tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

14 találat a megadott GYED-ről visszatérő munkavállaló tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: GYED-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hogyan kell kiadni a dolgozó szabadságát abban az esetben, ha jelenleg GYED-ben részesül, de 2020. január 13-tól vissza kíván térni a munkahelyére az ellátás folyósítása mellett? Ki kell vennie a tárgyévi szabadságot a visszatérést követő három hónapon belül? Van valamilyen kötelezettsége a foglalkoztatónak a GYED folyósítója felé ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]azonban erre már nem ad lehetőséget, a távollét tartamától függetlenül egységesen az ok megszűnésétől számított hatvan napban állapítja meg a szabadság kiadásának kötelezettségét.A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig - a gyermek gondozása céljából - fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságról visszatérő munkavállalók esetében természetszerű, hogy a tárgyévben ki nem adott, jelentősebb mértékű felgyülemlett szabadságuk keletkezik, mivel a szülési szabadság időtartama és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság idejének első hat hónapja is szabadságra jogosító időnek minősül, amihez hozzáadódnak a fizetés nélküli szabadság megkezdését megelőzően esetlegesen ki nem adott szabadságnapok, továbbá olyan pótszabadságok, amikre időközben vált jogosulttá. Előfordulhat, hogy olyan nagy mértékű a munkavállaló "felgyülemlett" szabadságnapjainak száma, hogy a kiadás túlnyúlik a hatvan naptári napon, azonban ez nem eredményez szabálytalanságot, ha a szabadság kiadása folyamatos. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a szabadság kiadása a fizetés nélküli szabadságról történő visszatérés tárgyévén túlnyúlik. Fel kell hívni a figyelmet, hogy a szabadság kiadása a munkáltató kötelezettsége, nem hivatkozhat arra, hogy azért nem került rá sor a törvényben meghatározottak szerint, mert a munkavállaló nem vette ki.A gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságról a munkába visszatérni kívánó munkavállalónak a fizetés nélküli szabadság megszűnése előtt jeleznie kell munkáltatója felé, hogy a szabadságát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6276

2. találat: GYED-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Milyen munkabér figyelembevételével történik a dolgozó távolléti díjának számfejtése abban az esetben, ha fizetés nélküli szabadságon van, mert GYED-ben részesül, és bejelentette a munkáltatójának, hogy 2019. október 1-jétől vissza szeretne térni dolgozni napi 4 órában, természetesen a munkabér arányos csökkentése mellett? A dolgozó korábban napi 8 órás munkaviszonyban dolgozott, tényleges munkába állása előtt pedig szabadságon van 2019. december 11-ig. A munkavállaló munkaszerződésének módosítására írásban még nem került sor.
Részlet a válaszból: […]felének megfelelő tartamú részmunkaidőre csökkentését, a munkáltató köteles ennek eleget tenni.Az Mt. alapján a távolléti díjat az esedékességek időpontjában érvényes alapbér, pótlékátalány, valamint az esedékesség időpontját megelőző utolsó hat naptári hónapra kifizetett teljesítménybér és bérpótlék figyelembevételével kell megállapítani. Szabadság esetén az esedékesség ideje a szabadság jogcímén történő távollét kezdő időpontja.Amennyiben a szabadság időtartama a részmunkaidőben történő foglalkoztatás idejére esik, akkor a távolléti díja számításakor a munkavállaló részmunkaidőre megállapított alapbérét és - ha van - pótlék-átalányát kell figyelembe venni abban az esetben is, ha a kiadott szabadság olyan időszakra járt, amikor még teljes munkaidőben került sor a foglalkoztatására.Fentiek alapján, abban az esetben, ha a gyermeke gondozása céljából[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6257

3. találat: GYED-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hogyan kell eljárni a GYED-ről visszatérő munkavállaló szabadságának kiadása során abban az esetben, ha bejelentette, hogy ismét várandós, és valószínűleg keresőképtelen állományba kerül? Abban az esetben, ha a keresőképtelenség miatt nem tudja igénybe venni a szabadságot, ki kell majd adni a megmaradt napokat akkor, amikor a második gyermeke születése után visszatér dolgozni?
Részlet a válaszból: […]gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság és a keresőképtelenség a munkavállaló oldalán felmerült oknak minősül. Amennyiben a munkavállaló oldalán felmerült ok megszűnésétől számított hatvan napon belül a szabadság kiadását akadályozó újabb ok merül fel a munkavállaló oldalán, akkor az újabb ok megszűnését követő hatvan napon belül kell kiadni az előzőleg ki nem adott és az újabb ok megszűnéséig tartó időre járó szabadságot. A szabadságra jogosultság szempontjából a keresőképtelenség és a szülési szabadság teljes időtartama, valamint a gyermek gondozása céljából igénybe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6112
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Közteherfizetési kötelezettség szüléshez kapcsolódó ellátások esetén

Kérdés: Egy családi vállalkozásban dolgozó édesanya GYED-jogosultsága rövidesen lejár. Ezt követően a szintén a cégben dolgozó édesapa venné igénybe a GYES-t, majd rövidesen az egyik nyugdíjas nagyszülő, aki a családi bt. ügyvezetője. Helyesen gondolják, hogy ebben az esetben a bt. ügyvezetője mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól, ugyanakkor mind az anya, mind pedig az apa vonatkozásában szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel élhet a társaság?
Részlet a válaszból: […]személy után veheti igénybe a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt, függetlenül attól, hogy az milyen minőségében volt jogosult az ellátásra, és függetlenül attól, hogy az adott gyermek után más is részesült-e anyasági ellátásban.Ebből következően a vázolt helyzetben mind a CSED-ben, GYED-ben részesült anya, mind pedig a GYES-ben részesült apa után élhet szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel a betéti társaság.A GYES-ben részesülő nagyszülő után pedig [a Tbj-tv. 37/A. § a) pontja értelmében] nem kell megfizetnie a társaságnak a havi 7320 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot.A teljesség kedvéért emlékeztetnünk kell arra - bár jelen esetben ennek nincs jelentősége,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5786

5. találat: GYED-ről, GYES-ről visszatérő munkavállaló szociális- hozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés:

Hányszor vehető igénybe a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény a GYED-ről, GYES-ről visszatérő dolgozó után abban az esetben, ha az édesanya két gyermeke születése között dolgozott, az első gyermek születése után a munkáltató már igénybe vette a kedvezményt, majd a munka-vállaló újra szült, és most ismét munkába áll? Igénybe veheti a kedvezményt 3 éves időtartamra a munkáltató ebben az esetben?

Részlet a válaszból: […]esetén a kedvezmény csak annyi időtartamra vehető igénybe, amennyi a korábban már igénybe vett időtartam figyelembevételével az igénybevételre előírt maximális 3, illetve 5 évből még hátravan. Konkrét példán levezetve az előbbieket, ha az első gyermek születését követően a munkavállaló után a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény igénybevételének időtartama 20 hónap volt, akkor az újabb gyermeke születését követő munkába állása esetén a munkavállaló után még további 16 hónapig jogosult a munkaadó a szociálishozzájáruló-kedvezményre, melyet a második gyermek után folyósított ellátás megszűnését követő 45. hónapig érvényesíthet.   Olvasói észrevétel (megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 321. számában – 2017.07.18.) Észrevétel: A Társadalombiztosítási Levelek 311. számában megjelent 5275. számú válaszban foglaltakkal kapcsolatban kérem, jelöljék meg számomra pontosan a törvényi hivatkozást arról, hogy a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt munkavállalónként meghatározott időre és nem a született gyermekek szerint lehet igénybe venni. Cégünknél hasonló eset áll fent, mint ami a kérdésben is szerepel. A munkavállaló 2009-ben szült, 2011-ben jött vissza dolgozni, 2011-2014. évben (3 évig) igénybe vettük utána a szociális-hozzájárulásiadó-kedvezményt. 2014-ben megszületett a második gyermek, aki után a GYES folyósítása 2017. június hóban szűnik meg. Igénybe szerettük volna venni ismét a kedvezményt 3 évre, a dolgozó ki is kérte az ehhez szükséges hatósági bizonyítványt, de az Önök 5275. számú kérdésre adott válasza elbizonytalanított. A szerző válaszol: Tisztelt Olvasónk! Ahogy a jelzett kérdésszámú válaszunkban leírtuk, a 2011. évi CLVI. tv. 462/D. §-a (4) bekezdésében foglalt rendelkezés írja elő, hogy a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt a kifizető az anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig, illetve legalább 3 gyermek esetén a 69. hónap végéig, maximum 5 évig érvényesítheti. Igaz, hogy a jogszabály szövegében nem találunk kifejezetten arra vonatkozó utalást, hogy a kedvezményt munkavállalónként vagy gyermekenként lehet igénybe venni, erre azonban nincs is szükség, mivel a jogszabály szövege egyértelműen meghúzza a kedvezmény igénybevételének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5275

6. találat: GYED után visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: A folyamatos táppénz időtartamára is meg kell állapítani annak a munkavállalónak a szabadságát, aki 2013. szeptember 12-től veszélyeztetett terhessége miatt táppénzben részesült 2014. április 1-ig, április 2-től - gyermeke születésétől - TGYÁS-t, majd 2014. szeptember 18-tól 2016. április 2-ig GYED-et kapott, és 2016. július hónaptól vissza kíván menni dolgozni, vagy csak a TGYÁS 168 napjára és a GYED 1802 napjára? A munkavállaló 2013. évben megkapta a szeptember 12-ig járó időarányos szabadságát. Figyelembe kell venni ebben az esetben a jogszabályok változását, tekintettel arra, hogy a 2013-ban és 2014-ben érvényes jogszabály alapján a szabadságra való jogosultság tekintetében a 30 napot meghaladó keresőképtelenség időtartama nem vehető figyelembe, 2015. január 1-jétől viszont ezt az előírást módosították?
Részlet a válaszból: […]kiadták és ki is fizették a szeptember 11-ig járó időarányos szabadságát, ezért a továbbiakban a 2013. szeptember 12-től kezdődő keresőképtelenségére tekintettel már csak az egy hónapra járó időarányos rész fizethető ki szabadság címén.A 2014. évi szabadságra való jogosultság tekintetében munkában töltött időnek számít a terhességi-gyermekágyi segély időtartama, valamint a gyermekgondozási díj igénybevétele miatt kért fizetés nélküli szabadság első hat hónapjának időarányos része is. 2015-ben a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5176
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: GYED-ről visszatérő munkavállaló szociálishozzájárulásiadó- kedvezménye

Kérdés: Igénybe vehető április hónapra a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény annak a munkavállalónak az esetében, aki GYED mellett 2016. április 8-án újra elkezdett dolgozni a munkáltatójánál, és áprilisban még a felhalmozódott szabadságát veszi ki? Melyik az utolsó időpont, amikor még érvényesíthető a kedvezmény, 2019. március 31. vagy április 7.? A második és a harmadik év között a váltás hónapjára alkalmazható a kedvezőbb járulékkedvezmény? A bruttó munkabérbe beleszámít a betegszabadság és a törzsgárdajutalom összege?
Részlet a válaszból: […]jogszabályi hely (4) bekezdése alapján a kedvezmény az ellátás folyósításának a megszűnését követő 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig vehető igénybe. Ugyanezen paragrafus (7) bekezdése szerint a részkedvezmény azon egész hónap tekintetében is megilleti a kifizetőt, amelyben a kedvezményezett foglalkoztatás első két éve, illetve harmadik éve, a (3) bekezdés szerinti kedvezmény esetén a foglalkoztatás harmadik, illetve ötödik éve véget ér. E szabályt figyelembe véve jelen esetben a kedvezményt 2019. április 30-ig lehet alkalmazni, míg a váltás hónapjában a magasabb mértékű kedvezménnyel lehet élni.Ami a kedvezményalapot érinti a 2011. évi CLVI. tv. 463. §-ának (4) bekezdése értelmében, a szociális hozzájárulási adóból törvény alapján érvényesíthető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5058

8. találat: GYED-ről visszatérő munkavállaló szakképzési hozzájárulása

Kérdés: Meg kell fizetni a kötelező 3330 forint összegű szakképzési járulékot egy eva hatálya alá tartozó társas vállalkozás munkavállalója után, aki GYED-ről jött vissza dolgozni, és a cég igénybe veszi utána a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt?
Részlet a válaszból: […]szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel él, a szakképzési hozzájárulás alapját érintő kedvezményt vegyen igénybe.Ugyanakkor ez a lehetőség nem érinti az evaalany vállalkozásokat, melyek nem ezen jogszabály, hanem az Eva-tv. előírásai alapján kötelezettek szakképzési hozzájárulás fizetésére. Az Eva-tv. 16/A. §-a pedig nem fogalmaz meg mentességet az említett körbe tartozó munkaviszonyban
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5056

9. találat: GYED-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Ki tudja venni a szabadságát a munkába állás előtt az a munkavállaló, aki 2010. december 30-án született gyermeke után GYED-ben részesült, amelynek lejárta után vissza szeretne menni dolgozni? Mennyi időre jár a szabadság ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]megállapodás 2011. augusztus 1-jét követően lejáró fizetés nélküli szabadság megszűnésekor köthető.A régi Mt. 211. §-ának 2012. január 1-jétől hatályos (6a) bekezdése értelmében a 2011. augusztus 1-je után kezdődő és az azt követően lejáró fizetés nélküli szabadság megszűnésekor a (6) bekezdés szerint köthető megállapodás alapján a fizetés nélküli szabadság első 6 hónapjára járó szabadságot lehet csak pénzben megváltani abban az esetben is, ha az igénybe vett fizetés nélküli szabadság első évére jár a munkavállaló részére szabadság.A 2012. évi LXXXVI. tv. 8. §-ának (6) bekezdése értelmében az Mt. 136. §-ának (1) bekezdése szerint a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság első 6 hónapjára járó szabadság 2012. december 31-ig váltható meg.A régi Mt. 134. §-ának (3) bekezdése 2011. augusztus 1-jétől hatályos b) pontja értelmében a munkavállaló betegsége vagy személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, ha az akadályoztatás időtartama egybefüggően a 183 napot elérte vagy meghaladta, akkor az akadályoztatás megszűnésétől számított 183 napon belül adja ki a munkáltató a munkavállaló részére a rendes szabadságot, ha az esedékesség éve eltelt. E rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet.A régi Mt. 132. §-ának 2012. január 1-jétől hatályos (2) bekezdése értelmében a munkavállalónak a 16 évesnél fiatalabba) egy gyermeke után 2,b) két gyermeke után 4,c) kettőnél több gyermeke után összesen 7 munkanap pótszabadság jár.A pótszabadság szempontjából a gyermeket elő­ször a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a 16. életévét betölti.A régi Mt. 138. §-a (5) bekezdésének a) pontja értelmében a munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg a gyermek 3. életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozása céljából; a 2011. augusztus 1-jétől hatályos (5/a) bekezdés értelmében, ha a munkavállaló az (5) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadságát meg kívánja szakítani, megszakítási szándékát előzetesen közölni kell a munkáltatóval. A munkáltató, ha a munkavállaló fizetés nélküli szabadság kezdetétől számította) 6 hónap eltelte előtt kíván munkába állni, a bejelentést követő legfeljebb 30 nap,b) 6 hónap elteltével vagy azt követően kíván munkába állni, a bejelentést követő legfeljebb 60 napelteltével köteles foglalkoztatási kötelezettségének eleget tenni.A Cst. 21. §-ának (1) bekezdése értelmében a gyermekgondozási segélyben részesülő személy - ide nem értve a nagyszülőt, az örökbe fogadó szülőt a 20/B. § szerinti esetben, továbbá a kiskorú szülő gyerme­kének a gyámját - keresőtevékenységeta) a gyermek egyéves koráig nem folytathat,b) a gyermek egyéves kora után heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.A kérdéses esetben érintett munkavállaló a gyermek otthoni gondozása céljából részére biztosított fizetés nélküli szabadságát a gyermekgondozási díj lejártát követően meg kívánja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3967

10. találat: GYED-ről visszatérő munkavállaló bérkompenzációja

Kérdés: Hogyan kell végrehajtani a bérkompenzációt abban az esetben, ha egy cég részmunkaidőben foglalkoztatni kívánja a jelenleg GYED-en lévő munkavállalóját? A dolgozó havi bruttó munkabére 2009 augusztusában napi 8 órás munkaviszonyban 106 000 forint volt, most viszont csak napi 6 órában menne vissza dolgozni. A részmunkaidőre számítandó kötelező emelés is ugyanannyi, mint a teljes munkaidőre számítandó?
Részlet a válaszból: […]rendeletben meghatározott (2) bekezdés szerinti 2011. évi személyi alapbérét az Mt. 84. §-ában foglaltak figyelembevételével kell meghatározni. Ez az előírás a kérdésben említett munkavállaló vonatkozásában azt jelenti, hogy a 2009-ben 106 ezer forintos bruttó bérrel rendelkező dolgozó bérét először a régi Mt. 84. §-ában foglaltaknak megfelelően "rendezni" kell. (A régi Mt. 84. §-a értelmében a munkavállaló a gyermek ápolása, gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság megszűnését követően a munkáltatónál az azonos munkakörrel és gyakorlattal rendelkező munkavállalók[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3825
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést