Átalányadózó őstermelő szociális hozzájárulási adója

Kérdés:

Mi a szociálishozzájárulásiadó-alapja annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki egy őstermelők családi gazdaságának tagja, 2022 márciusában kezdte meg a tevékenységét nappali tagozatos hallgatói jogviszonya mellett, és a bevétele 10 millió forint volt? Milyen összeggel kell kalkulálnia 2023. év vonatkozásában, ha a tervezett bevétele hozzávetőlegesen 15 millió forint lesz, és közterhei elszámolására az átalányadózást választotta?

Részlet a válaszából: […] A mezőgazdasági őstermelő szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége alapvetően három tényezőtől függ: a bevétele összegétől, a választott adózási módtól, illetve a biztosítási és járulékfizetési kötelezettségétől.A kérdésben említett őstermelőre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Átalányadózó mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Hogyan alakul a 2022. évi járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége annak az átalányadózó mezőgazdasági őstermelőnek, akinek a tavalyi árbevétele 14 millió forint volt, és idén is hasonló összeggel kalkulál? Az érintett rendelkezett egy főállású munkaviszonnyal, de azt június 30-ával megszüntette, és ettől az időponttól GYET-et igényelt.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett mezőgazdasági őstermelő biztosítását július 1-jétől őstermelői jogviszonya alapozza meg. Havi járulékalapját – hiszen nem beszélhetünk tevékenységét kezdő őstermelőről – a 2021. évi bevételéből kiindulva kell meghatározni. Ez havi szinten a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Szociális hozzájárulási adó alapja

Kérdés: Figyelembe vehető egy kft.-tulajdonos osztaléka után fizetendő szociális hozzájárulási adó felső határának meghatározása során a mezőgazdasági őstermelésből származó évi 10-20 millió forint közötti bevétel? Az érintett a kft.-ben nem végez tevékenységet, átalányadózó mezőgazdasági őstermelőként pedig magasabb összegű járulékfizetést vállalt évi 3 millió forint után. Elfogadható ez az összeg csökkentő tényezőként?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 2. §-ának (2) bekezdésében meghatározott maximum-adóalap [amely a törvény 1. §-a (5) bekezdésének a)-e) pontjában meghatározott jövedelmekre vonatkozik] számításánál valamennyi összevont adóalapba tartozó jövedelem figyelembe veendő, ideértve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Átalányadózó vállalkozó szociálishozzájárulásiadó-alapja

Kérdés: Hogyan kell megállapítani 2021. évre vonatkozóan az éves minimálbér ötszörösét meghaladó (egészen pontosan 16 600 000 forint) árbevétellel rendelkező, nem biztosított átalányadózó egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó-alapját, tekintettel arra, hogy különböző portálokon eltérő összegek találhatóak? Az egyik vélemény szerint a bevétel 10 százaléka az alap, a másik szerint ennél alacsonyabb.
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 7. §-ának (3) bekezdése értelmében a Tbj-tv. 41. §-a alapján járulékfizetésre nem kötelezett mezőgazdasági őstermelőt a saját maga után évente terhelő adó alapja a tárgyévi összevont adóalapba tartozó őstermelői tevékenységből származó jövedelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Hogyan kell bevallania és megfizetnie a szociális hozzájárulási adót a mezőgazdasági őstermelőnek?
Részlet a válaszából: […] A biztosított mezőgazdasági őstermelőnek a minimálbér vagy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg alapján negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig adóelőleget kell fizetnie. Ez vonatkozik az átalány-adózást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Családi gazdaság tagjainak jogállása

Kérdés: Melyik jogviszonya lesz az elsődleges annak a magánszemélynek, aki 2012-ben önálló tevékenységként állattenyésztést kezdett, 2013-ban családi gazdálkodóként nyilvántartásba vették, és egyidejűleg egy gazdasági társaságban személyesen közreműködő tagként az ügyvezetői teendőket is ellátja? Biztosítottá válik a családi gazdaságba belépő feleség, aki jelenleg szintén egy kft. tagja, de személyesen nem működik közre a tevékenységben? Mindketten megfelelnek a Tbj-tv. 5. §-a i) pontjában megfogalmazott feltételeknek. Amennyiben a családi gazdaságban végzett tevékenység után kell megfizetnie a közterheket, akkor csak 2014-től alkalmazhatja az árbevétel 20 százaléka utáni járulékfizetést? Kell egészségügyi hozzájárulást fizetni a családi gazdálkodásban közreműködő saját jogú nyugdíjas édesanya után?
Részlet a válaszából: […] A gazdasági társaság tevékenységében személyesen közreműködő és a társaság ügyvezetését is ellátó tag a Tbj-tv. 4. §-ának d/1. pontja szerint társas vállalkozónak minősül, s mint ilyen a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján biztosítottnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 21.