Keresés eredménye

8 találat a megadott apa pótszabadsága tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Apa pótszabadsága gyermek születése esetén
Kérdés: Igényelhető már a szülés napjára is a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság, vagy csak a szülést követő naptól jár?
Részlet a válaszból: […]követő napot kell alapul venni. Például ha a gyermek január 31-én született, az apa a pótszabadságot március 31-ig veheti igénybe, csakúgy, mint az, akinek gyermeke pl. január 1-jén született.A munkáltatónak a feltételek fennállása és igazolása esetén nincs joga az apaszabadság kiadását megtagadni, illetve a felhasználásának időpontját meghatározni, azt a munkavállaló kérésének megfelelően kell kiadni, de a munkavállalónak nyilvánvalóan törekednie kell arra, hogy az igénybevételt lehetőség szerint időben jelentse be a munkaadónak, hogy a helyettesítéséről gondoskodni lehessen.Az apaszabadsággal összefüggésben a munkavállaló részére megfizetett távolléti díjat és annak közterheit az állam megtéríti a munkáltatók részére. A 350/2014. Korm. rendelet értelmében 2015. január[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5304
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Apa pótszabadsága gyermek születése esetén
Kérdés: Van valamilyen különleges előírás az "apaszabadság" igénybevételéhez, vagy mindenki automatikusan jogosult rá a gyermeke születése esetén? Mi a teendő abban az esetben, ha a gyermek születési anyakönyvi kivonatán nem a vér szerinti apa neve szerepel?
Részlet a válaszból: […]többségében az anya személye egyértelmű, hiszen megegyezik a szülő nővel (kivéve az örökbefogadás esetét), addig az apai státusz rendezése sok esetben vélelmekkel történik. A házastársak közötti huzamos, kizárólagos nemi kapcsolat következménye az apaság vélelmének alapesete. A gyermek apjának azt kell tekinteni, akivel az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt házassági kötelékben állott. A házasság érvénytelensége az apaság vélelmét nem érinti. A vélelmezett fogamzási idő a gyermek születésének napjától visszafelé számított száznyolcvankettedik és háromszázadik nap között eltelt idő, mind a két határnap hozzászámításával. Bizonyítani lehet azonban, hogy a gyermek fogamzása a vélelmezett fogamzási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5008
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Gyermek születésekor járó pótszabadság
Kérdés:

Jogosult az 5 nap "apaszabadságra", illetve a gyermek után járó 2 nap pótszabadságra az a munkavállaló, akinek gyermeke született élettársától, akivel sem az állandó, sem az ideiglenes lakcíme nem egyezik meg, de együtt élnek albérletben? A gyermek születésekor nem került az apa nevére, valószínűleg nem tudták még elintézni az apaságot elismerő nyilatkozatot.

Részlet a válaszból: […]esetén megillető pótszabadság idejére járó távolléti díjat már teljes egészében a munkáltatónak kell megfizetnie. A fenti kormányrendelet hatálya 2013. január 1-jéig – a régi Mt., – a Ktv., – a Kjt., – az 1997. évi LXVII. tv., – az 1994. évi LXXX. tv., – az 1997. évi LXVIII. tv., – az 1996. évi XLIII. törvény, – a Hjt. hatálya alá tartozó munkáltatókra és a gyermek születése esetén járó munkaidő-kedvezményre jogosult munkavállalóira terjedt ki. A szabadságra vonatkozó új rendelkezések 2013. január 1. napjával történő hatálybalépésével egy­idejűleg azonban hatályba lépett a 420/2012. Korm. rendelet is, mely – az Mt. – a Kttv., – a Kjt., – az 1997. évi LXVII. tv., – a 2011.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4674
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Apa pótszabadsága
Kérdés: Milyen mértékű pótszabadság illeti meg azt a férfi munkavállalót, akinek 2014. március 1-jén gyermeke született, és mi a teendője ezzel összefüggésben?
Részlet a válaszból: […]pontjára figyelemmel a munkavállaló apát a gyermek születése esetén őt megillető pótszabadság időtartamára távolléti díj illeti meg.Az új Mt. módosított 121. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkavállaló részére, ha a munkaviszony év közben kezdődött vagy szűnt meg - a 118. § (4) bekezdését kivéve -, a szabadság arányos része jár. Az Mt. módosított 121. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezést (gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság időarányosításának tilalma) 2013. augusztus 1-jét követően született gyermek esetén kell alkalmazni.2013. január 1-jén lépett hatályba a 420/2012. Korm. rendelet, melynek rendelkezése értelmében a munkáltatók munkavállalói részére a pótszabadság idejére járó távolléti díj és munkáltatói közteher összege[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4406
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Gyermek születése miatti munkaidő-kedvezmény díjazása
Kérdés: Fizethető az apának a gyermek születése miatt igénybe vett 5 munkanapra átlagkereset a távolléti díj helyett, ha a munkáltató a kollektív szerződés szerint a távollétekre ezt fizeti, és ez az összeg magasabb, mint a távolléti díj? Visszaigényelhető-e ez az összeg, vagy csak a távolléti díj?
Részlet a válaszból: […]közterhei nyilvántartását, annak jogszerűségét és elszámolását. Az ellenőrzés a kifizetést megelőzően írásbeli dokumentumok alapján, továbbá - szükség esetén - a helyszínen kifizetett költségtérítés tekintetében utólagos helyszíni ellenőrzés keretében történik. A jogosultság hiányában, illetve a magasabb összegben elszámolt összeg megtérítéséről fizetési meghagyással intézkedik.Az Mt. 2012. július 1-jétől hatályos 135. §-ának (1) bekezdése értelmében a felek megállapodása vagy kollektív szerződés a 122. § (5) bekezdésében, a 127. § (1), (2) és (4) bekezdéseiben, a 134. §-ban foglaltaktól nem térhet el, a (2) bekezdés i) pontja értelmében a kollektív szerződés a 113-121. §-okban foglaltaktól csak a munkavállaló javára térhet el.Az Mt. 146. §-a (3) bekezdésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4119
6. találat: Apát megillető munkaidő-kedvezmény
Kérdés: Jogosult lesz "apaszabadságra" az édesapa abban az esetben, ha a gyermeket az édesanya férjének nevére anyakönyvezték?
Részlet a válaszból: […]vélelmekkel történik. A házastársak közötti huzamos, kizárólagos nemi kapcsolat következménye az apaság vélelmének alapesete. A gyermek apjának azt kell tekinteni, akivel az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt házassági kötelékben állott. A házasság érvénytelensége az apaság vélelmét nem érinti. A vélelmezett fogamzási idő a gyermek születésének napjától visszafelé számított száznyolcvankettedik és háromszázadik nap között eltelt idő, mind a két határnap hozzászámításával. Bizonyítani lehet azonban, hogy a gyermek fogamzása a vélelmezett fogamzási idő előtt vagy után történt. Ha a nő házasságának megszűnése után újból házasságot kötött, az újabb házasságának fennállása alatt született[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4066
7. találat: Apaszabadság külföldi állampolgárságú anya esetén
Kérdés: Kérhet-e apaszabadságot egy magyar állampolgárságú személy abban az esetben, ha a felesége szlovák, és ott is van az állandó lakcíme?
Részlet a válaszból: […]igényléséhez bemutatja a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, illetve halva született gyermek esetén a halottvizsgálati bizonyítvány eredeti példányát, és írásban nyilatkozik arról, hogy szülői felügyeletet gyakorló vér szerinti vagy örökbe fogadó apa, ezt a jogát nem szünetelteti, nem szüntette meg. Ehhez hozzátesszük, hogy a munkáltató nem cselekszik helytelenül, ha a bemutatott anyakönyvi kivonatot lefénymásolja, és a másolatot magánál tartja, mert egy esetleges későbbi ellenőrzés során ezzel tudja alátámasztani a kifizetés jogosságát. Az anyakönyvi kivonat említésekor a jogszabály nem tesz olyan hátrányos megkülönböztetést, hogy az kizárólag magyar vagy magyarul írott lehet. Ebből következően amennyiben a gyermek külföldön született, és nem rendelkezik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3206
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Apa pótszabadsága GYED, GYES esetén
Kérdés: Jár-e pótszabadság annak az apának, akinek felesége a gyermekkel otthon van GYED-en vagy GYES-en?
Részlet a válaszból: […]mindazonáltal a vér szerinti szülő - legalábbis ezen a címen - nem igényelheti a pótszabadság kiadását. Ugyanezen állásfoglalás alapján - tekintve, hogy az Mt. nem teszi a pótszabadságra való jogosultság előfeltételévé azt, hogy a dolgozó az egész évet munkaviszonyban töltse - a pótszabadságra jogosultság azt a munkavállalót is teljes egészében megilleti, aki év közben szült, vagy pl. a gyermekgondozási szabadságról év közben tért vissza, illetve év közben került a munkáltatóhoz. A pótszabadság arányosításának tehát abban az évben, amikor a kiskorú született, vagy amikor a 16. életévét betöltötte, e címen nincs helye. A pótszabadság kiadására viszont csupán az adott évben munkában töltött, illetőleg egyébként szabadságra jogosító idő arányában kerülhet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2946
Kapcsolódó tárgyszavak: ,