tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott gázártámogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gázártámogatás

Kérdés: Meg tudja igényelni visszamenőlegesen a gáztámogatást a szülő abban az esetben, ha három kiskorú gyermeket nevel, de csak most értesült erről a lehetőségről? Mit jelent pontosan ez a támogatási forma, és hogyan kell igényelni?
Részlet a válaszból: […]benyújtó személlyel egy háztartásban él, a Cst. szerint legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban. Annak eldöntésére, hogy ki részesül legalább három gyermek jogán ellátásban, a családtámogatási támogatás elbírálására jogosult szerv adatai az irányadók. Abban az esetben, ha három gyermek él a háztartásban, de mindhárom után vagy mindhárom beszámításával nem részesül családi pótlékban a szülő, már nem lehet megállapítani a jogosultságát. Kérdésként merülhet fel, hogy ha az előzőekben meghatározott feltételek egy háztartásban élő család esetében megvalósulnak, és ezt meghaladóan a család valamennyi tagjának van egy bejelentett állandó lakóhelye, és van mellette egy tartózkodási helye is, akkor mindkét helyen vagy csak az egyik lakcímen jogosultak-e a kedvezmény igénybevételére? Ennek a kérdésnek a megválaszolására a jogszabály egyértelmű rendelkezést tartalmaz, mely szerint a jogosult a nagycsaládos kedvezményt csak egy felhasználási helyen veheti igénybe - ide nem értve a fogyasztói közösségben élőket. Így nem fordulhat elő, hogy ha az előzőekben említett család az állandó lakóhelyén és a tartózkodási helyén mint önálló felhasználási helyen egyaránt egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik földgáz vételezésére, mindkét lakcímen igénybe vehesse a kedvezményt. Ugyanazon gyermeket, aki után vagy akinek figyelembevételével családi pótlék folyósítására kerül sor, csak egy felhasználási helyen megállapításra kerülő földgázárkedvezményre való jogosultság esetében lehet a jogosultság szempontjából számításba venni. A felhasználási hely szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók. A jogosultsági feltételekkel a kérelmezőnek, illetve a háztartásban élő családi pótlékban részesülőnek mind a nagycsaládos kedvezmény megállapítása iránti kérelem benyújtásakor, mind a jogosultnak a kedvezmény igénybevétele alatt is rendelkeznie kell. A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre indul. A?kérelmet igénylőlapon kell előterjeszteni. Egyéb, írásos formában benyújtott kérelem is elfogadható, feltéve, hogy utólag a kitöltött formanyomtatvány is benyújtásra kerül, vagy az egyéb formában benyújtott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6094
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Gázártámogatás

Kérdés: A magas gázárakra tekintettel jogosult-e valamilyen kedvezményre a három gyermekét egyedül nevelő édesanya?
Részlet a válaszból: […]esetén - mint esetünkben is - 95 200 MJ. Fogyasztói közösségben élő nagycsaládos háztartás esetén a kedvezmény forintban kifejezve kerül megállapításra, amelyet a közös képviselő vagy az ezzel megbízott egyéb személy érvényesít a nagycsaládos háztartás részére. Nagycsaládos háztartásnak az a háztartás minősül, ahol három vagy több gyermek után részesülnek családi pótlékban. Ez a kifejezés már a tavalyi igénylések esetében is hatalmas problémákat gerjesztett, szeretnénk a fogalmat pontosan megmagyarázni. A jogszabály szövege a következő: "Nagycsaládos háztartás az a háztartás, amelyben a Cst. 11. § (1) bekezdésének e) vagy f) pontjában meghatározott összegű családi pótlékban részesülő személy él." Megvizsgálva az idézett joghelyet, megállapíthatjuk, hogy ott az az összeg szerepel, amely a három vagy több gyermek után állapítható meg. Pontok szerint az összeg 16 000, illetve 17 000 forint. Ilyen összegű ellátást akkor lehet megállapítani egy család, illetve egy egyedülálló részére, ha három vagy több gyermeket nevelnek háztartásukban, amelyek közül nem feltétlen, hogy mindannyian családi pótlékban részesüljenek. Amennyiben csak egy vagy két gyermek után részesül ellátásban, a család vagy a személy akkor is részesülhet ilyen összegű ellátásban, ha a fennmaradó gyermekek valamely oknál fogva az ellátás összegébe beszámítanak. Összegezve: a jogszabály nem követeli meg, hogy a családban lévő összes gyermek után 16 000 vagy 17 000 forint összegű ellátást kapjanak, elegendő, ha a gyermekek közül csak az egyik után részesülnek ellátásban, az a lényeg, hogy az említett összeg legyen. Ezt az ellátást - a korábban fennálló gázártámogatással szemben - évente igényelni kell, így jelenleg is. Az igényeket mindenki benyújthatja a lakóhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár megyei igazgatóságánál. A kérelem benyújtási határideje 2011. szeptember 30. A határidő elmulasztása azzal a következménnyel jár, hogy ez a fajta kedvezmény a 2011. évben kezdődő fűtési szezonban nem vehető igénybe. A kérelmek benyújtásához szükséges igénylőlapot a kitöltéséhez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3510
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Gázártámogatás

Kérdés: Milyen feltételekkel igényelhető a gázártámogatás?
Részlet a válaszból: […]emlegetett formulát. A nagycsaládos háztartások 2010. január 1-jétől évenként a maximálisan vételezhető földgázmennyiség esetén 61 560 MJ, valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10 250 MJ földgázmennyiséget vehetnek igénybe. Fogyasztói közösségben élő nagycsaládos háztartás esetén a kedvezmény forintban kifejezve kerül megállapításra, amelyet a közös képviselő vagy az ezzel megbízott egyéb személy érvényesít a nagycsaládos háztartás részére. Fogyasztói közösség a közös gázmérővel rendelkező, a házban műszakilag - tehát tulajdonlap szerint - megosztott lakásokban élő vételezők összessége - ha a lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát. Ezen a jogcímen kedvezmény megállapítására akkor kerül sor, ha az igénylőlap erre a célra szolgáló pontja kitöltésre kerül. Ez esetben, a kérelemben mellékletként vagy nem kell számlát csatolni, vagy a fogyasztói közösség nevére szóló utolsó havi számla másolatát kell csatolni. Attól függően, hogy a fogyasztás éves átalány vagy havi leolvasás alapján történik. Nagycsaládos háztartás a három vagy több gyermeket nevelő szülő vagy más személy, ha a háztartásban lévő gyermekek után részesülnek családi pótlékban, vagyis nevelési ellátásban vagy iskoláztatási támogatásban. Ezen feltételekkel a kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor kell rendelkeznie. Az elsőfokú eljárás során azonban a nagycsaládos háztartásra vonatkozó feltételeket a határozat meghozatala napján kell vizsgálni, de elfogadható még az is, ha az elsőfokú döntés jogerőre emelkedése előtt az bekövetkezik. Tehát elegendő, ha a harmadik gyermek akkor látja meg a napvilágot, mielőtt a támogatást megállapító határozat jogerős lesz. Ha a családi pótlékra való jogosultság kérdéses, minden esetben a Kincstár adatai az irányadók. Ebből az utolsó gondolatból már egyértelműen látszik, hogy a kérelmek benyújtásának és az igények elbírálásának helye ismételten a Magyar Államkincstár illetékes szerve lesz. Az előbbi többszörösen összetett állítás egyszerűen fogalmazva így szól: nagycsaládos háztartásnak az a háztartás minősül, ahol három vagy több gyermek után részesülnek családi pótlékban. Ugyanazon lakcímre vagy másik lakcímre, felhasználási helyre a kérelmező, illetve a háztartásában élő más nagykorú személy további kedvezményt nem vehet igénybe, ide nem értve a fogyasztási közösségben élőt. A felhasználási hely szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók. Lefordítva, bárki bármennyi lakással vagy házzal rendelkezik, és bármennyi bejelentett lakcíme, tartózkodási helye is van, a saját választása szerint, de kizárólag csak egy helyen veheti igénybe a támogatást, és egy helyen szerepelhet az igénylőlapon is. Az eljárás természetesen kérelemre indul, amely írásban, formanyomtatvány felhasználásával történik. Egyéb módon, írásban előterjesztett kérelem akkor fogadható el, ha a formanyomtatvány kitöltve, utólag megküldésre kerül, vagy a kérelem ugyanazon adatokat tartalmazza, mint a formanyomtatvány. Ezek a formanyomtatványok már korábban, postai úton el lettek küldve azon háztartások részére, amelyek a nyilvántartás adatai szerint jogosultak lehetnek a támogatásra, de letölthetőek a Kincstár honlapjáról is. A kérelem benyújtása akkor szabályszerű, ha a formanyomtatvány valamennyi kérdésére válaszoltak, vagy nemleges tartalommal azt áthúzták, kivéve a 4. pontot, amelyet csak a fogyasztói közösségben élők töltik ki. Megkívánt követelmény, hogy az igénylőlap mellékleteként az utolsó érvényes számla vagy szolgáltatási szerződés másolata becsatolásra kerüljön, kivéve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3330
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Gázártámogatás

Kérdés: Hogyan lehet 2010-ben megigényelni a gázártámogatást?
Részlet a válaszból: […]letölthető. Ez a megoldás tehát csak arra a személyre vonatkozik, aki valamely oknál fogva 2009. évben elveszítette jogosultságát a támogatásra. Ez lehet az ellenőrzés által feltárt eltérés, vagy önkéntes lemondás is. Amennyiben az igénylőnek 2009-ben nem volt benyújtott és elbírált energiaár-támogatása, szintén a fent leírtak vonatkoznak rá, vagyis csakis új kérelem és a szükséges mellékletek csatolásával szerezhet támogatásra jogosultságot 2010. évben. Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy mindenki csak 2010. április 30-ig lehet támogatott. Külön kell választanunk azokat a személyeket, akik még 2009. december 14-e előtt nyújtották be igényüket, valamint azokat, akik ezt követően váltak kérelmezővé. Aki tehát 2009. december 14-e előtt benyújtotta új kérelmét a 2010. január 1. utáni időszakra a fentieknek megfelelően, annak a 2009. december 31-ig érvényes támogatása automatikusan meghosszabbodik 2010. április 30-ig. Sem a kérelmezőnek, sem a hivatalnak nem lesz vele semmi dolga a továbbiakban, az igénylő ne is várjon semmiféle új értesítést az év fordulásakor. Akinek viszont 2009. december 31-én még nincs érvényes támogatása, annak kérelmét az általános szabályok szerint elbírálják, és a kérelmezőket határozatban, esetleg végzés formájában értesítik a döntésről. Ez a határnap - mármint december 14-e - azért ilyen fontos, mert az ezt követően elbírált kérelmek esetében a jogerőre emelkedés nem születhetett meg 2009. évben. Nézzük, mi a helyzet akkor, ha 2009. évben egyáltalán nem volt energiaár-támogatásra kérelme az ügyfélnek. Új kérelem benyújtása 2010. február 28-ig lehetséges. A támogatás megállapítására a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától van lehetőség. Ez azt jelenti, hogy ha valaki kitölti a nyomtatványt, és azt elviszi a legközelebb található kincstárba mondjuk 2010. február 4-éig, akkor részére - amennyiben egyéb feltételek alapján jogosult rá - legkorábban 2010. március 1-jétől lehet megállapítani az ellátást. Visszamenőleges igényérvényesítésre sajnos nincs lehetőség. Még egy dolgot kell tisztáznunk, mielőtt rátérnénk a nyomtatvány kitöltésére, mégpedig azt, hogy mekkora a támogatás felső határa. A jelenleg ismert információk alapján azok a támogatásban részesülők, akik 2010. január 1-je előtt a támogatás felső határát kimerítették, a 2010. január 1. és április 30. közötti időszakban további 40 800 megajoule, illetve nagycsaládos háztartás esetén 81 600 megajoule hőmennyiségre vehetnek igénybe támogatást. Nem járnak azonban jobban azok a támogatásban részesülők sem, akik 2010. január 1-je előtt a támogatást a felső határig nem vették igénybe. Ők 2010-ben szintén csak a fenti mértékig kaphatnak támogatást. Nem érvényesül az a jog tehát, hogy mivel én tavaly takarékosabb voltam, és kevesebbet fogyasztottam, akkor 2010-ben annyival több energiát használhatok fel kedvezményesen. Végül pár észrevétel, amire a kérelem kitöltésekor figyelni érdemes. A kérelem legelején található a legnagyobb különbség a tavalyi, vagyis 2009. évre vonatkozó igénybejelentő lappal összehasonlítva: egy figyelmeztetés. Amennyiben a támogatásra való jogosultsága 2009. december 31-én fennállt, Önnek nem kell új kérelmet benyújtania, a jogosultság ezen esetben 2010. április 30-áig automatikusan meghosszabbodik. Ezt feltüntették a kérelemhez tartozó tájékoztató lapon is. Továbbra is fennáll az, hogy a háztartási célú fogyasztásból adódó energiaköltségeik - legyen az akár gázfogyasztás, illetve hő- és távhőfelhasználás - megfizetéséhez azok a háztartások jogosultak támogatásra, akiknek az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj aktuálisan érvényes legkisebb összegének három és félszeresét. Mi is az a fogyasztási egység, és mi számít egy háztartásnak? Fogyasztási egységen a háztartás tagjainak - a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező - arányszámát kell érteni, amely a következők szerint alakul: - háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, - háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, - háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, - háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, - háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. Ha a háztartás valamelyik tagja tartós betegség vagy fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy valamelyik háztartástagra tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, akkor a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-vel növekszik. Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő él, akkor a háztartás fogyasztási egysége szintén 0,2-vel növekszik. Gyermekét egyedül nevelő szülőnek minősül, aki hajadon, nőtlen, özvegy,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2839
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: