Járulék bevallásának és fizetésének késedelme, elmaradása

Kérdés: Milyen jogkövetkezmények sújthatják az adózót a járulékok bevallásának, illetőleg megfizetésének késedelme vagy elmaradása esetén?
Részlet a válaszából: […] ...állapítható meg adóbírság a természetes személy terhére az adóhiány olyan része után, amely a munkáltató vagy a kifizető valótlan adóigazolása miatt keletkezett, illetve az adó megfizetésére az adózó örököseként, vagy az általa megajándékozottként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Nemleges adóigazolás

Kérdés: Egy kft. bankhitelt szeretne igénybe venni, melyhez szüksége van nemleges adóigazolásra. Milyen feltételeknek kell megfelelnie, és hogyan kell igényelni az igazolást?
Részlet a válaszából: […] ...nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az adóigazolás kiállításának napján, vagy az adóigazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs. Nemleges adóigazolás kiadására kizárólag akkor van mód, ha az adózó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Köztartozásmentes adózói adatbázis

Kérdés: Milyen feltételeket kell teljesítenie egy vállalkozásnak ahhoz, hogy bekerülhessen a köztartozásmentes adózói adatbázisba? Kérelmezni kell a bekerülést, vagy a feltételek teljesítőit automatikusan regisztrálja a NAV?
Részlet a válaszából: […] ...adatbázisban történő szereplés ténye a tartozásmentesség igazolásaként fogadható el minden olyan esetben, ha jogszabály írja elő adóigazolás vagy együttes adóigazolás benyújtását. Emellett – a felhasználó döntésétől függően – az adatbázisban szereplés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.

Törölt munkáltató GYES-en lévő alkalmazottja

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha egy GYES-en lévő kismama az ellátás igénybevétele mellett szeretne munkába állni, de munkáltatójának adószámát 2011 márciusában törölte a NAV? Hogyan juthat hozzá a tb-kiskönyvéhez és az egyéb irataihoz? A munkáltató nem veszi át a részére küldött levelet, mind a (törölt) cég, mind a vezetői utolérhetetlenek. Az OEP személyes érdeklődésére közölte, hogy a munkavállaló biztosítási jogviszonya jelenleg is fennáll, eltűnt munkáltatója nem jelentette munkaviszonya megszűnését.
Részlet a válaszából: […] ...szükséges igazolás pótlásával kapcsolatosan az illetékesmunkaügyi központot szíveskedjen felkeresni. Az eltűnt munkáltató ki nem adottadóigazolását szükség esetén adózóként tett nyilatkozata helyettesítheti. Anyilatkozatát, az adott évi tényleges jövedelemadatokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.

Munkáltatói igazolások kiadása

Kérdés: Kit hatalmazhat meg a cég ügyvezetője azzal, hogy az alkalmazott kilépésével kapcsolatban, az elszámolások elkészülte után keletkezett iratokat aláírja, átadja, postázza? Aláírhatja és kiadhatja-e az elkészített elszámolásokat a könyvelőiroda meghatalmazott alkalmazottja abban az esetben, ha a munkaviszony megszüntetéséről készült igazolásokat az ügyvezető írta alá?
Részlet a válaszából: […] ...fontos, tehát a könyvelőiroda csak a munkáltatói igazolások kiadásánaktényét, és az e körben felmerülő egyéb igazolások (pl. adóigazolások stb.)kiállítását teheti meg. A felmondást, a munkaviszony-megszüntetést afoglalkoztatónak kell aláírnia, ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 22.

Adó- és jövedelemigazolás beszerzése

Kérdés: Hol és milyen módon szerezhető be a hitelfelvételhez szükséges adó-, illetve jövedelemigazolás?
Részlet a válaszából: […] ...illetve az értesítő levélben megadott határnapig történikmeg az igazolás, esetleg határozat kiadása. Az állami adóhatóság azadóigazolást magyar nyelven állítja ki. Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak azadóigazolás kiadásának napján vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 13.

Meghatalmazotti képviselet az adóhatóság előtt

Kérdés: Hogyan képviselhet egy magánszemély, illetve egy könyvelőiroda egy adóalanyt az adóhatóság előtt úgy, hogy a jogszabályokban foglaltaknak mindenben eleget tegyen?
Részlet a válaszából: […] ...között az adóigazgatási eljárás ellenőrzési szakasza, a végrehajtási eljárás, az igazolás kérése.Ilyen igazolás többek között az adóigazolás, a jövedelemigazolás, az adószám-igazolás (az adóalany bejegyzett státusának, telephelyének, tevékenységi körének stb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 23.