok és a családi kedvezmény abban az esetben, ha a várandósság 91. napja 2016. március 20., a házasságkötés ideje pedig 2016. június 25.?
Részlet a válaszából: […] ...nő és a vele közös háztartásban élő házastársa a magzat után már a várandósság időszakában, annak 91. napjától családi adókedvezményt érvényesítsen. Ha a várandós nő nem él házasságban, akkor egymaga jogosult a családi kedvezmény érvényesítésére,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

Kisadózó egyéni vállalkozó önkéntes nyugdíjpénztári befizetéseinek adókedvezménye

Kérdés: Igénybe tudja venni valamilyen formában az önkéntes nyugdíjpénztári befizetései után az adókedvezményt egy főállású kisadózó egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] ...magánszemély tagja az adóbevallásában tett nyilatkozat alapján rendelkezhet arról, hogy az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részéből a pénztár(ak)ba az adóévben az általa a tagi jogviszonyára tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 7.

Családi adókedvezmény rokkantsági járadékban részesülő személy után

Kérdés: Két vagy három eltartott után jogosult a 206 250 forint összegű családi adókedvezményre egy apa, abban az esetben, ha két gyermeket nevel, az anya pedig nem dolgozik, hanem rokkantsági járadékban részesül?
Részlet a válaszából: […] A családi kedvezmény szabályait az Szja-tv. 28/A. §-a tartalmazza, ezen belül a családi kedvezmény érvényesítésére jogosult személyekről a (3) bekezdés rendelkezik. E bekezdés d) pontja szerint a családi kedvezmény érvényesítésére jogosult - többek között -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.

Munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény

Kérdés: Igénybe veheti-e a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezményt az a társaság, amelyik 2012-ben alakult, illetve a 2013-ban belépő új dolgozók esetében az a vállalkozás, amelyik 2012-ben valamennyi dolgozója esetében végrehajtotta a bérkompenzációt?
Részlet a válaszából: […] ...esetében élni lehet a kedvezménnyel.Arra azonban fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény nem alkalmazható egyidejűleg ugyanazon munkavállaló vonatkozásában- a szakképzettséget nem igénylő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény másodállású munkavállaló esetében

Kérdés: Igénybe veheti a munkáltató a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezményt az után a másodállású munkavállalója után, akinek a munkabére nem éri el a havi 135 000 forintot, a főállású jövedelme azonban meghaladja ezt az összeget?
Részlet a válaszából: […] Az elvárt béremeléssel kapcsolatos szociálishozzájárulásiadó-kedvezményre - ráadásul immár a szociális hozzájárulási adóról szóló 2011. évi CLVI. törvény 460. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, elvárt béremelésre vonatkozó feltételek teljesítése nélkül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 16.
1
2
3