tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott gyermekkedvezmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gyermekek után járó szolgálati idő

Kérdés: Jár-e szolgálati idő 2 gyerek után abban az esetben, ha az igénylő 2010-ben kéri a nyugdíjazását?
Részlet a válaszból: […]fogyatékosnak minősültek, a növelés gyermekenként 550 naptári nap. Az 550 napi növelésre az az anya jogosult, akinek a gyereke a 18. életévét megelőző időponttól tartósan beteg vagy fogyatékos (volt). Amennyiben a gyermekek 1967. december 31-e után születtek, plusz szolgálati időt (gyermekenként egy évet) csak abban az esetben kaphat, ha az igénylő öregségi nyugdíjra már 2008-ban jogosultságot szerzett, viszont igényét 2010-ben terjeszti elő. A gyermekkedvezményt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3189

2. találat: Gyermekkedvezmény igénybevétele nevelt gyermek esetén

Kérdés: Igénybe veheti-e a családi kedvezményt az a társas vállalkozó, aki 3 kiskorú gyermeket nevel feleségével saját háztartásukban, de az első gyermek nem közös, hanem a feleség első kapcsolatából származik? Érvényesítheti-e a kedvezményt az adóelőleg számításánál?
Részlet a válaszból: […]saját háztartásában nevelt gyermekre tekintettel a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám és az a személy, akihez a Gyvt. alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték. A kedvezmény érvényesítésénél nem feltétel, hogy a magánszemély vér szerinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. április 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1403
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Gyermekkedvezmény figyelembevétele előrehozott öregségi nyugdíj esetében

Kérdés: Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító szolgálati idő számításánál figyelembe veszik-e kedvezményként az 1973-ban és az 1980-ban született gyermekei után a plusz két évet annak az 1956 februárjában született nőnek az esetében, aki 2014-ben lenne jogosult az ellátásra?
Részlet a válaszból: […]megállapított előrehozott öregségi nyugdíjaknál az ún. "gyermekkedvezmény" nem alkalmazható. Társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra a hatvankettedik életéve betöltésétől az jogosult, aki legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik. A hatvankettedik életévnél legfeljebb 3 évvel alacsonyabb életkorban előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a biztosított, aki legalább 40 év szolgálati időt szerzett. Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a biztosított, akinek a 40 év szolgálati időből legfeljebb 3 év hiányzik, és az 59. életévét betöltötte. A csökkentés mértéke a nyugdíj megállapításának időpontjától a hatvankettedik életév betöltéséig terjedő időszak minden 30 napjára - 1-365 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkező esetében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1217

4. találat: 1968 előtt született gyermek figyelembevétele a szolgálati idő megállapításánál

Kérdés: Minden esetben figyelembe veszik-e az 1968 előtt született gyermeket a szolgálati idő megállapításánál?
Részlet a válaszból: […]nyugdíj megállapítására 1991. január 28-a után kerül sor. Az anya ténylegesen megszerzett szolgálati idejét annyiszor 365 nappal növelni kell, ahány gyermeke született 1968. január 1-je előtt. Amennyiben az 1968 előtt született gyermek
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1135
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Gyermekkedvezmény alkalmazása férfi munkavállalónál

Kérdés: Van-e lehetősége 3 gyermeke után plusz szolgálati idő szerzésére annak a férfi munkavállalónak, akinek a szükséges szolgálati időből csak 1-2 év hiányzik?
Részlet a válaszból: […]után vehető igénybe. A tartósan beteg, illetőleg fogyatékosnak minősülő gyermek utáni kedvezményre ez a korlátozás nem vonatkozik. Háztartásban nevelt gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki - iskolai tanulmányai folytatása vagy gyógykezelése stb. miatt - átmenetileg tartózkodik háztartáson kívül. A kedvezmény az örökbe fogadott és a nevelt gyermek után is jár, ide nem értve a hivatásos nevelőszülő gondozásában lévő gyermeket. A kedvezmény külön-külön megilleti a gyermeket szülő nőt és a gyermeket felnevelő személyt is. A kedvezményt azonban ugyanazon gyermek után ugyanazon személy csak egy jogcímen veheti igénybe. Ez alapján tehát ugyanazon gyermek után az anya (mint szülő nő) és az apa, illetve nevelőapa (mint a gyermeket felnevelő szülő) is igénybe veheti a kedvezményt. A gyermek születésének tényét anyakönyvi kivonattal, a tartós betegségét, illetőleg fogyatékosságát pedig a családi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 831
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Gyermekszülés figyelembevétele szolgálati időként

Kérdés: Igaz-e, hogy a nyugdíj összegének csökkentése árán veszik figyelembe a szolgálati idő számításánál az 1967 után született gyermeket? Egy 57 évesen dolgozó nő szeretne előrehozott öregségi nyugdíjba menni, de csak 37 év szolgálati idővel rendelkezik. 1967 után két gyermeket szült.
Részlet a válaszból: […]év szolgálati időt szerzett. Férfi nyugdíjigénylő részére a jogosultsághoz előírt öregségi nyugdíjkorhatárnál alacsonyabb életkorban, de legfeljebb a 60. életév betöltésétől előrehozott öregségi nyugdíj jár, ha 1939. január 1-je előtt született és legalább 37 év, 1938. december 31-e után született és legalább 38 év szolgálati időt szerzett. A jogosultsághoz szükséges szolgálati idő számításánál gyermekenként egy évet, tartósan beteg, illetve fogyatékosnak minősülő gyermekenként másfél évet szolgálati időként kell elismerni annál a személynél, aki gyermeket szült, vagy saját háztartásában legalább tíz éven át nevelt. A háztartásban nevelt gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki iskolai tanulmányai folytatása vagy gyógykezelése miatt átmenetileg tartózkodik háztartáson kívül. A kedvezmény az örökbe fogadott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 477

7. találat: Gyermekkedvezmény igénybevétele

Kérdés: Az Mt. 132. § (2) bekezdése alapján megilleti-e a 7 nap szabadság azt az aktív dolgozó férjet, akinek a felesége "hivatásos anya" (három gyermekük nevelésével foglalkozik)?
Részlet a válaszból: […]támogatás. A saját háztartásában három vagy több kiskorút nevelő, és gyermeknevelési támogatásra jogosult, illetve gyermeknevelési támogatásban részesülő szülőt (feleséget) nevezi a köznyelv "hivatásos anyának". Az Mt. 132. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a szülők döntése alapján gyermeke nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót, vagy a gyermekét egyedül nevelő szülőt évenként a 16 évnél fiatalabb, kettőnél több gyermeke után összesen 7 munkanap pótszabadság illeti meg. A gyermeket nevelő szülők szabadon dönthetnek arról, hogy melyikük veszi igénybe a gyermeknevelési szabadságot. A döntésüket a munkáltató köteles elfogadni, a munkáltatónak az esetleges visszaélések elkerülése érdekében arra van csak lehetősége, hogy a munkavállalót írásban nyilatkoztassa a gyermeknevelési szabadság igénybevételéről. A munkáltató a szülők döntését nem bírálhatja felül, annak célszerűségét, ésszerűségét nem vizsgálhatja. Akkor is irányadó ez, ha adott esetben a gyermeknevelési szabadságot igénylő munkavállaló szülőtársa egyébként ténylegesen nem dolgozik (szülési szabadságon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. május 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 252
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Gyermekkedvezmény az előrehozott öregségi nyugdíj esetében

Kérdés: 37 év szolgálati idővel rendelkező munkavállaló, akinek 2 gyermeke közül az egyik születésétől beteg, jogosult-e valamilyen társadalombiztosítási ellátásra?
Részlet a válaszból: […]legalább 35 év, 1944-ben született, és legalább 36 év, 1945-ben született, és legalább 37 év, 1945. december 31. után született, és legalább 38 év szolgálati időt szerzett. Fontos, hogy csak az 1947. január 1. előtt született nőnél lehet elismerni a szolgálati idő számításánál a gyermekkedvezményt - amennyiben gyermeket szült, vagy saját háztartásban legalább 10 éven át nevelt -, és ilyen módon gyermekenként egy év, tartósan beteg gyermek esetén másfél év, de maximum három év pótolható. Fentiekre tekintettel, amennyiben a munkavállaló nő, és 1947. január 1. előtt született, előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult, az irányadó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 29