Álláskereső személy keresőtevékenysége

Kérdés: Hogyan befolyásolja az álláskeresési járadék folyósítását, ha az állást kereső személy megbízási díjat kap óraadóként, vagy alkalmi munkavállalóként foglalkoztatják, illetve ha egyéni vállalkozást indít?
Részlet a válaszából: […] ...járadékról az Flt. rendelkezik. A törvény 28. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében megszűnik a járadék folyósítása, ha az álláskereső keresőtevékenységet folytat a keresőtevékenység kezdőnapjától.A törvény szerint keresőtevékenység - az 1-6....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Álláskereső egészségügyi szolgáltatási járuléka

Kérdés: Mikortól kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie egy álláskeresési járadékban részesülő személynek, akinek ellátása 2015. január 30-án szűnik meg?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 29. §-ának (9) bekezdése szerint az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a biztosítási jogviszony megszűnését követően- 45 napig marad fenn, amennyiben a jogosultsági feltétel a megszűnést megelőzően megszakítás nélkül legalább 45...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Keresetpótló juttatás közterhei

Kérdés: A személyi jövedelemadón túl milyen közterheket kell fizetni a keresetpótló juttatás után?
Részlet a válaszából: […] ...keresetpótló juttatásban - melyet képzése támogatására kap az álláskereső az Flt. 14. §-ának szabályai alapján - részesülő személyre az ellátás folyósításának tartama alatt a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 21.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény tartósan álláskereső munkavállaló után

Kérdés: Érvényesítheti a munkáltató a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt egy olyan munkavállaló után, aki most kezdte meg az ügyintézést a munkaügyi központnál a tartósan álláskereső státuszról szóló igazolás kiállítása érdekében, amely előreláthatóan így nem fog elkészülni a munkába lépés napjáig?
Részlet a válaszából: […] ...2011. évi CLVI. tv. 462/C. §-ának (3) bekezdése alapján azt a személyt kell tartósan álláskeresőnek tekinteni, akit az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 275 napon belül legalább 183 napig álláskeresőként nyilvántartott....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 7.

Bt.-beltag munkanélküli-ellátása

Kérdés: Igénybe vehet-e munkanélküli-ellátást egy betéti társaság beltagja, aki 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkezett, de a munkáltatója megszűnt? Kell-e valamilyen járulékot fizetnie a beltagsága miatt? Teljeskörűen biztosított lesz-e a munkanélküli-ellátás ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] Az utolsó kérdésre a válasz igen. A Tbj-tv. 5. § (1)bekezdésének d) pontja értelmében az álláskeresési támogatásban részesülőszemély biztosítottnak minősül, ami azt jelenti, hogy a társadalombiztosításvalamennyi ellátására jogot szerezhet. Az álláskeresési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 14.

Álláskeresési járadékra való jogosultság idejének megállapítása

Kérdés: Az álláskeresési járadék jogosultsági idejének megállapításához az álláskereső utolsó négyéves munkaviszonyát veszik figyelembe. Ez a négy év a jogosultságtól visszafelé, tehát pl. 2006. augusztus 1-jétől 2002. augusztus 1-jéig, vagy 2006. augusztus 1-jétől 2002. január 1-jéig áll fenn?
Részlet a válaszából: […] ...Ftv. 58. § (5) bekezdés d) pontja értelmében álláskereső:az a személy, aki - a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkelrendelkezik, és- oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat,és- öregségi nyugdíjra nem jogosult, és- az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 14.
Kapcsolódó címkék:  

Munkanélküli foglalkoztatása

Kérdés: Az Eho-tv. 7. § h) pontja alapján a tartósan munkanélküli foglalkoztatása esetén a foglalkoztató mentesül a tételes eho megfizetése alól. A mentességet illetően a munkaügyi központtal kötött munkakipróbálás támogatásának tartamára, vagy annak lejárta után is, esetleg nyugdíjazása időpontjáig minősül a dolgozó tartósan munkanélkülinek? Ha ez a dolgozó munkahelyet változtat, az új munkáltató részesül-e a mentességben?
Részlet a válaszából: […] ...7. § (1) bekezdése h) pontja értelmébennem kell megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást az ötven év felettitartósan álláskereső személy foglalkoztatása esetén. A törvény 10. § (4) bekezdése mindehhez annyit fűz, hogy ajogszabály...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 7.