Ellátás állapotjavulás esetén

Kérdés: Van valamilyen teendője annak a személynek, aki megváltozott munkaképessége miatt özvegyi nyugdíjban részesül, a felülvizsgálat során állapotjavulást állapítottak meg, és megszüntették az ellátást, amit ennek ellenére továbbra is folyósítanak a részére? Le kell mondania valahol az ellátást, vagy automatikusan történik a megszüntetés?
Részlet a válaszából: […] A veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a megváltozott munkaképesség címén megállapított ellátásokat, így az özvegyi nyugdíjat, az árvaellátást, a baleseti járadékot, a rokkantsági járadékot, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Egészségi állapot felülvizsgálata

Kérdés: Állapotváltozás miatt kérheti a felülvizsgálatot egy 61 éves személy, aki rokkantsági nyugdíjban, majd rehabilitációs ellátásban részesült, és most rokkantsági ellátást kap?
Részlet a válaszából: […]

A rehabilitációs hatóságnak a megváltozott munkaképességű személyt kérésére felül kell vizsgálnia akkor is, ha az egészségi állapota végleges, vagy felülvizsgálatára életkora miatt már nem hívják be.

(Kéziratzárás: 2021. 04. 19.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 27.

Rokkantsági ellátás

Kérdés: Beadhatja 2018. május 26-a után a rokkantsági ellátás iránti kérelmet a magánszemély abban az esetben, ha a komplex felülvizsgálaton 2015-ben "C2" minősítést kapott, foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt, de a kérelmét elutasították a szükséges biztosítási idő hiánya miatt? Az igénylő időközben megszerezte a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül szükséges 1095 nap biztosítási időt. Hogyan kell benyújtania az igénylést, és mennyi lesz az ellátás összege? Meg kell jelennie újra az orvosi bizottság előtt, ha a 2015-ös kérelem elutasításában az szerepel, hogy a felülvizsgálat ideje 2018. november hó?
Részlet a válaszából: […] ...következett be, illetve hogy az ellátás megállapítását követő 12 hónapon túl benyújtott kérelmeket nem új igényként, hanem állapotváltozás bejelentéseként kell kezelni.Jelen esetben azonban erről nincs szó, így a feltételek fennállása esetén az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Fogyatékossági támogatásban részesülő személy állapotromlása

Kérdés: Jogosult valamilyen magasabb összegű ellátásra az a fogyatékossági támogatásban részesülő személy, akinek romlott az állapota?
Részlet a válaszából: […] ...fogyatékos állapot továbbra is változatlanul fennáll, a fogyatékossági támogatást tovább kell folyósítani. Ha a felülvizsgálat állapotváltozást állapít meg, akkor az Igazgatóság dönt az ellátás mértékének módosításáról. Az Igazgatóság a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 4.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy felülvizsgálata

Kérdés: Érdemes felülvizsgálatot kérnie a december végén elvégzett szívkoszorúér-műtétjére tekintettel annak a háziorvosnak, aki 25 éve dolgozik ezen a területen, 2002-ben szívinfarktust kapott, III. csoportos rokkantként rokkantsági nyugdíjat kapott, és jelenleg 99 300 forint összegű rokkantsági ellátásban részesül? Lehetséges-e az, hogy a felülvizsgálat megállapításai után csökken a jelenlegi ellátása?
Részlet a válaszából: […] ...által megállapított minősítési kategória eltér a felülvizsgálatot megelőzően megállapított minősítési kategóriától, vagyis állapotváltozás következett be, akkor a megváltozott munkaképességű személyek ellátását és annak összegét az új...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.

Rokkant nyugdíjas munkavállaló járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell levonni a rokkant nyugdíjas személy 4 órás munkaviszonya alapján kifizetett munkabérből? Az öregségi nyugdíjkorhatár elérése után beleszámít-e a bér az öregségi nyugdíjába?
Részlet a válaszából: […] ...elérése után a kérdésbenszereplő nyugdíjas státusában mindössze annyi változik, hogy a rokkantságinyugdíja mértékét állapotváltozás miatt már módosítani nem lehet [Tny-tv. 31. §(1) bekezdése], illetve megszűnik a munkavégzésre vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 17.

Rokkantnyugdíj szüneteltetése

Kérdés: 57 éves, rokkantnyugdíjas egyéni vállalkozónak – akinek vállalkozása átlagon felüli jövedelmet biztosít – megéri-e felfüggeszteni a rokkantnyugdíját és a járulékmaximumot megfizetni magas összegű nyugdíj reményében?
Részlet a válaszából: […] ...rokkantság egy olyan állapot, melyet "felfüggeszteni" csak gyógyulásból fakadó állapotváltozással lehet. Komolyra fordítva a szót, a rokkantnyugdíj felfüggesztésére nincs lehetőség.Vélelmezve az állapotváltozást, a kérdésre helytálló választ csak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 14.