Szakértő költségátalánya

Kérdés: Milyen dokumentum szükséges egy pályázatot elbíráló szakértői testület tagjainak költségátalány kifizetéséhez? Milyen adó- és járulékvonzata van a kifizetésnek, ha ezenkívül más juttatást nem kapnak a tagok? A megbízó vagy a magánszemély kötelezettsége lesz a közterhek elszámolása, bevallása és befizetése? Milyen egyéb kötelezettségei keletkeznek a kifizetőnek a költségátalány kapcsán?
Részlet a válaszából: […] Ha a szakértő a tevékenységét egyéni vállalkozóként végzi, és ezt a tényt a benyújtott számlán a kifizető felé jelzi a jogállását bizonyító közokirat számának feltüntetésével, akkor a kifizetésből nem kell adóelőleget és társadalombiztosítási járulékot levonni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Adószámos magánszemély

Kérdés: Van járulékfizetési kötelezettsége a kiszámlázott összeg után egy adószámos magánszemélynek abban az esetben, ha rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal?
Részlet a válaszából: […] Az adószámmal rendelkező, önálló tevékenységet folytató magánszemély társadalombiztosítási szempontból egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélynek minősül (korábbi megnevezésével élve: vállalkozási jellegű jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

CSED-ben részesülő adószámos magánszemély

Kérdés: Folytathatja tovább a tevékenységét egy adószámmal rendelkező, üdülési és szálláshely-szolgáltatást folytató magánszemély abban az esetben, ha augusztus hónaptól a főállású munkahelyén szülési szabadságon lesz, és CSED-et igényel? Ez összeegyeztethető az említett tevékenységével, vagy szüneteltetnie kell azt az ellátás idejére?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. §-a – a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével – kizárja a CSED melletti keresőtevékenységet. Ebben az esetben azt kell eldöntenünk, hogy keresőtevékenységnek minősül-e a nem egyéni vállalkozás keretében folytatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Adószámos magánszemély tevékenysége

Kérdés: Folytathat gépjármű-bérbeadási tevékenységet egy adószámos magánszemély, vagy ehhez egyéni vállalkozónak kellene lennie? Amennyiben igen, akkor tud költséget elszámolni a tevékenysége alapján?
Részlet a válaszából: […] Az Ev-tv. 2. §-ának (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a magánszemély "üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet". Sajnos az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 26.

7-es adószámmal rendelkező magánszemély foglalkoztatása

Kérdés: Milyen bejelentési, illetve egyéb kötelezettsége van egy alapítványnak abban az esetben, ha 7-es adószámmal rendelkező magánszemélyt foglalkoztat, aki rendelkezik heti 36 órás főállással? A foglalkoztatott nettó 50 000 forint megbízási díjat kért, és 10 százalékos költséghányadról nyilatkozott, így a megállapított díjazása 71 125 forint. Milyen összeget kell szerepeltetnie a megbízottnak az általa kiállított számlán?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő 7-es adószámmal rendelkező magánszemélyre – mivel nem minősül egyéni vállalkozónak – a megbízási jogviszonyban álló személyekre irányadó általános szabályokat kell alkalmazni. A megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott személy biztosítottá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 4.

"7"-es adószámmal rendelkező magánszemély járulékai

Kérdés: Helyesen jár el az a nyelvoktatási tevékenységet végző, "7"-es adószámmal rendelkező magánszemély, aki magánszemély ügyfelei számára számlát bocsát ki az oktatásról, és a számlázott összeg 90 százalékának megfelelő adóalap után megfizeti a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, a 10 százalékos nyugdíjjárulékot, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót és a 16 százalékos mértékű személyi jövedelemadót? Az érintett magánszemély máshol nem rendelkezik biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal, egyetlen bevételi forrása a nyelvoktatásból származik, amely eléri a minimálbér 30 százalékát, és nem tételesen számol el a költségeivel.
Részlet a válaszából: […] A vonatkozó jogszabályi környezet sajátos helyzetet teremt az adószámos magánszemély után teljesítendő járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség terén.A hatályban lévő rendelkezések szerint a nem egyéni vállalkozóként, hanem ún. adószámos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

Adószámos magánszemély

Kérdés: Elegendő a "7"-es adószám igénylése a 12T101 számú nyomtatványon 900301 TEÁOR-számra abban az esetben, ha egy heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkező személy számlával a saját festményeit szeretné értékesíteni? Értékesítés esetén terheli ebben az esetben valamilyen bevallási és közteher-fizetési kötelezettség a számla kiállítóját, illetve a kifizetőt?
Részlet a válaszából: […] Az "adószámos magánszemélyt" mint biztosítotti kategóriát nem ismeri a Tbj-tv., tehát tevékenysége alapján önállóan saját adószámra járulékfizetésre nem kötelezett.Az önálló (a tevékenységéből adódóan szerzői jogi védelem hatálya alá tartozó) tevékenységből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 24.

Áru vásárlása adószámos magánszemélytől

Kérdés: Milyen levonási és bevallási teendői vannak annak a cégnek, amely egy adószámos magánszemélytől vásárol árut? Ki kell állítani ebben az esetben a T1041 számú nyomtatványt? Ki kell tölteni a 1208. számú nyomtatvány M részét is, vagy elegendő csak az A részt?
Részlet a válaszából: […]  Az Szja-tv. 3. §-ának 30. pontja szerint ingó vagyontárgynakminősül az ingatlannak nem minősülő dolog, kivéve a fizetőeszközt, azértékpapírt és a föld tulajdonosváltozása nélkül értékesített lábon álló(betakarítatlan) termést, terményt (pl. lábon álló fa)....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 10.

Egyetemi előadó közterhei

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési, bevallási, illetve nyilvántartási kötelezettsége van annak az adószámos magánszemélynek, aki heti 40 órás munkaviszony mellett egyetemi előadásokat tart, illetve fordít? Alkalmazható-e ebben az esetben a Tbj-tv. 21. §-a, amely szerint nem képez járulék­alapot a szerzői jogi védelem alá eső díj? Mi a teendő, ha a kifizető külföldi?
Részlet a válaszából: […]  2012. január 1-jétől az Szja-tv. 46. §-a (4) bekezdésénekmódosítása következtében a kifizetőnek adóelőleget kell megállapítania aszámlaadásra kötelezett – ún. adószámos – magánszemély által számlázottbevételből. A Tbj-tv. 4. §-a a) pontjának 1....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 29.

Tevékenységét szüneteltető rokkantnyugdíjas egyéni vállalkozó járulékai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettségei vannak 2012-ben egy rokkantsági nyugdíjban részesülő egyéni vállalkozónak, aki 2011 decemberétől egészségügyi okból szünetelteti a vállalkozói tevékenységét, januártól bérbe adta az üzletét, és adószámmal rendelkező magánszemélyként tevékenykedik? Fizetnie kell-e továbbra is az egészségügyi szolgáltatási járulékot?
Részlet a válaszából: […]  Kezdjük kérdezőnk státuszával. Rokkantsági nyugdíja (arokkantság fokától, illetve életkorától függően) 2012. január 1-jétőlrokkantsági ellátásra vagy rehabilitációs ellátásra alakult át. Az említett ellátások egyike sem minősül saját jogúnyugdíjnak, ebből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.
1
2
3