Ápolási díjban részesülő cégvezető munkaviszonya

Kérdés: Létesíthet négyórás munkaviszonyt a betéti társaságával az a kültag, aki a cégvezetői tevékenység ellátása miatt jelenleg társas vállalkozónak minősül és ápolási díjban részesül? Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik ebben az esetben? A kültag személyesen nem működik közre a társaság tevékenységében, a társaság beltagja pedig nyugdíjas.
Részlet a válaszából: […] Nincs akadálya annak, hogy a kültag az ápolási díj folyósítása mellett négyórás munkaviszonyt létesítsen a betéti társaságban. Amennyiben a munkaviszonyt az ügyvezetésre létesítenék a kültaggal, tekintettel kell lenni a Gt. 22. §-ának (3) bekezdésében foglalt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 25.

Ápolási díjban részesülő cégvezető járulékai

Kérdés: Helyesen jár-e el egy betéti társaság, amely nem fizeti meg a minimumjárulékokat az ápolási díjban részesülő beltagja után, aki a cég vezető tisztségviselője, de a társaság tevékenységében személyesen nem működik közre? A társaság tevékenységét a kültag végzi négyórás munkaviszony keretében.
Részlet a válaszából: […] Igen, helyesen járnak el.A kérdésben bt.-beltagról van szó, aki ügyvezetésére tekintettel társas vállalkozónak minősül. Jövedelemben ugyan nem részesül, de mint többes jogviszonyban nem álló biztosított társas vállalkozó után havonta legalább a minimálbér 112,5...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 25.

Ápolási díjban részesülő ügyvezető jogállása

Kérdés: Be kell-e jelenteni a 07T1041-es nyomtatványon egy kft. tagját, aki a társaság ügyvezetője, tevékenységéért jövedelmet nem vesz fel, és a polgármesteri hivataltól ápolási díjban részesül? Meg kell-e fizetni utána a minimum-járulékalap szerinti járulékokat, illetve elveszítheti-e az ápolási díjat a tagi jogviszonya miatt?
Részlet a válaszából: […] Az új Gt. értelmében személyes közreműködésnek csak atársaság valamely tevékenységi körének megvalósításában a tagsági viszonyalapján való tagi részvételt lehet tekinteni, ha az nem valamely más – pl.munka- vagy megbízási – jogviszony keretében történik. Nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.