tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott adószámos magánszemély tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Megváltozott munkaképességű adószámos magánszemély

Kérdés: Milyen összegű jövedelemmel rendelkezhet, illetve érvényesítheti a megváltozott munkaképességű személyek adókedvezményét az általa fizetendő szociális hozzájárulási adóra egy adószámos magánszemély, akinek egészségi állapota 50 százalékos, és rokkantsági ellátásban részesül?
Részlet a válaszból: […]érvényesíteni.Ami a kereseti korlátot érintő problémát illeti: a 2011. évi CXCI. tv. 13. §-a (2) bekezdésének d) pontja értelmében a rokkantsági ellátásban részesülő személy keresőtevékenységből származó (egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelme) három egymást követő hónapban nem haladhatja meg a minimálbér 150 százalékát.Ebből következően a kereseti korlátba csak a kifizetőtől származó és járulékalapot képező jövedelem jöhet számításba. Az adószámos magánszemélyre - mint egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban munkát végzőre - a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontjában meghatározottak szerint terjed ki a biztosítás. Ez azt jelenti, hogy a megbízónak a kapott számla ellenére a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban munkát végzőkre vonatkozó szabályoknak megfelelően, a vállalkozási díjból származó jövedelem alapulvételével, el kell bírálnia a biztosítási kötelezettséget. Amennyiben az említett jövedelem havi szinten eléri a minimálbér 30 százalékát, vagy naptári napokra számítva annak harmincad-részét, akkor fennáll a biztosítás, ha alatta marad, akkor pedig nem. Biztosítási kötelezettség esetén a kifizetőnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6247

2. találat: Adószámos magánszemély közterhei

Kérdés: Valóban saját magának kell teljesítenie a szociálishozzájárulásiadó-, valamint a járulékbejelentési és -fizetési kötelezettséget egy adószámos magánszemélynek, akinek az önálló tevékenységére tekintettel kapott vállalkozási díjából a kifizetője csak személyijövedelemadó-előleget vont le, mert - véleménye szerint - a többi nem az ő kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]állapítani a vállalkozási díjból származó adóelőleg-alap számításánál figyelembe veendő jövedelem összegét, és meg kell vizsgálnia a jogviszony tartamából kiindulva, hogy annak havi vagy napi összege eléri-e a minimálbér 30 százalékát vagy annak harmincadrészét. Amennyiben igen, akkor fennáll a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség, amennyiben nem, akkor pedig nincs biztosítás.Előbbi esetben a kifizető egyben foglalkoztatónak is minősül, meg kell állapítania és le kell vonnia a járulékokat, illetve a vállalkozót biztosítottként be kell jelentenie. Biztosítás hiányában bejelentési és járulékfizetési kötelezettség nincs, ellenben a szociális hozzájárulási adót mindenképpen meg kell fizetnie.Az adóelőleg-alap számításánál figyelembe veendő jövedelem összege a megállapított díjazás költségekkel csökkentett része. A foglalkoztatott az elszámolás előtt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6120
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Adószámos magánszemély

Kérdés: Van járulékfizetési kötelezettsége a kiszámlázott összeg után egy adószámos magánszemélynek abban az esetben, ha rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal?
Részlet a válaszból: […]származó, járulékalapot képező jövedelem havi vagy napi szinten eléri-e a minimálbér 30 százalékát, tehát 41 400 forintot, vagy naptári napokra számítva ezen összeg harmincadrészét, azaz 1130 forintot. Amennyiben igen, akkor a magánszemélyre e jogviszony alapján az adott időszakra kiterjed a biztosítás, őt e jogcímen be kell jelenteni, vállalkozási díjából (az szja-előleg mellett) a járulékokat is le kell vonni, illetve a szociális hozzájárulási adót meg kell fizetni utána. Ha nem, akkor nincs járuléklevonási és -fizetési kötelezettség, a kifizetőt csak szociális hozzájárulási adó terheli. Felhívjuk a figyelmet, hogy ebben az esetben járulékalapot képező jövedelemként nem a teljes bevételt, hanem annak költségekkel (10 százalék költséghányad, vagy maximum 50 százalék tételes költségelszámolás) csökkentett összegét kell figyelembe venni.Amennyiben a bevétel nem kifizetőtől származik, abban az esetben a bevételből származó jövedelem után az érintett magánszemélynek a személyi jövedelemadó mellett 19,5 százalékos ehót kell fizetnie. Ezzel összefüggésben az Szja-tv. 29. §-a kimondja, hogy amennyiben a jövedelem után a magánszemély kötelezett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5918

4. találat: CSED-ben részesülő adószámos magánszemély

Kérdés: Folytathatja tovább a tevékenységét egy adószámmal rendelkező, üdülési és szálláshely-szolgáltatást folytató magánszemély abban az esetben, ha augusztus hónaptól a főállású munkahelyén szülési szabadságon lesz, és CSED-et igényel? Ez összeegyeztethető az említett tevékenységével, vagy szüneteltetnie kell azt az ellátás idejére?
Részlet a válaszból: […]folytatott szálláshely-szolgáltatás. A választ az Eb-tv. R. 1. §-a (2) bekezdésének p) pontja alatt találjuk. E jogszabályi hely definiálja ugyanis, hogy mit kell keresőtevékenység alatt érteni az Eb-tv. alkalmazásában. E szerint keresőtevékenységnek a Tbj-tv. 5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyban, valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett személyes tevékenységet kell tekinteni.E körbe nyilvánvalóan nem tartozik a biztosítási kötelezettséget nem keletkeztető,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5109

5. találat: Adószámos magánszemély tevékenysége

Kérdés: Folytathat gépjármű-bérbeadási tevékenységet egy adószámos magánszemély, vagy ehhez egyéni vállalkozónak kellene lennie? Amennyiben igen, akkor tud költséget elszámolni a tevékenysége alapján?
Részlet a válaszból: […]szerencsére kissé más a helyzet, az adójogszabályok ugyanis lehetőséget adnak arra, hogy a magánszemély az ún. önálló tevékenység keretében tegyen szert bérbeadásból származó bevételre. Az Szja-tv. 16. §-ának (1) bekezdése értelmében önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely e törvény szerint nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe. Idetartozik - egyebek mellett - különösen a bérbe adó tevékenység, melynél nincs jelentősége annak, hogy a magánszemély ingó vagyontárgyat (pl. személygépkocsit) vagy ingatlant ad bérbe. Az adószámos magánszemély választhatja, hogy a személygépkocsi bérbeadásából származó bevételével szemben tételesen elszámolja a bérbeadással kapcsolatosan ténylegesen felmerült és igazolt elismert költségeit és az Szja-tv. által igazolás nélkül elismert költségeket, ekkor a bevételéből a költségek levonása után fennmaradó rész minősül adóköteles jövedelemnek. A tételes költségelszámolás során az Szja-tv. 3. számú mellékletében rögzítetteket kell figyelembe vennie. Az Szja-tv. alapján a tételes költségelszámolás helyett (pl. költségszámlák, bizonylatok hiányában) választhatja a magánszemély költségátalányként 10 százalék költséghányad alkalmazását, ekkor a személygépkocsi bérbeadásából származó bevételének 90 százalékát kell adóköteles jövedelemnek tekinteni [Szja-tv. 17. § (3) bekezdése]. Lényeges azonban, hogy ez utóbbi választása esetén az adószámos magánszemély[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5038

6. találat: 7-es adószámmal rendelkező magánszemély foglalkoztatása

Kérdés: Milyen bejelentési, illetve egyéb kötelezettsége van egy alapítványnak abban az esetben, ha 7-es adószámmal rendelkező magánszemélyt foglalkoztat, aki rendelkezik heti 36 órás főállással? A foglalkoztatott nettó 50 000 forint megbízási díjat kért, és 10 százalékos költséghányadról nyilatkozott, így a megállapított díjazása 71 125 forint. Milyen összeget kell szerepeltetnie a megbízottnak az általa kiállított számlán?
Részlet a válaszból: […]jövedelemrészt jelenti. Mindebből következően a havi nettó 50 000 forintos jövedelem biztosítási kötelezettséget von maga után, így a magánszemély a megbízási díj adóelőleg-alapot képező része után a 16 százalékos személyi jövedelemadó-előlegen túl 10 százalékos nyugdíjjárulékot és a 6 százalékos egészségbiztosítási járulékot is köteles megfizetni. (A munka­erő-piaci járulék a megbízási jogviszonyban álló személyt nem terheli.) A bruttó (x) jövedelem tehát a következő számítással állapítható meg:x-(x X 0,9 X 0,32) = 50 000x-(x X 0,288) = 50 000x-(0,288 x) = 50 0000,712 x = 50 000x = 50 000/0,712x = 70 225 forintA magánszemély számláján - egyebek mellett - az adóalapnak kell szerepelnie, mely áfa szempontjából alanyi mentességet feltételezve esetünkben a bruttó munkadíjnak, a 70 225 forint összegnek felel meg. Az alapítvány és a magánszemély között az adó- és járulékelszámolás többféleképpen alakulhat: az egyik lehetséges elszámolási mód, ha a magánszemély 70 225 forint végösszegű számláját az alapítvány készpénzben kifizeti, majd ezt követően az őt terhelő levonások összegét a magánszemély az alapítványnak visszafizeti, és erről analitikus nyilvántartás és bevételi pénztárbizonylat készül. Nem kifogásolható az a megoldás sem, ha a magánszemély a számláján feltünteti a bruttó ellenértéket, továbbá az őt terhelő levonásokat is, és a nettó összeget szerepelteti a számla alapján fizetendő végösszegként. Bármelyik esetben az alapítványt foglalkoztatóként terhelik az előbbiek szerint levont egyéni járulékok és szja-előleg, továbbá a foglalkoztatót terhelő 27 százalékos szociális hozzájárulási adó bevallásának (1408)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4328

7. találat: Adószámos magánszemély közterhei

Kérdés: Terheli önrevíziós kötelezettség a kifizetőt abban az esetben, ha egy adószámos magánszemély festőtől a bruttó összeget tartalmazó számla ellenében megvásárolta az általa festett képeket, majd a művész utólag jelezte egy nyilatkozattal, hogy kéri az szja levonását és a 10 százalékos költséghányad figyelembevételét? Helyesbíteni kell a számlát ebben az esetben? Vissza kell fizetnie a művésznek az szja összegét? Meg kell fizetnie a kifizetőnek a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást?
Részlet a válaszból: […]összefüggő kötelezettsége sincs, hiszen az Eho-tv. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az adóelőleg-alap számításánál figyelembe veendő jövedelem után a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást meg kellett volna fizetnie.A szerzői jogdíj a magánszemély önálló tevékenységéből származó jövedelmének minősül, melynek a festő nyilatkozata szerinti 10 százalékos költséghányaddal csökkentett összegéből a 16 százalékos személyi jövedelemadót a kifizető adóelőlegként köteles levonni, és az adóhatóságnak befizetni. Az Szja-tv. 46. §-ának (3) bekezdése szerint, ha az a bevétel, amelyből az összevont adóalapba tartozó jövedelmet kell megállapítani, kifizetőtől származik, az adóelőleget a kifizető állapítja meg. Az Szja-tv. 48. §-ának (5) bekezdése értelmében az adóelőleg-levonásra kötelezett kifizető a kifizetést megelőzően tájékoztatja a magánszemélyt az adóelőleg-nyilatkozat lehetőségéről és az adott vagy nem adott nyilatkozat következményeiről.A mulasztás a NAV-nak már csak önellenőrzéssel orvosolható. Ezzel párhuzamosan a számlát az adóelőleg-nyilatkozatnak megfelelően módosítani kell, és a leg­egyszerűbb megoldás, ha érintett az adóelőleg összegét megtéríti a cég számára.Amennyiben ez nehézségekbe ütközik, akkor az Art. 29. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. E szerint, ha a kifizető a kifizetésről szóló igazolás kiállítását követően tárja fel, hogy a magánszemély adóelőlegét, adóját nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, a feltárt hibát nyilvántartásba veszi, és az adókülönbözet összegéről, a kifizetés jogcíméről, valamint a kifizetésről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4263
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: "7"-es adószámmal rendelkező magánszemély járulékai

Kérdés: Helyesen jár el az a nyelvoktatási tevékenységet végző, "7"-es adószámmal rendelkező magánszemély, aki magánszemély ügyfelei számára számlát bocsát ki az oktatásról, és a számlázott összeg 90 százalékának megfelelő adóalap után megfizeti a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, a 10 százalékos nyugdíjjárulékot, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót és a 16 százalékos mértékű személyi jövedelemadót? Az érintett magánszemély máshol nem rendelkezik biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal, egyetlen bevételi forrása a nyelvoktatásból származik, amely eléri a minimálbér 30 százalékát, és nem tételesen számol el a költségeivel.
Részlet a válaszból: […]szempontból bármely jogi és természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb szervezet, költségvetés alapján gazdálkodó szerv, bármely személyi egyesülés foglalkoztatónak minősül, ha biztosítottat foglalkoztat.E szabály azt eredményezi, hogy a kérdésbeli nyelvtanár foglalkoztatottnak, megbízói/tanítványai pedig foglalkoztatónak minősülnek. Ennek következtében a nyelvtanár biztosítási kötelezettségét és az utána keletkező járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettséget a megbízóinak/ta­nítványainak külön-külön - mint foglalkoztatók­nak - kell elbírálniuk és teljesíteniük. Magánszemély foglalkoztatói a bejelentési, valamint a járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettséget az általános szabályok szerint kötelesek utána teljesíteni.A jelenlegi jogszabályok nem adnak arra lehetőséget, hogy a nyelvtanár saját maga után teljesítse[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3946

9. találat: Adószámos magánszemély

Kérdés: Elegendő a "7"-es adószám igénylése a 12T101 számú nyomtatványon 900301 TEÁOR-számra abban az esetben, ha egy heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkező személy számlával a saját festményeit szeretné értékesíteni? Értékesítés esetén terheli ebben az esetben valamilyen bevallási és közteher-fizetési kötelezettség a számla kiállítóját, illetve a kifizetőt?
Részlet a válaszból: […]önálló (a tevékenységéből adódóan szerzői jogi védelem hatálya alá tartozó) tevékenységből származó adóelőleg-alap számításánál figyelembe veendő jövedelem után elsődlegesen a kifizetőnek kell lerónia a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást.Amennyiben a jövedelem nem a kifizetőtől származik, akkor viszont ez a kötelezettség
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3900

10. találat: Áru vásárlása adószámos magánszemélytől

Kérdés: Milyen levonási és bevallási teendői vannak annak a cégnek, amely egy adószámos magánszemélytől vásárol árut? Ki kell állítani ebben az esetben a T1041 számú nyomtatványt? Ki kell tölteni a 1208. számú nyomtatvány M részét is, vagy elegendő csak az A részt?
Részlet a válaszból: […]esetén elkülönülten adózó jövedelemnek minősül, amely után az adót a magánszemélynek kell az adóbevallásában megállapítania, és az adóbevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetnie [Szja-tv. 58. § (2) bekezdése]. Lényeges, hogy az ingó vagyontárgy értékesítéséből származó, elkülönülten adózó jövedelem után egészségügyi hozzájárulást nem kell fizetni [Eho-tv. 3. § (1) bekezdésének b) pontja]. Amennyiben az ingó vagyontárgy átruházása gazdasági tevékenység (3. § 46. pont) keretében történik, a megállapított jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, ezzel azonban nem a jövedelem megállapításának módja változik, hanem csak annak adóztatása. Az összevont adóalap adóját alapesetben adóelőlegként kell megfizetni, azonban az ingó vagyontárgy értékesítéssel összefüggésben keletkező jövedelem esetén - amennyiben az önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül - az adószámos magánszemély adóelőleg-megállapításra és -fizetésre negyedévente nem köteles, elegendő a személyi jövedelemadót az 53 típusú éves bevallási nyomtatványon bevallani, és a bevallás benyújtásának határidejéig megfizetni. Ilyen esetben a kifizetőnek minősülő vevő (pl. cég) nem köteles az adóelőleget megállapítani, illetve levonni. Ugyanez érvényes az egészségügyi hozzájárulásra is. Ha az ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelemre az önálló tevékenység adózási szabályait kell alkalmazni, az Eho-tv. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján a magánszemélynek a (szuperbruttósítás előtti) jövedelem után 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást is kell fizetnie. [Nem kell ehót fizetni mindaddig,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3785
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést