Nők kedvezményes nyugdíja

Kérdés: Valóban igénybe vehette volna már korábban a nők kedvezményes nyugdíját egy 1962. január 2-án született nő, aki 1977. december 1-jétől megszakítás nélkül dolgozik, és 2 gyermeke van, akikre tekintettel összesen 5 évig volt GYES-en? Egy információ szerint jogosult lenne gyermekenként 1-1 év szolgálati időre?
Részlet a válaszából: […] ...megfelelő alkalmazásával, orvosi igazolással kell bizonyítani.Jelen esetben az édesanya életkorából adódóan feltételezzük, hogy a gyermekkedvezményre nem jogosult, ugyanakkor a gyermekkedvezmény szabályai alapján "jóváírt" évek ellenére sem kérhette volna korábban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

1968 előtt született gyermekek figyelembevétele szolgálati idő számításánál

Kérdés: Érdemes kérni a nyugdíj újbóli megállapítását egy 1936-ban született nő esetében, aki közel 30 év szolgálati időt szerzett, majd rokkantnyugdíjas lett, és az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor elutasító választ kapott, amikor kérte az öregségi nyugdíj megállapítását a négy, 1968 előtt született gyermeke után járó időszak beszámításával? Amennyiben igen, akkor hogyan szerezhetők be a születési anyakönyvi kivonatok, illetve milyen módon igazolható a gyermekek születése?
Részlet a válaszából: […] ...gyermekkedvezmény alapján az anya ténylegesen megszerzett szolgálati idejét annyiszor 365 nappal kell növelni, ahány gyermeke született 1968. január 1-je előtt. Amennyiben a gyermek (gyermekek) tartósan betegnek, illetve fogyatékosnak minősül, illetve minősülnek, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

1951-ben született nő nyugdíjazása

Kérdés: Nyugdíjasnak fog-e minősülni 2011. május 20-án az a nő, aki május 19-én tölti be a 60. életévét abban az esetben, ha ezen a napon megszünteti a munkaviszonyát, és igényét jelzi a nyugdíjfolyósító intézetnek is?
Részlet a válaszából: […] ...az igénylő 2008-ban előrehozott, illetőlegcsökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett,akkor esetében a gyermekkedvezményre vonatkozó szabályok is érvényesek, vagyisa nyugdíjjogosultsághoz előírt szolgálati idő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 18.

Gyermekek után járó szolgálati idő

Kérdés: Jár-e szolgálati idő 2 gyerek után abban az esetben, ha az igénylő 2010-ben kéri a nyugdíjazását?
Részlet a válaszából: […] ...abban az esetben kaphat, haaz igénylő öregségi nyugdíjra már 2008-ban jogosultságot szerzett, viszontigényét 2010-ben terjeszti elő. A gyermekkedvezményt ugyanis az 1997. december31-ét követően és a 2009. január 1-jét megelőzően megállapított nyugdíjaknál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 7.

1951-ben született dolgozó nyugdíjjogosultsága

Kérdés: Mi a teendője a nyugdíjazásával kapcsolatban annak a munkavállalónak, aki 2008-ban töltötte be 57. életévét, de munkaadója kérésére tovább dolgozott? Igénybe veheti-e az előrehozott öregségi nyugdíjat 2009-ben, vagy már csak 59 évesen lesz jogosult az ellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...lehet. További "kedvezmény", hogy a jogosultság megállapítása és anyugdíjcsökkentés mértékének meghatározása során az úgynevezettgyermekkedvezményt továbbra is alkalmazni kell.Tehát amennyiben az igénylő 2009. január 1-jét megelőzően az57. életévét betöltötte,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 24.

Gyermekkedvezmény igénybevétele nevelt gyermek esetén

Kérdés: Igénybe veheti-e a családi kedvezményt az a társas vállalkozó, aki 3 kiskorú gyermeket nevel feleségével saját háztartásukban, de az első gyermek nem közös, hanem a feleség első kapcsolatából származik? Érvényesítheti-e a kedvezményt az adóelőleg számításánál?
Részlet a válaszából: […] Igen. Az Szja-tv. 40. § (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogya családi kedvezményt az a magánszemély érvényesítheti, aki a Cst. alapjáncsaládi pótlékra jogosult. A Cst. 7. § (1) a) pontja szabályozása alapjáncsaládi pótlékra jogosult a saját háztartásában nevelt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 18.

1952-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet leghamarabb nyugdíjba az az 1952-ben született nő, akinek ebben az évben lesz 35 éves munkaviszonya, és három gyermeket szült?
Részlet a válaszából: […] ...életéve betöltésétől.A jelenleg hatályos jogszabály a 2009. január 1. utánmegállapítandó öregségi nyugdíjakra vonatkozóan az ún. "gyermekkedvezmény"igénybevételére nem ad lehetőséget.Fentiek alapján a kérdező legkorábban 2011-ben mehetelőrehozott öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 21.

1953-ban született nő nyugellátása

Kérdés: Elmehet-e nyugdíjba 62 éves kora előtt, és ha igen, milyen feltételekkel az az 1953-ban született nő, aki 3 gyermeket szült? Ők jelenleg 29, 25 és 14 évesek, akik közül egy fogyatékos, 100 százalékos rokkant, de már három éve külön háztartásban él?
Részlet a válaszából: […] ...életéve betöltésétől. A jelenleg hatályos jogszabály a 2009. január 1. utánmegállapítandó öregségi nyugdíjakra vonatkozóan az ún. "gyermekkedvezmény"igénybevételére nem ad lehetőséget.Az öregségi korhatár betöltése előtt, amennyiben egészségiállapota indokolja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 21.

Gyermekkedvezmény figyelembevétele előrehozott öregségi nyugdíj esetében

Kérdés: Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító szolgálati idő számításánál figyelembe veszik-e kedvezményként az 1973-ban és az 1980-ban született gyermekei után a plusz két évet annak az 1956 februárjában született nőnek az esetében, aki 2014-ben lenne jogosult az ellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...idővel. A jelenleg hatályos szabályok alapján 2008. december 31.után megállapított előrehozott öregségi nyugdíjaknál az ún. "gyermekkedvezmény"nem alkalmazható. Társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra a hatvankettedikéletéve betöltésétől az jogosult,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 25.

1968 előtt született gyermek figyelembevétele a szolgálati idő megállapításánál

Kérdés: Minden esetben figyelembe veszik-e az 1968 előtt született gyermeket a szolgálati idő megállapításánál?
Részlet a válaszából: […] Az anya 1968 előtt született gyermekét minden esetbenfigyelembe veszik a szolgálati idő számításánál, amennyiben a nyugdíjmegállapítására 1991. január 28-a után kerül sor. Az anya ténylegesen megszerzett szolgálati idejét annyiszor365 nappal növelni kell, ahány gyermeke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 9.
1
2