tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott áthelyezés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Próbaidő köztisztviselő áthelyezése esetén

Kérdés: Köthet ki jogszerűen próbaidőt az áthelyezést követően az új munkáltató abban az esetben, ha egy kerületi közigazgatási szervnél határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő végleges áthelyezés keretében egy másik kerületi közigazgatási szerv munkáltatónál kíván közszolgálati jogviszonyt létesíteni?
Részlet a válaszból: […]megszüntethető végleges áthelyezéssel közigazgatási szervekhez.A közigazgatási szerv, a kormánytisztviselő (köztisztviselő) és egy másik közigazgatási szerv megállapodhat a kormánytisztviselőnek (köztisztviselőnek) másik közigazgatási szervhez történő végleges áthelyezésében.A végleges áthelyezés esetén az áthelyező közigazgatási szerv a hozzájárulást nem tagadhatja meg, feltéve hogy a megkeresés kézhezvétele és az áthelyezés kért időpontja közötti időtartam a két hónapot meghaladja.Végleges áthelyezéskor a köztisztviselő az áthelyezést kezdeményező szervnél új kinevezést kap.Végleges áthelyezés esetén a közszolgálati igazolást, valamint a köztisztviselő illetményét és egyéb járandóságait ki kell adni.Végleges áthelyezés esetén a köztisztviselő jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni.A Kt-tv. 46. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés nyelvtani, logikai, tartalmi értelmezéséből következően a rendelkezésben megjelölt négy eset kivételével a kinevezési okiratban próbaidő kikötése kötelező.A Kt-tv. 41. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés nyelvtani, logikai, tartalmi értelmezéséből következően a megjelölt esetben próbaidő kikötése nem kötelező, azonban a próbaidő kitöltését jogszabályi rendelkezés nem tiltja.A Kt-tv. 47. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés nyelvtani, logikai, tartalmi értelmezéséből következően a megjelölt esetben a kinevezési okiratban próbaidő nem köthető ki.A Kt-tv. 59. §-ában foglalt rendelkezések konkrétan a próbaidő kikötésének lehetőségéről, illetve tiltásáról nem rendelkeznek, azonban e kérdéskörben a megjelölt rendelkezések nyelvtani, logikai, tartalmi értelmezéséből a következő releváns körülményeket kívánjuk kiemelni:A Kt-tv. 59. §-ának (1) bekezdése értelmében a közszolgálati jogviszony megszüntethető végleges áthelyezéssel közigazgatási szervekhez. A (3) bekezdés értelmében végleges áthelyezéskor a köztisztviselő az áthelyezést kezdeményező szervnél új kinevezést kap. Az (5) bekezdés értelmében végleges áthelyezés esetén a köztisztviselő jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni.A Kt-tv. 60. §-a (2) bekezdésének b) pontja értelmében a közszolgálati jogviszony megszüntethető többek között áthelyezéssel a közigazgatási szervek között.A Kt-tv. 46. §-ában foglalt rendelkezések értelmezése alapján megállapítható, hogy próbaidő kötelező, illetve lehetséges kikötésére kizárólag a közszolgálati jogviszony létesítésekor, a kinevezési okiratban van lehetőség.A Kt-tv. 59. §-ában foglalt rendelkezések értelmezéséből megállapítható, hogy a közszolgálati jogviszony megszüntethetőségének egyik esete a végleges áthelyezés másik közigazgatási szervhez, megállapítható, hogy az áthelyezést kezdeményező szervnél (új munkáltatónál) az érintett köztisztviselő új kinevezést (új kinevezési okiratot) kap, megállapítható, hogy végleges áthelyezés esetén a közszolgálati igazolást, illetve a köztisztviselő illetményét, egyéb járandóságát ugyanúgy ki kell adni, mint bármely más közszolgálati jogviszony megszüntetésével összefüggésben.Szakmai álláspontunk szerint a Kt-tv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4452

2. találat: Áthelyezés

Kérdés: Egy részvénytársaság kb. 80 alkalmazottját "áthelyezi" egy kft.-be. Áthelyezésnek minősül-e munkajogi szempontból a két cég közötti ki- és beléptetés abban az esetben, ha ugyanazok a tulajdonosok? Be kell-e jelenteni a munkaügyi központnak a csoportos létszámleépítést?
Részlet a válaszból: […]napon szűnik meg, az új jogviszony pedig az áthelyezésben megjelölt időponttól jön létre. Az áthelyezésre vonatkozó okiratnak tartalmaznia kell a munkavállalónak az új munkáltatónál betöltendő munkakörét, munkavégzési helyét, illetményét, valamint az áthelyezés időpontját. Az áthelyezéssel történő munkaviszony-megszüntetésnek előnye, hogy a munkavállalónak az áthelyezést megelőző jogviszonyát úgy kell tekinteni, mintha azt az új munkáltatónál töltötte volna el. A rendelkezésre álló adatok alapján a kérdéses esetben mind a két munkáltató az Mt. hatálya alá tartozik, erre figyelemmel a megjelölt esetben nem valósul meg munkajogi szempontból áthelyezés. Az Mt. 13. § (3) bekezdése értelmében a kollektív szerződés, illetve a felek megállapodása e törvény harmadik részében meghatározott szabályoktól - ha e törvény másként nem rendelkezik - eltérhet. Ennek feltétele, hogy a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapítson meg. E rendelkezésre figyelemmel annak nincsen akadálya, hogy a két munkáltató különmegállapodásban rendelkezzen arról, hogy meghatározott számú munkavállalót az új munkáltató azonos vagy hasonló munkafeltételek mellett, azonos vagy hasonló munkakörben továbbfoglalkoztat, és a munkavállalókat átvevő új munkáltató a munkavállalókat átadó munkáltatónál eltöltött munkaviszonyt jogfolytonosnak tekinti. A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó előírásokat az Mt. 94/A-F §-aiban foglalt rendelkezések határozzák meg. E rendelkezések értelmében csoportos létszámcsökkenésnek minősül a munkáltató intézkedése általában akkor, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszáma szerint a 20-nál több és 100-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 10, 100 vagy annál több, de 300-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók 10 százaléka,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1323
Kapcsolódó tárgyszavak: ,