Bt. GYED-ben részesülő beltagjának munkanélküli-ellátása

Kérdés: Jogosult munkanélküli-ellátásra egy betéti társaság beltagja abban az esetben, ha nem működik közre a társaságban, egy kft.-nél GYED folyósítása mellett munkaviszonyban dolgozott, a munkaviszonya azonban 2023. augusztus 15-én megszűnt?
Részlet a válaszából: […] ...Flt. 29. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében szünetel az álláskeresési járadék folyósítása, ha az álláskereső csecsemőgondozási díjra, örökbefogadói díjra, gyermekgondozási díjra vagy gyermekgondozást segítő ellátásra való...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Jogosultság álláskeresési járadékra

Kérdés: Jogosult álláskeresési járadékra az a személy, aki egy évet meghaladóan szakképzési munkaszerződéssel került foglalkoztatásra?
Részlet a válaszából: […] ...járadékra az Flt. 25. §-ának (1) bekezdése értelmében az jogosult, aki1. álláskereső,2. az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik,3. munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Álláskeresési járadék egyösszegű folyósítása

Kérdés: Kérheti a fennmaradó álláskeresési járadék 80 százalékának egyösszegű kifizetését az az ellátásban részesülő személy, aki a járadék folyósítási idejének kimerítése előtt egyéni vállalkozói jogviszonyt létesít, vagy kizárólag munkaviszony létesítése esetén áll fenn ez a lehetőség?
Részlet a válaszából: […] ...nem biztosított.Felhívjuk a figyelmet, hogy még munkaviszony létesítése esetén sem jár az egyösszegű kifizetés abban az esetben, ha az álláskereső az álláskeresési járadék folyósítása alatt ugyanazzal a munkaadóval létesít munkaviszonyt, amellyel az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Álláskereső személy keresőtevékenysége

Kérdés: Hogyan befolyásolja az álláskeresési járadék folyósítását, ha az állást kereső személy megbízási díjat kap óraadóként, vagy alkalmi munkavállalóként foglalkoztatják, illetve ha egyéni vállalkozást indít?
Részlet a válaszából: […] ...járadékról az Flt. rendelkezik. A törvény 28. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében megszűnik a járadék folyósítása, ha az álláskereső keresőtevékenységet folytat a keresőtevékenység kezdőnapjától.A törvény szerint keresőtevékenység - az 1-6....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Álláskeresési járadék

Kérdés: Mikor jár az álláskeresési járadék, és mi történik abban az esetben, ha a munkavállaló a folyósítás időtartamának lejárta előtt talál munkát?
Részlet a válaszából: […] ...szükséges, amely feltételeket az Flt. 25. §-nak (1) bekezdése határozza meg. E szerint álláskeresési járadékra jogosult az, aki álláskereső, az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, és munkát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Munkaköri alkalmassági vizsgálat

Kérdés: Mi a célja a munkaköri alkalmassági vizsgálatnak, és mikor kötelező azt elvégezni?
Részlet a válaszából: […] ...soron kívüli. A munkaköri alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a munkavállaló, illetve a tanuló vagy a hallgató, az álláskereső a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott igénybevétele egészségét, testi, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Nyugdíj előtti munkanélküli-segély

Kérdés: Jogosult nyugdíj előtti munkanélküli-segélyre az a személy, aki egyébként már jogosult lenne nyugellátásra, de egyelőre személyes okból nem szeretné igénybe venni azt?
Részlet a válaszából: […] ...Flt. 30. §-ának (1) bekezdése értelmében nyugdíj előtti álláskeresési segélyre az az álláskereső jogosult, akia) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény

Kérdés: Továbbra is élhet a munkáltató az álláskereső munkavállalók után járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel annak a 2020. május 1-jétől alkalmazott munkavállalónak az esetében, akinek a munkaviszonya 2020. szeptember 30-án megszűnt, azonban október 12-étől újra a munkáltató alkalmazásában áll?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 11. §-ának (2) bekezdése értelmében a jogszabály alkalmazásában munkaerőpiacra lépőnek az a személy minősül, aki a NAV rendelkezésére álló adatok szerint a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 275 napon belül legfeljebb 92 napig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 27.

Álláskeresési járadék megbízási jogviszony alapján

Kérdés: Valóban jogosult lehet álláskeresési járadékra az a személy is, aki korábban megbízásos jogviszonyban állt? Elegendő az álláskeresési járadék igényéhez a megbízó által kiállított igazolólap egy megbízásos jogviszonyban álló személy esetében, vagy egyéb módon kell azt igazolni?
Részlet a válaszából: […] ...a 25. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - annak az időtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három év alatt munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban töltött,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 27.

Letiltás közfoglalkoztatott részére juttatott egyszeri támogatásból

Kérdés: Jogszerűen érvényesíti a munkáltató a végrehajtó részére a munkabérletiltást a közfoglalkoztatott részére juttatott egyszeri támogatásból, illetve létezik-e valamilyen kivételszabály, amely szerint a közfoglalkoztatottak támogatása mentes a végrehajtás alól?
Részlet a válaszából: […] ...belül jogerősen nem marasztalták el.Munkavállalásra vonatkozó együttműködési feltétel, hogy a számára az Flt. alapján felajánlott, az álláskeresőkre vonatkozó rendelkezések szerint megfelelő munkahelyet - ideértve az egyszerűsített foglalkoztatás keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.
1
2
3
7