tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

17 találat a megadott ápolási díjban részesülő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Ápolási díjban részesülő mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie a családtagjaival közös őstermelői igazolvány alapján gazdálkodást folytató őstermelőnek abban az esetben, ha beteg gyermekének ápolására tekintettel ápolási díjat igényelt, amit 2018. december 1-jétől meg is állapítottak a részére? Be kell jelenteni valamilyen módon az ellátást a NAV felé? Folytathatja továbbra is a tevékenységet a hozzátartozó, vagy van valamilyen korlátozás a munkavégzésre?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjas-szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.Az őstermelői tevékenység tehát keresőtevékenységnek minősül, kivéve, ha az abból származó bevétel nem haladja meg az évi 600 ezer forintot. Véleményünk szerint az őstermelői tevékenység ennek ellenére nem akadálya az ápolási díj folyósításának, hiszen ebben az esetben a munkaidő nem értelmezhető, és meglehetősen nehezen mérhető.Az ápolási díjban részesülő mezőgazdasági őstermelőnek nem kell semmilyen közterhet fizetnie, ha a díj folyósítása alatt személyesen nem végzi a tevékenységét, egyéb esetben azonban az általános szabályok figyelembevételével köteles leróni a közterheket.Ez azt jelenti, hogy az Szja-tv. alapján megállapított jövedelme után meg kell fizetnie a 15 százalékos személyi jövedelemadót.Az őstermelői tevékenységéből származó bevételéből háromféle módszer szerint állapíthatja meg a jövedelmét:1. Lehetősége van a 10 százalék költséghányad alkalmazására, ha nem kíván költségeivel tételesen elszámolni. A bevétel része a tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés is. (A bevétel 90 százaléka a jövedelem.)2. Választhatja a tételes költségelszámolást is. Ekkor költségként a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő, kizárólag a bevétel megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen felmerült és bizonylattal igazolt kiadás, továbbá a korábbi évekről áthozott veszteség vehető figyelembe, valamint folytatható a már megkezdett értékcsökkenési leírás elszámolása.3. A harmadik módszer - melynek alkalmazására csak a mezőgazdasági kistermelők jogosultak, azaz azok, akiknek az őstermelői tevékenységéből származó éves bevétele nem több 8 millió forintnál - a jövedelem átalányban történő megállapítása.A bevételekre, a kedvezményekre, illetve az elismert költségekre és azok elszámolására vonatkozóan az Szja-tv. részletes rendelkezéseket tartalmaz.A mezőgazdasági őstermelő akkor minősül biztosítottnak, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve- az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját,- az egyéb jogcímen - ide nem értve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony szerint (megbízási, vállalkozási, szerződés alapján munkát végzőt, választott tisztségviselőt) - biztosítottat,- a saját jogú nyugdíjast, illetve azt az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.A mezőgazdasági őstermelő - ideértve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5932

2. találat: Ápolási díjban részesülő egyéni vállalkozó nyugdíjazása

Kérdés: Megszűnik az ápolási díjra való jogosultsága annak az egyéni vállalkozói tevékenységet folytató személynek, aki emellett részesül a díjban, és ebben az évben betölti a nyugdíjkorhatárt? Amennyiben nem, akkor kiegészítő tevékenységű vállalkozóként terheli az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.A Szoc-tv. 42. §-ának (4) bekezdése értelmében a súlyosan fogyatékos személy ápolására tekintettel folyósított, valamint a kiemelt ápolási díjra való jogosultság akkor nem szűnik meg a saját jogú nyugdíj megállapítása esetén, amennyiben az érintett a nyug-ellátásra való jogosultság keletkezését megelőző napon ápolási díjra volt jogosult, és ez a jogosultsága a nyugellátásra való jogosultság kezdőnapját megelőző húsz éven belül legalább tíz évig fennállt.Tehát jelen esetben azt kell vizsgálni, hogy az említett egyéni vállalkozó ápolási díjra való jogosultsága az elmúlt (nyugdíjazását megelőző)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5367

3. találat: Ápolási díjban részesülő nyugdíjas személy nyugdíjának növelése

Kérdés: Valóban jogosult a nyugellátása kiegészítésére az a nyugdíjas személy, aki több mint hat évig ápolási díjban részesült az édesanyja gondozása miatt, ezért csak napi 2 órás állást tudott vállalni? Amennyiben igen, milyen jogcímen és hol kell elindítani az igénylést?
Részlet a válaszból: […]részesül, az ápolási díj összege után már nem kell nyugdíjjárulékot fizetnie, ezáltal újabb szolgálati időt nem szerezhet. Nyugdíjjárulék-fizetés hiányában az öregségi nyugdíj mellett folyósított ápolási díj után nem kérhető sem a nyugdíj kiegészítése, emelése, sem pedig újraszámítása. Más a helyzet viszont, ha az öregségi nyugellátásban részesülő a nyugellátása mellett munkát vállal. A saját jogú nyugellátásban részesülő személy - ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása szünetel - saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával megegyező nyugdíjnövelésre szerezhet jogosultságot. A nyugellátás növelése egyelőre csak a jogosult külön kérelme alapján lehetséges, azonban egy, jelenleg még nem elfogadott törvényjavaslat szerint a nyugellátás növelésére 2017. január 1-jétől hivatalból fog sor kerülni.A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követő naptári évben lehet benyújtani a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szervénél. A kérelmet kizárólag az erre a célra rendszeresített K27. számú nyomtatványon lehet előterjeszteni. Az igénybejelentő lap bármely megyei (fővárosi) kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél beszerezhető, illetőleg letölthető a www.onyf.hu internetes oldalról a "Nyomtatványok -> Nyomtatványtár"[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5237

4. találat: Egyszerűsített foglalkoztatás ápolási díj mellett

Kérdés: Vonatkozik a napi 4 órás megszorítás arra az esetre is, ha egyszerűsített foglalkoztatás keretében végez munkát egy ápolási díjban részesülő személy? Csökken az szja-bevallás alól mentes összeg abban az esetben, ha az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban álló személy nem dolgozik napi 8 órát?
Részlet a válaszból: […]ebben az esetben sem lehet több, mint napi 4 óra. Ez azonban nem érinti az ebből származó jövedelem bevallására vonatkozó személyijövedelemadó-szabályokat.Egyszerűsített foglalkoztatás esetén az Efo-tv. 9. §-a szerint akkor nem kell a munkavállalónak jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, ha az ebből származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos minimálbér vagy - ha a munkavállaló részére alapbérként, illetve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5098
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Ápolási díjban részesülő személy bérleti díja

Kérdés: Befolyásolja az ápolási díj folyósítását, ha az anyósa ápolását végző hozzátartozó kiadja albérletbe az üresen álló lakását? Van valamilyen bejelentési és adófizetési kötelezettség a bérleti díj után?
Részlet a válaszból: […]bérleti díjból megállapított jövedelem az összevont adóalap része. Az Art. 22. §-ának (16) bekezdése értelmében a magánszemély adózó mentesülhet az adószám megszerzéséhez előírt bejelentési kötelezettség teljesítése alól, ha a következő feltételek együttesen teljesülnek: 1. nem egyéni vállalkozó (sem az ingatlan-bérbeadási tevékenysége vonatkozásában, sem más tevékenységére tekintettel), 2. tevékenysége kizárólag az Áfa-tv. 86. §-a szerinti adómentes ingatlan (ingatlanrész)-bérbeadás (haszonbérbeadás), 3. az ingatlan-bérbeadásra vonatkozóan az adóalany az általános forgalmi adót érintően nem él az adókötelessé tétel választásának jogával, 4. nem létesít kereskedelmi kapcsolatot az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal. (Kereskedelmi kapcsolat e tekintetben: a termékbeszerzés és -értékesítés, valamint a szolgáltatásnyújtás és -igénybevétel.) Bármely előbbi feltétel hiányában a bérbeadási tevékenységet folytató magánszemély köteles az adószám megszerzése érdekében az adóhatósághoz bejelentkezni. A lakóingatlan bérbeadásából mint önálló tevékenységből származó bevételből a jövedelmet a magánszemély választása szerint vagy tételes költségelszámolással, vagy a 10 százalék költséghányad alkalmazásával állapíthatja meg. Ha a bérlő magánszemély, azaz az ingatlan bérbeadásából keletkező bevétel nem kifizetőtől származik, akkor a bérbeadó magánszemélynek kell az önálló tevékenységből származó jövedelem szabályai szerint megállapított 16 százalék adóelőleget negyedévenként, a negyedévet követő hónap 12-ig az adóhatósághoz befizetnie. A lakóingatlan bérbeadásából származó jövedelmet, bármely módszert is alkalmaz a magánszemély, az '53 jelű nyomtatványon az adóévet követő év május 20-ig be kell vallania az állami adóhatósághoz. Felhívjuk a figyelmet, hogy abban az esetben, ha az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem éves összege az egymillió forintot meghaladja, a magánszemély a személyi jövedelemadón[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4541

6. találat: Mezőgazdasági őstermelő ápolási díja

Kérdés: Jogosult ápolási díjra az a regisztrált mezőgazdasági őstermelő, aki évi 600 ezer forintot meghaladó bevételt realizál?
Részlet a válaszból: […]hozzátartozó, ha keresőtevékenységet folytat, és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja.Az évi 600 ezer forint bevételt meghaladó őstermelői státusz keresőtevékenységnek minősül ugyan a Szoc-tv. alkalmazásában, de
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4525

7. találat: Ápolási díj beszámítása a szolgálati időbe

Kérdés: Hogyan számít bele a betegápolási segély a szolgálati időbe annak a munkavállalónak az esetében, akinek a 40 év munkaviszonyhoz két éve hiányzik, és 8 hónapig beteg édesapját ápolta?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személyt - a díj összegéből nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett, ezért az ápolási díj folyósításának időtartamát a szolgálati idő megállapításakor figyelembe kell venni. Ugyanakkor az ápolási díj összegét a nyugdíj összegének meghatározásakor is figyelembe kell venni, feltéve ha az a kérelmezőre nézve kedvezőbb. Az ápolási díjnak az öregségi nyugdíj összegébe történő beszámítása során általában alacsonyabb összegű öregségi nyugdíj kerül meghatározásra, éppen ezért az ápolási díj összegét,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3881

8. találat: Ápolási díjban részesülő cégvezető járulékai

Kérdés: Helyesen jár-e el egy betéti társaság, amely nem fizeti meg a minimumjárulékokat az ápolási díjban részesülő beltagja után, aki a cég vezető tisztségviselője, de a társaság tevékenységében személyesen nem működik közre? A társaság tevékenységét a kültag végzi négyórás munkaviszony keretében.
Részlet a válaszból: […]hozzájárulási adót, a minimálbér 150 százaléka után 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, továbbá a minimálbér után 10 százalékos nyugdíjjárulékot kellene fizetni. Azért a feltételes mód, mert a 2011. évi CLVI. tv. 458. §-a (1) bekezdésének b) pontja, illetve a Tbj-tv. 28. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében nem terheli a vállalkozást a havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség, amennyiben a vállalkozó ápolási díjban részesül, és vállalkozói tevékenységét személyesen nem folytatja.Jelen esetben pedig erről van szó. Az üzletvezető személyesen nem működik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3857

9. találat: Ápolási díjban részesülő cégvezető munkaviszonya

Kérdés: Létesíthet négyórás munkaviszonyt a betéti társaságával az a kültag, aki a cégvezetői tevékenység ellátása miatt jelenleg társas vállalkozónak minősül és ápolási díjban részesül? Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik ebben az esetben? A kültag személyesen nem működik közre a társaság tevékenységében, a társaság beltagja pedig nyugdíjas.
Részlet a válaszból: […]rendelkezik - nem láthatja el munkaviszonyban az egyszemélyes gazdasági társaság tagja, illetve a közkereseti és a betéti társaság üzletvezetésre egyedül jogosult tagja. Ez azt jelenti, hogy az üzletvezetésre csak abban esetben létesíthető az érintett kültaggal munkaviszony, ha arról a tagok a társasági szerződésben külön így rendelkeztek. Ez a korlátozás tehát kizárólag az üzletvezetésre vonatkozik, más, a társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátására a társasági szerződés külön előírása nélkül is létesíthető a kültaggal munkaviszony. A munkaviszonyban álló kültag után az általános szabályok szerint keletkezik a járulék- és a szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3856

10. találat: Ápolási díjban részesülő beltag

Kérdés: Kell-e valamilyen járulékot fizetnie a tagi jogviszonya után egy betéti társaság ápolási díjban részesülő beltagjának, vagy az ápolási díj főállásnak minősül? Lehet-e többes jogviszonyú vállalkozó az érintett beltag járulékfizetés nélkül? A társaságnak nincs alkalmazottja.
Részlet a válaszból: […]tagja után fizetendő szociális hozzájárulási adóra is, melynek megfizetése alól mentesül a társaság az ápolási díj folyósítása alatt, amennyiben a tag ez idő alatt a személyes közreműködést nem folytatja [2011. évi CLVI. tv. 458. § (1) bekezdésének b) pontja]. A leírtakból következően, ha az ápolási díjban részesülő beltag az ellátás folyósításának időtartama alatt a társaság tevékenységében személyesen közreműködik, az általános szabályok szerint keletkezik utána a járulékfizetési és a szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség. Ez azt jelenti, hogy jövedelem hiányában a beltag 10 százalékos nyugdíjjárulékot (magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíjat) a minimálbér, és 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a minimálbér másfélszeresének megfelelő összeg után, a betéti társaság pedig a beltag után a minimálbér 112,5 százalékának megfelelő összeg után köteles[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3656
| 1 - 10 | 11 - 17 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést