Kedvezménykártya közterhei

Kérdés: Kinek és milyen közterheket kell megfizetnie abban az esetben, ha egy elsősorban egészségügyi szolgáltatások kedvezményes elérését biztosító kedvezménykártyát egy magánszemély ajándékba kap egy másik magánszemélytől vagy egy cégtől? A kártya által nyújtott kedvezményt a szerződéses partnerek nyújtják a kártyatulajdonosok részére. Változik a közteher mértéke, ha egy cég nagy tételben vásárolja meg a kártyát a munkavállalói részére? Hogyan tehető kedvezményessé az adózás?
Részlet a válaszából: […] ...a kedvezménykártyát a magánszemély ajándékba adja egy másik magánszemélynek, az átadáshoz nem kapcsolódik adókötelezettség, kivéve, ha a juttatás a magánszemély vagy más által teljesített termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra tekintettel vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Alvállalkozó gyermekeinek szervezett tábor

Kérdés:

Egy cég a dolgozók gyerekeinek nyaranta tábort szervez, ahová az azonos telephelyen működő alvállalkozó cég dolgozóinak gyermekeit is fogadja. Hogyan finanszírozhatná meg a tábor költségét a kiva hatálya alá tartozó alvállalkozó cég a saját dolgozóinak? A tábort nem ő szervezi, tehát valószínűleg nem tekinthetjük munkaviszonyból származó jövedelemnek. Milyen jogcímen kaphatna a gyermekes dolgozó juttatást, és milyen járulékos költségei lennének?

Részlet a válaszából: […] ...szabadidőprogramra irányul) a kifizető által viselt költség (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Járulék bevallásának és fizetésének késedelme, elmaradása

Kérdés: Milyen jogkövetkezmények sújthatják az adózót a járulékok bevallásának, illetőleg megfizetésének késedelme vagy elmaradása esetén?
Részlet a válaszából: […] ...vagy a kifizető valótlan adóigazolása miatt keletkezett, illetve az adó megfizetésére az adózó örököseként, vagy az általa megajándékozottként kötelezett személy terhére az adózónál keletkezett adóhiány után.Az adóbírság mértéke – ha a törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Termőföld értékesítése

Kérdés: Kell személyi jövedelemadót fizetni, és ha igen, akkor milyen összegben, ha egy magánszemély értékesíteni kíván egy összesen 20 hektár nagyságú szántót és legelőt, amit 2018-ban az édesapjától kapott ajándékba?
Részlet a válaszából: […] ...meghaladó összege.A bevételből bizonyos költségek levonhatóak, például a megszerzésre fordított összeg. Egyenes ágbeli rokonok közti ajándékozással szerzett termőföld esetén ez az átruházásból származó bevétel 75 százaléka (tekintettel arra, hogy ebben az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Munkáltatói ajándék közterhei

Kérdés: Milyen kedvezményes közteherfizetés mellett adhat egy egyházi jogi személy munkáltató karácsonyi, illetve egyéb ünnepi rendezvény keretében a dolgozóinak 5000 forint értékben ajándékutalványt vagy ajándékkártyát? Az ajándékutalvány a termékek és szolgáltatások széles, de konkrétan meghatározott körére váltható be, többek között élelmiszer, meleg étel, műszaki és lakberendezési cikk, szépségápolás, könyv, ruházat vásárlására egy konkrét áruházláncban. Az adózás szempontjából van jelentősége annak, hogy utalványt vagy ajándékkártyát ad a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...mentesül az adófizetés alól, a reprezentáció és a minimálbér 25 százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelemnek azon része tekintetében, amely a közhasznú, illetve cél szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Munkavállaló gyermekének juttatott ajándékutalvány

Kérdés: Milyen adókötelezettségek terhelik a munkáltatót, a dolgozót, illetve a gyermeket abban az esetben, ha a munkáltató által rendezett családi napon a dolgozók kiskorú gyermekeinek személyenként a minimálbér 25 százalékát el nem érő értékű ajándékutalványt ad? A '08-as bevallás melyik sorában kell feltüntetni ezt a juttatást?
Részlet a válaszából: […] ...rendezvények után, amelynek résztvevője több magánszemély, ideértve az üzleti partnereket is. A döntően szabadidős rendezvényen ajándéktárgy is adható a résztvevőknek, ahol az ajándéktárgyakra fordított kiadás akkor minősül egyes más meghatározott juttatásnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Cafeteriaelemek szociális-hozzájárulásiadó-mentessége

Kérdés: Hol található meg a Szocho-tv.-ben az a szabályozás, amely szerint nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót a cafeteria után?
Részlet a válaszából: […] ...nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni az Szja-tv. 70. §-ának (4) és (5) bekezdése szerinti reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után, ha a juttatás e rendelet hatálybalépésének napja és a 2021. december 31. közötti időszakban történik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Partnertalálkozó

Kérdés: Milyen címen kell figyelembe venni egy kft. által a viszonteladói részére szervezett partnertalálkozón biztosított étel- és italfogyasztást, illetve a felmerült egyéb kiadásokat (bérleti díj, fellépő előadók díjazása)? A programok során a legjobb partnerek és képviselők ajándékként serlegeket, illetve okleveleket is kapnak. Reprezentációnak, üzleti ajándéknak, esetleg egyes meghatározott juttatásnak vagy csekély értékű ajándéknak számítanak ezek a juttatások? Dokumentálni kell a résztvevőket valamilyen módon? Milyen közterheket kell megfizetni a fentiekhez kapcsolódóan?
Részlet a válaszából: […] ...juttatásként adóztatja azokat az élethelyzeteket, amikor a juttató magánszemélyeket vendégül lát, számukra programot biztosít, illetve ajándékot ad.Az Szja-tv. 70. §-a (6) bekezdésének b) pontja szerint egyes más meghatározott juttatásként adózik az a költség, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Közhasznú alapítvány által szervezett rendezvény

Kérdés: Veszélyezteti egy vállalat által a saját nyugdíjas dolgozói természetbeni és pénzbeli segélyezésére létrehozott alapítvány közhasznú státuszát, ha az alapító okiratba bekerül egy olyan kiegészítés, amelynek értelmében az alapítvány közhasznú tevékenységének minősül a továbbiakban a nyugdíjas-találkozó szervezése és menedzselése is? Ez konkrétan azt jelenti, hogy az alapítvány a nyugdíjasokat évente egyszeri alkalommal vendégül látja, amelynek keretében a rendezvényt megszervezi, a tárgyi és személyi feltételeket biztosítja, a költségeket viseli, beleértve az esetleges előadók költségeinek és tiszteletdíjának fizetését. Van valamilyen adóvonzata, és ha igen, mennyi a nyugdíjas-találkozó évenkénti megrendezésének?
Részlet a válaszából: […] ...szabálya az Szja-tv. 70. §-ának (5) bekezdése alapján. A nonprofit szervezetek által az adóévben nyújtott reprezentáció és üzleti ajándék együttes értékéből mentes az adó alól a jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve cél szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Munkavállaló részére adott ajándék

Kérdés: Elszámolható az Szja-tv. 70. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján egyes meghatározott juttatásként a munkáltató által több kisebb csoportos rendezvény keretében az 5 éve náluk dolgozó munkavállalók részére ajándékozott, céges logóval ellátott, díszdobozos ezüstérme, tekintettel arra, hogy a tárgy összértéke nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát, vagy az érmét az Szja-tv. 69. §-a (4) bekezdésének b) pontja alapján bérként kell elszámolni, a díszdobozt pedig csekély értékű ajándékként?
Részlet a válaszából: […] ...minimálbér huszonöt százalékát meg nem haladó értékű ajándéktárgy egyes más meghatározott juttatásként adózik akkor, ha azt egyidejűleg több magánszemély részére szervezett ingyenes vagy kedvezményes rendezvényen adják a részt vevő magánszemélyek részére [Szja-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.
1
2
3
8