Ingatlan-bérbeadás adószámos magánszemélyként

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítási kötelezettsége annak az adószámos magánszemélynek, aki ingatlan-bérbeadással foglalkozik, jelenleg GYES-ben részesül, de úgy tervezi, hogy a GYES lejártát követően sem megy vissza főállású munkahelyére? Elegendő lesz az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése abban az esetben is, ha a magánszemély évi több millió forintos bevételre tesz szert a bérbeadásból, és esetleg az áfakörbe is bejelentkezik, vagy létrejön a biztosítási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Az adószámos magánszemély - ellentétben az egyéni vállalkozóval - nem önálló biztosítotti kategória, így az említett tevékenységi körben folytatott önálló tevékenység nem keletkeztet biztosítási és járulékfizetési kötelezettséget, legyen szó bármilyen összegű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

CSED-jogosultság

Kérdés: Kizárja a CSED-jogosultságot az adószámos magánszemélyként szálláshely-szolgáltatást végző személy tevékenysége? Keresőtevékenységnek minősül a szálláshely-szolgáltatás, vagy ez a tevékenység nem tartozik ebbe a kategóriába?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. szakasza rögzíti, hogy nem jár a cse-csemő-gondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt - keresőtevékenységet folytat.A probléma megoldása érdekében tehát valóban mindenekelőtt azt kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Igazságügyi szakértő biztosítási jogviszonya

Kérdés: Létrejön a biztosítási jogviszony egy igazságügyi szakértő végzéssel történő kirendelése esetén? Amennyiben igen, akkor a kirendelés napjától a díjmegállapító határozat jogerőre emelkedéséig tart a biztosítás? Milyen közterhek megfizetésére kötelezett a tevékenységét adószámos magánszemélyként végző szakértő, illetve a kifizető ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az igazságügyi szakértő a tevékenységét vállalkozási, megbízási, illetve adószámos magánszemélyként egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személlyel létesített vállalkozási jogviszony alapján látja el.Első esetben (tehát egyéni vállalkozóként) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Ingatlan-bérbeadás közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie annak a magánszemélynek, aki a munkája miatt hosszabb időre egy másik városba költözik, és ezért ki szeretné adni üressé vált lakását? Kell adószámot kiváltania vagy vállalkozást alapítania ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A bérbeadási tevékenység végezhető adószám és bejelentkezési kötelezettség nélkül magánszemélyként, adószámos magánszemélyként, illetve egyéni vállalkozóként is. Amennyiben a magánszemély - mint jelen esetben - korábban nem foglalkozott ilyen tevékenységgel, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Szálláshely-szolgáltatással foglalkozó magánszemély

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli azt az adószámos magánszemélyt, aki szálláshely-szolgáltatással foglalkozik, és adófizetési kötelezettségének tételes átalányadózással tesz eleget?
Részlet a válaszából: […] A tételes átalányadózást választó, fizetővendéglátó tevékenységet végző magánszemély a Tbj-tv. értelmében nem minősül biztosítottnak, ezért járulékfizetési kötelezettség semmilyen formában nem terheli.A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Megváltozott munkaképességű adószámos magánszemély

Kérdés: Milyen összegű jövedelemmel rendelkezhet, illetve érvényesítheti a megváltozott munkaképességű személyek adókedvezményét az általa fizetendő szociális hozzájárulási adóra egy adószámos magánszemély, akinek egészségi állapota 50 százalékos, és rokkantsági ellátásban részesül?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a kérdés második felével, amelyre a válasz egyértelmű nem. A Szocho-tv. 13. szakasza értelmében a megváltozott munkaképességű személyek utáni adókedvezménnyel a kifizető (az általa munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozója munkabére), a társas vállalkozás (a társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.

Szerzői díj közterhei

Kérdés: Milyen közterhekkel kell számolnia annak az induló vállalkozásnak, amely szeretne egy speciális figyelemfelkeltő logót terveztetni egy iparművésszel, illetve a tevékenysége végzéséhez megbízást adott egy egyedi szoftver elkészítésére is?
Részlet a válaszából: […] Bármely gazdálkodó esetében előfordulhat, hogy magánszemélyektől olyan produktumokat (könyv, újságcikk, zenemű, avagy a tevékenységgyakorlást segítő szoftver készítése stb.) rendelnek meg, amelyeket szerzői jog véd. A szerzői jog jellemzője, hogy az oltalom hatósági aktus...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Magánszemélyes adószám melletti vállalkozás

Kérdés: Elindíthat egy kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó egyéni vállalkozást egy magánszemély, aki jelenleg adószámos magánszemélyként ingatlan-bérbeadással foglalkozik? Meg kell szüntetni a magánszemélyes adószámot ebben az esetben, vagy ezután ugyanazzal az adószámmal végzi a két különböző tevékenységet? Beleszámít a kisadózóként megszerzett jövedelembe az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem?
Részlet a válaszából: […] A magánszemélyes adószámmal rendelkező személy egyéni vállalkozásának indításakor sajátos helyzet jön létre. Az egyéni vállalkozó és a magánszemély ugyanis nem választható szét egymástól, úgy is mondhatjuk, hogy ugyanaz az egy ember nem kaphat két különböző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Adószámos magánszemély közterhei

Kérdés: Valóban saját magának kell teljesítenie a szociálishozzájárulásiadó-, valamint a járulékbejelentési és -fizetési kötelezettséget egy adószámos magánszemélynek, akinek az önálló tevékenységére tekintettel kapott vállalkozási díjából a kifizetője csak személyijövedelemadó-előleget vont le, mert - véleménye szerint - a többi nem az ő kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személlyel létesített vállalkozási jogviszonyról van szó, ami társadalombiztosítási szempontból a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerinti munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok körébe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Magánszálláshely-szolgáltatásból származó jövedelem

Kérdés: Kell szociális hozzájárulási adót fizetnie egy adószámos magánszemélynek, aki falusi turizmus keretén belül magánszálláshely-szolgáltatást végez, és önálló tevékenységből származó bevételéből 10 százalék költséghányad figyelembevételével állapítja meg a jövedelmét, vagy alkalmazható erre az esetre az ingatlan-bérbeadásra vonatkozó adómentesség?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja értelmében valóban nem esik adófizetési kötelezettség alá az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem.A kérdésben azonban nem ingatlan-bérbeadásból, hanem magánszálláshely-szolgáltatásból származó jövedelemről van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.
1
2
3
4