tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott álláskereső tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Álláskereső egészségügyi szolgáltatási járuléka

Kérdés: Mikortól kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie egy álláskeresési járadékban részesülő személynek, akinek ellátása 2015. január 30-án szűnik meg?
Részlet a válaszból: […]jogosultsági feltétel fennállásának az időtartama 45 napnál rövidebb volt, akkor ezen időtartammal hosszabbodik meg,- 45 napig marad fenn, ha a jogosultsági feltétel megszűnését megelőzően fennállt korábbi jogosultsági feltétel 45 napnál hosszabb ideig állt fenn, és az utolsóként megszűnt jogosultsági feltétel nem állt fenn 45 napig, de a két jogosultsági feltétel fennállása között 30 napnál kevesebb nap telt el.Tekintettel arra, hogy az álláskeresési járadék folyósításának tartama biztosítási jogviszonynak minősül, és így ha ennek ideje a 45 napot elérte, akkor a kérdésben említett személy további 45[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4635

2. találat: Keresetpótló juttatás közterhei

Kérdés: A személyi jövedelemadón túl milyen közterheket kell fizetni a keresetpótló juttatás után?
Részlet a válaszból: […]minősül, azaz mint nem önálló tevékenységből származó jövedelem az összevont adóalapnak része, és ennek megfelelően 16 százalékos személyi jövedelemadó kerül belőle levonásra.A támogatás után a biztosított a Tbj-tv. 26. §-ának (2) bekezdése értelmében 10 százalékos nyugdíjjárulékot köteles fizetni, de további egyéni járulék nem terheli.A keresetpótló juttatás kifizetőjének viszont szociális hozzájárulási adót fizetnie nem kell, mert ezt a kötelezettséget a 2011. évi CLVI. tv. nem írja elő.A törvény szerint az adófizetési kötelezettséget keletkeztető jogviszonyból származó és az adó alapjául szolgáló jövedelem után kell a 27 százalékot a kifizetőnek lerónia.Az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyokat az említett törvény 455. §-ának (2) bekezdésében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4545

3. találat: Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény tartósan álláskereső munkavállaló után

Kérdés: Érvényesítheti a munkáltató a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt egy olyan munkavállaló után, aki most kezdte meg az ügyintézést a munkaügyi központnál a tartósan álláskereső státuszról szóló igazolás kiállítása érdekében, amely előreláthatóan így nem fog elkészülni a munkába lépés napjáig?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik, hogy a szociális hozzájárulási adóból a tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető kedvezményt a munkáltató a feltételek fennállását igazoló, az állami foglalkoztatási szerv által, az álláskereső személy kérelmére kiállított igazolás birtokában érvényesítheti. Mindebből következően tehát a jogszabály által megkívánt feltételeknek a jogviszony létesítésekor kell megfelelni, melyet a munkaügyi központ által az álláskereső személy kérésére kiállított igazolással kell bizonyítani. A kedvezményt a munkaadó pedig kizárólag akkor érvényesítheti, ha már a birtokában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4522

4. találat: Bt.-beltag munkanélküli-ellátása

Kérdés: Igénybe vehet-e munkanélküli-ellátást egy betéti társaság beltagja, aki 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkezett, de a munkáltatója megszűnt? Kell-e valamilyen járulékot fizetnie a beltagsága miatt? Teljeskörűen biztosított lesz-e a munkanélküli-ellátás ideje alatt?
Részlet a válaszból: […]munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá keresőtevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője, vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve [Ftv. 58. § (5) bekezdésének e) pontja]. Amennyiben az előbbiek figyelembevételével a kérdésbeli bt. beltagja keresőtevékenységet folytatónak minősül, álláskeresési támogatást nem vehet igénybe. Ebben az esetben utána a bt.-ben fennálló jogviszonyára (pl. társas vállalkozó, munkaviszonyban álló alkalmazott, megbízott stb.) irányadó általános szabályok szerint kell a társaságot terhelő társadalombiztosítási és a biztosítottat terhelő egyéni járulékokat megfizetni, továbbá a tételes egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség is fennáll. Ha az érintett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2344

5. találat: Álláskeresési járadékra való jogosultság idejének megállapítása

Kérdés: Az álláskeresési járadék jogosultsági idejének megállapításához az álláskereső utolsó négyéves munkaviszonyát veszik figyelembe. Ez a négy év a jogosultságtól visszafelé, tehát pl. 2006. augusztus 1-jétől 2002. augusztus 1-jéig, vagy 2006. augusztus 1-jétől 2002. január 1-jéig áll fenn?
Részlet a válaszból: […]bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében álláskeresési járadék illeti meg azt, aki álláskereső, az álláskeresővé válását megelőző 4 éven belül legalább 365 nap munkaviszonnyal rendelkezik, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az illetékes munkaügyi központ sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. Az Ftv. 27. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát - a 25. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - annak az időtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amennyit az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző 4 év alatt munkaviszonyban töltött. A munkaviszony időtartamába nem számítható be a munkaviszonynak az az időtartama, amely alatt az álláskereső álláskeresési járadékban részesült. Az előbbiekben meghatározott 4 éves időtartam meghosszabbodik a következő időtartamokkal vagy azok egy részével, ha ezen időtartamok alatt munkaviszony nem állt fenn: a) sor-, valamint tartalékos katonai szolgálat, továbbá a polgári szolgálat, b) keresőképtelenséggel járó betegség, c) a beteg gyermek ápolására igénybe vett táppénzes állomány, d) a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély folyósítása, e) rokkantsági és a baleseti rokkantsági nyugdíj, a rendszeres szociális járadék, az átmeneti járadék, továbbá a bányászok egészségkárosodási járadéka folyósításának, f) az előzetes letartóztatás, valamint a szabadságvesztés és az elzárás mint büntetés, g) az ápolási díj és a gyermeknevelési támogatás folyósítása időtartamával. Az álláskeresési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1608
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Munkanélküli foglalkoztatása

Kérdés: Az Eho-tv. 7. § h) pontja alapján a tartósan munkanélküli foglalkoztatása esetén a foglalkoztató mentesül a tételes eho megfizetése alól. A mentességet illetően a munkaügyi központtal kötött munkakipróbálás támogatásának tartamára, vagy annak lejárta után is, esetleg nyugdíjazása időpontjáig minősül a dolgozó tartósan munkanélkülinek? Ha ez a dolgozó munkahelyet változtat, az új munkáltató részesül-e a mentességben?
Részlet a válaszból: […]a jogszabály alkalmazásában tartósan álláskereső személynek azt kell tekinteni, aki a foglalkoztatását közvetlenül megelőzően legalább hat hónapig a megyei munkaügyi (fővárosi) munkaügyi központ által nyilvántartott álláskereső volt. Az érintett munkavállalók után a kedvezményt a foglalkoztatás teljes tartama - tehát továbbfoglalkoztatása esetén nyugdíjazása után is - alatt igénybe lehet venni. Amennyiben a munkavállaló jogviszonya megszűnik, az újabb munkáltatót természetesen már nem illeti meg a kedvezmény, hiszen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1314