Keresőképtelenség igazolása

Kérdés:

Elszámolható betegszabadság egy magánkórház által kiállított orvosi igazolás alapján? A munkavállaló 4 napot töltött egy magánkórházban, amelynek igazolásán az alábbi közlemény szerepel: "Ez az igazolás nem az OEP által finanszírozott fekvőbeteg-ellátást tanúsít."

Részlet a válaszából: […] A 102/1995. Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése szerint a keresőképtelenség elbírálásának célja, hogy a betegszabadság, illetőleg táppénz igénybevételéhez megállapítsa és igazolja, hogy a munkavállaló (biztosított) a munkáját betegsége vagy beteg gyermeke ápolása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Balesetitáppénz-jogosultság új munkáltató esetén

Kérdés: Jogosult baleseti táppénzre az a munkavállaló, aki 2015. szeptember hónaptól áll közalkalmazotti jogviszonyban egy költségvetési szervnél, és 2018. augusztus hónapban keresőképtelen állományba került, amely az orvos által kiadott igazolás szerint "1" kódú, azaz üzemi baleset következtében keletkezett? A munka-vállaló a korábbi munkahelyén szenvedett munkahelyi balesetet 2015. év elején, és ennek következtében több hónapig orvosi kezelés alatt állt. Kiterjed a keresőképtelenséget igazoló háziorvos szakmai kompetenciája arra, hogy szakmailag állást foglaljon abban, hogy az érintett munkavállaló jelen egészségi állapota összefüggésben áll-e a 3 évvel korábban történt üzemi balesettel, és ezért ő balesetitáppénz-ellátásra válik jogosulttá? Ha igen, milyen orvosi iratok, adatok alapján állapíthatja meg ezt? Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak abban az esetben, ha megkérdőjelezi az üzemibalesetitáppénz-jogosultságot, illetve a háziorvos döntését? A MÁK tájékoztatása szerint a kifizetett baleseti táppénz a jelenlegi munkáltató költségvetését terheli. Valóban meg kell térítenie az ellátást a jelenlegi munkáltatónak annak ellenére, hogy a baleset az előző foglalkoztatónál következett be, az érintett munkavállaló nem is tájékoztatta a munkáltatóját korábbi munkabalesetéről, illetve az előzetes és a munkaviszony alatt későbbiekben lefolytatott időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat az egészségi állapotát a betöltött munkakörére alkalmasnak ítélte meg? Amennyiben nem kell megtéríteni a teljes összeget, fennáll ebben az esetben a munkáltató megtérítési kötelezettsége a táppénz egyharmadának megfelelő összegre?
Részlet a válaszából: […] A kérdés rendkívül összetett, és sok – ténylegesen nem megfogalmazott – problémát is felvet. Az alábbiakban sorra vesszük az egyes kérdéseket, illetve a lehetséges megoldásokat, a jelenleg hatályos jogszabályi keretek figyelembevételével.Az Eb-tv. 2013. július 5-ig az 56....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 30.

Munkaviszony megszüntetése betegállomány ideje alatt

Kérdés: Megszüntetheti a munkáltató a munkaviszonyt a betegszabadság vagy a táppénz ideje alatt abban az esetben, ha úgy véli, hogy nem indokolt a betegállomány? A dolgozó 2016 októbere óta keresőképtelen állományban van, és közölte a munkáltatójával, hogy a táppénz megszűnését követően nem tud munkába állni, mert fáj a keze, ezért szabadságot kért, a munkáltató tudomása szerint azonban ismét orvoshoz készül a keresőképtelen állományba vétele céljából.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. nem tiltja a munkáltató általi felmondást a keresőképtelenség ideje alatt, a felmondási idő azonban ebben az esetben legkorábban a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év lejártát követő napon kezdődik. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 9.

Terhesség miatti orvosi vizsgálat

Kérdés: Kötelezhető-e az állapotos munkavállaló orvosi igazolás bemutatására, vagy kiveheti-e a szabadságát azokon a napokon, amikor orvosi vizsgálatra kell mennie? Kiveheti-e az egész éves szabadságát abban az esetben, ha a szülés várható időpontja 2007. augusztus vége, vagy időarányosan kell kiadni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 107. §-a értelmében a munkáltató mentesül amunkavégzési kötelezettség alól – többek között – a kötelező orvosi vizsgálat(ideértve a terhességgel összefüggő orvosi vizsgálatot is) teljes időtartamára.Ez azt jelenti, hogy amennyiben a dolgozó hitelt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 31.

Egészségügyi könyv költségei

Kérdés: Kötelezhető-e a munkáltató az érvényes egészségügyi könyv megszerzéséhez szükséges egészségügyi vizsgálatok felmerülő költségeinek megtérítésére, vagy a munkavállalónak kell megfizetnie ezt a költséget?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 75. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezés értelmébenjogszabály – az Országos Érdekegyeztető Tanács meghallgatásával – az egészségvédelme céljából vagy egyébként közérdekből a munkaviszony létesítésénekfeltételeit e törvény rendelkezésein túlmenően is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 5.

Kísérő utazási költségtérítése

Kérdés: Jogosult-e utazásiköltség-térítésre az a biztosított, aki beteg édesanyját kéthetente saját gépkocsijával szállítja be a megyeszékhelyen lévő kórházba kezelésre? Milyen bizonylatokat kell benyújtani?
Részlet a válaszából: […] Igen, de a jogosultsághoz bizonyos feltételeknek teljesülniekell.Az utazási költséghez támogatás akkor jár, ha a biztosítottbeutalása a területileg kötelezett egészségügyi szolgáltatóhoz történik.Ha beutaló nélkül veszi igénybe az egészségügyiszolgáltatást, csak akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 19.

Táppénz mértéke adaptációs szabadság ideje alatt

Kérdés: Hány százalékos táppénz jár annak a biztosítottnak, akit adaptációs szabadságra küldenek?
Részlet a válaszából: […] Először is azt kell tisztázni, hogy milyen betegségkezelésénél lehetséges az adaptációs szabadság. Adaptációs szabadságról csakelmebetegek gyógykezelésénél beszélhetünk.Az elmebetegek adaptációs szabadsága esetenként legfeljebb60 nap lehet. Erre az időtartamra a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 28.

Keresőképtelenség igazolása

Kérdés: Nyugdíjas munkavállaló keresőképtelen beteg. Az első 15 munkanapra betegszabadság címén távolléti díjban részesült. A betegszabadság lejártát követően is keresőképtelen, de táppénzre nem jogosult. Milyen igazolással igazolhatja a keresőképtelenségét?
Részlet a válaszából: […] A keresőképtelenség igazolását a táppénzre nem jogosult személynek – kérésére – a 102/1995. Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a keresőképtelenség elbírálására jogosult orvos adja ki, aki az esetek többségében a háziorvos.A keresőképtelenség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 5.