Négynapos munkahét

Kérdés: Mire kell figyelnie a négyhavi munkaidőkeretet alkalmazó munkáltatónak abban az esetben, ha költségcsökkentés érdekében a továbbiakban négynapos munkarendet szeretne bevezetni? Terveik szerint a dolgozók a továbbiakban 4 nap alatt dolgozzák le a heti 40 órát, a jelenléti ívet is ennek megfelelően vezetik, és az ötödik napra pihenőnapot kapnak. Kell módosítani a munkaszerződést ebben az esetben, vagy elegendő, ha a dolgozókat 7 nappal korábban kiértesítik a változásról?
Részlet a válaszából: […] ...ugyanannyit dolgozik, mintha általános munkarendben foglalkoztatnák, a különbség a napi munkaidő mértékében, a munkanapok és pihenőnapok áthelyezésben rejlik.Munkaidőkeret alkalmazása esetén ennek a tartama általánosságban legfeljebb 4 hónap vagy 16 hét lehet [Mt. 94....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Végkielégítésre jogosító idő

Kérdés: Beleszámítandó a végkielégítés időszakába a munkavállaló 11 hónapja tartó folyamatos keresőképtelenségének időszaka abban az esetben, ha a munkaszerződése szerint a felmondási idő és a végkielégítés mértéke a Kjt. 25/B. §-ának (4)-(5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően kerül megállapításra, minden más vonatkozásban az Mt. rendelkezései alkalmazandóak?
Részlet a válaszából: […] ...időtartamú közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezzen. A közalkalmazott végkielégítésre való jogosultságának megállapításánál – az áthelyezést kivéve – nem lehet beszámítani a korábbi közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt. A végkielégítésre való...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Szolgálati járandóságban részesülők nyugdíjának újraszámítása

Kérdés: Valóban kérheti az ellátás újraszámítását egy szolgálati járandóságban részesülő személy abban az esetben, ha az ellátás ideje alatt keresőtevékenységet végez? Hogyan, milyen nyomtatványon adható be a kérelem ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...igazgatási szervénél beszerezhető.Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyugdíjbiztosítási eljárásokban alkalmazandó nyomtatványok fokozatosan áthelyezésre kerülnek a https://magyarorszag.hu/szuf_szolg_lista?kategoria=NYU oldalra.Az igényt postai úton, személyesen vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Vállalkozás bányász dolgozók részére járó keresetkiegészítés mellett

Kérdés: Egyéni vállalkozása megindítása után kaphatja továbbra is a korábban bányászként megszerzett keresetkiegészítést a magánszemély?
Részlet a válaszából: […] ...kérelmező erre irányuló kérelmétől számított nyolc napon belül köteles kiadni. A keresetkiegészítés az új munkakörbe történő áthelyezés, illetve az új munkahelyen a munkába lépés napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától esedékes....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Kötelezés otthoni munkavégzésre

Kérdés: Kötelezheti a munkáltató otthoni munkavégzésre a dolgozóját abban az esetben is, ha a munkavállaló úgy ítéli meg, hogy az otthonában folyó átalakítási munkálatok miatt munkavégzése aránytalanul nehezebb terhet jelentene, mint a munkáltatói székhelyen?
Részlet a válaszából: […] ...a felmondás lehetőségével. Az Mt. továbbá taxatíve felsorol védett csoportokat, amelyeknél a törvény kifejezetten tiltja az egyoldalú áthelyezést, ezen csoportok felsorolását az Mt. 53. §-ának (3) bekezdése részletezi. Fontos rögzíteni, hogy ettől a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Munkakör módosítása

Kérdés: Milyen módon és feltételekkel helyezheti át más munkakörbe a munkáltató a munkavállalót abban az esetben, ha jelenleg – a veszélyhelyzet ideje alatt – távoli elérés biztosításával home office keretében végzi a munkáját? Értesítheti a cég vezetője telefonon keresztül a dolgozót a munkakör megváltoztatásáról?
Részlet a válaszából: […] ...vagy részmunkaidőre jött létre. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell.Az áthelyezést, mint a munkaszerződés módosítását, a munkáltatói jogkör gyakorlója minden esetben köteles szerződésbe foglalni, ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Egyéni vállalkozás bányászok részére járó keresetkiegészítés mellett

Kérdés: Kaphatja továbbra is a keresetkiegészítést az a személy, aki korábban vájárként dolgozott, amelyre tekintettel jogosulttá vált az ellátásra, és most egyéni vállalkozói tevékenységet kíván kezdeni?
Részlet a válaszából: […] ...kérelmező erre irányuló kérelmétől számított nyolc napon belül köteles kiadni. A keresetkiegészítés az új munkakörbe történő áthelyezés, illetve az új munkahelyen a munkába lépés napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától esedékes....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

Japán állampolgárságú munkavállalók

Kérdés: Hogyan kell eljárni azoknak a japán állampolgárságú munkavállalóknak az esetében, akik a japán anyavállalat munkavállalóiként a magyar leányvállalatnál megbízólevéllel, vállalaton belüli áthelyezéssel végeznek munkát, jövedelmet a japán és a magyar cégtől is kapnak, eddig a japán társadalombiztosítási rendszerben voltak biztosítottak, amelyről érvényes dokumentummal is rendelkeztek, de az 5+1 év érvényességi idő 2019. december 31-én lejárt, a hosszabbításra pedig már nincs lehetőség? A dolgozók magyar forrású jövedelme után a magyar-japán szociális biztonsági egyezmény értelmében eddig Magyarországon nem történt járulékfizetés.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett kiküldetésben lévő japán munkavállalók társadalombiztosítási jogállását illetően a 2013. évi CLII. tv.-ben kihirdetett magyar-japán szociális biztonságról szóló egyezmény előírásait kell alapul venni.Az egyezmény 7. cikke a kiküldött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Munkaviszony megszűnése munkanap-áthelyezés után

Kérdés: Hogyan érinti a munkavállaló munkavégzési kötelezettségét, ha a munkaviszonya 2019 decemberében, a munkanap-áthelyezéssel érintett két nap között, december 19-én szűnt meg? Jogosult valamilyen kompenzációra a dolgozó, ha december első két szombatján kötelezően dolgozott, az ezért járó szabadnapokat azonban már nem kapta meg, mivel időközben kilépett?
Részlet a válaszából: […] ...hetében már nem áll a munkáltató alkalmazásában, nem élvezheti a plusz szabadnapokat.Elsőként érdemes tisztázni, hogy a munkanap áthelyezésének lényege az, hogy ha egy munkaszüneti nap hétköznapra – döntően keddre vagy csütörtökre – esik, akkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Kormánytisztviselő jogviszonya

Kérdés: Milyen szempontok alapján történt az illetmény és a szabadság megállapítása annak a kormánytisztviselőnek, aki korábban a Kttv. hatálya alá tartozott, de jogviszonya – beleegyezésével – a Kit. hatálya alá tartozó jogviszonnyá alakult át?
Részlet a válaszából: […] ...esetekben – ilyenek előresorolás, nyelvvizsgapótlék, vezetői kinevezés vagy vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe történő áthelyezés – volt lehetőség az illetmény módosítására.A szektor régóta hiányolt, differenciált 20 és 30 százalék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.
1
2
3
6