Ellátások többes jogviszony esetén

Kérdés: Valóban nem lesz jogosult egyik jogviszonyában sem a gyermek születésére tekintettel járó ellátásokra az az édesanya, aki 2018 óta egy kisadózó betéti társaság főállású kisadózó tagja, és 2021. október 1-jétől a férje által működtetett kft.-ben napi 8 órás munkaviszonyban áll? A bt. végelszámolásáról 2021. decemberben döntés született, és 2022. január 1-jétől folyamatban van, a végelszámoló a korábbi kisadózó tag. A kismamát az orvos veszélyeztetett terhességgel 2021. december 1-jétől táppénzre vette, 2022. április hónapban pedig megszületett a gyermek. A táppénzigénye benyújtásakor kapta azt az információt, hogy nem lesz jogosult a szülés után járó ellátásokra, és táppénzre is csak két hónapra, mert a tagi jogviszonyát nem szüntette meg 2021. szeptember 30-án.
Részlet a válaszából: […] A kisadózó vállalkozások tételes adójáról a Kata-tv. ad eligazítást. Ennek alapján a betéti társaság is lehet kisadózó vállalkozás.A társaság főállású kisadózó tagja - többek között - az, aki nem áll legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

GYED összege

Kérdés: Kell évente korrigálni a GYED összegét a minimálbér emelkedése miatt, vagy az a határozatban foglalt időtartam alatt nem változik/változhat az alábbi esetben? Egy pedagógus-gyakornok besorolású dolgozó jelenleg a negyedik gyermekével van GYED-en. Az ellátás összege 2020 szeptemberében került megállapításra az akkori bére alapján, ami valamivel kevesebb volt a GYED számításához a törvényben meghatározott figyelembe vehető jövedelemnél. Az érintett ezért úgy gondolja, hogy az ellátás összegét minden évben korrigálni kell a béremelés összegével, a kifizetőhely álláspontja szerint azonban az ellátás teljes időtartama alatt az eredetileg megállapított összeget kell folyósítani.
Részlet a válaszából: […] A GYED összegének megállapítására vonatkozó szabályokat az Eb-tv. 42/D. §-ának (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak tartalmazzák. Valószínűsítjük, hogy az érintett édesanya GYED-összegének megállapítása a hivatkozott jogszabály (3) bekezdésében foglaltak szerint történt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

GYED összege

Kérdés: Hogyan kell számfejteni a 28 napos február hónapra a GYED-et annak a munkavállalónak, akinek a napi alapja lényegesen magasabb a táppénz maximum napi alapjánál, de a táppénzmaximum miatt a 30 napra visszaosztott napi alapot visszaszorozva a 28 nappal, kevesebbre jön ki az összeg, mint 280 000 forint?
Részlet a válaszából: […] Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai közül a táppénz és a gyermekgondozási díj esetében van maximum-összeg.Az Eb-tv. 48. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint, a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdőnapján érvényes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

GYED alapja

Kérdés: Alkalmazható a kedvezményszabály abban az esetben, ha egy 2021. március 9-ig CSED-ben részesült és március 10-től GYED-re jogosult munkavállaló újbóli adatmegállapításának napi átlaga kevesebb, mint a CSED összege volt? Kaphatja a korábbi, magasabb összegben az ellátást a munkavállaló, vagy az új napi átlaggal kell számolni?
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozási díj összegének számítására vonatkozó szabályokat az Eb-tv. 42/D. §-ában foglaltak tartalmazzák. A GYED naptári napi alapjának számításánál hivatkozás történik a táppénz alapját képező összeg számítására [Eb-tv. 48. § (1)-(3) bekezdése]....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Határozat módosítása

Kérdés: Módosítania kell a kifizetőhelynek a meghozott határozatot abban az esetben, ha januárban megállapították egy munkavállalójuk gyermekgondozási díjának naptári napi alapját a 161.000 forintos minimálbér alapján, de a kormányhivatal tájékoztatása alapján a minimálbér 2021. február 1-jén történt emelése miatt a januári ellátásokat is újra meg kell állapítaniuk?
Részlet a válaszából: […] A minimálbér a gyermekgondozási díj összegét két esetben befolyásolja. Az egyik a kérelem elbírálásakor, az ellátás összegének megállapítása során [az Eb-tv. 42/D. § (3) bekezdése szerint], a másik pedig az Eb-tv. 42/D. §-ának (4) bekezdésében meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.

Gyermekápolási táppénz külföldi előzmény esetén

Kérdés: Mennyi lesz a GYÁP alapja, illetve mértéke annak az édesanyának az esetében, aki 2020. november 2-től áll munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, és a 2020. november 24-től november 30-ig terjedő időtartamra gyermeke betegsége miatt gyermekápolási táppénzt igényelt? Az anya Magyarországon volt biztosított 2009. október 1-jétől 2015. április 17-ig, majd Németországban biztosított (E104 nyomtatvány szerint) 2015. május 6-tól 2019. május 12-ig, 2018. május 14-én gyermeke született, Magyarországra visszatérve álláskeresési járadékban részesült 2019. április 17-től 2019. május 1-jéig, GYED-ben részesült 2019. május 1-jétől 2020. július 31-ig (veszélyhelyzet miatt), GYES-ben részesül 2020. július 1-jétől jelenleg is. A szerződés szerinti jövedelme 300 000 forint/hó. Korábbi GYED-alapja 4966,67 forint/nap. A kedvezményszabályt lehet érvényesíteni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Táppénzre - így GYÁP-ra is - az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt válik keresőképtelenné, és a Tbj-tv.-ben meghatározott mértékű társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett. Az anya a 2020. november 2-től fennálló biztosítási jogviszonya alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Nevelőszülői GYED

Kérdés: Jogosult lesz nevelőszülői gyermekgondozási díjra az a személy, aki nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyában 2018. január 8-tól egy hároméves, majd 2019. november 4-től egy 2019. február 5-én született gyermeket vett nevelésbe? Az érintett személy 2014-től 2017. december 31-ig munkaviszonyban állt egy cégnél. Ha jogosult az ellátásra, akkor milyen összegre számíthat?
Részlet a válaszából: […] 2020. január 1-jétől az Eb-tv. 42/F. §-ában foglaltak szerint gyermekgondozási díjra jogosult a nevelőszülő, a nevelőszülői jogviszony fennállásának időtartama alatt a nevelt gyermekre tekintettel, ha a nevelőszülő a nevelt gyermek nevelésbe vételét megelőző két éven...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Szülés GYED alatt

Kérdés: Milyen ellátásokat vehet igénybe a várhatóan 2019. április 25-én születendő második gyermeke után az az édesanya, akinek jelenlegi munkaviszonya 2017. március 1-jétől áll fenn, 2017 szeptemberétől táppénzen volt, 2017. november 28-án megszületett az első gyermeke, aki után 2018. május 15-ig CSED-ben részesül, és azóta GYED-en van? Az anya előző munkaviszonya 2016. december 31-én szűnt meg, jelenlegi szerződés szerinti munkabére 160?000 forint/hó, a GYED összege pedig 84?000 forint. Igénybe veheti egyszerre a két gyermek után járó ellátásokat, vagy le kell mondania az egyikről? Jogosult lehet magasabb összegű ellátásra a második gyermek után abban az esetben, ha a szülésig új munkaviszonyt létesít, magasabb havi munkabér ellenében?
Részlet a válaszából: […] Vegyük sorban a kérdéseket. Az együtt folyósítható ellátásokról az Eb-tv. 39. §-ának (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján kapunk magyarázatot.Ha a szülő a különböző korú gyermekei jogán az egyik gyermek után gyermekgondozási díjra jogosult, akkor a másik gyermeke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

GYED alapja

Kérdés: Valóban a korábban folyósított GYED-ellátás 9182 forint összegű napi alapjának figyelembevételével kellett volna megállapítani a táppénz napi alapját annak a munkavállalónak az esetében, aki 2014. augusztus 14-től jelenleg is a munkáltató alkalmazásában áll, és veszélyeztetett terhesség miatt keresőképtelen állományban volt 2016. április 20-tól 2016. november 6-ig? A munkavállaló 2007. október 1-jétől folyamatos biztosítási idővel rendelkezik, 2014. december 16-tól 2016. január 31-ig GYED-ben részesült, azaz a 2015. január 1-jétől 2016. január 31-ig tartó irányadó időszak alatt keresettel nem rendelkezett, a szerződés szerinti jövedelme havi 230 000 forint volt. A kifizetőhely a szerződés szerinti jövedelem figyelembevételével állapította meg a táppénz alapját, napi 7666,67 forint összegben. Egy utólagos ellenőrzés megállapítása szerint azonban ez az összeg helytelen, és pótkiutalásra kötelezte a kifizetőt.
Részlet a válaszából: […] A kérdés pontos megválaszolásához szükség lenne arra az adatra, hogy mikor született a gyermek, aki után az anya GYED-et igényelt 2014. december 16-tól 2016. január 31-ig, és a gyermek születését követően milyen ellátásokban részesült. Feltételezhető, hogy a gyermek 2014....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.

Ellátások alapja második gyermek születésekor

Kérdés: Mi a táppénz alapja 2018-ban annak a kismamának, aki 2013-tól folyamatos biztosítási idővel rendelkezik jelenlegi munkáltatójánál, első gyermeke után 2016. május 2-től 2016. augusztus 2-ig táppénzt, 2016. augusztus 3-tól 2017. január 17-ig CSED-et, 2017. január 18-tól 2018. augusztus 2-ig GYED-et kapott, 2018. augusztus 3-tól GYES-en van, és második gyermeke születéséig (ami 2018 novemberére várható) táppénzen lesz? A munkavállaló besorolási bére 160 000 forint/hó, a táppénz napi átlaga pedig 5247,30 forint volt. Szülés után mi lesz a CSED, illetve a GYED alapja?
Részlet a válaszából: […] Mielőtt a részletekbe bonyolódnánk, egy lényeges dolgot kell rendezni. Az Eb-tv. 39. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján, az, aki ugyanazon gyermek jogán egyidejűleg gyermekgondozást segítő ellátásra (GYES) és táppénzre is jogosult, választása szerint csak az egyik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.
1
2
3
8