Passzív GYES figyelembevétele jogosultsági időként

Kérdés: Beleszámít a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év jogosultsági időbe a passzív GYES időtartama?
Részlet a válaszából: […] Igen, az ún. passzív gyermekgondozási segély időszaka is beszámít a szolgálati időbe, amennyiben erre az időszakra az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.A Tny-tv. 38-42. §-ai rendelkeznek arról, hogy mely időszakok vehetők figyelembe a nyugellátás megállapítása során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Fizetés nélküli szabadság kérelmezése

Kérdés: Külön kell kérelmeznie a munkavállalónak a fizetés nélküli szabadságot a GYES idő-szakára is abban az esetben, ha a GYED folyósításának időszakára már kérelmezte azt, amelyre az Mt. szerint a gyermek harmadik életéve betöltéséig jogosult?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. Ezen túlmenően a gyermek tizedik életéve betöltéséig a munkavállalónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

GYES-ben részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Mentesül a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól a munkaviszonyban is álló egyéni vállalkozó a GYES időtartama alatt, tekintettel a Tbj-tv. vonatkozó szabályaira is, amely szerint a munkaviszonyban álló dolgozók biztosítási jog-viszonya a GYES alatt is fennáll?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 458. §-ának (5) bekezdése, valamint a Tbj-tv. 31. §-ának (4) bekezdése, illetve a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának a) alpontja értelmében a heti 36 órás foglalkoztatásban is álló egyéni és társas vállalkozót nem terheli minimális adó- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Kisadózó vállalkozó jogállása

Kérdés: Főállású vagy nem főállású kisadózónak minősül az egyéni vállalkozó abban az esetben, ha heti 40 órás munkaviszonyban áll egy cégnél, ahol jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, mert GYED-ben részesül, és ez idő alatt hozta létre a vállalkozását? A havi 25 ezer vagy a havi 50 ezer forint összegű tételes adót kell megfizetni a GYED, illetve annak lejártát követően a GYES folyósításának ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] A kisadózó akkor nem minősül főállásúnak, és ezáltal akkor kell havi 25 000 forint tételes adót fizetnie, ha -?egyebek mellett – legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló táppénze

Kérdés:

Helyesen járt el a kifizetőhely az alábbi esetben? A 2009. október 19-től rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló 2015. január 26-tól 7 órás munkaviszonyban dolgozik jelenlegi munkáltatójánál. 2011. április 18-tól 2012. november 30-ig óvodában dolgozott, 2012. október 6-án gyermeke született, és 2013. február 1-jétől GYES-ben részesül. A dolgozó gyermekápolási táppénzt igényelt 2015. február 2-től február 9-ig 3 éven aluli gyermeke után, ezért a kifizetőhely 50 százalékos táppénzt számfejtett 2015. február 8-ig, február 9-re pedig fizetés nélküli szabadságot kapott.

Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához először nézzük meg, hogy a rehabilitációs járadékban részesülő személy minek minősül. Az Eb-tv. 4. §-ának f) pontjában foglaltak szerint saját jogú nyugdíjas a rehabilitációs járadékban részesülő, tehát nyugdíjasnak kell tekinteni.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 10.

GYES meghosszabbítása

Kérdés: Meghosszabbítható valamilyen módon a GYES abban az esetben, ha a gyermeket, aki idén tölti a 3. életévét, súlyos baleset érte, égési sérüléseket szenvedett, és mindennap gyógykezelésre szorul, ami előreláthatólag hosszú ideig fog tartani, ezért az édesanya nem tud munkába állni?
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozási segély három éven túli folyósítására két lehetőség kínálkozik. Az első esetben a jogszabály garantálja a folyósítás meghosszabbítását, a második eset azonban méltányossági alapon működik.A gyermekgondozási segély további igényléséhez –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 23.

Passzív GYES beszámítása a szolgálati időbe

Kérdés: Beleszámít a passzív módon folyósított GYES időtartama a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év jogosultsági időbe? Jogosult lesz az ellátásra az a nő, aki 32 év ledolgozott munkaviszonnyal rendelkezik, és 8 évig passzív GYES-t kapott?
Részlet a válaszából: […] Mielőtt a kérdés megválaszolására rátérnénk, tekintsük át, hogy a nők kedvezményes teljes összegű öregségi nyugdíjára milyen feltételek mellett lehet jogosultságot szerezni.A kedvezményes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább negyven év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Nagyszülő GYES-e

Kérdés: Kell-e nyugdíjjárulékot fizetnie a GYES összege után a gyermek gondozását ellátó nyugdíjas nagymamának?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 26. §-ának (1) bekezdése szerint a saját jogúnyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött,özvegyi nyugdíjban részesülő személy a gyermekgondozási segély, az ápolási díj,valamint a munkarehabilitációs díj után nyugdíjjárulékot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.

GYES-jogosultság időtartama

Kérdés: Valóban csak kétéves korig jár a gyermekgondozási segély?
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozási segély egy régmúltra visszanyúlószociális ellátási forma, és ez a korábban csak anyáknak, mostanság már ennélsokkal bővebb ellátotti körnek járó támogatás úgy összeforrott a hároméveskorral, hogy elég nehéz megemészteni azt, hogy egyik napról a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Terhességi-gyermekágyi segély alapja

Kérdés: Jogosult-e terhességi-gyermekágyi segélyre, ha igen, akkor mi alapján fogják azt számítani annak a nőnek az esetében, aki 1995. december 10-től 2008. október 6-ig folyamatos munkaviszonnyal rendelkezett, 2008. október 7-től 2008. november 19-ig passzív táppénzen volt, 2008. november 20-tól 2009. január 4-ig nem volt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya, 2009. január 5-től pedig regisztrált álláskereső? A munkavállaló 2004. december 15-től 2005. május 9-ig TGYÁS-ban, 2005. május 10-től 2007. január 10-ig GYED-ben, 2007. január 11-től 2008. január 10-ig GYES-ben részesült, és 2009. június 4-re várja második gyermekét. Biztosítási időnek számít-e a munkaviszony alatti táppénz, illetve a passzív táppénz időszaka?
Részlet a válaszából: […] Nézzük meg, hogy ki jogosult terhességi-gyermekágyisegélyre! Terhességi-gyermekágyi segélyre az jogosult, aki a szülést megelőzőkét éven belül 180 napon át biztosított volt, és a biztosítás tartama alatt,vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 19.
1
2