GYES-ről visszatérő munkavállaló

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak abban az esetben, ha a GYES lejárta után vissza szeretne menni a munkahelyére, de azt a tájékoztatást kapta, hogy már nincs szükség a munkájára, mert időközben megszűnt az a munkakör, amire alkalmazták?
Részlet a válaszából: […] Az érvényes munkaszerződés alapján a munkáltatónak foglalkoztatási kötelezettsége áll fenn a munkavállalóval szemben, így a keresőképtelenség megszűnését követően biztosítania kell számára a munkavégzéshez szükséges feltételeket.Az Mt. 65. §-a szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

GYES lejárta

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a munkavállalónak, akinek a legkisebb, harmadik gyermeke 2020. március 29-én lesz 3 éves, de csak szeptembertől veszik fel az óvodába, ezért szeretne vele otthon maradni? Főállású anyaként jogosult lesz gyermeknevelési támogatásra?
Abban az esetben, ha tovább is otthon szeretne maradni, pontosan meg kell mondania a munkáltatónak, hogy mennyi időre kívánja még igénybe venni a fizetés nélküli szabadságot?
Részlet a válaszából: […] ...megkezdése előtt a munkavállaló jogosult igénybe venni az összegyűlt és ki nem vett szabadságát.2. Abban az esetben, ha a munkavállaló a GYES lejárta után nem kíván visszamenni dolgozni, vagyis mindenképpen otthon kíván maradni a gyermekekkel, és a munkáltató nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.
Kapcsolódó címke:

GYES lejárta előtt visszatérő munkavállaló

Kérdés: Köteles a munkáltató mindenféleképpen munkát biztosítani a munkavállalónak abban az esetben, ha a gyermek 3 éves koráig fizetés nélküli szabadságot igényelt, GYES-ben részesül, most viszont a gyermek 2. életévének betöltése után úgy döntött, hogy mégis visszamenne dolgozni? A munkavállaló vezető állásúnak minősül, napi munkaideje 8 óra volt, amit most 6 órásra szeretne módosítani. A munkáltató vezető állású munkavállalóként nem tudja 6 órában foglalkoztatni, mert ez a munkakör nem látható el részmunkaidőben, ezért javasolta a munkakör megváltoztatását. Az új munkakör betöltése egy másik munkavégzési helyen lenne, mint ahol a munkavállaló a szülés előtt dolgozott, mert az a részleg, amelynél a munkáját végezte, és ahová a cég vissza tudná venni, elköltözött, illetve részben meg is szűnt, a munkavállaló azonban ezt a megoldást nem akarja elfogadni, mert az új munkavégzési hely lényegesen távolabb van az otthonától, mint a korábbi. A munkáltató a munkavállaló korábbi munkakörére 3 éves határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazott egy másik munkavállalót.
Részlet a válaszából: […] A vezető állású munkavállalóra vonatkozóan - a munkáltatónál betöltött speciális helyzetére, fokozott felelősségére és bizalmi helyzetére tekintettel - az Mt. számos speciális szabályt tartalmaz, ezért különös jelentősége van annak, hogy a törvény definiálja a vezető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény

Kérdés: Helyesen jár el a kft. abban az esetben, ha a 2018-ban GYES-ről visszatért ügyvezetője után 2018-ban és 2019-ben is igénybe vette a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt? Az ügyvezető munkaviszonyban dolgozik a cégében, és csak most értesült róla, hogy az új Szocho-tv. már nem tartalmazza ezt a kedvezményt.
Részlet a válaszából: […] Az új Szocho-tv. már valóban nem tartalmazza a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezményt, de szerencsére a jogalkotó gondolt a már megkezdett kedvezményes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

GYES-ről visszatérő kismama szabadsága

Kérdés: A 2012. január 1-jén életbe lépő új, vagy a szülés időpontjában érvényben lévő régi Mt. szerint kell-e kiszámolni a szabadságot annak a GYES-en lévő kismamának az esetében, aki 2012. május 1-jén tér vissza dolgozni? A munkáltató számításai szerint jelentős eltérés van a két számítás között.
Részlet a válaszából: […]  A kérdés megfogalmazása arra utal, hogy a munkáltató kicsiteltévedt a jogszabályok rengetegében. A kismama szabadságának kiszámításánálvalóban az Mt. rendelkezéseit kell figyelembe venni, az új jogszabályt azonbankár lenne belekeverni a számolásba. Az új Mt. ugyanis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 27.

GYES-ről visszatérő dolgozó szabadsága

Kérdés: Hány nap szabadság illeti meg a GYES-ről visszatérő dolgozót abban az esetben, ha első gyermeke 2008. június 12-én született, amely évben 35 éves volt, és a számára járó 25 nap fizetett szabadságból 10 napot vett ki, ez után 2008. június 12-től július 3-ig TGYÁS-ban, 2008. július 4-től 2009. június 7-ig gyermekápolási táppénzben, 2009. június 8-tól október 31-ig TGYÁS-ban, 2009. november 1-jétől 2010. október 31-ig GYED-ben részesült, a GYES ideje pedig november 1-jétől 2011. június 12-ig tart?
Részlet a válaszából: […] A gyermek születése miatti munkából való távollét ideje utánvisszatérő munkavállalót megillető szabadság kiszámítására vonatkozóan az Mt.pontos útmutatásokat tartalmaz.A terhes, illetőleg a szülő nőt huszonnégy hét szülésiszabadság illeti meg. Ezt úgy kell kiadni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.

GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hány nap szabadság illeti meg a GYES-ről visszatérő munkavállalót az alábbi esetben? Az 1981. július 27-én született nő 2006. február 1-jén állt munkába, 2006. augusztus 30-án megszülte gyermekét, és ettől az időponttól TGYÁS-t vett igénybe 2007. február 13-ig. 2007. február 14-től 2008. augusztus 30-ig GYED-ben, majd 2008. augusztus 31-től 2010. augusztus 30-ig GYES-ben részesült. A munkavállaló gyermeke koraszülöttként jött világra, ezért a GYES időszaka egy évvel hosszabb volt. A munkavállaló 2006-ban az időarányosan járó 19 nap szabadságból 13 napot vett ki a szülés időpontjáig.
Részlet a válaszából: […] A kérdés konkrét megválaszolása előtt a kiszámítás alapjáulszolgáló Mt.-rendelkezéseket érdemes áttekinteni. Az Mt. a rendes szabadságrólúgy rendelkezik, hogy a munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptáriévben rendes szabadság illeti meg, amely alap- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

GYES-ről visszatérő közalkalmazott munkaidejének módosítása

Kérdés: Köteles-e a munkáltató a részmunkaidős foglalkoztatást biztosítani annak a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottnak, aki gyermeke 3. életéve betöltéséig, azaz 2010. június 12-ig kívánja igénybe venni a fizetés nélküli szabadságot, azonban már most jelezte, hogy csak négyórás részmunkaidőben tud majd dolgozni?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján feltételezhető, hogy a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatálya alá tartozófoglalkoztatásról van szó. A 2009. évi CXXVI. tv. módosította többek között a Kjt.-tis. Az egyik 2010. január 1. napjától hatályos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hogyan kell megállapítani és kiadni a szabadságot a kismamának akkor, ha 2007. január 12-én született gyermekével 2007. január 12-től 2007. június 28-ig szülési szabadságon, 2007. június 29-től 2009. január 12-ig GYED-en volt, ezt követően 2009. 01. 13-tól GYES-t igényelt? Az új jogviszonyában ki lehet-e adni a szabadságát (60 napot) úgy, hogy annak letöltésével kezd, és csak utána veszi fel a munkát? A bére és a munkaideje ugyanannyi, mint korábban volt.
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásával kapcsolatban legelőször is aztkell leszögezni, hogy a kérdésben foglaltaktól eltérően a munkavállaló nemlétesít új munkaviszonyt a munkáltatójával. Fogalmilag kizárt, hogy egyidejűlegegyazon munkáltatóval két munkaviszony álljon fenn. Itt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 10.
Kapcsolódó címkék:  

GYES alatt munkát végző munkavállaló szabadsága

Kérdés: A GYES lejárta után megilleti-e GYES-szabadság azt a munkavállalót, aki a jogszabályok adta lehetőséggel élve a GYES folyósítása mellett munkát végez az eredeti munkahelyén? A GYES lejárta után kötelező egyben kiadni, vagy a munkavállaló munkavégzésére tekintettel lehet részletekben is?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 130. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésértelmében a munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendesszabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll.Az Mt. 130. § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglaltrendelkezések értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 8.
1
2