Keresés eredménye

8 találat a megadott angol állampolgár tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Angol állampolgár megbízási jogviszonya
Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik abban az esetben, ha a cég felkér egy angol állampolgárt egynapos előadásra egy konferencián? Milyen bejelentési kötelezettség keletkezik ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]az egy naptári napi biztosítási időre jutó összege eléri a minimálbér harminc százalékának harmincadrészét, azaz 1050 forintot, akkor az angol állampolgár biztosítottnak minősül. Ebben az esetben a T1041 lapon be kell őt az adóhatósághoz jelenteni. Biztosítottként a díjazásából a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot, és a 8,5 százalékos mértékű egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot le kell vonni, illetőleg a kifizető köteles utána a 27 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adót megfizetni [Tbj-tv. 5. § (1) bekezdésének g) pontja, 24. § (1) bekezdése]. Járulék­alapot képező jövedelemnek az adóelőleg-alapot képező jövedelmet, ennek hiányában a szerződés szerinti díjat kell tekinteni [Tbj-tv. 4. § k) pontja]. Annak eldöntéséhez, hogy adóelőleg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4856
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Angol állampolgárságú megbízott jogállása
Kérdés: Be kell jelenteni Magyarországon azt az Angliában élő angol állampolgárt, akit egy magyar cég megbízási szerződéssel szeretne foglalkoztatni, hogy tanulmányokat írjon a társaság tevékenységéről, illetve Angliában rendezett konferenciákon a cég tevékenységéről előadást tartson? A kapcsolattartás telefonon, illetve e-mailben történik, a munkavállaló kizárólag Angliában végzi tevékenységét. A foglalkoztató Angliában nem rendelkezik telephellyel. Hol kell adóznia a magánszemélynek ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]járulékkötelezettségeket teljesíteni. Hasonló a helyzet az angol illetőségű megbízott jövedelmét terhelő jövedelemadó-fizetési kötelezettségre nézve is. A Magyar Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között érvényben lévő, a kettős adóztatás elkerülése érdekében megkötött egyezmény (2011. évi CXLIV. törvény) 21. cikk (1) bekezdése alapján az angol illetőségű személy jövedelme bárhol is keletkezik, csak a magánszemély illetősége szerinti államban, esetünkben tehát Nagy-Britanniában adóztatható. A magyar szja-szabályok szerint a külföldi illetőségű magánszemély adókötelezettsége kizárólag a jövedelemszerzés helye alapján belföldről származó, vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4461
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Angol állampolgárságú ügyvezető bejelentése
Kérdés: Van-e valamilyen bejelentési kötelezettsége annak a 2012 júliusában alakult cégnek, amelyben az ügyvezetői feladatokat egy angol állampolgár látja el 100 000 forint megbízási díj ellenében? Az ügyvezető egyéb tevékenységet nem végez a vállalkozásban, évente 10-15 napot tölt Magyarországon, Angliában rendelkezik biztosítási kötelezettséggel. Milyen dokumentumokat kell kérnie a cégnek a magánszemélytől a külföldi illetőség és járulékfizetés igazolására?
Részlet a válaszból: […]kell, és utána sem járulék-, sem szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség nem merül fel. Az ügyvezetésért járó megbízási díja azonban a kettős adóztatás elkerülésére kötött angol-magyar egyezmény (2011. évi CXLIV. törvény) 21. cikke (2) bekezdésének és a 7. cikk elő­írásai értelmében Magyarországon adóztatható. Ennek következtében a kifizető kft.-nek a külföldi ügyvezetőnek kifizetett megbízási díjból az általános szabályok szerint személyijövedelemadó-előleget kell levonnia, bevallania és befizetnie. Az adókötelezettségek teljesítése érdekében a külföldi ügyvezető számára adóazonosító jelet kell kérni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3846
4. találat: Angol állampolgárságú tagok biztosítása
Kérdés: Biztosítottá válnak-e azok az angol állampolgárok, akik Magyarországon betéti társaságot alapítottak, és Angliában magán-betegbiztosítással rendelkeznek? Hogyan alakul az ő esetükben a járulékfizetés?
Részlet a válaszból: […]százalékát el nem érő tiszteletdíjért. Ebben az esetben biztosítási és járulékfizetési kötelezettség nem keletkezik, az esetleges tiszteletdíj után a betéti társaságnak 11 százalékos egészségügyi hozzájárulást kell lerónia. Maradva ugyanennél a lehetőségnél, de a tiszteletdíj összege meghaladja a jelzett határösszeget, ekkor fennáll a biztosítás, és a tiszteletdíj után meg kell fizetni a 29 százalék társadalombiztosítási járulékot, a 9,5 százalék nyugdíjjárulékot és a 6 százalék egészségbiztosítási járulékot, valamint a havi 1950 forintos tételes ehót. Amennyiben a tagok az üzletvezetői tevékenységre vagy egyéb feladatra munkaszerződést kötnek a társasággal, akkor munkaviszonyban álló dolgozóként biztosítottak, és szintén meg kell fizetni az előzőekben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2079
5. találat: Amerikai és angol állampolgárok biztosítása
Kérdés: Milyen engedélyek alapján foglalkoztathatja egy 100 százalékos magyar tulajdonban lévő nyelviskolát működtető gazdasági társaság munkáltató az angol és amerikai állampolgárságú nyelvtanárait? Biztosítottá válnak-e valamilyen államközi vagy egyéb egyezmény alapján? Milyen közterheket kell megfizetni a részükre kifizetett jövedelem után, illetve kell-e utánuk tételes vagy százalékos ehót fizetni? A magyarországi tartózkodás munkáltató által átvállalt költségeinek van-e adózási, társadalombiztosítási terhe?
Részlet a válaszból: […]adókötelezettség terheli. Ez azt jelenti, hogy az általános szabályoknak megfelelően a társaságnak a munkavállalók béréből adóelőleget kell levonni, valamint a munkavállalóknak az adóévben elért belföldi jövedelmeikről és ezek személyi jövedelemadójáról adóbevallást kell benyújtaniuk. Az adóelőleg levonásakor a törvényi feltételek megléte esetén a munkaviszonyost megillető kedvezmények érvényesíthetők (pl. adójóváírás). A levont adóelőleget az elszámolt hónapot követő hónap 12. napjáig kell bevallani és befizetni. Amennyiben a külföldi személy az adott adóévben 183 napnál kevesebbet tartózkodik Magyarországon, vagy az éves adóbevallás készítésekor kiderül, hogy a magyarországi jelenlét valójában nem haladta meg a 183 napot, a külföldi nem Magyarországon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1981
6. találat: Angol állampolgárságú kft.-tagok járulékai
Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetni egy kft. angol állampolgárságú, személyesen közreműködő tagjai részére rendszeresen kifizetett jövedelem után abban az esetben, ha a tagok Nagy-Britanniában nyugdíj- és egészségbiztosítással rendelkeznek, és havonta 1-2 hetet tartózkodnak Magyarországon? Amennyiben nem szükséges nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot fizetni a Magyarországon kifizetett tagi jövedelem után, milyen bizonylattal igazolhatják az uniós biztosításukat az érintett tagok?
Részlet a válaszból: […]adóelőleg megállapításánál figyelembe vett összeg után, amennyiben a jövedelem után a fennálló biztosítási jogviszonyra tekintettel járulékfizetés nem áll fenn [Eho-tv. 2. § a) pontja és (5) bekezdése]. Kérdés tehát, hogy a Tbj-tv. értelmében az angliai állampolgárságú személyek belföldinek minősülnek-e. A Tbj-tv. 4. § u) pontjának 2. alpontjába foglalt fogalommeghatározás szerint belföldinek bármely EU-tagállam állampolgárai akkor minősülnek, ha legalább a külön jogszabály szerinti tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, 2007. július 1-jétől pedig akkor, ha a 2007. évi I. tv. szerinti szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolják, és az Nyt. szerint bejelentett lakóhellyel rendelkeznek. Mivel az ismertetett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1833
7. találat: Külföldi munkavállaló munkaadói, munkavállalói járuléka
Kérdés: Kell-e munkaadói, illetőleg munkavállalói járulékot fizetnie egy 90 százalékban külföldi tulajdonú cégnek az után az angol állampolgárságú dolgozója után, aki nem biztosított, így sem társadalombiztosítási-, sem egyénijárulék-fizetési kötelezettség nem keletkezik?
Részlet a válaszból: […]megállapítástól számított - három éven belüli újabb esetében a munkaadó befizetési kötelezettségének mértéke a külföldi részére a folyamatos foglalkoztatása megkezdésétől az engedély nélküli foglalkoztatás újbóli megállapításáig kifizetett munkabér (munkadíj) ötszöröse. A munkaadó által befizetendő összeg első esetben az ellenőrzés időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér ötszörösénél, az engedély nélküli foglalkoztatás második és további esetében tízszeresénél nem lehet kevesebb. Ez irányadó akkor is, ha a külföldi részére kifizetett munkabér (munkadíj) összege nem állapítható meg. A kötelezettség a munkaadót az engedély nélkül foglalkoztatott személyenként és annyiszor terheli, ahányszor az engedély nélküli foglalkoztatást megállapítják." "40.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 259
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Külföldi állampolgárok biztosítása
Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli a külföldi részvétellel működő gazdasági társaságot, ha munkavállalási engedély alapján, teljes munkaidőben foglalkoztat amerikai, cseh, illetve angol állampolgárságú személyeket. Kell-e részükre adóazonosító jelet, illetve TAJ-számot igényelni, továbbá Magyarországon adóbevallás benyújtására kötelezettek-e?
Részlet a válaszból: […]személyazonosítóról kiadott hatósági igazolvánnyal, továbbá a menekült és a hontalan], természetesen a magyar társadalombiztosítás hatálya alá tartozik, és az általános szabályok szerint kell utána a járulékokat és az egészségügyi hozzájárulást befizetni. Szándékosan nem említettük a cseh állampolgárságú személyt, ő ugyanis más megítélés alá esik. A Tbj-tv. 13. §-a szerint a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre e törvény rendelkezéseit az egyezmény szabályai szerint kell alkalmazni. Magyarország és Csehszlovákia között - az 1959. évi 41. tvr és a 9/1960. MüM. rendelet - szociálpolitikai egyezmény van hatályban, melynek azonos elbánásról szóló 2. cikkelye alapján a társadalombiztosítási jogszabályok tekintetében a magyar állampolgárokkal azonosan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. május 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 237