Egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősített osztalékelőleg

Kérdés: Kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetnie a cégnek abban az esetben, ha az adóhatóság a jogkövetési vizsgálat során 2021-re fizetett osztalékelőleget egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősítette át? Az érintett tag/munkavállaló bére a minimálbér 24-szeresét meghaladta.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. szerinti összevont adóalapba tartozó adó- (adóelőleg-) alap számításánál figyelembe vett jövedelem a Szocho-tv. 1. §-ának (1) bekezdése érelmében szociálishozzájárulásiadó-alapot képez. Így az e körbe tartozó egyéb jövedelem után is meg kell fizetnie a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Valóban nem számlázhat fizetett ünnepnapot, nincs fizetett szabadsága, illetve betegség esetén nem jogosult betegszabadságra és táppénzre az a 66 éves nyugdíjas egyéni vállalkozó, aki szerződésben rögzített órabér ellenében napi 8 órában dolgozik, és közteherfizetési kötelezettségét a kisadózó vállalkozók tételes adójára vonatkozó szabályok alapján teljesíti?
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozói jogviszonyban.Amennyiben tehát a fent említett hét feltételből kettő fennáll, egy esetleges adóellenőrzés során átminősítéstől nem kell tartani. Ugyanakkor tudomásul kell venni (illetve a vállalkozási díjat, valamint feltételeket ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Tanulmányi szerződésből eredő követelés

Kérdés: Adójogi szempontból hogyan kell minősíteni a tanulmányi szerződésből eredő követelést? Bruttóban vagy nettóban követelheti vissza a munkáltató a tanulmányi szerződés alapján fizetett tanfolyami költségeket, illetve a szorgalmi időszakra és a vizsgaidőszakra tekintettel a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére fizetett távolléti díjat? Hogyan kezelje a munkáltató azt az időszakot, amelyre tekintettel visszaköveteli a kifizetett munkabért? Át kell minősíteni ezt az időszakot igazolt nem fizetett távollétnek?
Részlet a válaszából: […] ...újabb jövedelmének minősülnek. A visszaköveteléssel érintett tanulmányi időszak tekintetében megítélésünk szerint nincs helye "átminősítés"-nek, véleményünk szerint az adott időszak jogi sorsát visszamenőlegesen nem változtathatja meg annak a ténynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.

Megbízási jogviszony

Kérdés: Kiköthető a heti munkavégzés ideje megbízási jogviszonyban? Lehet kevesebb a díjazás a kötelező munkabér összegénél? Átminősítik munkaviszonnyá a megbízási jogviszonyt abban az esetben, ha egyéves határozott időtartamra jön létre, és a foglalkoztatottnak heti 40 órában csomagolnia kell havi 20 000 forintos díjazás ellenében?
Részlet a válaszából: […] ...kérdéséből világosan kitűnik, hogy nem ismeretlen előtte a szerződések átminősítése, amelyre a szerződések valódi tartalom szerinti minősítésének törvényi szintű jogi alapelve ad lehetőséget, illetőleg keletkeztet kötelezettséget a hatóságok számára....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 23.

NAV megállapításai kft. ügyvezetője munkaviszonyára vonatkozóan

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak egy kft.-nek abban az esetben, ha a NAV ellenőrzése megállapította, hogy a cég ügyvezetője 4 órás munkaviszonyban nem láthatta el a feladatait az ellenőrzött 2011-2012. években? Az ellenőrzésről készült határozatban a garantált bérminimum alapján kötelezték a céget a közterhek visszamenőleges megfizetésére.
Részlet a válaszából: […] ...a felek kompetenciájába tartozik, így amennyiben ők a munkaviszony mellett döntenek, abba a hatóság nem avatkozhat bele, a jogviszony átminősítésére ilyenformán nincs lehetősége. Ugyanez vonatkozik a munkaidő nagyságára is, az adóhatóság nem kifogásolhatja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.

Munkakör egyoldalú átminősítése

Kérdés: Átminősítheti-e egyoldalúan készenléti jellegű munkakörré a munkáltató egy üzemanyag­töltő állomáson dolgozó munkavállalója munkakörét abban az esetben, ha az ügyfélforgalom az utóbbi időszakban jelentős mértékben csökkent, és ezért a kútkezelői munkafeladatokat ellátó munkavállaló munkaidejének egy jelentős részét pihenéssel, várakozással, rendelkezésre állással tölti el, vagy a munkakör minősítéséhez szükséges a munkavállaló hozzájárulása is?
Részlet a válaszából: […] A 2012. június 30-ig hatályos régi Mt. 117. §-a (1) bekezdésének k) pontja értelmében készenléti jellegű munkakör: az olyan munkakör, amelybena) a munkakörbe tartozó feladatok jellegéből adódóan – hosszabb időszak alapulvételével – a rendes munkaidő legalább...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 6.

-Korengedményes nyugdíjas kft.-tulajdonosok munkavégzése

Kérdés: Milyen módon közreműködhet egy kereskedelemmel, szolgáltatással foglalkozó kft.-ben a két 50-50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos, akik 2011. december 31-én korengedményes nyugdíjba mentek, amelyet a cég fizetett ki? A kft.-ben az egyik tulajdonos felesége az ügyvezető, a másik tulajdonos felesége munka­viszonyban dolgozik, és ezenkívül van még egy alkalmazott. A cég a megbízási jogviszonyt gondolja megfelelőnek a két tulajdonos számára.
Részlet a válaszából: […] ...tartalmi megfelelése esetén fordulhat elő, ellenkező esetben színlelt szerződésről lehet szó, ami egy adóhatósági ellenőrzés során átminősítésre kerülhet annak összes adó- és járulékvonzatának megállapításával együtt. A megbízási jogviszonyon kívül a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 25.

Kétszemélyes kft. tagjainak jogviszonya

Kérdés: Helyesen jár el az a kétszemélyes, papír-írószer üzletet működtető kft., amelynek tagjai heti kétórás részmunkaidős munkaviszonyban látják el az ügyvezetői tevékenységüket, és emellett mindketten személyesen is közreműködnek megbízási jogviszonyban, nulla forint megbízási díjért? Ebben az esetben csak a munkaviszony alapján merül fel a járulék- és adófizetési kötelezettség, vagy kell fizetni a megbízási jogviszony alapján is? Szerződéskötéskor a foglalkoztatói oldalon minden esetben a taggyűlés, azaz a két tag együttesen ír alá.
Részlet a válaszából: […] ...amelyegy adóhatósági ellenőrzés során a valódi tartalom szerinti minősítés törvényielvéből fakadóan [Art. 1. § (7) bekezdése] átminősítésre kerülhet annak összesadó- és járulékvonzatának megállapításával együtt. Kérdezőnk nem jelölte megkonkrétan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 11.

AM könyves munkavállaló jogviszonyának munkaviszonnyá minősítése

Kérdés: Joga van-e a munkaügyi ellenőrnek munkaviszonnyá átminősíteni egy AM könyves dolgozó jogviszonyát?
Részlet a válaszából: […] A Met. 1.§ (5) bekezdése alapján a felügyelő jogosulthatósági ellenőrzés során megállapított tényállással összefüggésben afoglalkoztató és a részére munkát végző személy közötti, illetve a munkavégzéscéljából történő átengedése alapjául szolgáló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 24.

Egyéni vállalkozó elmaradt járulékai

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezett 2005., 2006. és 2007. években annak az egyéni vállalkozónak, akinek ezekben az években a vállalkozásában bevétele, költsége, illetve jövedelme nem volt, és ugyanebben az időszakban ügyvezetői feladatokat látott el főfoglalkozású társas vállalkozói jogviszony keretében a saját tulajdonában lévő kft.-ben? A társas vállalkozó ezen jogviszonyára tekintettel 2006. augusztus 31-ig, a mindenkori minimálbérnél magasabb, 2006. szeptember 1-jétől a mindenkori minimálbér kétszeresénél magasabb havi bruttó összeget vett fel, mely után a közterhek (beleértve a vállalkozói járulékot és a tételes ehót is) megfizetése megtörtént. A társas vállalkozói jogviszony a heti 36 órás foglalkoztatást meghaladja.
Részlet a válaszából: […] ...az Szja-tv. alkalmazásában nemönálló tevékenységnek minősül, csakúgy, mint a választott tisztségviselőtevékenysége, így az esetleges átminősítés sem módosít az adófizetésikötelezettségen. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeképpen továbbra is azállapítható meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 27.
1
2