Adószámos magánszemély

Kérdés: Van járulékfizetési kötelezettsége a kiszámlázott összeg után egy adószámos magánszemélynek abban az esetben, ha rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal?
Részlet a válaszából: […] Az adószámmal rendelkező, önálló tevékenységet folytató magánszemély társadalombiztosítási szempontból egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélynek minősül (korábbi megnevezésével élve: vállalkozási jellegű jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

CSED-ben részesülő adószámos magánszemély

Kérdés: Folytathatja tovább a tevékenységét egy adószámmal rendelkező, üdülési és szálláshely-szolgáltatást folytató magánszemély abban az esetben, ha augusztus hónaptól a főállású munkahelyén szülési szabadságon lesz, és CSED-et igényel? Ez összeegyeztethető az említett tevékenységével, vagy szüneteltetnie kell azt az ellátás idejére?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. §-a - a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével - kizárja a CSED melletti keresőtevékenységet. Ebben az esetben azt kell eldöntenünk, hogy keresőtevékenységnek minősül-e a nem egyéni vállalkozás keretében folytatott szálláshely-szolgáltatás. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Adószámos magánszemély tevékenysége

Kérdés: Folytathat gépjármű-bérbeadási tevékenységet egy adószámos magánszemély, vagy ehhez egyéni vállalkozónak kellene lennie? Amennyiben igen, akkor tud költséget elszámolni a tevékenysége alapján?
Részlet a válaszából: […] Az Ev-tv. 2. §-ának (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a magánszemély "üzletszerű - rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott - gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet". Sajnos az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 26.

7-es adószámmal rendelkező magánszemély foglalkoztatása

Kérdés: Milyen bejelentési, illetve egyéb kötelezettsége van egy alapítványnak abban az esetben, ha 7-es adószámmal rendelkező magánszemélyt foglalkoztat, aki rendelkezik heti 36 órás főállással? A foglalkoztatott nettó 50 000 forint megbízási díjat kért, és 10 százalékos költséghányadról nyilatkozott, így a megállapított díjazása 71 125 forint. Milyen összeget kell szerepeltetnie a megbízottnak az általa kiállított számlán?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben szereplő 7-es adószámmal rendelkező magánszemélyre - mivel nem minősül egyéni vállalkozónak - a megbízási jogviszonyban álló személyekre irányadó általános szabályokat kell alkalmazni. A megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 4.

"7"-es adószámmal rendelkező magánszemély járulékai

Kérdés: Helyesen jár el az a nyelvoktatási tevékenységet végző, "7"-es adószámmal rendelkező magánszemély, aki magánszemély ügyfelei számára számlát bocsát ki az oktatásról, és a számlázott összeg 90 százalékának megfelelő adóalap után megfizeti a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, a 10 százalékos nyugdíjjárulékot, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót és a 16 százalékos mértékű személyi jövedelemadót? Az érintett magánszemély máshol nem rendelkezik biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal, egyetlen bevételi forrása a nyelvoktatásból származik, amely eléri a minimálbér 30 százalékát, és nem tételesen számol el a költségeivel.
Részlet a válaszából: […] A vonatkozó jogszabályi környezet sajátos helyzetet teremt az adószámos magánszemély után teljesítendő járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség terén.A hatályban lévő rendelkezések szerint a nem egyéni vállalkozóként, hanem ún. adószámos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

Adószámos magánszemély

Kérdés: Elegendő a "7"-es adószám igénylése a 12T101 számú nyomtatványon 900301 TEÁOR-számra abban az esetben, ha egy heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkező személy számlával a saját festményeit szeretné értékesíteni? Értékesítés esetén terheli ebben az esetben valamilyen bevallási és közteher-fizetési kötelezettség a számla kiállítóját, illetve a kifizetőt?
Részlet a válaszából: […] Az "adószámos magánszemélyt" mint biztosítotti kategóriát nem ismeri a Tbj-tv., tehát tevékenysége alapján önállóan saját adószámra járulékfizetésre nem kötelezett.Az önálló (a tevékenységéből adódóan szerzői jogi védelem hatálya alá tartozó) tevékenységből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 24.

Áru vásárlása adószámos magánszemélytől

Kérdés: Milyen levonási és bevallási teendői vannak annak a cégnek, amely egy adószámos magánszemélytől vásárol árut? Ki kell állítani ebben az esetben a T1041 számú nyomtatványt? Ki kell tölteni a 1208. számú nyomtatvány M részét is, vagy elegendő csak az A részt?
Részlet a válaszából: […]  Az Szja-tv. 3. §-ának 30. pontja szerint ingó vagyontárgynakminősül az ingatlannak nem minősülő dolog, kivéve a fizetőeszközt, azértékpapírt és a föld tulajdonosváltozása nélkül értékesített lábon álló(betakarítatlan) termést, terményt (pl. lábon álló fa)....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 10.

Egyetemi előadó közterhei

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési, bevallási, illetve nyilvántartási kötelezettsége van annak az adószámos magánszemélynek, aki heti 40 órás munkaviszony mellett egyetemi előadásokat tart, illetve fordít? Alkalmazható-e ebben az esetben a Tbj-tv. 21. §-a, amely szerint nem képez járulék­alapot a szerzői jogi védelem alá eső díj? Mi a teendő, ha a kifizető külföldi?
Részlet a válaszából: […]  2012. január 1-jétől az Szja-tv. 46. §-a (4) bekezdésénekmódosítása következtében a kifizetőnek adóelőleget kell megállapítania aszámlaadásra kötelezett - ún. adószámos - magánszemély által számlázottbevételből. A Tbj-tv. 4. §-a a) pontjának 1. alpontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 29.

Adószámos magánszemély után fizetendő közterhek

Kérdés: Valóban plusz 27 százalékos közteher-fizetési kötelezettség terheli-e 2012. január 1-jétől a szabad szellemi foglalkozású adószámos magánszemélyt foglalkoztató lapkiadót a kiállított számla alapján? A lapkiadó tájékoztatása szerint ezután nem tudják befogadni a számlát, mert az számukra többletkiadással jár.
Részlet a válaszából: […]  A lapkiadó helyes tájékoztatást adott, valóban így van. A2011. évi CLVI. tv. 455. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint a kifizetőnek27 százalékos szociális hozzájárulási adót kell fizetnie a vele adófizetésikötelezettséget eredményező jogviszonyban álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 13.

Adószámos magánszemély megbízási díja

Kérdés: Milyen járulék fizetésére kötelezett egy szakfordító, tolmács szakon tanuló, számlaképes magánszemély, aki az elvégzett munkákról megbízási szerződés alapján számlát bocsát ki?
Részlet a válaszából: […]  A nem egyéni vállalkozóként számlaadásra kötelezettmagánszemély - az ún. adószámos magánszemély - által számlázott bevételből azSzja-tv. 46. § (4) bekezdése szerint a kifizetőnek nem kell adóelőlegetlevonnia. Azonban ha nyilatkozatot ad arról, hogy kéri az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 25.
1
2