Ápolási díjban részesülő többes jogviszonyú vállalkozó

Kérdés: Hogyan alakul a kisadózói jogviszonya annak a kisadózó társas vállalkozónak, aki egyéni vállalkozóként is tevékenykedik, de ezt a tevékenységet jelenleg érdemben nem folytatja, mert ápolási díjban részesül? Valóban megilleti az egészségügyi szolgáltatás az ápolási díj folyósítása alatt? Milyen közterheket kell megfizetni egyéni vállalkozóként ebben az esetben, ha az érintett a vállalkozást nem szünetelteti, csak tevékenységet nem végez?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának g) alpontja értelmében nem minősül főállásúnak az a kisadózó, aki kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül.E szabály alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Ápolási díjban részesülő munkavállaló

Kérdés: Biztosítottnak minősül az a munkavállaló, aki édesanyja betegsége miatt fizetés nélküli szabadságot kért, és jelenleg ápolási díjban részesül, vagy meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot? Végezhet munkát részmunkaidőben a cégnél az ellátása veszélyeztetése nélkül?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 16. §-ának a) pontja értelmében a fizetés nélküli szabadság tartama alatt szünetel a biztosítás, kivéve, ha- a fizetés nélküli szabadság idejére csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Vállalkozás ápolási díj mellett

Kérdés: Folytathat vállalkozói tevékenységet egy ápolási díjban részesülő személy anélkül, hogy veszélyeztetné az ellátásra jogosultságát? Amennyiben igen, akkor kisadózóként havi 50 ezer vagy 25 ezer forint adót kell fizetnie?
Részlet a válaszából: […] A Szoc-tv. 42. §-a (1) bekezdésének d) pontja értelmében az ápolási díj folyósításának a tartama alatt maximum napi 4 órás munkaidőben lehet keresőtevékenységet folytatni. Tekintve, hogy az egyéni vállalkozás vonatkozásában a munkaidő nem értelmezhető fogalom, e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Munkavégzés ápolási díj mellett

Kérdés: Dolgozhat 4 órát egyszerűsített foglalkoztatás keretében szombaton egy ápolási díjban részesülő személy, aki egyébként hétfőtől péntekig napi 4 órás részmunkaidőben dolgozik egy cégnél?
Részlet a válaszából: […] Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.Az ápolási díjra vonatkozó szabályokat a Szoc-tv. tartalmazza.A Szoc-tv. 41. §-ának (1) bekezdése értelmében ápolási díjra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

CSED-ben részesülő munkavállaló minimumjáruléka

Kérdés: Meg kell fizetni a minimumjárulékot a CSED-ben részesülő munkavállalók után? Az információk ellentmondásosak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ezért válaszukban kérjük a pontos jogszabályi helyek megjelölését is.
Részlet a válaszából: […] Mivel a CSED folyósításának a tartama alatt az Eb-tv. 41. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében tilos keresőtevékenységet folytatni, a gyakorlatban kizárt, hogy valaki az említett ellátás mellett munkaviszonyban tevékenységet végezzen. Valószínűleg ez is volt az oka,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Az új Tbj-tv. szerint a rehabilitációs hozzájárulásban részesülő munkavállaló csak 10 százalékos nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. Vonatkozik ez a járulékkedvezmény a rokkantsági ellátásban részesülő dolgozóra is?
Részlet a válaszából: […] A megváltozott munkaképességű munkavállalók vonatkozásában csak a munkaadó jogosult szociálishozzá-járulásiadó-kedvezményre a Szocho-tv. 13. szakaszában foglaltak szerint, ám az e körbe tartozó munkavállalók biztosítási jogviszonyból származó járulékalapot képező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 10.

Ápolási díjban részesülő munkavállaló minimumjáruléka

Kérdés: Meg kell fizetnie a dolgozónak a minimálbér 30 százaléka után a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot abban az esetben, ha napi egyórás munkaviszonnyal rendelkezik, és a jövedelme nem éri el ezt az összeget, de a nagymamája ápolására tekintettel ápolási díjban részesül?
Részlet a válaszából: […] Az új Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése értelmében a munkaviszonyban álló (nem nyugdíjas) személy esetében a társadalombiztosítási járulék minimális alapja legalább a minimálbér.Ugyanakkor az említett jogszabályi hely (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ezt a szabályt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Ápolási díj és rehabilitációs ellátás együttes folyósítása

Kérdés: Folyósítható együttesen az ápolási díj és a rehabilitációs ellátás annak a munkavállalónak, aki az ellátások folyósítása mellett tovább kíván dolgozni jelenlegi munkahelyén? Milyen intézkedéseket kell megtenni annak érdekében, hogy sem a munkahelye, sem az ellátásai ne kerüljenek veszélybe?
Részlet a válaszából: […] A Szoc-tv. 42. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó - többek között - abban az esetben, ha - a tartós ápolást végzők időskori támogatása kivételével - rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Táppénzjogosultság időtartama

Kérdés: Mennyi időre lesz jogosult táppénzre az a munkavállaló, aki 2019. július 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, szeptember 11-én reggel az otthonában balesetet szenvedett, amelynek következtében eltört a bokája, 14 nap kórházi ápolásban részesült, és jelenleg is keresőképtelen? A gyógyulás valószínűleg több hónapot vesz igénybe. Mi lesz az ellátás alapja ebben az esetben? A dolgozó korábbi 10 éves munkaviszonya 2017. szeptember 30-án szűnt meg, mert 2017. október 1-jétől ápolási díjat igényelt, melyben 2019. június 10-ig részesült.
Részlet a válaszából: […] Táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt válik keresőképtelenné, és a Tbj-tv.-ben meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.A táppénzre való jogosultságot a keresőképtelenséget megelőző folyamatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Személyes közreműködés GYES mellett

Kérdés: Elláthatja az ügyvezetői feladatokat megbízási jogviszonyban ingyenesen egy kft. tagja abban az esetben, ha gyermeke kétéves kora után GYES-t kíván igénybe venni, és a cégben van egy másik ügyvezető is? Lehet két ügyvezetője egy időben egy cégnek? Kötelező jövedelmet kivennie abban az esetben, ha a társaság tevékenységében személyesen is közreműködik? Milyen közterheket kell megfizetni a személyes közreműködésre tekintettel? Kell módosítani a társasági szerződést abban az esetben, ha a személyes közreműködést, illetve az ügyvezetést munka-viszony keretében szeretné ellátni? Van valamilyen időkorlát a munkaidőre vonatkozóan a GYES melletti munkavégzés esetén?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 3:196. §-a alapján a kft. ügyvezetését egy vagy több ügyvezető láthatja el, azaz nem jelent problémát, ha a cégben kettő vagy akár több ügyvezető van.Az ügyvezetés természetesen ellátható megbízási jogviszony keretében, amelyben - jellegénél fakadóan - nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.
1
2
3
5