tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott adóigazolás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nemleges adóigazolás

Kérdés: Egy kft. bankhitelt szeretne igénybe venni, melyhez szüksége van nemleges adóigazolásra. Milyen feltételeknek kell megfelelnie, és hogyan kell igényelni az igazolást?
Részlet a válaszból: […]maradéktalanul eleget tett. Nem adható ki nemleges adóigazolás, ha az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy a kérelemben megjelölt napon az igazolás kiadását előíró jogszabályban megadott adótartozása áll fenn, behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozása van, az esedékes bevallási kötelezettségét nem teljesítette, kivéve ha az esedékes bevallási kötelezettség elmulasztását a lefolytatott ellen­őrzés feltárta, és jogerős megállapítást tett.Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók az adóhatósági igazolás kiadással kapcsolatos kérelmeiket elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az ÁNYK-Abevjava nyomtatványkitöltő program használatával kitöltött "IGAZOL" nyomtatványon, illetve a NAV Ügyfél-tájékoztató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4847
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Adó- és jövedelemigazolás beszerzése

Kérdés: Hol és milyen módon szerezhető be a hitelfelvételhez szükséges adó-, illetve jövedelemigazolás?
Részlet a válaszból: […]felhasználásra adták ki. Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el, az Art. 7. § (1)-(3) bekezdése szerint csatolni kell a meghatalmazást, vagy a kérelmen meg kell jelölni, hogy a meghatalmazott állandó meghatalmazással rendelkezik, vagy más módon igazolni kell a képviseletet, illetve a kérelem átvételéhez meg kell adni a törvényes képviselő vagy a meghatalmazott nevét. Ennek hiányában vagy nem megfelelő meghatalmazás benyújtása esetében az adóhatóság visszautasítja a képviselő vagy a meghatalmazott eljárását. Az igazolás kiadása kérhető postai úton vagy a kérelem benyújtásának helyszínén személyes átvétellel. Az igazolás kiadását előíró jogszabályok a különböző hatóságoknál, szervezeteknél eltérő adatok igazolását írják elő, ezért fontos az igazolás céljának pontos megadása a kérelmen. Az igazolás kiadásának határideje alapesetben nyolc nap, ezt azonban az eljáró igazgatóság vezetője indokolt esetben egy ízben, az ügyfél értesítése mellett, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. (A jelenlegi gyakorlat szerint a személyesen eljáró kérelmezők részére helyben állítja ki a hatóság). Az adóhatóság az adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolást a külföldi hatóság által rendszeresített nyomtatványon is kiállítja, ha a kérelmező a nyomtatványhoz csatolja annak hiteles magyar nyelvű fordítását. Atörvényben meghatározott nyolcnapos határidő betartása csak a bejelentési és bevallási, illetve fizetési kötelezettségeiket folyamatosan és határidőben teljesítő kérelmezők esetében lehetséges. Adateltérés vagy hiányosság esetén az adózót értesítő levélben szólítják fel az eltérés, hiányosság rendezésére, de ebben az esetben az igazoláskiadási határidő meghosszabbodik, és csak a hiánypótlást vagy tisztázást követően, illetve az értesítő levélben megadott határnapig történik meg az igazolás, esetleg határozat kiadása. Az állami adóhatóság az adóigazolást magyar nyelven állítja ki. Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az adóigazolás kiadásának napján vagy az adóigazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy annak hiányát, a behajthatatlanság címén törölt, de el nem évült adótartozást, a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a jogerős megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette. A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az adóigazolás kiállításának napján vagy az adóigazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs. A nemleges igazolás kérésénél, amennyiben az adózó tartozása a felszólítást követően is rendezetlen marad, az igazolás helyett az igazolás kiadását megtagadó határozatot kap az ügyfél. Amennyiben az adózónak az igazolás kiadásának napján nincs tartozása, az általános és a nemleges adóigazolás megegyezik. Amennyiben az adóigazolás célja a közbeszerzési eljárásban történő részvétel, abban az esetben az adózó kérheti adóigazolás kiadását az adótartozásról, illetve annak hiányáról, vagy együttes adóigazolás kiadását az adó- és vámtartozásról, illetve azok hiányáról. Az együttes adóigazolás kiadásához a vámtartozást érintő adatok beszerzése érdekében az állami adóhatóság keresi meg a vámhatóságot. Az általános és a nemleges adóigazoláson, illetve az együttes adóigazoláson a bevallás(ok) hiánya és a behajthatatlanság miatt törölt tartozás(ok) is feltüntetésre kerül(nek). Speciális célú adóigazolásoknál a kiadást megelőző időszakban keletkezett kisebb hiányosságok, késedelmes teljesítések is a kiadási határidő meghosszabbítását okozzák. Az adóbevallások beadási határidejében benyújtott igazoláskiadási kérelmek esetében hosszabb idejű teljesítés várható. Az adóigazolás kiadását meggyorsítja, ha az adóigazolás kiadása előtt az ügyfél egyeztet az esetlegesen fennálló tartozás(ok)ról, illetve bemutatja az egy hónapon belül benyújtott bevallásokat a benyújtás igazolásával, és az egy héten belüli befizetések igazolását. Az adóigazolások kiadása során a fizetési kötelezettségek teljesítését az adóhatóság adónemenként vizsgálja, ezért az esetleges tényleges túlfizetések ellenére az igazolásban a hiányt mutató adónemek is felsorolásra kerülnek. A fizetési kötelezettségek vizsgálata során az illetékkötelezettség megfizetését is vizsgálja a hivatal, tekintettel arra, hogy az illetékfizetési kötelezettség is adókötelezettségnek minősül. Az adóigazolás kiadása illetékköteles. A nemleges vagy az általános adóigazolás első példánya után 2000 forint, minden további, az első példánnyal azonos tartalmú adóigazolás után 600 forint illetéket az eljárás megindításakor kell megfizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076064 számú APEH Illetékbeszedési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1264
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,