GYED-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hogyan kell kiadni a dolgozó szabadságát abban az esetben, ha jelenleg GYED-ben részesül, de 2020. január 13-tól vissza kíván térni a munkahelyére az ellátás folyósítása mellett? Ki kell vennie a tárgyévi szabadságot a visszatérést követő három hónapon belül? Van valamilyen kötelezettsége a foglalkoztatónak a GYED folyósítója felé ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. vonatkozó rendelkezései alapján főszabályként a szabadságot az esedékesség évében kell kiadni. A főszabály alóli egyik kivételt képezik azok az esetek, amikor a szabadságot a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehet az esedékesség évében kiadni (például a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

GYED-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Milyen munkabér figyelembevételével történik a dolgozó távolléti díjának számfejtése abban az esetben, ha fizetés nélküli szabadságon van, mert GYED-ben részesül, és bejelentette a munkáltatójának, hogy 2019. október 1-jétől vissza szeretne térni dolgozni napi 4 órában, természetesen a munkabér arányos csökkentése mellett? A dolgozó korábban napi 8 órás munkaviszonyban dolgozott, tényleges munkába állása előtt pedig szabadságon van 2019. december 11-ig. A munkavállaló munkaszerződésének módosítására írásban még nem került sor.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. alapján a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig - három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek ötéves koráig - köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.

GYED-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hogyan kell eljárni a GYED-ről visszatérő munkavállaló szabadságának kiadása során abban az esetben, ha bejelentette, hogy ismét várandós, és valószínűleg keresőképtelen állományba kerül? Abban az esetben, ha a keresőképtelenség miatt nem tudja igénybe venni a szabadságot, ki kell majd adni a megmaradt napokat akkor, amikor a második gyermeke születése után visszatér dolgozni?
Részlet a válaszából: […] Főszabály szerint a szabadságot az esedékesség évében kell kiadni, ami alól az egyik kivétel, ha azt a munkáltató a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a szabadságot az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.

Közteherfizetési kötelezettség szüléshez kapcsolódó ellátások esetén

Kérdés: Egy családi vállalkozásban dolgozó édesanya GYED-jogosultsága rövidesen lejár. Ezt követően a szintén a cégben dolgozó édesapa venné igénybe a GYES-t, majd rövidesen az egyik nyugdíjas nagyszülő, aki a családi bt. ügyvezetője. Helyesen gondolják, hogy ebben az esetben a bt. ügyvezetője mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól, ugyanakkor mind az anya, mind pedig az apa vonatkozásában szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel élhet a társaság?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 462/D. §-a nem szűkíti le a kedvezményezett személyi kört a szülőkre. Az említett jogszabályi hely szerint a kifizető a GYED, CSED, GYET vagy GYES (a jogszabály alkalmazásában anyasági ellátás) folyósítása alatt vagy folyósításának megszűnését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

GYED-ről, GYES-ről visszatérő munkavállaló szociális- hozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés:

Hányszor vehető igénybe a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény a GYED-ről, GYES-ről visszatérő dolgozó után abban az esetben, ha az édesanya két gyermeke születése között dolgozott, az első gyermek születése után a munkáltató már igénybe vette a kedvezményt, majd a munka-vállaló újra szült, és most ismét munkába áll? Igénybe veheti a kedvezményt 3 éves időtartamra a munkáltató ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] A kedvezmény ismételt igénybevételére van lehetőség, de sajnos már nem a teljes 3 éves időtartamra, ugyanis a vonatkozó jogszabály a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmény igénybevételének maximális időtartamát nem gyermekenként, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

GYED után visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: A folyamatos táppénz időtartamára is meg kell állapítani annak a munkavállalónak a szabadságát, aki 2013. szeptember 12-től veszélyeztetett terhessége miatt táppénzben részesült 2014. április 1-ig, április 2-től - gyermeke születésétől - TGYÁS-t, majd 2014. szeptember 18-tól 2016. április 2-ig GYED-et kapott, és 2016. július hónaptól vissza kíván menni dolgozni, vagy csak a TGYÁS 168 napjára és a GYED 1802 napjára? A munkavállaló 2013. évben megkapta a szeptember 12-ig járó időarányos szabadságát. Figyelembe kell venni ebben az esetben a jogszabályok változását, tekintettel arra, hogy a 2013-ban és 2014-ben érvényes jogszabály alapján a szabadságra való jogosultság tekintetében a 30 napot meghaladó keresőképtelenség időtartama nem vehető figyelembe, 2015. január 1-jétől viszont ezt az előírást módosították?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló részére történő szabadság kiadásáról az Mt. 115. §-a rendelkezik. A szabadság szempontjából a keresőképtelenség teljes időtartama valóban csak 2015. január 1-jétől minősül munkában töltött időnek.A dolgozó részére 2013-ban már kiadták és ki is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

GYED-ről visszatérő munkavállaló szakképzési hozzájárulása

Kérdés: Meg kell fizetni a kötelező 3330 forint összegű szakképzési járulékot egy eva hatálya alá tartozó társas vállalkozás munkavállalója után, aki GYED-ről jött vissza dolgozni, és a cég igénybe veszi utána a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt?
Részlet a válaszából: […] A Szakhoz-tv. 4. §-a valóban lehetővé teszi, hogy az után a munkavállaló után, akivel kapcsolatban a kifizető a 2011. évi CLVI. tv. 462/D. §-a szerinti - gyermekvállalással összefüggő - szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel él, a szakképzési hozzájárulás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 10.

GYED-ről visszatérő munkavállaló szociálishozzájárulásiadó- kedvezménye

Kérdés: Igénybe vehető április hónapra a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény annak a munkavállalónak az esetében, aki GYED mellett 2016. április 8-án újra elkezdett dolgozni a munkáltatójánál, és áprilisban még a felhalmozódott szabadságát veszi ki? Melyik az utolsó időpont, amikor még érvényesíthető a kedvezmény, 2019. március 31. vagy április 7.? A második és a harmadik év között a váltás hónapjára alkalmazható a kedvezőbb járulékkedvezmény? A bruttó munkabérbe beleszámít a betegszabadság és a törzsgárdajutalom összege?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 462/D. §-a szerinti szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt a gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás vagy gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy folyósításának megszűnését követően lehet igénybe venni. Ez az első...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 10.

GYED-ről visszatérő munkavállaló táppénze

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhelyet működtető munkáltató, amikor táppénzt számfejtett annak a munkavállalónak, aki a GYED lejártát követő naptól a GYES folyósítása mellett visszament volna dolgozni, a tervezett munkába állás napján azonban a háziorvos "9"-es kóddal, veszélyeztetett terhesként keresőképtelen állományba vette, tehát tényleges munkavégzésre nem került sor?
Részlet a válaszából: […]

Természetesen helyesen jártak el, hiszen a munkába állási szándéka megvolt a munkavállalónak, aki a keresőképtelensége időtartamára táppénzre, s azt követően terhességi-gyermekágyi segélyre is jogosult. Tehát a táppénzigényét nem lehet elutasítani.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

GYED-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Ki tudja venni a szabadságát a munkába állás előtt az a munkavállaló, aki 2010. december 30-án született gyermeke után GYED-ben részesült, amelynek lejárta után vissza szeretne menni dolgozni? Mennyi időre jár a szabadság ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A régi Mt. 130. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll.A régi Mt. 130. §-a (2) bekezdésének b) pontja értelmében a munkaviszony szünetelésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 15.
1
2