Nők kedvezményes nyugdíjának összege

Kérdés: Csökkentett összegben fogják megállapítani a nyugdíjat abban az esetben, ha a 40 év jogosultsági idő megszerzése után az igénylő azonnal igénybe veszi a nyugellátást, de a nyugdíjkorhatárt majd csak 8 év múlva tölti be?
Részlet a válaszából: […] A nők kedvezményes nyugdíjösszegének megállapítása nem csökkentett összegben történik. A nők életkori feltétel nélkül megállapítható öregségi nyugdíjának az összegét ugyanazon nyugdíjszabályok szerint határozzák meg, mint a nyugdíjkorhatár betöltése címén kapott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

1957-ben született személy

Kérdés: Mikor lesz jogosult öregségi nyugdíjra egy 1957. május 12-én született személy?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjra akkor lesz valaki jogosult, ha eléri a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, és megszerzi a Tny-tv. szerint szükséges szolgálati időt. A nők esetében életkori megkötés nélkül is szerezhető nyugdíjjogosultság, amennyiben rendelkeznek negyven év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Folyamatos biztosítási idő igazolása

Kérdés: Elfogadhatja a táppénz számfejtése során a kifizetőhely a munkaügyi központok által kiállított igazolást a folyamatos biztosítási jogviszony igazolására, tekintettel arra, hogy a pandémiás helyzet miatt a tb-kiskönyvbe nem pecsételik be a munkanélküli-ellátás időtartamát? Amennyiben az igazolás nem elegendő, mi a kifizetőhely teendője ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. R. 37. §-ában foglaltak értelmében a biztosítottnak a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony létesítésekor a tb-kiskönyvét (Igazolvány a társadalombiztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról elnevezésű nyomtatvány) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

CSED-jogosultság

Kérdés: Jogosult lesz a 2021. március közepére várt harmadik gyermeke után CSED-re az édesanya, aki 2021. február 19-ig GYES-t kapott a második gyermekére tekintettel? Az édesanya 2017-től dolgozott korábbi munkáltatójánál, amely azonban 2020. december 31-én jogutód nélkül megszűnt, ezért 2021. február 22-től álláskeresési támogatásban részesül. Amennyiben jogosult lesz az ellátásra, kaphatja a második gyermek jogán megállapított CSED összegét?
Részlet a válaszából: […] Mielőtt a CSED-re való jogosultságáról beszélnénk, először az édesanya biztosítását kell tisztázni. A biztosítás ugyanis a munkáltató megszűnésével egy időben, azaz 2020. december 31-én megszűnt. Ettől függetlenül a GYES-re továbbra is jogosult, de ez az időtartam, azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Álláskeresési támogatásban részesülő nő szülése

Kérdés: Jogosult táppénzre az a kismama, aki 2020. május hónap végéig álláskeresési támogatásban részesül és veszélyeztetett terhes? Milyen ellátásokat kaphat a gyermek születése után, amelynek várható időpontja 2020. július 5.?
Részlet a válaszából: […] A munkanélküli-ellátásban részesülő személy az ellátás folyósításának időtartama alatt biztosítottnak minősül.A táppénzjogosultság feltétele azonban nemcsak a biztosítás, hanem az is, hogy a biztosított a Tbj-tv.-ben meghatározott mértékű pénzbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Rokkantsági ellátáshoz szükséges biztosítási idő

Kérdés: A munkavégzésen túl milyen időket vesznek még figyelembe a rokkantsági ellátás megállapításánál?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs és a rokkantsági ellátás megállapításához a 15. életév betöltése, negyvenszázalékos vagy nagyobb mértékű egészségkárosodás és meghatározott mennyiségű biztosítási idő szükséges. Sem a rehabilitációs ellátást, sem pedig a rokkantsági ellátást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Nők kedvezményes nyugdíjának megállapítása

Kérdés: A nők kedvezményes nyugdíjának megállapítása során csak a 40 év jogosultsági időt veszik figyelembe, vagy a tényleges szolgálati időt, amennyiben az több?
Részlet a válaszából: […] A nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjára való jogosultság megszerzésénél nem, de a nyugdíj összegének meghatározása során figyelembe kell venni azokat az időtartamokat is, amelyek jogosultsági időként nem ismerhetők el, de szolgálati időnek minősülnek. Ilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Rokkantsági ellátás megállapítása

Kérdés: Milyen időket vesznek figyelembe a rokkantsági ellátás megállapításánál?
Részlet a válaszából: […] A megváltozott munkaképességű személyek ellátása akkor állapítható meg, ha a rehabilitációs hatóság véleménye szerint az egészségi állapot 60 százalékos vagy kisebb mértéke véleményezhető, és a kérelmező a kérelem benyújtásakor betöltötte a 15. életévét,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 12.

CSED, GYED alapja

Kérdés: Rendelkezni fog a szüléstől visszafelé számított 180 napos biztosítási idővel az a kis-mama, aki 2017. november 10-e előtt 9 hónapig nem volt biztosított, 2017. november 10-től 78 napig, azaz 2018. január 26-ig álláskeresési járadékban részesült, majd február 3-tól kisadózó vállalkozó lett, és júliusra várja a gyermekét, vagy a január 26. és február 3. közötti időszak megszakítja a folyamatosságot? Alkalmazható erre az időszakra az a szabály, hogy az álláskeresési járadék lejárta után 45 napig még fennáll a biztosítás? Valóban a szülést megelőző 30 nap jövedelme lenne a CSED és a GYED alapja abban az esetben, ha az anya májusban vagy júniusban munkaviszonyt létesítene, ahol a munkabérének összege elérné a minimálbér kétszeresét? Ebben az esetben ténylegesen csak a munkaviszonyból származó jövedelmet vennék figyelembe, és a kisadózásból származó jövedelmet nem? Az anya a szülést megelőző két naptári évben rendelkezik 365 nap biztosítási jogviszonnyal, így az ellátásra való jogosultsága fennáll.
Részlet a válaszából: […] Mielőtt az ellátásokra való jogosultságáról és azok összegéről adnánk tájékoztatást, a biztosítási kötelezettségről kell említést tenni. A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének d) és j) pontjában foglaltak szerint biztosított az álláskeresési támogatásban részesülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Rokkantsági ellátás

Kérdés: Milyen időszakok számítanak bele a rokkantsági ellátás megállapításához szükséges biztosítási időbe?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátás megállapítása érdekében szükséges legalább 40 százalékos mértékű egészségkárosodás, valamint a keresőtevékenység és a rendszeres pénzellátás hiánya. A rokkantsági ellátásra való jogosultság további kritériuma a társadalombiztosításban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.
1
2
3
6