tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

41 találat a megadott GYED alapja tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: GYED alapja

Kérdés: Alkalmazható a kedvezményszabály abban az esetben, ha egy 2021. március 9-ig CSED-ben részesült és március 10-től GYED-re jogosult munkavállaló újbóli adatmegállapításának napi átlaga kevesebb, mint a CSED összege volt? Kaphatja a korábbi, magasabb összegben az ellátást a munkavállaló, vagy az új napi átlaggal kell számolni?
Részlet a válaszból: […]történő számítási szabály.Mivel a CSED lejártát követően a GYED egy újabb ellátási forma, ezért annak alapját újból meg kell állapítani.Az Eb-tv. 42/D. §-ának (5) bekezdésében foglaltak szerint van egy kedvezményszabály, mely arról szól, hogy ha a gyermek a GYED vagy a gyermekgondozást segítő ellátás igénybevétele alatt vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik, és az újabb gyermek születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán megállapított CSED naptári napi alapja magasabb összegű, mint a kiszámított GYED naptári napi alapja, akkor a magasabb naptári napi alap alapján kell az ellátást megállapítani. A kedvezményszabály alkalmazásakor a kiszámított GYED naptári napi alapját a korábbi CSED naptári[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6808
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Határozat módosítása

Kérdés: Módosítania kell a kifizetőhelynek a meghozott határozatot abban az esetben, ha januárban megállapították egy munkavállalójuk gyermekgondozási díjának naptári napi alapját a 161.000 forintos minimálbér alapján, de a kormányhivatal tájékoztatása alapján a minimálbér 2021. február 1-jén történt emelése miatt a januári ellátásokat is újra meg kell állapítaniuk?
Részlet a válaszból: […]hogy a gyermekgondozási díj megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátás folyósításának időtartamáról és naptári napi összegéről. A 21/2021. Korm. rendelet értelmében, ha a jogosultság megállapításának alapja a tárgyév januárjában érvényes minimálbér, s az ellátás a 2020. decemberben érvényes minimálbér összege alapján került megállapításra, azt át kell számolni. Ennek megfelelően a GYED naptári napi összegére vonatkozóan a határozatot módosítani kell.A maximális összegben megállapított GYED összegét minden év január 15-éig felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével ismét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6777
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: GYED alapja

Kérdés: Valóban a korábban folyósított GYED-ellátás 9182 forint összegű napi alapjának figyelembevételével kellett volna megállapítani a táppénz napi alapját annak a munkavállalónak az esetében, aki 2014. augusztus 14-től jelenleg is a munkáltató alkalmazásában áll, és veszélyeztetett terhesség miatt keresőképtelen állományban volt 2016. április 20-tól 2016. november 6-ig? A munkavállaló 2007. október 1-jétől folyamatos biztosítási idővel rendelkezik, 2014. december 16-tól 2016. január 31-ig GYED-ben részesült, azaz a 2015. január 1-jétől 2016. január 31-ig tartó irányadó időszak alatt keresettel nem rendelkezett, a szerződés szerinti jövedelme havi 230 000 forint volt. A kifizetőhely a szerződés szerinti jövedelem figyelembevételével állapította meg a táppénz alapját, napi 7666,67 forint összegben. Egy utólagos ellenőrzés megállapítása szerint azonban ez az összeg helytelen, és pótkiutalásra kötelezte a kifizetőt.
Részlet a válaszból: […]szabályokat.Tény, hogy az anya az irányadó időszakban a jelenlegi munkáltatójánál nem rendelkezik figyelembe vehető jövedelemmel. Az Eb-tv. 48. §-ának (5) bekezdésében foglaltak szerint - mely egy előnyszabály -, ha azért nincs a biztosítottnak a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától a táppénzre jogosultságot közvetlenül megelőző év első napjáig terjedő időszakban legalább 180 naptári napi jövedelme, mert legalább 180 napig gyermekgondozási díjban részesült, a táppénz napi összegét az utolsóként megállapított ellátás alapjának figyelembevételével kell megállapítani, ha az a szerződés szerinti jövedelemnél kedvezőbb. A megadott adatok alapján a korábbi ellátás (GYED) alapja valóban kedvezőbb. Figyelemmel kell lenni azonban a hivatkozott jogszabály (8) bekezdésében foglaltakra is, mely szerint az előnyszabály csak akkor alkalmazható, ha az utolsóként megállapított ellátás alapja kizárólag a jogosultság kezdőnapján fennálló foglalkoztatónál elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.Újra visszatértünk tehát arra a lényeges pontra, arra a kérdésre, hogy a 2014. december 16-ától folyósított GYED összegének megállapítása milyen jövedelem alapulvételével történt.Lehet, hogy a korábban (még az előző munkáltatónál) megállapított GYED került továbbfolyósításra, mivel az Eb-tv. 42/D. §-a értelmében, az ugyanazon személy részére, ugyanazon gyermek jogán benyújtott gyermekgondozási díj iránti kérelmet ismételten elbírálni nem lehet. A gyermekgondozási díjat a határozatban megállapított összegben kell továbbfolyósítani.Ha ez az eset áll fenn, akkor a táppénz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5986
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: CSED, GYED alapja

Kérdés: Rendelkezni fog a szüléstől visszafelé számított 180 napos biztosítási idővel az a kis-mama, aki 2017. november 10-e előtt 9 hónapig nem volt biztosított, 2017. november 10-től 78 napig, azaz 2018. január 26-ig álláskeresési járadékban részesült, majd február 3-tól kisadózó vállalkozó lett, és júliusra várja a gyermekét, vagy a január 26. és február 3. közötti időszak megszakítja a folyamatosságot? Alkalmazható erre az időszakra az a szabály, hogy az álláskeresési járadék lejárta után 45 napig még fennáll a biztosítás? Valóban a szülést megelőző 30 nap jövedelme lenne a CSED és a GYED alapja abban az esetben, ha az anya májusban vagy júniusban munkaviszonyt létesítene, ahol a munkabérének összege elérné a minimálbér kétszeresét? Ebben az esetben ténylegesen csak a munkaviszonyból származó jövedelmet vennék figyelembe, és a kisadózásból származó jövedelmet nem? Az anya a szülést megelőző két naptári évben rendelkezik 365 nap biztosítási jogviszonnyal, így az ellátásra való jogosultsága fennáll.
Részlet a válaszból: […]kismama a vállalkozása mellett létesít munkaviszonyt, egyidejűleg fennálló két biztosítási jogviszonya lesz. Az Eb-tv. 39/A. §-ának (4) bekezdése szerint az egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonyban álló személyeknek az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira és a baleseti táppénzre való jogosultságát, a folyósítás időtartamát és az ellátás összegét jogviszonyonként kell elbírálni és megállapítani.Ha viszont az egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törlése napját követően létesít munkaviszonyt, a jogviszonyok időtartama összeszámítható.A 2018. január 27-től február 2-ig terjedő időtartam nem biztosításban töltött idő, csak az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére ad jogosultságot. Az előzetes biztosítási idő megállapításához a szülés pontos időpontjára van szükség. Abban az esetben például, ha a szülés időpontja 2018. július 12., a kismama biztosításban töltött ideje az ismert adatok alapján csak 237 nap. A CSED- és a GYED-jogosultságokhoz a gyermek születését megelőző két éven belül, vagyis példánk szerint a 2016. július 12-től 2018. július 12-ig tartó időszakban 365 nap biztosításban töltött idő szükséges.A pénzbeli ellátások (CSED, GYED, táppénz, baleseti táppénz) összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban személyijövedelemadó-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni.Mind a CSED, mind a GYED összegének megállapításához meg kell határozni az irányadó időszakot és a számítási időszakot.Az irányadó időszak az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban, az ellátásra való jogosultságot megelőző naptári év első napjától vagy a fennálló jogviszony első napjától a jogosultságot megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időtartam.A számítási időszak, az irányadó időszakon belül, annak a 180 vagy 120 naptári napnak a jövedelme, melyre pénzbeli egészségbiztosítási járulékot vallottak be.A CSED összegének megállapításánál, ha nincs az irányadó időszakon belül az igénylőnek sem 180, sem 120 naptári napi jövedelme, a naptári napi alap a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének harmincadrésze.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5747

5. találat: GYED harmadik gyermek után

Kérdés: Alkalmazható a harmadik gyermek után járó GYED megállapításánál az Eb-tv. 42/D. §-ának (5) bekezdése szerinti kedvezményszabály annak a munkavállalónak az esetében, akinek az első gyermeke 2009. március 25-én született, és a gyermek súlyos betegségére tekintettel jelenleg is gyermekgondozási segélyt kap utána, második gyermeke 2011. szeptember 7-én született, e gyermek után ellátásban már nem részesül, és a harmadik gyermeke 2016. március 7-én született, e naptól csecsemőgondozási díjban részesül, melynek lejárta után kívánja igényelni a GYED-et?
Részlet a válaszból: […]jogán megállapított terhességi-gyermekágyi segély naptári napi alapja magasabb összegű, mint a jelenlegi gyermek után járó csecsemőgondozási díj naptári napi alapja, akkor a magasabb naptári napi alap után kell a gyermekgondozási díjat megállapítani és folyósítani.A dolgozónak az első gyermeke után folyósított gyermekgondozási segély igénybevétele alatt született meg a harmadik gyermeke, tehát alkalmazható a kedvezményszabály.A kedvezményszabály alkalmazása során viszont a második gyermek után folyósított terhességi-gyermekágyi segély naptári napi alapját kell figyelembe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5006
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: GYED alapja, ideje

Kérdés: Mi lesz a GYED alapja, és meddig jár az ellátás az alábbi esetben? A dolgozó munkaviszonya 2014. július 10-től áll fenn jelenlegi munkáltatójánál, előtte 2013. április 1-jétől 2014. június 30-ig egy másik cég alkalmazásában állt. 2015. április 29-én született gyermeke után jelenlegi munkáltatója folyósította a CSED-et, amelynek alapja a 2014. augusztus 5-től 2015. január 31-ig tartó 180 napos időszak jövedelme, amelynek napi átlaga 4559,86 forint, a 70 százaléka pedig 3191,9 forint. A dolgozó 2015. október 14-től GYED-et igényelt. A munkabére 2014. júliusban 22 napra 82 085 forint, 2014. augusztus-szeptember hónapra havi 118 000 forint, 2014. október-2015. március hónapra havi 150 000 forint, 2015. április hónapra pedig 28 napra 135 717 forint volt.
Részlet a válaszból: […]második életévének betöltéséig jár. Az anya a szülést megelőző 2 éven belül 721 nap (2013. évben 247 nap, 2014 évben 356 nap, 2015. évben 118 nap) biztosításban töltött idővel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy 2015. október 14-től 721 napig jogosult lenne GYED-re, de az csak a gyermek második életévének betöltéséig, azaz 2017. április 29-ig jár.A kérdés második része a GYED összegének kiszámítása. A számításhoz az irányadó időszak a 2014. július 10-től 2015. július 31-ig terjedő időtartam, ezen belül a számítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4917
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: GYED alapja

Kérdés: Beleszámít a GYED alapjába a 2014. novemberben fizetett prémium annak a munkavállalónak az esetében, aki 2014. szeptember 24-től 2015. április 29-ig veszélyeztetett terhesként táppénzben, 2015. április 30-tól 2015. október 14-ig CSED-ben részesült, és 2015. október 15-től GYED-et igényelt? Az irányadó időszak 2014. január 1-jétől 2015. október 14-ig tartó időszak, a számítási időszak pedig a 2014. március 28-tól 2014. szeptember 23-ig tartó 180 nap.
Részlet a válaszból: […]korábbi az ellátásra való jogosultságot megelőző naptári év első napjánál.Tehát a 2015. október 15-től igényelt GYED napi alapjának kiszámításához az irányadó időszak a 2014. január 1-jétől 2015. július 31-ig terjedő időtartam.A számítási időszak, az irányadó időszakon belül az Eb-tv. 48. §-ának (1)-(4) bekezdéseiben meghatározott időszak azon naptári napjainak száma (180 nap vagy 120 nap), amelyre pénzbeli egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelmet vallottak be a NAV részére. Az irányadó időszakon belül a számítási időszak legfeljebb azon hónapig tarthat, ameddig a jogosult jövedelméről a bevallás benyújtásra került, ami jelen esetben a 2014. március 28-tól 2015. július[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4915
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: GYED alapja

Kérdés: Figyelembe vehető a közalkalmazottak részére fizetett bérkompenzáció a GYED összegének kiszámításánál?
Részlet a válaszból: […]egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelmet kellett figyelembe venni.2015. január 1-jétől jövedelem: az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összegének kiszámításánál az Eb-tv.-ben meghatározott időszakra adóelőleg megállapításához az állami adóhatóságnál bevallott pénzbeli egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelem.A kompenzáció bérként működött, járulékalapot képező jövedelem volt. Ennek következtében ellátási alapként is figyelembe kellett venni. Természetesen abban az esetben képez ellátási alapot, ha a biztosított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4638
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: GYED alapja második gyermek születése esetén

Kérdés: Milyen jövedelem alapján folyósítható a GYED a második gyermek után az alábbi esetben? Az egyéni ügyvédként dolgozó édesanya 2012. február 28-án szülte meg első gyermekét, a TGYÁS-t nem vette igénybe, az apa GYED-et igényelt, melyet 2014. február 28-ig folyósított a kifizetőhely, közben az apa a GYED folyósítása mellett 2014. január 24-től heti 20 órában visszament dolgozni, és 2014. március 1-jétől GYES-ben részesült. 2014. március 21-én megszületett a második gyermekük, az anya a TGYÁS-t ismét nem vette igénybe, az apa pedig 2014. szeptember 5-től GYED-et igényelt.
Részlet a válaszból: […]általános szabályok szerint kell megállapítani, azaz vizsgálni kell, hogy van-e az igénylőnek a jogosultságát megelőző naptári évben legalább 180 napi jövedelme, és ha esetleg nincs, azt kell nézni, hogy van-e a jogosultságot megelőzően (visszafelé számítva) 180 naptári napi jövedelme. A dolgozó rendelkezik a szükséges 180 napi jövedelemmel,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4607

10. találat: GYED alapja második gyermek születésekor

Kérdés: Mi lesz a GYED alapja annak a kismamának, aki 2001-től folyamatos biztosítási idővel rendelkezik a jelenlegi munkáltatójánál, első gyermeke után 2011. április 16-tól 2011. augusztus 20-ig táppénzt, 2011. augusztus 21-től 2012. február 4-ig terhességi-gyermekágyi segélyt kapott, 2012. feb­ruár 5-től 2013. augusztus 21-ig maximum GYED-ben részesült, 2013. augusztus 22-től veszélyeztetett terhesként keresőképtelen volt, és a 2010. évi jövedelme alapján táppénzt, majd a 2014. március 16-án született második gyermeke után a szerződés szerinti jövedelme alapján TGYÁS-t kapott?
Részlet a válaszból: […]megállapítani. Tekintettel arra, hogy azért nincs az anyának 180 naptári napi jövedelme az irányadó időszakban (2013. január 1-jétől 2014. március 15-ig), mert GYED-ben, táppénzben részesült, ezért a GYED naptári napi összegét a korábban folyósított ellátás alapját képező összeg figyelembevételével
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4439
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést