Ápolási díjban részesülő beltag közterhei

Kérdés: Meg kell fizetnie a minimálbér alapján a járulékokat egy betéti társaság beltagjának, aki heti 15 órás munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket, és emellett idős nagymamája gondozása miatt ápolási díjban részesül?
Részlet a válaszából: […] A Szoc-tv. 42. §-a (1) bekezdésének d) pontja értelmében az ápolási díj mellett – kivéve, ha a munkavégzésre otthon kerül sor – napi 4 órában lehet keresőtevékenységet folytatni. E feltételnek a heti 15 órás munkaviszony megfelel, ami alapján az említett tulajdonos tag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Beltag munkavégzése ápolási díj mellett

Kérdés: Milyen kódon kell bejelenteni egy betéti társaság beltagját abban az esetben, ha ápolási díj igénybevétele mellett 4 órában munkát végez? Milyen minimumösszeg után kell megfizetni a közterheket ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Kérdezőnk 4 órát említ, ezért feltételezzük, hogy a beltag az ápolási díj folyósításának időszaka alatt munkaszerződéssel, munkaviszony keretében napi 4 órás munkaidővel végez munkát a bt.-nél, hiszen a munkaidő kizárólag ebben a jogviszonyban mérhető. A Szoc-tv. 42....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.

Ápolási díjban részesülő cégvezető járulékai

Kérdés: Helyesen jár-e el egy betéti társaság, amely nem fizeti meg a minimumjárulékokat az ápolási díjban részesülő beltagja után, aki a cég vezető tisztségviselője, de a társaság tevékenységében személyesen nem működik közre? A társaság tevékenységét a kültag végzi négyórás munkaviszony keretében.
Részlet a válaszából: […] Igen, helyesen járnak el.A kérdésben bt.-beltagról van szó, aki ügyvezetésére tekintettel társas vállalkozónak minősül. Jövedelemben ugyan nem részesül, de mint többes jogviszonyban nem álló biztosított társas vállalkozó után havonta legalább a minimálbér 112,5...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 25.

Ápolási díjban részesülő beltag

Kérdés: Kell-e valamilyen járulékot fizetnie a tagi jogviszonya után egy betéti társaság ápolási díjban részesülő beltagjának, vagy az ápolási díj főállásnak minősül? Lehet-e többes jogviszonyú vállalkozó az érintett beltag járulékfizetés nélkül? A társaságnak nincs alkalmazottja.
Részlet a válaszából: […]  A betéti társaság tagi jövedelemben nem részesülőbeltagjának az ápolási díj folyósításának időszaka alatt nem kell fizetnie azegyébként rá vonatkozóan kötelezően előírt nyugdíjjárulékot, illetveegészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, de csak akkor,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 13.

Ápolási díjban részesülő beltag közterhei

Kérdés: Keletkezik-e járulékfizetési kötelezettsége a tagi jogviszonyában egy bt. ápolási díjban részesülő beltagjának? Amennyiben igen, lehet-e má­sod­­állásban a társaság beltagja, jövedelem felvétele nélkül? A társaságnak nincs alkalmazottja.
Részlet a válaszából: […]  A betéti társaság tagi jövedelemben nem részesülőbeltagjának az ápolási díj folyósításának időszaka alatt nem kell fizetnie azegyébként rá vonatkozóan kötelezően előírt nyugdíjjárulékot, illetveegészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, de csak akkor,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.