tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott ápolási díjban részesülő ügyvezető tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ápolási díjban részesülő cégvezető járulékai

Kérdés: Helyesen jár-e el egy betéti társaság, amely nem fizeti meg a minimumjárulékokat az ápolási díjban részesülő beltagja után, aki a cég vezető tisztségviselője, de a társaság tevékenységében személyesen nem működik közre? A társaság tevékenységét a kültag végzi négyórás munkaviszony keretében.
Részlet a válaszból: […]hozzájárulási adót, a minimálbér 150 százaléka után 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, továbbá a minimálbér után 10 százalékos nyugdíjjárulékot kellene fizetni. Azért a feltételes mód, mert a 2011. évi CLVI. tv. 458. §-a (1) bekezdésének b) pontja, illetve a Tbj-tv. 28. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében nem terheli a vállalkozást a havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség, amennyiben a vállalkozó ápolási díjban részesül, és vállalkozói tevékenységét személyesen nem folytatja.Jelen esetben pedig erről van szó. Az üzletvezető személyesen nem működik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3857

2. találat: Ápolási díjban részesülő cégvezető munkaviszonya

Kérdés: Létesíthet négyórás munkaviszonyt a betéti társaságával az a kültag, aki a cégvezetői tevékenység ellátása miatt jelenleg társas vállalkozónak minősül és ápolási díjban részesül? Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik ebben az esetben? A kültag személyesen nem működik közre a társaság tevékenységében, a társaság beltagja pedig nyugdíjas.
Részlet a válaszból: […]rendelkezik - nem láthatja el munkaviszonyban az egyszemélyes gazdasági társaság tagja, illetve a közkereseti és a betéti társaság üzletvezetésre egyedül jogosult tagja. Ez azt jelenti, hogy az üzletvezetésre csak abban esetben létesíthető az érintett kültaggal munkaviszony, ha arról a tagok a társasági szerződésben külön így rendelkeztek. Ez a korlátozás tehát kizárólag az üzletvezetésre vonatkozik, más, a társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátására a társasági szerződés külön előírása nélkül is létesíthető a kültaggal munkaviszony. A munkaviszonyban álló kültag után az általános szabályok szerint keletkezik a járulék- és a szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3856

3. találat: Ápolási díjban részesülő ügyvezető jogállása

Kérdés: Be kell-e jelenteni a 07T1041-es nyomtatványon egy kft. tagját, aki a társaság ügyvezetője, tevékenységéért jövedelmet nem vesz fel, és a polgármesteri hivataltól ápolási díjban részesül? Meg kell-e fizetni utána a minimum-járulékalap szerinti járulékokat, illetve elveszítheti-e az ápolási díjat a tagi jogviszonya miatt?
Részlet a válaszból: […]kapcsolatos válasz ezért az, hogy nem. A 07T1041 típusú nyomtatvány ugyanis a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos adatok - pl. annak keletkezése és megszűnése - bejelentésére szolgál, esetünkben azonban biztosítási jogviszony nem jött létre. A díjazás nélküli ügyvezetés tekintetében nem teljesülnek ugyanis a Tbj-tv. 4. § d) pontjának 1. alpontjában és 5. § (1) bekezdésének f) pontjában a társas vállalkozóra előírt feltételek, melyek a biztosítási jogviszony keletkezését a személyes közreműködés megvalósulásához kötik. Szerződés, illetve díjazás hiányában más jogviszony - pl. munka- vagy megbízási jogviszony - alapján sem lehet szó a tag biztosítási jogviszonyáról, mindebből következően a második kérdésre adandó válasz is nem, mivel biztosítási jogviszony hiányában járulékfizetési kötelezettség sem keletkezik. A harmadik kérdéssel kapcsolatosan a Szoc-tv. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni, melynek 42. § (1) bekezdésének d) pontja szerint akkor nem jogosult ápolási díjra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2032