Hitel törlesztéséhez nyújtott munkáltatói támogatás minősítése

Kérdés: Helytálló-e a Társadalombiztosítási Levelek 176. számában megjelent 3017. számú kérdésre adott válasz, azaz adóterhet nem viselő járandóságként értelmezhető-e a már akár évekkel ezelőtt is, hitelintézettel megkötött lakáscélú hitelszerződés alapján fennálló hitel törlesztéséhez nyújtott munkáltatói támogatás?
Részlet a válaszából: […]  A munkáltató a munkavállaló lakásszerzésének elősegítéséreaz Szja-tv. 1. számú mellékletének 2.7. pontja alapján munkáltatóitámogatásként a lakás vételárának vagy teljes építési költségének 30százalékát, de legfeljebb ötmillió forintot adhat. A nyújtott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 11.

Szakközép-iskolai tanuló foglalkoztatása

Kérdés:

Milyen kötelezettségei vannak annak a kft.-nek, amely 2011. szeptember közepétől tanuló­­­szerződéssel foglalkoztat egy szakközép-iskolai ta­nulmányokat folytató villanyszerelő tanulót?

Részlet a válaszából: […] A szakközép-iskolai tanulók gyakorlati képzésére, valamint juttatásaira vonatkozó rendelkezéseket a Szak-tv. tartalmazza. Ennek alapján a szakképzési évfolyamon a tanuló gyakorlati képzése gazdálkodó szervezetnél – általában – a tanuló és a gazdálkodó szervezet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.

Felnőttoktatásban részt vevő tanulók gyakorlati képzése

Kérdés: Milyen jövedelemnek minősül a felnőttoktatásban részt vevő tanulók gyakorlati idejére fizetett havi 25 000 forint összegű juttatás? Milyen közterheket kell megfizetni a kifizetett összeg után? A gyakorlati foglalkoztatást biztosító cég együttműködési megállapodást kötött az iskolával, de a tanulókkal nem tud szerződést kötni, mert felnőttoktatásra nem terjed ki a Szak-tv. Milyen jogviszonyban tarthatja nyilván az iskola a tanulókat, és hogyan tudja bejelenteni őket a T1041-es nyomtatványon?
Részlet a válaszából: […] A jelzett gyakorlati foglalkoztatás nem keletkeztet biztosításikötelezettséggel járó jogviszonyt, hiszen a gyakorlati képzésre nemmunkavégzésre irányuló jogviszony, hanem a felsőoktatási intézménnyel kötöttegyüttműködési megállapodás alapján kerül sor, így biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

Közalkalmazott édesanya további jogviszonya

Kérdés: Közreműködhet-e személyesen a kft. tevékenységében az a főállású közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező édesanya, akinek 3. gyermeke után járó GYES-e 2010 szeptemberében lejárt, 2011 márciusáig szabadságát tölti, és utána főállású anyai státuszba szeretne kerülni? A kft.-nek ő az ügyvezetője, de ezért a tevékenységért nem vett fel megbízási díjat. Mikortól kerülhet főállású anyai státuszba úgy, hogy közben tagi jogviszony keretében, díjazás nélkül fejlesztési munkát végez a cégben? Mennyi a főállású anyának járó juttatás, és az után kell-e adózni, illetve vonnak-e belőle járulékot? Keletkezik-e valamilyen fizetési kötelezettsége a cégnek ezekben az időszakokban?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazott édesanya a részére járó szabadságidőtartama alatt jogszabály tiltó rendelkezésének hiányában végezhet munkát atársas vállalkozásában. Főállású anyaként, a gyermeknevelési támogatás mellettaz édesanya keresőtevékenységet napi 4 órát meg nem haladó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 28.

Külföldi nyugdíjban részesülő munkavállaló közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie annak a 65. életévét betöltött magyar állampolgárságú munkavállalónak, akinek a nyugdíját Németországban állapították meg és euróban folyósítják? A munkavállaló 50 százalékos tulajdonosa az őt foglalkoztató kft.-nek. Be kell-e vallania a nyugdíjat, mint adóterhet nem viselő járandóságot, és ha igen, milyen árfolyam szerint?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. § f) pontja 2. alpontja értelmében saját jogúnyugdíjasnak tekintendő az a munkavállaló is, aki bármely EGT-tagállamtólnyugdíjban részesül. A kérdésben említett munkaviszonyban álló dolgozó utánennek megfelelően a 27 százalékos társadalombiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 14.

Tanulószerződéssel nem rendelkező tanulók nyári szakmai gyakorlata

Kérdés: Milyen összegű díjazást kell fizetni a nyári szakmai gyakorlatukat töltő, tanulószerződéssel nem rendelkező szakképző iskolai tanulók részére?
Részlet a válaszából: […] A tanulószerződéssel nem rendelkező szakképző iskolaitanulók nyári szakmai gyakorlatára vonatkozó díjazásról az iskolai rendszerűszakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. OM rendelet 2. §-arendelkezik. E szerint a tanulószerződéssel nem rendelkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Hitel törlesztéséhez nyújtott munkáltatói támogatás minősítése

Kérdés: Adóterhet nem viselő járandóságként értelmezhető-e a már akár évekkel ezelőtt is, hitelintézettel megkötött lakáscélú hitelszerződés alapján fennálló hitel törlesztéséhez nyújtott munkáltatói támogatás?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 3. § (72) pontja alapján adóterhet nem viselőjárandóságnak minősül "a munkáltató által lakáscélú felhasználásra amunkavállalónak hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár útján, annak igazolásaalapján nyújtott, vissza nem térítendő támogatás (ideértve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 29.

Nyugdíjazás utólagos bejelentése

Kérdés: A munkavállaló által fizetett egészségbiztosítási járulék és munkavállalói járulék önrevízióján kívül kell-e még valamit önrevíziózni abban az esetben, ha a munkáltatónak nem volt tudomása arról, hogy a munkavállalója nyugdíjasnak minősül, mert 2007 februárjában betöltötte a 62. életévét, és 2005. július 12-től, 44 év munkaviszony után előrehozott öregségi nyugdíjat állapítottak meg részére? Kell-e önrevíziót benyújtani a magánszemélynek az szja-bevallások helyesbítésére? A munkáltató tudomása szerint 2008. január 1. előtt nem volt törvényi korlátja a nyugdíj melletti munkavégzésnek.
Részlet a válaszából: […] Valóban nem volt törvényi korlátja a 2007. december 31-igmegállapításra került előrehozott öregségi nyugdíj melletti munkavégzésnek, ésezek a nyugdíjasok jelenleg is korlátok nélkül dolgozhatnak. Annak akörülménynek, hogy a munkavállaló nem jelentette be a munkáltatójának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 4.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személy szja-ja

Kérdés: Mi lesz az szja alapja, és milyen összegű személyi jövedelemadót kell vonni a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személytől? A foglalkoztató a kifizetett díj után megfizeti a 27 százalékos ehót.
Részlet a válaszából: […] A fizetendő szja alapja megegyezik az adóelőleg-alapszámításánál figyelembe veendő jövedelem + az adóelőleg-alap kiegészítésösszegével.Az adóelőleg-alap számításánál figyelembe veendő jövedelemmeghatározásánál elsődlegesen abból kell kiindulni, hogy önálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 20.

Szuperbruttósítás társadalombiztosítási ellátások esetén

Kérdés: Meg kell-e emelni 27 százalékkal a TGYÁS, GYED, illetve a táppénz összegét a személyi jövedelemadó számításánál, tekintettel arra, hogy a foglalkoztató ezek után nem fizet társadalombiztosítási járulékot?
Részlet a válaszából: […] Nem minden jogszabályban kell keresni mélyebb értelmet, mertnincs benne. Ilyen az adóalap-kiegészítés, vagy népszerű nevén aszuperbruttósítás is. A jogalkotó kicsit bonyolultan egy egyszerű szorzástfogalmazott meg, melynek lényege, hogy az adóalap meghatározásához...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 23.
1
2
3
8