GYÁP-jogosultság és szülés esetén járó ellátások

Kérdés: Mennyi időre folyósítható a GYÁP abban az esetben, ha a GYES lejártát követően a dolgozó igénybe vette a szabadságait, majd ezt követően három napot dolgozott, amikor a 10. életévét betöltött nagyobbik gyermeke közúti balesetet szenvedett, ezért gyermekápolási-táppénz-igényt nyújtott be 2022. június 7-től? Jogosult lesz CSED-re, illetve GYED-re a harmadik gyermeke születésére tekintettel az anya abban az esetben, ha a balesetet szenvedett gyermek várhatóan hosszú ideig tartó felépülése miatt három hónap fizetés nélküli szabadságot kért, amelyet a munkáltató engedélyezett? A harmadik gyermek születésének várható időpontja 2022. október 4.
Részlet a válaszából: […] Az anya 2022. június 7-től 14 napig jogosult GYÁP-ra a 10 éves gyermekére tekintettel. Az ellátás naptári napi alapját az Eb-tv. 48. §-a (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani. A dolgozónak ugyanis nincs 120...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

GYES-ről visszatérő munkavállaló

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak abban az esetben, ha a GYES lejárta után vissza szeretne menni a munkahelyére, de azt a tájékoztatást kapta, hogy már nincs szükség a munkájára, mert időközben megszűnt az a munkakör, amire alkalmazták?
Részlet a válaszából: […] Az érvényes munkaszerződés alapján a munkáltatónak foglalkoztatási kötelezettsége áll fenn a munkavállalóval szemben, így a keresőképtelenség megszűnését követően biztosítania kell számára a munkavégzéshez szükséges feltételeket.Az Mt. 65. §-a szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Csökkenti a 2020. augusztus 1-jétől időarányosan járó szabadságot az október 15-től december 31-ig igényelt fizetés nélküli szabadság annak a munkavállalónak az esetében, aki a GYES lejárta után visszament dolgozni, 2020. augusztus 1-jétől kivette a szüléssel kapcsolatos ellátások előtt felhalmozódott szabadságát, és azután ismét fizetés nélküli szabadságra megy, mert csak 2021. január 1-jétől tud munkába állni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 115. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.A szabadság kiszámítása során munkában töltött időnek minősül - többek között - a szabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 10.

Felmondás GYES mellett dolgozó munkavállalónak

Kérdés: A gyermek hároméves koráig vagy a GYES lejártáig érvényes a felmondási tilalom annak a munkavállalónak, aki a gyermeke kétéves kora után igényelte a GYES-t, közben visszament dolgozni napi 6 órában, de időközben kiderült, hogy a gyermek tartós betegsége miatt annak 10 éves koráig jogosult az ellátásra?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyta) a várandósság,b) a szülési szabadság,c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (Mt. 128. §, 130. §),d) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Ellátások két munkaviszony esetén

Kérdés: Jogosult mindkét munkaviszonyára tekintettel CSED-re az édesanya, aki 5. gyermekét szülte 2020. február 17-én, "A" munkáltatójánál 2010 óta áll munkaviszonyban, 2018. január 16-ig GYED-ben, 2019. január 16-ig GYES-ben, 2020. február 16-ig GYET-ben részesült, mellette 2019. július 1-jétől újra munkába állt heti 20 órában, "B" munkahelyén pedig 2019. július 1-jétől heti 10 órában dolgozik?
Részlet a válaszából: […] Mielőtt az anyának az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira való jogosultságát vizsgálnánk, meg kell nézni a biztosítási kötelezettségét. A megadott információk szerint az anyának egyidejűleg fennálló két biztosítási jogviszonya van. A biztosítási kötelezettséget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

GYES lejárta

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a munkavállalónak, akinek a legkisebb, harmadik gyermeke 2020. március 29-én lesz 3 éves, de csak szeptembertől veszik fel az óvodába, ezért szeretne vele otthon maradni? Főállású anyaként jogosult lesz gyermeknevelési támogatásra?
Abban az esetben, ha tovább is otthon szeretne maradni, pontosan meg kell mondania a munkáltatónak, hogy mennyi időre kívánja még igénybe venni a fizetés nélküli szabadságot?
Részlet a válaszából: […] Az 59/2020. Korm. rendelet értelmében a gyermekgondozási díjra, a gyermekgondozást segítő ellátásra, a gyermeknevelési támogatásra fennálló jogosultságot a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a veszélyhelyzet időtartamára eső...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

GYES lejárta előtt visszatérő munkavállaló

Kérdés: Köteles a munkáltató mindenféleképpen munkát biztosítani a munkavállalónak abban az esetben, ha a gyermek 3 éves koráig fizetés nélküli szabadságot igényelt, GYES-ben részesül, most viszont a gyermek 2. életévének betöltése után úgy döntött, hogy mégis visszamenne dolgozni? A munkavállaló vezető állásúnak minősül, napi munkaideje 8 óra volt, amit most 6 órásra szeretne módosítani. A munkáltató vezető állású munkavállalóként nem tudja 6 órában foglalkoztatni, mert ez a munkakör nem látható el részmunkaidőben, ezért javasolta a munkakör megváltoztatását. Az új munkakör betöltése egy másik munkavégzési helyen lenne, mint ahol a munkavállaló a szülés előtt dolgozott, mert az a részleg, amelynél a munkáját végezte, és ahová a cég vissza tudná venni, elköltözött, illetve részben meg is szűnt, a munkavállaló azonban ezt a megoldást nem akarja elfogadni, mert az új munkavégzési hely lényegesen távolabb van az otthonától, mint a korábbi. A munkáltató a munkavállaló korábbi munkakörére 3 éves határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazott egy másik munkavállalót.
Részlet a válaszából: […] A vezető állású munkavállalóra vonatkozóan - a munkáltatónál betöltött speciális helyzetére, fokozott felelősségére és bizalmi helyzetére tekintettel - az Mt. számos speciális szabályt tartalmaz, ezért különös jelentősége van annak, hogy a törvény definiálja a vezető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.

Második gyermek szülése

Kérdés: Kedvezőbb az édesanya számára, ha veszélyeztetett terhesként a szülésig keresőképtelen állományban lesz, vagy jobban jár, ha szülési szabadságot igényel a szülést megelőző 28. naptól az alábbi esetben? Az édesanya jelenleg második gyermekét várja, a szülés várható időpontja 2019. október 31. Az első gyermek 2019. május 5-én töltötte be a 3. életévét, utána az anya CSED-et, GYED-et, majd GYES-t kapott, és a GYES folyósítása mellett visszament dolgozni napi hat órában, amelynek megfelelően a munkabére is csökkent. A munkavállaló a GYES lejártát követően továbbra is napi 6 órás munkaidőben dolgozik.
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, meg kell magyarázni, hogy mi lenne az ellátások alapja.Nézzük meg először, hogy milyen jövedelem alapulvételével kellene a táppénzének összegét megállapítani, ha a táppénzt 2019. október 1-jétől venné igénybe.A táppénz alapját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Felmondási tilalom ikergyermekek esetében

Kérdés: A gyermekek hároméves koráig vagy a tankötelessé válásig tart a felmondási tilalom abban az esetben, ha a munkavállaló ikergyermekei születése után fizetés nélküli szabadságot igényelt, és csak a gyermekek tankötelessé válása után akar visszamenni dolgozni? Visszavonhatja a fizetés nélküli szabadság engedélyezését a munkáltató a gyermekek 3. életévének betöltése után, vagy csak a GYES lejártát követően kötelezhető munkavégzésre a dolgozó? Felmondás esetén a végkielégítés számításánál figyelembe kell venni a fizetés nélküli szabadság időtartamát is?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt:a) a várandósság,b) a szülési szabadság,c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. §),d) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 11.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény

Kérdés: Helyesen jár el a kft. abban az esetben, ha a 2018-ban GYES-ről visszatért ügyvezetője után 2018-ban és 2019-ben is igénybe vette a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt? Az ügyvezető munkaviszonyban dolgozik a cégében, és csak most értesült róla, hogy az új Szocho-tv. már nem tartalmazza ezt a kedvezményt.
Részlet a válaszából: […] Az új Szocho-tv. már valóban nem tartalmazza a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezményt, de szerencsére a jogalkotó gondolt a már megkezdett kedvezményes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.
1
2
3
6