Álláskeresési támogatásban részesült nő szülése

Kérdés: Jogosult lehet csecsemőgondozási díjra és gyermekgondozási díjra az édesanya abban az esetben, ha 2017. február 1-jétől 2023. november 24-ig folyamatos munkaviszonnyal rendelkezett, álláskeresési támogatásban részesül 2024. február 28-ig, és első gyermeke születésének várható időpontja 2024. március 7.? Amennyiben jogosult az ellátásokra, milyen alap után és milyen összegben?
Részlet a válaszából: […] Csecsemőgondozási díjra az jogosult, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és gyermeke a biztosításának tartama alatt vagy annak megszűnését követő 42 napon belül születik. Az álláskeresési támogatásban részesülő személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

CSED maximuma

Kérdés:

Helyesen gondolja a munkáltató, hogy a munkavállalót megillető CSED maximuma 2023-ban havi 232.000 forint lehet, tekintettel arra, hogy az Eb-tv. R. 26. §-a alapján nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás alapját képező összeget? Ez azt jelenti, hogy ha pl. a munkavállaló keresete havi 700.000 forint, akkor is maximum 232.000 forint összegű CSED-et fog kapni? Hol található a CSED-maximumra vonatkozó egyértelmű jogszabály?

Részlet a válaszából: […] A csecsemőgondozási díj maximumára vonatkozóan azért nem sikerült egyértelmű szabályt találni, mert ilyen szabályozás nem létezik. A csecsemőgondozási díjnak ugyanis – általános esetben – nincs maximumösszege.Az Eb-tv. 42. §-a tartalmazza a csecsemőgondozási díj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Táppénz mértéke

Kérdés:

50 vagy 60 százalékos táppénzre jogosult az a munkavállaló, aki 2022. szeptember 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, 2022. szeptember 26-tól 2022. október 3-ig keresőképtelen volt, ebből az utolsó 3 napra jogosult táppénzre, és a biztosítási jogviszonyai a következők voltak: 2004. szeptember 1-jétől 2021. június 13-ig munkaviszonyban állt, 2021. június 16-tól 2022. június 30-ig kiemelt összegű ápolási díjban részesült, 2022. július 1-jétől augusztus 31-ig álláskeresési járadékban részesült?

Részlet a válaszából: […] Ebben az esetben nemcsak a táppénz mértéke, hanem a táppénzre való jogosultság időtartama is kérdés lehetne. Mindkettőhöz a biztosításra kötelezett időtartamot kell vizsgálni. A munkaviszony természetesen biztosításban töltött idő. A Szoc-tv. 40–44. §-ai alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Folyamatos biztosítási idő igazolása

Kérdés: Elfogadhatja a táppénz számfejtése során a kifizetőhely a munkaügyi központok által kiállított igazolást a folyamatos biztosítási jogviszony igazolására, tekintettel arra, hogy a pandémiás helyzet miatt a tb-kiskönyvbe nem pecsételik be a munkanélküli-ellátás időtartamát? Amennyiben az igazolás nem elegendő, mi a kifizetőhely teendője ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. R. 37. §-ában foglaltak értelmében a biztosítottnak a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony létesítésekor a tb-kiskönyvét (Igazolvány a társadalombiztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról elnevezésű nyomtatvány) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

CSED-jogosultság

Kérdés: Jogosult lesz a 2021. március közepére várt harmadik gyermeke után CSED-re az édesanya, aki 2021. február 19-ig GYES-t kapott a második gyermekére tekintettel? Az édesanya 2017-től dolgozott korábbi munkáltatójánál, amely azonban 2020. december 31-én jogutód nélkül megszűnt, ezért 2021. február 22-től álláskeresési támogatásban részesül. Amennyiben jogosult lesz az ellátásra, kaphatja a második gyermek jogán megállapított CSED összegét?
Részlet a válaszából: […] Mielőtt a CSED-re való jogosultságáról beszélnénk, először az édesanya biztosítását kell tisztázni. A biztosítás ugyanis a munkáltató megszűnésével egy időben, azaz 2020. december 31-én megszűnt. Ettől függetlenül a GYES-re továbbra is jogosult, de ez az időtartam, azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Álláskeresési támogatásban részesülő nő szülése

Kérdés: Jogosult táppénzre az a kismama, aki 2020. május hónap végéig álláskeresési támogatásban részesül és veszélyeztetett terhes? Milyen ellátásokat kaphat a gyermek születése után, amelynek várható időpontja 2020. július 5.?
Részlet a válaszából: […] A munkanélküli-ellátásban részesülő személy az ellátás folyósításának időtartama alatt biztosítottnak minősül.A táppénzjogosultság feltétele azonban nemcsak a biztosítás, hanem az is, hogy a biztosított a Tbj-tv.-ben meghatározott mértékű pénzbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

CSED, GYED alapja

Kérdés: Rendelkezni fog a szüléstől visszafelé számított 180 napos biztosítási idővel az a kis-mama, aki 2017. november 10-e előtt 9 hónapig nem volt biztosított, 2017. november 10-től 78 napig, azaz 2018. január 26-ig álláskeresési járadékban részesült, majd február 3-tól kisadózó vállalkozó lett, és júliusra várja a gyermekét, vagy a január 26. és február 3. közötti időszak megszakítja a folyamatosságot? Alkalmazható erre az időszakra az a szabály, hogy az álláskeresési járadék lejárta után 45 napig még fennáll a biztosítás? Valóban a szülést megelőző 30 nap jövedelme lenne a CSED és a GYED alapja abban az esetben, ha az anya májusban vagy júniusban munkaviszonyt létesítene, ahol a munkabérének összege elérné a minimálbér kétszeresét? Ebben az esetben ténylegesen csak a munkaviszonyból származó jövedelmet vennék figyelembe, és a kisadózásból származó jövedelmet nem? Az anya a szülést megelőző két naptári évben rendelkezik 365 nap biztosítási jogviszonnyal, így az ellátásra való jogosultsága fennáll.
Részlet a válaszából: […] Mielőtt az ellátásokra való jogosultságáról és azok összegéről adnánk tájékoztatást, a biztosítási kötelezettségről kell említést tenni. A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének d) és j) pontjában foglaltak szerint biztosított az álláskeresési támogatásban részesülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Jogosultság gyermekápolási táppénzre

Kérdés: Jogosult gyermekápolási táppénzre a 2017. szeptember 11-től szeptember 15-ig tartó időszakra az a munkavállaló, aki 2017. szeptember 4-én lépett be jelenlegi munkáltatójához napi 4 órás munkaidőben, 850 forintos órabérért, 2010. március 18-tól 2011. március 3-ig álláskeresési támogatásban részesült, utána semmilyen jogviszonya nem volt, 2011. november 26-án megszületett a kisfia, és azóta GYES-en van a mai napig? A dolgozónak két gyermeke van, mindkettő tartósan beteg. Amennyiben jogosult az ellátásra, a minimálbér vagy a szerződés szerinti jövedelem lesz az alap? Milyen mértékű lesz az ellátás?
Részlet a válaszából: […] Először nézzük meg a biztosításban töltött időtartamokat. Az álláskeresési támogatásban részesülő személy 2010-ben és 2011-ben is biztosítottnak minősült a Tbj-tv. 5. §-a értelmében, tehát vehetjük úgy, hogy 2011. március 3-ig az anya biztosított. A?2011. november...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Táppénz alapja, mértéke

Kérdés: Milyen időszak jövedelme alapján lesz jogosult táppénzre az a munkavállaló, aki 2014. március 24-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előző munkaviszonya 2009. szeptember 20-tól 2014. január 6-ig tartott, 2014. január 13-tól 2014. március 23-ig munkanélküli-ellátásban részesült, és 2014. augusztus 26-tól 2014. szeptember 14-ig keresőképtelen volt? Milyen mértékű táppénzre jogosult a munkavállaló, aki 2014. augusztus 26-27-re még betegszabadságot kapott?
Részlet a válaszából: […] A táppénz összegének megállapítására az Eb-tv. 48. §-ának (6) és (6a) pontjában foglaltakat kell alkalmazni. Igaz, hogy a munkáltatónál nincs a dolgozónak 180 naptári napi jövedelme, a táppénzre való jogosultságát megelőzően viszont van 180 napi folyamatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.

Keresetpótló juttatás közterhei

Kérdés: A személyi jövedelemadón túl milyen közterheket kell fizetni a keresetpótló juttatás után?
Részlet a válaszából: […] A keresetpótló juttatásban – melyet képzése támogatására kap az álláskereső az Flt. 14. §-ának szabályai alapján – részesülő személyre az ellátás folyósításának tartama alatt a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének d) pontja értelmében a támogatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 21.
1
2
3