Egyszemélyes kft. GYED-ben részesülő tagjának munkavégzése

Kérdés: Végezhet tevékenységet a saját egyszemélyes kft.-jében a tag abban az esetben, ha gyermeke kétéves koráig, 2024. július 9-ig gyermekgondozási díjban részesül? Elszámolhat részére a társaság havi 40.000 forint összegű megbízási díjat, illetve esetleg dolgozhat részmunkaidős munkaviszony keretében is?
Részlet a válaszából: […] Általános esetben a GYED mellett korlátlanul lehet munkát végezni. Ez azt jelenti, hogy az egyszemélyes kft. tagja megbízási jogviszonyban és munkaviszonyban is dolgozhat a saját társaságában, és nincs megkötés arra vonatkozóan sem, hogy milyen összegű jövedelmet szerezhet....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete

Kérdés: Valóban alapíthatnak kedvező adózású szövetkezetet a GYED-en, illetve GYES-en lévő szülők? Milyen feltételekkel működhet egy ilyen szövetkezet?
Részlet a válaszából: […] 2021. július 1-jétől a Szöv-tv. kiegészítésével valóban lehetőség nyílt egy új, speciális szövetkezet alapítására. A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete olyan speciális szövetkezet, amelynek célja a nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

GYED-ben részesülő munkavállaló

Kérdés: Kell valamilyen bejelentést tenni abban az esetben, ha a biztosított édesanya visszamegy dolgozni a munkahelyére? Automatikusan kapja tovább a GYED-et, majd utána a GYES-t a jelenleg 15 hónapos gyermeke után, vagy igényelni kell az ellátásokat?
Kaphatja tovább a GYED-et az édesanya abban az esetben, ha a jelenlegi munkahelyén felmondaná a jogviszonyát, majd munkanélküli-ellátást igényelne?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük az utolsó kérdéssel. A GYED-ben részesülő személy GYED-re való jogosultságát nem érinti, ha biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya (jelen esetben munkaviszonya) az ellátás folyósításának a tartama alatt megszűnik.Ellenben a GYED és az álláskeresési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

GYED igénylése keresőtevékenység mellett

Kérdés: Valóban igaz, hogy amennyiben a jelenleg keresőtevékenységet folytató apa veszi igénybe a gyermekgondozási díjat, akkor csak a 61. naptól jár neki az ellátás abban az esetben, ha az anya a szülési szabadság lejártát követően 2016. április 20-án vissza szeretne menni dolgozni?
Részlet a válaszából: […] 2015. december 31-ig keresőtevékenység folytatására a gyermekgondozási díj folyósítása mellett a gyermek egyéves kora után volt lehetőség. Ehhez kapcsolódott az a bizonyos 60 napos szabály. Lényege az volt, hogy ha gyermek egyéves kora után keresőtevékenység folytatása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Munkavégzés GYED alatt

Kérdés: 2016. január 1-jétől valóban már a szülés utáni hónapban is végezhet munkát a diákszövetkezetben egy nappali tagozatos egyetemi hallgató, aki áprilisban fog szülni, GYED-et igényel, és májusban már szeretné folytatni a keresőtevékenységét?
Részlet a válaszából: […] A felvetett kérdésre igen a válasz, ám az abban megfogalmazott indoklás téves. A 2016. január 1-jétől hatályos jogszabályi változásoknak köszönhetően főszabály szerint a GYED tartama alatt valóban korlátlanul lehet keresőtevékenységet folytatni, ugyanis hatálytalanná vált...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 2.

GYED-en lévő társasági tag személyes közreműködése

Kérdés: Közreműködhet-e egy társas vállalkozás GYED-en lévő tagja a cég tevékenységében, mint egyetlen megfelelő jogosultsággal bíró személy, ha csak a mások által elkészített terveket ellenőrzi és írja alá? A tag semmilyen jövedelmet nem vesz fel, csak a családi vállalkozás fenntartásának érdekében végezné ezt a munkát.
Részlet a válaszából: […]  Nem javasoljuk ezt a megoldást, hiszen már a kérdésben ismegfogalmazásra került, hogy a társas vállalkozás tagja a társaságban"közreműködne".Az Eb-tv. 42/C. §-a kimondja, hogy nem jár a GYED,amennyiben a jogosult hatósági engedélyhez kötött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.

Szerzői jogdíj kifizetése GYED folyósítása alatt

Kérdés: Kifizethető-e szerzői jogdíjként a megbízási díj abban az esetben, ha a munkavállaló a GYED folyósítása idején egy újság szerkesztését végzi az otthonában? Keresőtevékenységnek minősül-e ez a munka, fel kell-e függesztenie a GYED folyósítását a kifizetőhelynek?
Részlet a válaszából: […]  Az Szj-tv. 1. §-ának (2) bekezdése szerint szerzői jogivédelem alá tartozik – függetlenül hogy a törvény megnevezi-e – az irodalom, atudomány és a művészet minden alkotása. Az említett rendelkezés ezek után csakpéldálódzó felsorolását adja az ilyen műveknek....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 27.

Munkavégzés TGYÁS és GYED mellett

Kérdés: Besegíthet-e hetente pár órában díjazás nélkül a férje családjának a tulajdonában lévő gyógyszertárban az a gyógyszerész, aki jelenleg TGYÁS-ban részesül, és igénybe szeretné venni a GYED-et is? A kismama akkor dolgozna, amikor a férje már otthon van, és tud vigyázni a gyermekre.
Részlet a válaszából: […] A helyes válasz érdekében elsődlegesen az Eb-tv. idevágóelőírásait kell megvizsgálni. A törvény 41. § (1) bekezdésének b) pontja szószerint a következőképpen rendelkezik: "Nem jár terhességi-gyermekágyi segély abiztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban díjazás –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 15.

GYED-en lévő többes jogviszonyú biztosított megbízása

Kérdés: Milyen feltételekkel végezhet 1-1 napos megbízási szerződéssel munkát egy GYED-en lévő kismama, aki nem akarja végleg felmondani az ellátását? A biztosított heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkezik, és mellette egyéni vállalkozó. Helyes-e az az elgondolás, hogy ha a megbízások idejére fel kell mondania a GYED-et, akkor azokon a napokon a munkaviszonyában biztosítottnak kell lennie (pl. szabadságon lenne) ahhoz, hogy ne minősüljön főfoglalkozású egyéni vállalkozónak?
Részlet a válaszából: […] Olvasónk teljesen jól ítéli meg a helyzetet, legfeljebbnéhány gondolattal kell kiegészítenünk a kérdésben foglaltakat.A GYED mellett díjazás ellenében – ide nem értve a szerzőijogi védelem alatt álló alkotásért járó díjazást – munkát végezni nem lehet.Ebből adódóan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 5.

GYED, GYES melletti munkavégzés

Kérdés: Lehet-e GYED és GYES mellett hivatalosan munkát végezni, és ha igen, hogyan? Hol található erről hivatalos állásfoglalás?
Részlet a válaszából: […] A kérdésére nem hivatalos állásfoglalás, hanem a vonatkozójogszabályok adnak egyértelmű választ. A hatályos törvényi előírások értelmébena gyermekgondozási díj folyósítása alatt keresőtevékenységet – a szerzői jogitevékenységet leszámítva – legálisan nem lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 10.
1
2