tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott GYES-en lévő beltag tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Beltag járulékfizetési kötelezettsége GYES folyósítása alatt

Kérdés: Mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól a GYES folyósítása alatt egy betéti társaság beltagja, aki 2015. február 9-ig heti 36 órát elérő munkaviszony melletti társas vállalkozó volt, 2015. február 10-től pedig főfoglalkozású társas vállalkozónak minősül, a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen nem közreműködik, a munkaviszonyban történő üzletvezetését pedig a társasági szerződés nem engedi? Számszerű példával levezetve mit jelent az a szabályozás, mely szerint a járulékalap alsó határát arányosan csökkenteni kell azzal az időszakkal, amely alatt a társas vállalkozó GYES-ben, GYED-ben részesül?
Részlet a válaszból: […]segélyben részesül, kivéve ha a gyermekgondozási segély időtartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja. A Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése alapján minimális járulékalapnak a nyugdíjjárulék esetében havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék esetében havonta legalább a minimálbér másfélszeresének megfelelő összeg minősül. Ezen összegek után a járulékokat akkor is meg kell fizetni, ha azokat a társas vállalkozó jövedelme nem éri el, vagy ha a társas vállalkozó jövedelemben egyáltalán nem részesül. (Hasonló a helyzet a szociális hozzájárulási adó tekintetében is azzal az eltéréssel, hogy azt legalább a minimálbér 112,5 százalékának megfelelő összeg után kell adott esetben megfizetni.) A kérdésben említett ügyvezető beltag a GYES folyósításának ideje alatt a társaság tevékenysége gyakorlásában nem végez személyes közreműködést, azaz a vállalkozói tevékenységét személyesen nem folytatja - az ügyvezetői tevékenység ugyanis nem minősül személyesen folytatott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4709
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,