Keresés eredménye

7 találat a megadott ajándék tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Külföldi üdülés címén adott ajándék
Kérdés: Milyen jogcímen fizethető ki a külföldi üdülésre adott 500 000 forint/fő összeg, amelyet egy kft. megalakulásának 15. évfordulója alkalmából ajándékba kapnak a tulajdonosok? Milyen adó- és járulékvonzata van ennek a kifizetésnek?
Részlet a válaszból: […]jövedelemadó és a személyi jövedelemadóval növelt juttatási értékre 29 százalék társadalombiztosítási járulék a biztosított tulajdonos után. A tulajdonost ebben az esetben nem terheli az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség. Ha a tulajdonos nem biztosított, akkor társadalombiztosítási járulék helyett 11 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Ha a külföldi üdüléshez pénzzel járul hozzá a kifizető, akár úgy is, hogy a magánszemély[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1749
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Csekély értékű ajándék
Kérdés: Valóban nem adhat adómentesen kis összegű ajándékot egy társadalmi szervezet (önsegélyező egylet) a tagjai részére 2007. évben?
Részlet a válaszból: […]hozzátartozónak, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának adhat. A munkáltató a munkavállalójának, a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának, valamint a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1604
3. találat: Sporteredmény miatti adomány közterhei
Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik az adományozónak, illetve az adományozottnak abban az esetben, ha sporteredmény (pl. olimpiai bajnoki cím) után autó vagy egyéb adomány adására kerül sor?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 903
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Természetbeni juttatás
Kérdés: Természetbeni juttatásként számolható-e el a munkáltató által 2003. december hóban vásárolt ajándéktárgy, ha azt 2004-ben adja a dolgozónak?
Részlet a válaszból: […]amelyen azt a magánszemély vagy javára más személy birtokba vette. E szabályokból megállapítható, hogy ha a magánszemély tulajdonába 2004-ben került a 2003-ban vásárolt ajándéktárgy, akkor 2004. évi jövedelem keletkezett, és a juttatás időpontjában érvényes adózási szabályokat kell alkalmazni. A magánszemély nem pénzben kapott vagyoni érték után is úgy adózik, mintha ahhoz pénzben jutott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. augusztus 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 738
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Dolgozó részére adott ajándék
Kérdés: Egy cég a dolgozóinak minden évben 3 alkalommal (Mikulás, karácsony, szilveszter) 5000 forint értékű élelmiszercsomagot ajándékoz. Ahhoz, hogy ez mind a munkáltató, mind a dolgozó részéről adó- és járulékmentes legyen, kell-e tételes számla, vagy elegendő, ha a bolt az általa elkészített csomagok darabszámát, egységárát, illetve végösszegét írja fel a számlára?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 664
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Dolgozó részére adott ajándék
Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik a biztosítási jogviszonyban nem álló, és biztosítási jogviszonyban álló dolgozók részére a nemzetközi nőnap alkalmából adott virágcsokor értéke alapján?
Részlet a válaszból: […]van-e. Ha az adott ajándék értéke meghaladja a mentesség határát, akkor az adóköteles rész a magánszemély "jogcím szerinti" jövedelme. Ezt azt jelenti, hogy a magánszemély a kifizetőhöz fűződő jogviszonya szerinti jövedelmet, pl. munkaviszonyból származó jövedelmet szerez. Az adóköteles rész után a magánszemélynek és kifizetőjének úgy kell teljesítenie az adó- és járulékkötelezettséget,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 646
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Dolgozónak adott ajándék
Kérdés: Egy cég a karácsonyi ünnepekre tekintettel dolgozóinak kb. 12 000 forint értékű élelmiszercsomagot ajándékozott. Ugyanezt tervezi húsvétra is. Milyen közterheket kell ez után a juttatás után a kifizetőnek lerónia? Figyelembe lehet-e venni az 500 forint adómentességet?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon juttatta, és a termék megszerzése, illetve a szolgáltatás igénybevétele minden munkavállaló számára ténylegesen elérhető [Szja-tv. 69. § (1) bekezdés d) pont], vagy a juttatást kollektív szerződésben rögzítetten, munkavállalói csoportonként adták azonos feltételekkel és módon [Szja-tv. 69. § (1) bekezdés e) pont]. Ha a juttatás természetbeni juttatásnak minősül, a munkáltatónak 44 százalék személyi jövedelemadót, 29 százalék társadalombiztosítási járulékot és 3 százalék munkaadói járulékot is kell fizetnie. Ha a juttatás nem minősül természetbeni juttatásnak, akkor az adóköteles rész a magánszemély munkaviszonyból származó bérjövedelme [Szja-tv. 25. § (1) bekezdés]. A magánszemélynek a progresszív adótábla[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 533
Kapcsolódó tárgyszavak: ,