Angol állampolgár CSOK-igénylése

Kérdés: Tajkártyát vagy Európai Egészségbiztosítási Kártyát kell igényelnie annak az angol állampolgárnak, aki 2020. július 13-tól rendelkezik magyar lakcímmel, kiküldöttként A1 igazolása van 2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig, és igényelni szeretné a CSOK-ot?
Részlet a válaszából: […] A 16/2016. Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése b) pontjának bc) alpontja alapján a jogosultság egyik feltétele, hogy az érintett legalább 180 napja folyamatosan keresőtevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Angol állampolgár megbízási jogviszonya

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik abban az esetben, ha a cég felkér egy angol állampolgárt egynapos előadásra egy konferencián? Milyen bejelentési kötelezettség keletkezik ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Külön kell választanunk az angol előadót érintő adó- és járulékfizetési kötelezettséget egymástól. A járulékfizetési kötelezettség attól függ, hogy a külföldi illetőségű előadó rendelkezik-e Angliában vagy más uniós tagállamban biztosítással, és az ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

Angol állampolgárságú megbízott jogállása

Kérdés: Be kell jelenteni Magyarországon azt az Angliában élő angol állampolgárt, akit egy magyar cég megbízási szerződéssel szeretne foglalkoztatni, hogy tanulmányokat írjon a társaság tevékenységéről, illetve Angliában rendezett konferenciákon a cég tevékenységéről előadást tartson? A kapcsolattartás telefonon, illetve e-mailben történik, a munkavállaló kizárólag Angliában végzi tevékenységét. A foglalkoztató Angliában nem rendelkezik telephellyel. Hol kell adóznia a magánszemélynek ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az angol állampolgár társadalombiztosítási jogállását a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet alapulvételével kell meghatározni. E rendelet 11. cikke (3) bekezdésének a) pontja kifejezetten erre az esetre ad eligazítást, miszerint is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 29.

Angol állampolgárságú ügyvezető bejelentése

Kérdés: Van-e valamilyen bejelentési kötelezettsége annak a 2012 júliusában alakult cégnek, amelyben az ügyvezetői feladatokat egy angol állampolgár látja el 100 000 forint megbízási díj ellenében? Az ügyvezető egyéb tevékenységet nem végez a vállalkozásban, évente 10-15 napot tölt Magyarországon, Angliában rendelkezik biztosítási kötelezettséggel. Milyen dokumentumokat kell kérnie a cégnek a magánszemélytől a külföldi illetőség és járulékfizetés igazolására?
Részlet a válaszából: […]  A magyar társadalombiztosítási törvény rendelkezéseit aszociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szólóuniós rendeletek szabályai szerint kell alkalmazni [Tbj-tv. 13. § a) pontja]. AzEU-s koordinációs szabályok alapján az uniós...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 11.

Angol állampolgárságú tagok biztosítása

Kérdés: Biztosítottá válnak-e azok az angol állampolgárok, akik Magyarországon betéti társaságot alapítottak, és Angliában magán-betegbiztosítással rendelkeznek? Hogyan alakul az ő esetükben a járulékfizetés?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt célszerű tisztázni, hogy az érintettekAngliában biztosítottak-e, azaz be tudják-e szerezni az E101-es igazolást. Akérdésből úgy tűnik, hogy nem, márpedig ebben az esetben biztosítási ésjárulékfizetési kötelezettségüket az általános szabályok szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 12.

Amerikai és angol állampolgárok biztosítása

Kérdés: Milyen engedélyek alapján foglalkoztathatja egy 100 százalékos magyar tulajdonban lévő nyelviskolát működtető gazdasági társaság munkáltató az angol és amerikai állampolgárságú nyelvtanárait? Biztosítottá válnak-e valamilyen államközi vagy egyéb egyezmény alapján? Milyen közterheket kell megfizetni a részükre kifizetett jövedelem után, illetve kell-e utánuk tételes vagy százalékos ehót fizetni? A magyarországi tartózkodás munkáltató által átvállalt költségeinek van-e adózási, társadalombiztosítási terhe?
Részlet a válaszából: […] Kérdezőnk ugyan nem nevezte meg azt a jogviszonyt, amelynekkeretében a nyelvtanárok foglalkoztatása megvalósul, azonban úgy véljük, hogyesetükben munkaviszonyról van szó, már csak azért is, mivel munkáltatónaknevezi a nyelviskolát működtető társaságot. A hatályos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 30.

Angol állampolgárságú kft.-tagok járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetni egy kft. angol állampolgárságú, személyesen közreműködő tagjai részére rendszeresen kifizetett jövedelem után abban az esetben, ha a tagok Nagy-Britanniában nyugdíj- és egészségbiztosítással rendelkeznek, és havonta 1-2 hetet tartózkodnak Magyarországon? Amennyiben nem szükséges nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot fizetni a Magyarországon kifizetett tagi jövedelem után, milyen bizonylattal igazolhatják az uniós biztosításukat az érintett tagok?
Részlet a válaszából: […] Az EU-állampolgár elsődlegesen abban a tagállamban minősülbiztosítottnak, ahol biztosítási jogviszonyban áll. Feltételezzük, hogy azangol állampolgárságú személyek nagy-britanniai nyugdíj- és egészségbiztosításaazt jelenti, hogy Angliában biztosítási jogviszonnyal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 19.

Külföldi munkavállaló munkaadói, munkavállalói járuléka

Kérdés: Kell-e munkaadói, illetőleg munkavállalói járulékot fizetnie egy 90 százalékban külföldi tulajdonú cégnek az után az angol állampolgárságú dolgozója után, aki nem biztosított, így sem társadalombiztosítási-, sem egyénijárulék-fizetési kötelezettség nem keletkezik?
Részlet a válaszából: […] A külföldiek foglalkoztatásáról az Ftv. az alábbiak szerint rendelkezik: "7. § (1) Külföldi Magyarországon a (2) bekezdésben, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter által meghatározott kivétellel csak engedély alapján végezhet munkát. Az engedély...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 3.

Külföldi állampolgárok biztosítása

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli a külföldi részvétellel működő gazdasági társaságot, ha munkavállalási engedély alapján, teljes munkaidőben foglalkoztat amerikai, cseh, illetve angol állampolgárságú személyeket. Kell-e részükre adóazonosító jelet, illetve TAJ-számot igényelni, továbbá Magyarországon adóbevallás benyújtására kötelezettek-e?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban elmondhatjuk, hogy külföldi munkavállaló foglalkoztatása esetén az adó- és járulékfizetési kötelezettség elbírálása csak különös differenciálással végezhető el helyesen. A mérvadó tények között találhatjuk azt, hogy milyen munkáltató, milyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 20.