Vállalkozás bányász dolgozók részére járó keresetkiegészítés mellett

Kérdés: Egyéni vállalkozása megindítása után kaphatja továbbra is a korábban bányászként megszerzett keresetkiegészítést a magánszemély?
Részlet a válaszából: […] ...kérelmező erre irányuló kérelmétől számított nyolc napon belül köteles kiadni. A keresetkiegészítés az új munkakörbe történő áthelyezés, illetve az új munkahelyen a munkába lépés napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától esedékes....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Kötelezés otthoni munkavégzésre

Kérdés: Kötelezheti a munkáltató otthoni munkavégzésre a dolgozóját abban az esetben is, ha a munkavállaló úgy ítéli meg, hogy az otthonában folyó átalakítási munkálatok miatt munkavégzése aránytalanul nehezebb terhet jelentene, mint a munkáltatói székhelyen?
Részlet a válaszából: […] ...a felmondás lehetőségével. Az Mt. továbbá taxatíve felsorol védett csoportokat, amelyeknél a törvény kifejezetten tiltja az egyoldalú áthelyezést, ezen csoportok felsorolását az Mt. 53. §-ának (3) bekezdése részletezi. Fontos rögzíteni, hogy ettől a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Munkakör módosítása

Kérdés: Milyen módon és feltételekkel helyezheti át más munkakörbe a munkáltató a munkavállalót abban az esetben, ha jelenleg - a veszélyhelyzet ideje alatt - távoli elérés biztosításával home office keretében végzi a munkáját? Értesítheti a cég vezetője telefonon keresztül a dolgozót a munkakör megváltoztatásáról?
Részlet a válaszából: […] ...vagy részmunkaidőre jött létre. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell.Az áthelyezést, mint a munkaszerződés módosítását, a munkáltatói jogkör gyakorlója minden esetben köteles szerződésbe foglalni, ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Egyéni vállalkozás bányászok részére járó keresetkiegészítés mellett

Kérdés: Kaphatja továbbra is a keresetkiegészítést az a személy, aki korábban vájárként dolgozott, amelyre tekintettel jogosulttá vált az ellátásra, és most egyéni vállalkozói tevékenységet kíván kezdeni?
Részlet a válaszából: […] ...kérelmező erre irányuló kérelmétől számított nyolc napon belül köteles kiadni. A keresetkiegészítés az új munkakörbe történő áthelyezés, illetve az új munkahelyen a munkába lépés napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától esedékes....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

Japán állampolgárságú munkavállalók

Kérdés: Hogyan kell eljárni azoknak a japán állampolgárságú munkavállalóknak az esetében, akik a japán anyavállalat munkavállalóiként a magyar leányvállalatnál megbízólevéllel, vállalaton belüli áthelyezéssel végeznek munkát, jövedelmet a japán és a magyar cégtől is kapnak, eddig a japán társadalombiztosítási rendszerben voltak biztosítottak, amelyről érvényes dokumentummal is rendelkeztek, de az 5+1 év érvényességi idő 2019. december 31-én lejárt, a hosszabbításra pedig már nincs lehetőség? A dolgozók magyar forrású jövedelme után a magyar-japán szociális biztonsági egyezmény értelmében eddig Magyarországon nem történt járulékfizetés.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett kiküldetésben lévő japán munkavállalók társadalombiztosítási jogállását illetően a 2013. évi CLII. tv.-ben kihirdetett magyar-japán szociális biztonságról szóló egyezmény előírásait kell alapul venni.Az egyezmény 7. cikke a kiküldött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Munkaviszony megszűnése munkanap-áthelyezés után

Kérdés: Hogyan érinti a munkavállaló munkavégzési kötelezettségét, ha a munkaviszonya 2019 decemberében, a munkanap-áthelyezéssel érintett két nap között, december 19-én szűnt meg? Jogosult valamilyen kompenzációra a dolgozó, ha december első két szombatján kötelezően dolgozott, az ezért járó szabadnapokat azonban már nem kapta meg, mivel időközben kilépett?
Részlet a válaszából: […] ...hetében már nem áll a munkáltató alkalmazásában, nem élvezheti a plusz szabadnapokat.Elsőként érdemes tisztázni, hogy a munkanap áthelyezésének lényege az, hogy ha egy munkaszüneti nap hétköznapra - döntően keddre vagy csütörtökre - esik, akkor a két...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Kormánytisztviselő jogviszonya

Kérdés: Milyen szempontok alapján történt az illetmény és a szabadság megállapítása annak a kormánytisztviselőnek, aki korábban a Kttv. hatálya alá tartozott, de jogviszonya - beleegyezésével - a Kit. hatálya alá tartozó jogviszonnyá alakult át?
Részlet a válaszából: […] ...esetekben - ilyenek előresorolás, nyelvvizsgapótlék, vezetői kinevezés vagy vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe történő áthelyezés - volt lehetőség az illetmény módosítására.A szektor régóta hiányolt, differenciált 20 és 30 százalék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatás

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, akinek a nyugdíjigénye jelenleg elbírálás alatt van, de előleget már megállapítottak részére, és megkapta a nyugdíjastörzsszámát is, az önkéntes nyugdíjpénztár azonban nem fizeti ki a felhalmozott pénzét addig, amíg a végleges határozatot be nem mutatja? A végleges határozat kiadása két vitatott biztosítási időszak miatt húzódik, amelyek közül az egyik egy külföldi jog-viszony, így hosszabb ügyintézési határidőre lehet számítani.
Részlet a válaszából: […] ...segélyben részesül, vagy amelytől a pénztártag a 2012. évi CCV. tv. vagy a Hszt. szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre kerül.Tehát, ha valaki például a korhatár előtti ellátásra való jogosultság, vagy éppen a 40 év jogosultsági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Bányászok keresetkiegészítése

Kérdés: Valóban nem jogosult a bányászok keresetkiegészítésére az a személy, aki egyéni vállalkozói tevékenységet folytat? Milyen lehetőségei vannak annak a személynek, akinek a kérelmét elutasították?
Részlet a válaszából: […] ...kérelmező erre irányuló kérelmétől számított nyolc napon belül köteles kiadni. A keresetkiegészítés az új munkakörbe történő áthelyezés, illetve az új munkahelyen a munkába lépés napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától esedékes....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Hivatali, üzleti utazás költségeinek elszámolása

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie a kifizetőnek, illetve a magánszemélynek a hivatali utazás költségeinek viselése vagy megtérítése esetén?
Részlet a válaszából: […] ...Kiküldetésnek minősül a Hszt. szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati érdekből történő áthelyezése, vezénylése, átrendelése, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonájának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 10.
1
2
3
6