Keresés eredménye

20 találat a megadott adószámmal rendelkező magánszemély tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Adószámos magánszemély
Kérdés: Van járulékfizetési kötelezettsége a kiszámlázott összeg után egy adószámos magánszemélynek abban az esetben, ha rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal?
Részlet a válaszból: […]1130 forintot. Amennyiben igen, akkor a magánszemélyre e jogviszony alapján az adott időszakra kiterjed a biztosítás, őt e jogcímen be kell jelenteni, vállalkozási díjából (az szja-előleg mellett) a járulékokat is le kell vonni, illetve a szociális hozzájárulási adót meg kell fizetni utána. Ha nem, akkor nincs járuléklevonási és -fizetési kötelezettség, a kifizetőt csak szociális hozzájárulási adó terheli. Felhívjuk a figyelmet, hogy ebben az esetben járulékalapot képező jövedelemként nem a teljes bevételt, hanem annak költségekkel (10 százalék költséghányad, vagy maximum 50 százalék tételes költségelszámolás) csökkentett összegét kell figyelembe venni.Amennyiben a bevétel nem kifizetőtől származik, abban az esetben a bevételből származó jövedelem után az érintett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5918
2. találat: CSED-ben részesülő adószámos magánszemély
Kérdés: Folytathatja tovább a tevékenységét egy adószámmal rendelkező, üdülési és szálláshely-szolgáltatást folytató magánszemély abban az esetben, ha augusztus hónaptól a főállású munkahelyén szülési szabadságon lesz, és CSED-et igényel? Ez összeegyeztethető az említett tevékenységével, vagy szüneteltetnie kell azt az ellátás idejére?
Részlet a válaszból: […]p) pontja alatt találjuk. E jogszabályi hely definiálja ugyanis, hogy mit kell keresőtevékenység alatt érteni az Eb-tv. alkalmazásában. E szerint keresőtevékenységnek a Tbj-tv. 5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyban, valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett személyes tevékenységet kell tekinteni.E[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5109
3. találat: Adószámos magánszemély tevékenysége
Kérdés: Folytathat gépjármű-bérbeadási tevékenységet egy adószámos magánszemély, vagy ehhez egyéni vállalkozónak kellene lennie? Amennyiben igen, akkor tud költséget elszámolni a tevékenysége alapján?
Részlet a válaszból: […]tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely e törvény szerint nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe. Idetartozik - egyebek mellett - különösen a bérbe adó tevékenység, melynél nincs jelentősége annak, hogy a magánszemély ingó vagyontárgyat (pl. személygépkocsit) vagy ingatlant ad bérbe. Az adószámos magánszemély választhatja, hogy a személygépkocsi bérbeadásából származó bevételével szemben tételesen elszámolja a bérbeadással kapcsolatosan ténylegesen felmerült és igazolt elismert költségeit és az Szja-tv. által igazolás nélkül elismert költségeket, ekkor a bevételéből a költségek levonása után fennmaradó rész minősül adóköteles jövedelemnek. A tételes költségelszámolás során az Szja-tv. 3.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5038
4. találat: 7-es adószámmal rendelkező magánszemély foglalkoztatása
Kérdés: Milyen bejelentési, illetve egyéb kötelezettsége van egy alapítványnak abban az esetben, ha 7-es adószámmal rendelkező magánszemélyt foglalkoztat, aki rendelkezik heti 36 órás főállással? A foglalkoztatott nettó 50 000 forint megbízási díjat kért, és 10 százalékos költséghányadról nyilatkozott, így a megállapított díjazása 71 125 forint. Milyen összeget kell szerepeltetnie a megbízottnak az általa kiállított számlán?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjjárulékot és a 6 százalékos egészségbiztosítási járulékot is köteles megfizetni. (A munka­erő-piaci járulék a megbízási jogviszonyban álló személyt nem terheli.) A bruttó (x) jövedelem tehát a következő számítással állapítható meg:x-(x X 0,9 X 0,32) = 50 000x-(x X 0,288) = 50 000x-(0,288 x) = 50 0000,712 x = 50 000x = 50 000/0,712x = 70 225 forintA magánszemély számláján - egyebek mellett - az adóalapnak kell szerepelnie, mely áfa szempontjából alanyi mentességet feltételezve esetünkben a bruttó munkadíjnak, a 70 225 forint összegnek felel meg. Az alapítvány és a magánszemély között az adó- és járulékelszámolás többféleképpen alakulhat: az egyik lehetséges elszámolási mód, ha a magánszemély 70 225 forint végösszegű számláját az alapítvány készpénzben kifizeti,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4328
5. találat: "7"-es adószámmal rendelkező magánszemély járulékai
Kérdés: Helyesen jár el az a nyelvoktatási tevékenységet végző, "7"-es adószámmal rendelkező magánszemély, aki magánszemély ügyfelei számára számlát bocsát ki az oktatásról, és a számlázott összeg 90 százalékának megfelelő adóalap után megfizeti a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, a 10 százalékos nyugdíjjárulékot, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót és a 16 százalékos mértékű személyi jövedelemadót? Az érintett magánszemély máshol nem rendelkezik biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal, egyetlen bevételi forrása a nyelvoktatásból származik, amely eléri a minimálbér 30 százalékát, és nem tételesen számol el a költségeivel.
Részlet a válaszból: […]alapján gazdálkodó szerv, bármely személyi egyesülés foglalkoztatónak minősül, ha biztosítottat foglalkoztat.E szabály azt eredményezi, hogy a kérdésbeli nyelvtanár foglalkoztatottnak, megbízói/tanítványai pedig foglalkoztatónak minősülnek. Ennek következtében a nyelvtanár biztosítási kötelezettségét és az utána keletkező járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettséget a megbízóinak/ta­nítványainak külön-külön - mint foglalkoztatók­nak - kell elbírálniuk és teljesíteniük. Magánszemély foglalkoztatói a bejelentési, valamint a járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettséget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3946
6. találat: Adószámos magánszemély
Kérdés: Elegendő a "7"-es adószám igénylése a 12T101 számú nyomtatványon 900301 TEÁOR-számra abban az esetben, ha egy heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkező személy számlával a saját festményeit szeretné értékesíteni? Értékesítés esetén terheli ebben az esetben valamilyen bevallási és közteher-fizetési kötelezettség a számla kiállítóját, illetve a kifizetőt?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3900
7. találat: Áru vásárlása adószámos magánszemélytől
Kérdés: Milyen levonási és bevallási teendői vannak annak a cégnek, amely egy adószámos magánszemélytől vásárol árut? Ki kell állítani ebben az esetben a T1041 számú nyomtatványt? Ki kell tölteni a 1208. számú nyomtatvány M részét is, vagy elegendő csak az A részt?
Részlet a válaszból: […]vagyontárgy értékesítéséből származó, elkülönülten adózó jövedelem után egészségügyi hozzájárulást nem kell fizetni [Eho-tv. 3. § (1) bekezdésének b) pontja]. Amennyiben az ingó vagyontárgy átruházása gazdasági tevékenység (3. § 46. pont) keretében történik, a megállapított jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, ezzel azonban nem a jövedelem megállapításának módja változik, hanem csak annak adóztatása. Az összevont adóalap adóját alapesetben adóelőlegként kell megfizetni, azonban az ingó vagyontárgy értékesítéssel összefüggésben keletkező jövedelem esetén - amennyiben az önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül - az adószámos magánszemély adóelőleg-megállapításra és -fizetésre negyedévente nem köteles,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3785
8. találat: Egyetemi előadó közterhei
Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési, bevallási, illetve nyilvántartási kötelezettsége van annak az adószámos magánszemélynek, aki heti 40 órás munkaviszony mellett egyetemi előadásokat tart, illetve fordít? Alkalmazható-e ebben az esetben a Tbj-tv. 21. §-a, amely szerint nem képez járulék­alapot a szerzői jogi védelem alá eső díj? Mi a teendő, ha a kifizető külföldi?
Részlet a válaszból: […]járulékbevallási, -nyilvántartási kötelezettség nem terheli, azonban az adóévi adóköteles jövedelméről önadózás keretében köteles az 53-as típusú személyijövedelemadó-bevalláson számot adni. A rendelkezésünkre álló információk alapján nem áll módunkban eldönteni azt a kérdést, hogy az említett egyetemi előadás, illetve fordítás szerzői jogi védelem alá tartozik-e. Csupán azokat a főbb szabályokat, ismérveket vázoljuk fel, amelyek segíthetik olvasónkat a kérdés megítélésében. Az Szjt. 1. §-ának (2) bekezdése szerint szerzői jogi védelem alá tartozik - függetlenül, hogy a törvény megnevezi-e - az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Az említett rendelkezés ezek után csak példálódzó felsorolását adja az ilyen műveknek, és a felsorolásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3751
9. találat: Adószámos magánszemély után fizetendő közterhek
Kérdés: Valóban plusz 27 százalékos közteher-fizetési kötelezettség terheli-e 2012. január 1-jétől a szabad szellemi foglalkozású adószámos magánszemélyt foglalkoztató lapkiadót a kiállított számla alapján? A lapkiadó tájékoztatása szerint ezután nem tudják befogadni a számlát, mert az számukra többletkiadással jár.
Részlet a válaszból: […]járulékot, illetve bizonyos esetekben a 27 százalékos ehót. Így a mértéket tekintve nem hozott változást az adószámos magánszemély esetében sem. Az adószámos magánszemély ugyanis nem minősül egyéni vállalkozónak, és biztosítási kötelezettségét a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokra vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni. Ez pedig azt jelenti, hogy hiába állít ki számlát, biztosítási kötelezettségét a tevékenységből származó járulékalapot képező jövedelem alapján - ami megegyezik az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelemmel, illetve adóelőleg levonására vonatkozó nyilatkozat hiányában a szerződésben meghatározott díjazással - a kifizetőnek kellett elbírálnia. Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3657
10. találat: Adószámos magánszemély megbízási díja
Kérdés: Milyen járulék fizetésére kötelezett egy szakfordító, tolmács szakon tanuló, számlaképes magánszemély, aki az elvégzett munkákról megbízási szerződés alapján számlát bocsát ki?
Részlet a válaszból: […]tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelmet, ilyen jövedelem hiányában a megbízási szerződésben meghatározott díjat kell tekinteni [Tbj-tv. 4. § k) pont 1-2. alpontjai]. A járulékfizetés tekintetében döntő, hogy a magánszemély az adóelőleg levonását kéri vagy nem kéri a foglalkoztatótól, így az adóelőleg-nyilatkozat alapján két variáció lehetséges. Az első eset, amikor az adószámos magánszemély bevételéből a foglalkoztató nem állapít meg és nem von le adóelőleget. Ekkor a Tbj-tv. 4. § k) pont 2. alpontját kell alkalmazni, mely szerint ha a munkavégzést megbízási jogviszony alapozza meg, a szerződésben meghatározott díjat kell járulékalapot képező jövedelemnek tekinteni. Az adóelőleg levonását kérő nyilatkozat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3526
| 1 - 10 | 11 - 20 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés