GYED-en lévő kismama pótszabadságának igénybevétele

Kérdés: Nyilatkozat kitöltésével igénybe veheti-e a férj a 2007. március 18-tól 2008. október 2-ig GYED-en lévő kismama gyermekek után járó 2008. évi (4 nap) szabadságát?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 138. § (5) bekezdés a) pontja értelmében amunkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg a gyermek 3. életévénekbetöltéséig, a gyermek otthoni gondozása céljából. Az Mt. 132. § (2) bekezdése értelmében a szülők döntésealapján a gyermeke nevelésében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 8.

Nagykorú beteg gyermek után járó szabadság

Kérdés: Megilleti-e pótszabadság vagy pluszszabadnap azt a munkavállalót, aki 18 éven felüli középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekét a saját háztartásában neveli?
Részlet a válaszából: […] Sajnos nem.Az Mt. 130. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezésekértelmében a munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendesszabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll. Az Mt. 132. § (2) bekezdése értelmében a szülők döntésealapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 29.

Pótszabadság

Kérdés: Szükséges-e munkaviszonyban, biztosítási jogviszonyban lennie a feleségnek ahhoz, hogy a férj az Mt. 132. § (2) bekezdése szerinti pótszabadságot érvényesítse? Vállalhat-e a gyermek nevelésében nagyobb részt az a férfi dolgozó, akinek felesége egész nap otthon van a gyermekkel, illetve gyermekekkel, mert TGYÁS-ban, GYED-ben vagy GYES-ben részesül?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 132. § (2) bekezdése értelmében a szülők döntésealapján gyermeke nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót vagy agyermekét egyedül nevelő szülőt évenként a 16 évesnél fiatalabb, egy gyermekeután 2, két gyermeke után 4, kettőnél több gyermeke után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 14.

GYES-ről visszatérő dolgozó szabadsága

Kérdés: 1998. február 1. és 2005. március 31. között a munkavállaló 4 gyermeket szült. A TGYÁS-t, GYED-et, GYES-t igénybe vette. 2005. április 1-jén a munkavállaló jelezte, hogy újra munkába kíván állni. A jelzett időszak után a munkáltatónak hány nap szabadságot kell pénzben kifizetnie, és melyik bér alapján kell ezt kiszámolnia?
Részlet a válaszából: […] A GYES-ről visszatérő dolgozó részére a szabadságot pénzbenmegváltani nem lehet, tehát nem kifizetni, hanem kiadni kell azt az alábbiakértelmében.Az Mt. 130. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésértelmében a munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 31.

GYES-ről visszatérő dolgozó szabadsága

Kérdés: 1970-ben született munkavállaló első gyermekét 1990-ben, második gyermekét 1991-ben szülte. A második gyermek beteg, aki után 2005. február 27-éig fizetés nélküli szabadságon volt a munkavállaló. A munkaszerződést közös megegyezéssel 2005. február 28-án megszüntették. Hány nap szabadság-, illetve pótszabadság-megváltást kell fizetni a dolgozó részére, aki 1988. november 1-jétől állt alkalmazásban a cégnél (ez volt az első munkahelye)?
Részlet a válaszából: […] A kérdéses esetben az érintett munkavállalót az Mt. 131. §(1) bekezdése alapján - 1990. évben 20 munkanap,- 1991. évben 20 munkanap,- 1992. évben 20 munkanapalapszabadság illette meg.Az Mt. 130. § (2) bekezdés b) és c) pontja értelmében amunkaviszony szünetelésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 19.

Apának járó pótszabadság

Kérdés: Évközi belépők esetében időarányosan kell-e kiadni az apának járó szülési pótszabadságot és gyermeknevelési pótszabadságot?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 130. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésértelmében a munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendesszabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll.Az Mt. 133. §-ában foglalt rendelkezések értelmében, ha amunkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 22.

GYES-ről visszatérő dolgozó szabadsága

Kérdés: Hány nap szabadság illeti meg azt a GYES-ről visszatérő dolgozót, aki 1969-ben született, első gyermekét 1999-ben szülte, terhességi-gyermekágyi segélyt kapott 2000. március 10-ig, majd GYED-et 2001. március 10-ig? Második gyermeke 2001-ben született, és 2002. március 10-ig TGYÁS-ban részesült, majd 2003. október 10-ig GYED-en volt, 2003. október 12-től pedig GYES-ben részesült. Megilleti-e a szabadság a második gyermek után is a fizetés nélküli szabadság első évére?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalót az Mt. 131. § (1) bekezdés b) és c) pontjaalapján 1999. évben 22 munkanap, 2000. évben 23 munkanap alapszabadság illettemeg. Az Mt. 130. § (2) bekezdés b) és c) pontja értelmében amunkaviszony szünetelésének időtartama alatt a szülési szabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 22.

GYES-ről visszatérő közalkalmazott szabadsága

Kérdés: Hány nap szabadság illeti meg a GYES-ről visszatérő pedagógust, aki 2001. szeptember 1-jétől táppénzes állományban volt, 2001. december 25-től szülési szabadságon, ezt követően GYED-en, majd GYES-en volt? Várható munkába állása 2004. december 27., és 2001. évben megkapta az alap- és pótszabadságot is.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 130. § (2) bekezdés b) és c) pontja értelmében a munkaviszony szünetelésének időtartama alatt a szülési szabadság tartalmára, valamint a 14 éven aluli gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első évére jár a munkavállalónak rendes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 14.

Pótszabadság

Kérdés: Jár-e munkavállaló részére a gyermeknevelési pótszabadság abban az esetben, ha a másik szülő nem áll munkaviszonyban, munkanélküli, vagy GYES-en van?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 132. § (2) bekezdése értelmében a szülők döntése alapján a gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót, vagy a gyermekét egyedül nevelő szülőt évenként a 16 évesnél fiatalabb 1 gyermeke után 2, 2 gyermeke után 4, 2-nél több gyermeke után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 9.

Szabadság GYES után

Kérdés: Hány nap szabadság illeti meg azt a GYES-ről visszatérő dolgozót, aki 1971-ben született, 2000. május 22-től betegállományba került, majd 2000. december 15-én megszülte első gyermekét? A 2000. évre járó szabadságából 1 napot vett ki, a többi kifizetésére nem került sor. A GYES ideje 2003. december 15-én lejárt, szabadságát megkezdte. (A 2004. évre járó mérték természetesen nem vitatott.)
Részlet a válaszából: […] A kérdéses esetben az érintett munkavállalót az Mt. 131. § (2) bekezdés b) pontja alapján 2000. évben 22 munkanap alapszabadság illette meg. Az adatok szerint ebből ő 2000. évben egy napot vett ki, így 2000. évre a fennmaradó alapszabadság 21 munkanap.Az Mt. 138. § (5)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 1.
1
2