tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott adóbírság-kedvezmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Feltételes adóbírság-kedvezmény igénybevétele

Kérdés: Valóban van olyan lehetőség, hogy az adózó mentesülhet az ellenőrzés során kiszabott adóbírság megfizetése alól? Milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy ne kelljen megfizetni a bírságot?
Részlet a válaszból: […]teljesítése esetén a kedvezmény automatikusan - külön kérelem benyújtása vagy bármilyen eljárás lefolytatása nélkül - jár, erről az adóhatóság nem is értesíti külön az adózót.A feltételes adóbírság-kedvezmény érvényesítése érdekében teljesítendő feltételek részletes szabályai az alábbiak:- A fellebbezési jogról történő lemondásnak a következők szerint kell eleget tenni:= legkorábban az elsőfokú határozat átvételével egyidejűleg, legkésőbb a fellebbezési határidő utolsó napján tehető meg - szóban bejelentett vagy postára adott, illetve elektronikus úton elküldött lemondónyilatkozatban;= a lemondónyilatkozatot legkésőbb a fellebbezési határidő végéig el kell juttatni az adóhatósághoz;= a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye - az adózó a kedvezménytől ez esetben elesik;= a fellebbezésről történő lemondásnak a teljes határozatra kell vonatkoznia, mivel a kedvezmény egyes megállapításokra nem érvényesíthető;= a fellebbezésről való lemondás nem vonható vissza, mivel a határozat a lemondással véglegessé válik;- Az elsőfokú határozatban előírt adókülönbözetnek az esedékességig történő maradéktalan megfizetése érdekében a következők szerint kell eljárni:= az elsőfokú határozatban előírt összes adókülönbözetet meg kell fizetni - amennyiben van ilyen -, azt is, amely után nem szabtak ki adóbírságot;= a jogosulatlan igénylésnek minősülő adókülönbözet esetében fizetési kötelezettség teljesítése nélkül érvényesíthető a kedvezmény;= az adókülönbözetet megállapító elsőfokú határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül, azaz az eredeti esedékességig kell a megfizetést teljesíteni, akkor is, ha részletfizetést vagy fizetési halasztást kért, illetve kapott az adózó;= az adókülönbözetet az adott adónemre történő befizetéssel vagy átvezetéssel, adókülönbözettel érintett adónemen fennálló túlfizetés beszámításával lehet rendezni;= az adókülönbözet megfizetésekor (ha a választott adófizetési módnál lehetőség van rá) a "Közlemény" rovatban szükséges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5796