Munkanélküli-ellátásban részesülő mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítása annak a mezőgazdasági őstermelőnek, akinek 2021. november 30-án megszűnt a munkaviszonya, munkanélküli-ellátást igényelt 2022. február 7-től, majd igénybe szeretné venni a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, tekintettel arra, hogy a nyugdíjkorhatár betöltéséig még egy éve van hátra? Folytathatja az őstermelői tevékenységét továbbra is az álláskeresési ellátások mellett abban az esetben, ha az éves bevétele nem éri el az 1 millió forintot?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt lássuk a nyugdíj előtti munkanélküli--ellátás és az őstermelői tevékenység viszonyát. Az Flt. 58. § (5) bekezdése e) pontjának 2. alpontja értelmében a mezőgazdasági őstermelői tevékenység akkor minősül keresőtevékenységnek, ha az abból származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Alkalmi munkavállaló személyi jövedelemadója

Kérdés: Hogyan alakul a személyijövedelemadó-bevallási és -fizetési kötelezettsége annak a magánszemélynek, aki 2020-ban összesen 60 napot dolgozott alkalmi munkavállalóként az igazolásai alapján, ebből 10 napot szakképesítést nem igénylő munkakörben, összesen 50 napot pedig szakképesítést igénylő munkakörben? A szakképesítést nem igénylő munkakörben 10 nap alatt összesen 200 ezer forintot, a szakképesítést igénylő munkakörben pedig 500 000 forintot keresett. Hogyan veszik figyelembe a nyugdíjalap megállapítása során ezt a keresetet?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 9. §-ának (2) bekezdése értelmében az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, feltéve, hogy ez a bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 27.

Nyugdíjas alkalmi munkavállaló nyugdíjemelése

Kérdés: Jogosult lesz nyugdíjemelésre egy nyugdíjas alkalmi munkavállaló a 2020. július 1-jét követően végzett tevékenységére tekintettel?
Részlet a válaszából: […] A felvetés indokolt, hiszen az Efo-tv. nem tesz különbséget a közteher tekintetében a nyugdíjas és nem nyugdíjas munkavállaló között, míg a jogszabály 10. §-a (1) bekezdésének b) pontja rögzíti, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Álláskeresési járadékban részesülő személy alkalmi munkavállalása

Kérdés: Meg kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot abban az esetben, ha egy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő személy egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmi munkát vállal, tekintettel arra, hogy ez a munkaviszony nem minősül biztosítási jogviszonynak?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 10. §-a értelmében az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy valóban nem minősül a Tbj-tv. szerinti biztosítottnak, és csak nyug-ellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Egyszerűsített foglalkoztatott ellátásai

Kérdés: Megfizetik a társadalombiztosítási járulékokat az után a munkavállaló után, akit napi bejelentéssel foglalkoztatnak, vagy egészségügyi ellátása érdekében saját maga után kell fizetnie a társadalombiztosítási közterheket?
Részlet a válaszából: […] A napi bejelentéssel történő foglalkoztatás valószínűleg az Efo-tv. szerinti egyszerűsített foglalkoztatás keretében történhet.Amennyiben ez így van, akkor a foglalkoztatottnak saját maga után meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot annak ellenére is, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Nyugdíj előtti munkanélküli-segélyben részesülő őstermelő járulékai

Kérdés: Kell őstermelőként járulékot fizetnie a segélyezés időszakában annak a személynek, aki jelenleg munkaviszonya mellett folytatja a gazdálkodást, de a munkaviszonya meg fog szűnni, és ezt követően a nyugdíjkorhatára eléréséig nyugdíj előtti munkanélküli-segélyt kíván igényelni?
Részlet a válaszából: […] Talán kissé ellentmondásosnak tűnik, hogy valaki kaphat nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, miközben mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat. Az Flt. alkalmazásában viszont az őstermelői tevékenység csak abban az esetben tekintendő keresőtevékenységnek, ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Társadalombiztosítási kifizetőhely létesítése

Kérdés: Beleszámítanak a társadalombiztosítási kifizetőhely kötelező létesítésére előírt 100 fős létszámba az alkalmi munkavállalók? Hogyan kell létrehozni a kifizetőhelyet?
Részlet a válaszából: […] A társadalombiztosítási kifizetőhelyek ellátják az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival (táppénzzel, csecsemőgondozási díjjal, gyermekgondozási díjjal), a baleseti táppénzzel és az utazási költségtérítéssel összefüggő olyan feladatokat, amelyek egyébként az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

Alkalmi munkavállaló baleseti táppénze

Kérdés: Egy alkalmi munkavállaló a harmadik munkanapján munkába menet balesetet szenvedett. Jogosult lesz üzemi baleseti táppénzre, ha a baleset üzemisége egyértelműen megállapítható? Hogyan változna a helyzet abban az esetben, ha az érintett munkaviszonyban állna, és első munkanapja reggelén ment volna munkába? Milyen ellátásra lenne jogosult a dolgozó abban az esetben, ha a foglalkoztató a baleset másnapjától tényleges munkaviszonyt létesítene a munkavállalóval?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 10. §-a értelmében az alkalmi munkavállalóra, aki után kedvezményes (tehát nem a Tbj-tv., illetve Szja-tv. szerinti) közteherfizetésre került sor, nem terjed ki a biztosítás, és csak nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 10.

Németországban dolgozó munkavállaló álláskeresési ellátása

Kérdés: Melyik munkáltatónak kell kiadnia az igazolólapot az álláskeresési ellátás megállapításához abban az esetben, ha a magyar munkáltatónál a biztosítási jogviszony szünetel, mert a dolgozó jelenleg Németországban dolgozik?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben foglaltak szerint az említett munkavállaló Magyarországon munkaviszonyban áll ugyan, ám fizetés nélküli szabadságon van (ezért idehaza biztosítása szünetel), és ennek tartama alatt Németországban biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt létesített. Nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.

Kisadózó betéti társaság tagjainak jogállása

Kérdés: Az érvényes jogszabályoknak megfelelő lenne egy betéti társaság nyugdíjas kültagjának kisadózóként történő bejelentése akkor, ha így a továbbiakban a cégnek nem lenne főállású kisadózó tagja? Korábban a beltag működött személyesen közre a társaságban heti 36 órás munka-viszonya mellett, de a munkaviszonya megszűnt, munkanélküli-ellátást szeretne igényelni, ezért a továbbiakban a társaságban sem kíván személyesen közreműködni.
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. nem tartalmaz arra vonatkozóan előírást, hogy a bejelentett kisadózónak (vagy több bejelentett kisadózó közül legalább egy főnek) főállású státusszal kell rendelkeznie. Ezért ebből a szempontból nézve nincs akadálya annak, hogy a nyugdíjas kültag kerüljön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.
1
2
3