Szálláshely-szolgáltatással foglalkozó magánszemély

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli azt az adószámos magánszemélyt, aki szálláshely-szolgáltatással foglalkozik, és adófizetési kötelezettségének tételes átalányadózással tesz eleget?
Részlet a válaszából: […] A tételes átalányadózást választó, fizetővendéglátó tevékenységet végző magánszemély a Tbj-tv. értelmében nem minősül biztosítottnak, ezért járulékfizetési kötelezettség semmilyen formában nem terheli.A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Megváltozott munkaképességű adószámos magánszemély

Kérdés: Milyen összegű jövedelemmel rendelkezhet, illetve érvényesítheti a megváltozott munkaképességű személyek adókedvezményét az általa fizetendő szociális hozzájárulási adóra egy adószámos magánszemély, akinek egészségi állapota 50 százalékos, és rokkantsági ellátásban részesül?
Részlet a válaszából: […] ...következően a kereseti korlátba csak a kifizetőtől származó és járulékalapot képező jövedelem jöhet számításba. Az adószámos magánszemélyre - mint egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban munkát végzőre - a Tbj-tv. 5....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.

Adószámos magánszemély közterhei

Kérdés: Valóban saját magának kell teljesítenie a szociálishozzájárulásiadó-, valamint a járulékbejelentési és -fizetési kötelezettséget egy adószámos magánszemélynek, akinek az önálló tevékenységére tekintettel kapott vállalkozási díjából a kifizetője csak személyijövedelemadó-előleget vont le, mert - véleménye szerint - a többi nem az ő kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személlyel létesített vállalkozási jogviszonyról van szó, ami társadalombiztosítási szempontból a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerinti munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok körébe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Adószámos magánszemély

Kérdés: Van járulékfizetési kötelezettsége a kiszámlázott összeg után egy adószámos magánszemélynek abban az esetben, ha rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal?
Részlet a válaszából: […] Az adószámmal rendelkező, önálló tevékenységet folytató magánszemély társadalombiztosítási szempontból egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélynek minősül (korábbi megnevezésével élve: vállalkozási jellegű jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

CSED-ben részesülő adószámos magánszemély

Kérdés: Folytathatja tovább a tevékenységét egy adószámmal rendelkező, üdülési és szálláshely-szolgáltatást folytató magánszemély abban az esetben, ha augusztus hónaptól a főállású munkahelyén szülési szabadságon lesz, és CSED-et igényel? Ez összeegyeztethető az említett tevékenységével, vagy szüneteltetnie kell azt az ellátás idejére?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. §-a - a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével - kizárja a CSED melletti keresőtevékenységet. Ebben az esetben azt kell eldöntenünk, hogy keresőtevékenységnek minősül-e a nem egyéni vállalkozás keretében folytatott szálláshely-szolgáltatás. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Adószámos magánszemély tevékenysége

Kérdés: Folytathat gépjármű-bérbeadási tevékenységet egy adószámos magánszemély, vagy ehhez egyéni vállalkozónak kellene lennie? Amennyiben igen, akkor tud költséget elszámolni a tevékenysége alapján?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenység, melynél nincs jelentősége annak, hogy a magánszemély ingó vagyontárgyat (pl. személygépkocsit) vagy ingatlant ad bérbe. Az adószámos magánszemély választhatja, hogy a személygépkocsi bérbeadásából származó bevételével szemben tételesen elszámolja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 26.

7-es adószámmal rendelkező magánszemély foglalkoztatása

Kérdés: Milyen bejelentési, illetve egyéb kötelezettsége van egy alapítványnak abban az esetben, ha 7-es adószámmal rendelkező magánszemélyt foglalkoztat, aki rendelkezik heti 36 órás főállással? A foglalkoztatott nettó 50 000 forint megbízási díjat kért, és 10 százalékos költséghányadról nyilatkozott, így a megállapított díjazása 71 125 forint. Milyen összeget kell szerepeltetnie a megbízottnak az általa kiállított számlán?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő 7-es adószámmal rendelkező magánszemélyre - mivel nem minősül egyéni vállalkozónak - a megbízási jogviszonyban álló személyekre irányadó általános szabályokat kell alkalmazni. A megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott személy biztosítottá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 4.

Adószámos magánszemély közterhei

Kérdés: Terheli önrevíziós kötelezettség a kifizetőt abban az esetben, ha egy adószámos magánszemély festőtől a bruttó összeget tartalmazó számla ellenében megvásárolta az általa festett képeket, majd a művész utólag jelezte egy nyilatkozattal, hogy kéri az szja levonását és a 10 százalékos költséghányad figyelembevételét? Helyesbíteni kell a számlát ebben az esetben? Vissza kell fizetnie a művésznek az szja összegét? Meg kell fizetnie a kifizetőnek a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást?
Részlet a válaszából: […] A festő a szerződés megkötését megelőzően már elkészült műveit bocsátotta a kifizető rendelkezésére, ami azt jelenti, hogy a felek közötti felhasználási szerződés alapján a művész részéről személyes közreműködésre nem került sor. Tekintettel arra, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 17.

"7"-es adószámmal rendelkező magánszemély járulékai

Kérdés: Helyesen jár el az a nyelvoktatási tevékenységet végző, "7"-es adószámmal rendelkező magánszemély, aki magánszemély ügyfelei számára számlát bocsát ki az oktatásról, és a számlázott összeg 90 százalékának megfelelő adóalap után megfizeti a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, a 10 százalékos nyugdíjjárulékot, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót és a 16 százalékos mértékű személyi jövedelemadót? Az érintett magánszemély máshol nem rendelkezik biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal, egyetlen bevételi forrása a nyelvoktatásból származik, amely eléri a minimálbér 30 százalékát, és nem tételesen számol el a költségeivel.
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozó jogszabályi környezet sajátos helyzetet teremt az adószámos magánszemély után teljesítendő járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség terén.A hatályban lévő rendelkezések szerint a nem egyéni vállalkozóként, hanem ún....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

Adószámos magánszemély

Kérdés: Elegendő a "7"-es adószám igénylése a 12T101 számú nyomtatványon 900301 TEÁOR-számra abban az esetben, ha egy heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkező személy számlával a saját festményeit szeretné értékesíteni? Értékesítés esetén terheli ebben az esetben valamilyen bevallási és közteher-fizetési kötelezettség a számla kiállítóját, illetve a kifizetőt?
Részlet a válaszából: […] ..."adószámos magánszemélyt" mint biztosítotti kategóriát nem ismeri a Tbj-tv., tehát tevékenysége alapján önállóan saját adószámra járulékfizetésre nem kötelezett.Az önálló (a tevékenységéből adódóan szerzői jogi védelem hatálya alá tartozó)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 24.
1
2