tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott GYED alatti munkavégzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete

Kérdés: Valóban alapíthatnak kedvező adózású szövetkezetet a GYED-en, illetve GYES-en lévő szülők? Milyen feltételekkel működhet egy ilyen szövetkezet?
Részlet a válaszból: […]gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tag tagsági jogviszonya megszűnik azon a napon, amelytől sem gyermekgondozási díjban, sem gyermekgondozást segítő ellátásban nem részesül.A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetében minden tagnak kötelező személyesen is közreműködnie, azaz nem lehet személyes közreműködést nem vállaló tagja. A személyes közreműködés konkrét tartalmára, módjára és ellentételezésére vonatkozóan a szövetkezetnek a tagjával tagsági megállapodást kell kötnie.A tagsági megállapodásban a szövetkezet tagját megillető ellentételezést úgy kell meghatározni, hogy annak arányosnak kell lennie a tag személyes közreműködésének mértékével, figyelemmel arra is, hogy a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete az éves nettó árbevételének legalább 85 százalékát köteles a tagok között felosztani.A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagja személyes közreműködését a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban: külső szolgáltatás) keretében is teljesítheti.A külső szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony olyan sajátos jogviszony, amelynél a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagja személyes közreműködését külső szolgáltatás keretében teljesíti.A külső szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete és tagja közötti külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján jön létre. A külső szolgáltatás nyújtása során a külső szolgáltatás fogadója a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagját közvetlenül utasíthatja. Az utasításadási jog kiterjed különösen a feladatteljesítés módjának, idejének és ütemezésének meghatározására.A külső szolgáltatás nyújtására a Ptk. megbízásra vonatkozó előírásait, valamint az Mt. néhány konkrétan meghatározott szabályát és az Mvt. irányadó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.Abban az esetben, ha a tag feladatteljesítésének tartama a napi hat órát meghaladja, napi húsz, ha a napi kilenc órát meghaladja, további napi huszonöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani. A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagja részére, ha két egymást követő napon végzi a feladatát, a napi munka befejezése és a következő napi munka megkezdése között legalább tizenegy óra pihenőidőt kell biztosítani.A külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítés tartamára járó, az egyes feladatokhoz kapcsolódó díj nem lehet alacsonyabb, mint a minimálbér, illetve legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő feladatok ellátása esetén a garantált bérminimum.A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagja ebben a jogállásában nem minősül biztosítottnak, utána társadalombiztosítási közterhet, illetve szociális hozzájárulási adót nem kell fizetni. A szövetkezet tagjának a személyes közreműködésére tekintettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6868

2. találat: GYED-ben részesülő munkavállaló

Kérdés: Kell valamilyen bejelentést tenni abban az esetben, ha a biztosított édesanya visszamegy dolgozni a munkahelyére? Automatikusan kapja tovább a GYED-et, majd utána a GYES-t a jelenleg 15 hónapos gyermeke után, vagy igényelni kell az ellátásokat?
Kaphatja tovább a GYED-et az édesanya abban az esetben, ha a jelenlegi munkahelyén felmondaná a jogviszonyát, majd munkanélküli-ellátást igényelne?
Részlet a válaszból: […]kizárt. Az Flt. 29. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében szünetel az álláskeresési járadék folyósítása, ha az álláskereső GYED-re való jogosultságát jelenti be.Ugyanakkor a GYED mellett korlátlanul lehet keresőtevékenységet folytatni. Ez azt is jelenti, hogy amikor a biztosított édesanya visszamegy dolgozni, a folyósító szervnek semmilyen bejelentési kötelezettséget sem kell teljesítenie.A GYED megszűnését követően a GYES nem jár automatikusan, azt ugyancsak igényelni kell. Az ehhez szükséges "Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására" elnevezésű formanyomtatványt (amely ONYF[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5424

3. találat: GYED igénylése keresőtevékenység mellett

Kérdés: Valóban igaz, hogy amennyiben a jelenleg keresőtevékenységet folytató apa veszi igénybe a gyermekgondozási díjat, akkor csak a 61. naptól jár neki az ellátás abban az esetben, ha az anya a szülési szabadság lejártát követően 2016. április 20-án vissza szeretne menni dolgozni?
Részlet a válaszból: […]járt az igénylőnek.2016. január 1-jével hatályon kívül helyezték ezt a 60 napos szabályt [Eb-tv. 42/C. § (1) bekezdés f) pontja], melynek a lényege tehát az volt, hogy 60 napig nem járt a gyermekgondozási díj, ha annak első igénybevétele a gyermek egyéves kora után történt, és a jogosult keresőtevékenységet folytatott.2016. január 1-jétől a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdetétől végezhető keresőtevékenység az ellátás folyósítása mellett.Ez azt is jelenti, hogy ha a gyermek még 2015-ben született, de a gyermekgondozási díj megállapítását 2015. december 31-e utáni időponttól kérik, akkor az ellátás a keresőtevékenység végzése mellett, a jogosultság első napjától[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5007

4. találat: Munkavégzés GYED alatt

Kérdés: 2016. január 1-jétől valóban már a szülés utáni hónapban is végezhet munkát a diákszövetkezetben egy nappali tagozatos egyetemi hallgató, aki áprilisban fog szülni, GYED-et igényel, és májusban már szeretné folytatni a keresőtevékenységét?
Részlet a válaszból: […]vonatkozik, ami csak a szülési szabadság lejártát követő időponttól vehető igénybe.Az Eb-tv. 42/E. §-a alapján kérhető "diplomás GYED" esetében (ami már a szüléstől igényelhető) viszont az említett jogszabályi hely új (4a) bekezdése rögzíti, hogy nem jár a diplomás GYED a gyermek születését követő 169. napot megelőzően a jogosult részére arra az időszakra, amikor bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet - keresőtevékenységet folytat. Tehát a nem biztosítási jogviszony alapján járó GYED esetében csak a szülést követő 169. napot követően megengedett a keresőtevékenység.Az említett édesanya azonban ennek ellenére valóban dolgozhat, mert a diákszövetkezetben végzett munkája nem minősül keresőtevékenységnek. Az Eb-tv. R. 1. §-a (2) bekezdésének p) pontja szerint keresőtevékenységnek a Tbj-tv. 5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyban valamint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4957

5. találat: GYED-en lévő társasági tag személyes közreműködése

Kérdés: Közreműködhet-e egy társas vállalkozás GYED-en lévő tagja a cég tevékenységében, mint egyetlen megfelelő jogosultsággal bíró személy, ha csak a mások által elkészített terveket ellenőrzi és írja alá? A tag semmilyen jövedelmet nem vesz fel, csak a családi vállalkozás fenntartásának érdekében végezné ezt a munkát.
Részlet a válaszból: […]Eb-tv. 42/C. §-a kimondja, hogy nem jár a GYED, amennyiben a jogosult hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja. A Cst. 4. §-ának d) pontja értelmében a társas vállalkozás tagjaként folytatott személyes közreműködés keresőtevékenységnek minősül. Mindebből az következik, hogy a jelzett
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3596

6. találat: Szerzői jogdíj kifizetése GYED folyósítása alatt

Kérdés: Kifizethető-e szerzői jogdíjként a megbízási díj abban az esetben, ha a munkavállaló a GYED folyósítása idején egy újság szerkesztését végzi az otthonában? Keresőtevékenységnek minősül-e ez a munka, fel kell-e függesztenie a GYED folyósítását a kifizetőhelynek?
Részlet a válaszból: […]jogi védelemnek. E rendelkezésekre tekintettel egy újság szerkesztése lehet olyan szellemi alkotómunka eredménye, amelynél fogva egyéni, eredeti mű jön létre és kerül kiadásra. A szerkesztői munka olyan tevékenység, amelynek a szerzői jog szempontjából az ún. gyűjteményes művek körében van jelentősége. Az Szj-tv. 7. §-a külön szól a gyűjteményes művekről. Az (1) bekezdés szerint akkor részesül szerzői jogi védelemben az ilyen mű, ha tartalmának összeválogatása, elrendezése vagy szerkesztése egyéni, eredeti jellegű, s a védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, összetevői nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a gyűjteményes mű egészére a szerzői jog a szerkesztőt illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek önálló jogát. Az újságszerkesztői tevékenység tehát szellemi alkotásnak minősülhet, mégpedig az újságban szereplő művek vagy adatok, illetve bármely más nem védett anyag egyéni, eredeti jellegű összeválogatása, elrendezése vagy szerkesztése folytán. Ezt azonban csak a konkrét mű elemzése alapján esetenként lehet megállapítani.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3501

7. találat: Munkavégzés TGYÁS és GYED mellett

Kérdés: Besegíthet-e hetente pár órában díjazás nélkül a férje családjának a tulajdonában lévő gyógyszertárban az a gyógyszerész, aki jelenleg TGYÁS-ban részesül, és igénybe szeretné venni a GYED-et is? A kismama akkor dolgozna, amikor a férje már otthon van, és tud vigyázni a gyermekre.
Részlet a válaszból: […]kommentárját, mely szerint "Ha a felek megállapodása nem tesz említést a díjról, a visszterhesség törvényi vélelmének [Ptk. 201. § (1)] megfelelően a megbízó díj fizetésére köteles. A visszterhesség vélelme kivételesen és csak akkor nem érvényesül, ha a felek közötti viszony vagy az ügy jellege az ellenszolgáltatás nélküli kötelezettségvállalást támasztja alá. A felek viszonyának fogalma nem szűkíthető a hozzátartozói, rokoni kapcsolatra. A munkatársak, lakótársak, barátok, ismerősök közötti kölcsönös és ellenszolgáltatás nélküli szívességek gyakorlata is indokolhatja, hogy a bíróság a korábbiakkal azonos súlyú kötelezettség megbízottkénti elvállalását a felek eltérő megállapodása hiányában ingyenesnek tekintse." Ebből a figyelmes olvasó azonnal láthatja, hogy a Ptk. szóban forgó rendelkezése nem értelmezhető bármilyen munkavégzésre kiterjesztően, hanem elsősorban a kölcsönösségen alapuló szokványos szívességekre, illetőleg azokra az esetekre vonatkozik, amikor az ingyenességhez a megbízottnak törvényes érdeke fűződik (pl. egy későbbi megrendelésből származó vagyoni előny megszerzése). A bírói gyakorlat szerint, ha a felek a szerződésben a díjazásról nem állapodtak meg, azt kell vélelmezni, hogy a megbízás díjazás ellenében történik. Ha az ellenkezőjét nem sikerül bizonyítani, a bizonyíthatatlanság következményét a megbízónak kell viselnie. Ezen túlmenően a megbízási díjban történő megállapodás hiányában a megbízási jogviszony akkor minősülhet ingyenesnek, ha az alacsony vagyoni értékre irányul, és kevés időráfordítást igényel. Mindebből következően egészen más megítélés alá esik az olyan ingyenesen végzett munka, amikor pl. a rokonok, barátok, ismerősök alkalomszerűen besegítenek egy saját célra készülő családi ház építésében, mint amikor egy üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység gyakorlásában történik a barátok, rokonok, ismerősök részéről rendszeres és ingyenes közreműködés. Ez utóbbi esetben az ingyenesség feltétlenül további vizsgálatra szorul, mivel az életszerűségnek mond ellent az, ha valaki a munkaerejét rendszeresen más személy haszonszerzésre irányuló tevékenységének szolgálatába állítja mindennemű ellenszolgáltatás nélkül. (Az ellenszolgáltatásba természetesen bele kell érteni a nem pénzben adott vagyoni értéket is, tehát pl. amikor valaki a munkájáért ellátást, szállást stb. kap.) Ilyen eset még közeli rokonok között is nehezen elképzelhető, hiszen ezzel az illető személy megélhetése kerül veszélybe. Természetesen azt utólag nehéz bizonyítani, hogy részesült-e díjazásban az érintett, azonban egy ügy elbírálása az összes körülmény figyelembevételével történik, így annak ellenére is megszűnhet az ellátásra jogosultság, hogy a munkavégzésért látszólagosan díjazás fizetésére nem került sor. Nem szabad elfelejtkezni az Eb-tv. megalkotásának, illetve az egészségbiztosítási ellátások céljáról sem, mely egyebek mellett a foglalkoztatottak betegsége miatt kieső jövedelmük pótlására irányul, továbbá arról sem, hogy a jogalkotó szándéka szerint mind a terhességi-gyermekágyi segély, mind a gyermekgondozási díj folyósítására annak érdekében kerül sor, hogy a szülőnek az ellátás időtartama alatt lehetősége legyen elsősorban a gyermekével törődni, őt "főfoglalkozásszerűen" gondozni. Ennek a jogalkotói szándéknak mond ellent az a körülmény, ha az anya/a szülő ideje jelentős részét nem a gyermekére fordítja, hanem - akár díjazásért, akár ingyenesen - más számára munkát végez. Az egyéni vállalkozó, illetőleg a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (kkt., bt.) számára a vonatkozó törvények lehetőséget biztosítanak segítő családtag foglalkoztatására. A segítő családtagi jogviszonyra nézve azonban fogalommeghatározást egyedül a Tbj-tv. tartalmaz, ennek ellenére a tartalmát tekintve egy bizonytalan, pontosan nem körülhatárolható fogalom. Ami biztos, hogy a megbízással rokon jogviszonynak mondható abban a tekintetben,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3269

8. találat: GYED-en lévő többes jogviszonyú biztosított megbízása

Kérdés: Milyen feltételekkel végezhet 1-1 napos megbízási szerződéssel munkát egy GYED-en lévő kismama, aki nem akarja végleg felmondani az ellátását? A biztosított heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkezik, és mellette egyéni vállalkozó. Helyes-e az az elgondolás, hogy ha a megbízások idejére fel kell mondania a GYED-et, akkor azokon a napokon a munkaviszonyában biztosítottnak kell lennie (pl. szabadságon lenne) ahhoz, hogy ne minősüljön főfoglalkozású egyéni vállalkozónak?
Részlet a válaszból: […]alkotásért járó díjazást - munkát végezni nem lehet. Ebből adódóan, ha az édesanya megbízási jogviszonyban munkát végez, akkor annak tartama alatt nem illeti meg a GYED. A munkavégzés tényét az Eb-tv. R. 42/A. §-a értelmében a díjat folyósító szervhez 5 napon belül be kell jelenteni. Ez viszont azzal jár, hogy megszűnik a GYED-re való jogosultsága, amit aztán újra meg kell igényelnie. Ráadásul, amely időszakban nem részesül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2577

9. találat: GYED, GYES melletti munkavégzés

Kérdés: Lehet-e GYED és GYES mellett hivatalosan munkát végezni, és ha igen, hogyan? Hol található erről hivatalos állásfoglalás?
Részlet a válaszból: […]járó díjazást - ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja. A gyermekgondozási díj melletti munkavégzést tiltó szabályokkal ellentétben a gyermekgondozási segély folyósításának szabályai már jóval megengedőbbek az ellátás folyósításának időtartama alatti munkavégzés tekintetében. A szülő, amennyiben gyermekgondozási segélyben részesül, a gyermek egyéves koráig keresőtevékenységet nem folytathat, a gyermek egyéves kora után azonban időkorlátozás nélkül dolgozhat, vagyis akár teljes munkaidőben is végezhet munkát [Cst. 21. § bekezdése]. Ez a rendelkezés a kismamák munkavégzése tekintetében jelentős változásnak minősül, hiszen a korábban hatályos szabályok szerint a gyermek egyéves kora után napi négy órában dolgozhatott a szülő, vagy ha az Mt. alapján, a munkáltatóval kötött megállapodás szerint kizárólag szombaton és vasárnap, részmunkaidőben dolgozott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1849

10. találat: Szerzői jogvédelmi tevékenység GYED folyósítása alatt

Kérdés: Értékesítheti-e a korábban általa készített festményeket egy adószámmal rendelkező magányszemély, aki főfoglalkozású munkaviszonyban áll egy cégnél, de jelenleg GYED-ben részesül? Elveszítheti-e a GYED-jogosultságát, ha a folyósítás alatt jövedelmet szerez?
Részlet a válaszból: […]szabad. Az ezt kizáró jogszabályi helyek [Eb-tv. 41. § (1) bekezdése, illetve 42/C. §-a] viszont a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást lehetővé teszik. Ebből adódóan nem veszélyezteti
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1815
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést