Igazolás a bejelentésről

Kérdés: Valóban át kell vetetni a 'T1041-es bejelentőlap egy példányát a dolgozóval? Egy kft. kormányhivatali tb-ellenőrzése során az ellenőr kérte ennek bemutatását, a cég azonban eddig nem adta át a bejelentőt, és erre vonatkozó előírást sem talált az Art.-ben.
Részlet a válaszából: […] ...bejelentésről szóló igazolásra vonatkozó szabályt nem az Art., hanem a Tbj-tv. tartalmazza.A jogszabály 66. §-ának (4) bekezdése értelmében a foglalkoztató legkésőbb a bejelentést követő napon, illetve a biztosított vagy egyéb jogcímen egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Munkabér megállapítása

Kérdés: Jogszerűen jár el a munkáltató abban az esetben, ha teljesítménybért is szerepeltet a munkavállaló bérelszámolási lapján annak ellenére, hogy a dolgozónak nincs tudomása arról, hogy teljesítménybérben is megállapodtak? A bérelem összege minden hónapban eltérő, de az elszámolásból nem állapítható meg, hogy mi alapján történt a teljesítmény elszámolása.
Részlet a válaszából: […] ...annak alapján a bért. Ezen teljesítménykövetelmény megállapítása során tekintettel kell lenni a munkáltató működési körébe tartozó feltételekre, különösen a munkavégzésre, a munkaszervezésre és a technológiára. A teljesítménykövetelményt és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Kisadózó egyéni vállalkozó munkaviszonya

Kérdés: Befolyásolhatja a kisadózásra való jogosultságot, ha az egyéni vállalkozó heti 30 órás munkaidős munkaviszonyban áll, és egyes hónapokban 20-30 túlórát is dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...miként veszi figyelembe, így azt javasoljuk, hogy a munkaidő havi szinten semmiképpen se lépje túl a heti 36 órának megfelelő időtartamot.(Kéziratzárás: 2023. 02....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Munkába járás

Kérdés: Fizetni kell mindkét munkavállaló részére saját gépjárművel történő munkába járás címén költségtérítést abban az esetben, ha munkavállalók (férj és feleség) ugyanannál a munkáltatónál dolgoznak, óvodás gyermeket nevelnek közös háztartásban, és egy gépjárművel járnak munkába? A munkáltató biztosít ingyenes buszjáratot a munkaidő kezdetére és végére a lakóhely és a munkavégzés helye között. Hivatkozhat arra, hogy emiatt csak az egyik munkavállaló részére fizet, vagy mindkét munkavállaló jogosult a költségtérítésre?
Részlet a válaszából: […] ...magasabb összegű költségtérítés kifizetéséről is, melynek még adómentesen kifizethető maximumának az szja-törvényből állít határt. Az Szja-tv. szabályait a nem közösségi közlekedésre kifizetett költségtérítések tekintetében jelenleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Szakképzési munkaszerződés

Kérdés: Szakképzési munkaszerződésnek tekinthető a korábbi munkaszerződés módosítása, ha ennek alapján a szakképzésbe bevont munkavállalók négy órában az eredeti munkaköri feladatai-kat végzik, négy órában pedig a szakképzésben vesznek részt? Milyen feltételeknek kell megfelelnie a szerződésnek, illetve milyen kötelező elemeket kell tartalmaznia ebben az esetben? A bér mely elemeire vonatkozik szociálishozzájárulásiadó-mentesség, ha a két elkülönített feladathoz két külön-külön meghatározott bér tartozik (pl. képzési időszakra 160 ezer forint, eredeti feladatok ellátására 280 ezer forint), illetve pótlék, prémium és jutalom kifizetésére is sor kerül?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben bemutatott, megosztott munkaidejű munkaszerződés megfelel a jogszabályi feltételeknek (természetesen amennyiben tartalmazza a kötelező elemeket). A szakképzési munkaszerződés megkötésére vonatkozó rendelkezéseket a Szak-tv. 83. §-a, továbbá a Szak-tv. R...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Szülői szabadság tartamára járó távolléti díj

Kérdés: Az Mt. 146. §-ának (5) bekezdése szerint a munkavállaló a szülői szabadság tartamára a távolléti díj 10 százalékára jogosult, amelyet csökkenteni kell az erre az időszakra a munkavállalónak megfizetett, az Eb-tv. 42/A. §-ának (1) bekezdése vagy 42/E. §-ának (1) bekezdése szerinti gyermekgondozási díj, a Cst. 20. §-ának (1) bekezdése szerinti gyermekgondozást segítő ellátás összegével.
A bruttó távolléti díjat kell csökkenteni a nettó (szja- és adóalap-kedvezményekkel és/vagy 10 százalék nyugdíjjárulékkal csökkentett) ellátás összegével vagy más számítási módszer alkalmazása jogszerű? Ha lehet, példával mutassák be a követendő eljárást számszakilag.
Részlet a válaszából: […] ...kizárólag a jogszabály szövegéből indulhatunk ki.Az Mt. 146. §-ának (1) bekezdése alapján a munkavállaló a szülői szabadság tartamára a távolléti díj 10 százalékára jogosult. Ez egyértelműen bruttó összeg.A jogszabály szerint ezt az összeget csökkenteni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Nyugdíjas munkavállaló munkabére

Kérdés: Nyugdíjas munkavállaló esetén is alkalmazni kell a kötelező legkisebb alapbérre, a minimálbérre vonatkozó előírásokat? A napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott korhatárt betöltött saját jogú nyugdíjas bére lehet kisebb, mint a 2023. január 1-jétől érvényes minimálbér összege, arra való tekintettel, hogy a dolgozó kizárólag személyi jövedelemadó fizetésére kötelezett?
Részlet a válaszából: […] ...részére - a garantált bérminimumot kell megállapítani [Mt. 136. § (1) bekezdés]. Az Mt., illetve egyéb jogszabályok nem tartalmaznak semmilyen kivételt vagy külön szabályozást a nyugdíjas munkavállalókra vonatkozóan, ami azt jelenti, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Munkabér pénzneme

Kérdés: Jogszerűen jár el a munkáltató, ha a több éve fennálló munkaviszony alapján nála dolgozó munkavállalók részére a továbbiakban külföldi fizetőeszközben kívánja fizetni a munkabért arra való hivatkozással, hogy ő is ebben kapja a bevételei nagy részét, és észszerűsíteni kívánja a pénzügyi helyzetét?
A munkáltató egy belső szabályzatban rendelkezett a változásról, és kérte a dolgozóit, hogy adjanak meg másik számlaszámot az utalás érdekében.
Részlet a válaszából: […] ...Mt. egzakt szabályokat tartalmaz arra tekintettel, hogy a munkabért vagy egyéb juttatást pontosan hogyan lehet kifizetni.Az Mt. 154. §-a szerint a munkabért - külföldön történő munkavégzés vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - forintban kell megállapítani...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Igazolás letiltásról

Kérdés: Milyen formában kell feltüntetni a végrehajtóval kötött megállapodás alapján létrejött részletfizetés miatt szüneteltetett letiltást a kilépő igazoláson? Rá kell vezetnie a nyomtatványra a munkáltatónak, hogy a munkavállaló jövedelme letiltás alatt áll?
Részlet a válaszából: […] ...szerint foglalkoztatási jogviszony váltása során miként kerülheti el, hogy új munkáltatója a Vht. 78. §-ának alapján kiállított tartozásigazoláson közölt követelések erejéig jövedelméből továbbra is rendszeresen és visszatérően letiltást érvényesítsen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Nyugdíjas szülő által előterjesztett otthonfelújítási támogatás elutasítása

Kérdés: Mi lehet a tényleges indok egy nyugdíjas szülő otthonfelújítási támogatásának elutasítása esetén? Az elutasító döntés az 518/2020. Korm. rendelet 3. §-ára hivatkozva több elutasítási okot is felsorol.
Részlet a válaszából: […] ...folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.
1
2
3
583