GYED alapja

Kérdés: Alkalmazható a kedvezményszabály abban az esetben, ha egy 2021. március 9-ig CSED-ben részesült és március 10-től GYED-re jogosult munkavállaló újbóli adatmegállapításának napi átlaga kevesebb, mint a CSED összege volt? Kaphatja a korábbi, magasabb összegben az ellátást a munkavállaló, vagy az új napi átlaggal kell számolni?
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozási díj összegének számítására vonatkozó szabályokat az Eb-tv. 42/D. §-ában foglaltak tartalmazzák. A GYED naptári napi alapjának számításánál hivatkozás történik a táppénz alapját képező összeg számítására [Eb-tv. 48. § (1)-(3) bekezdése]....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.
Kapcsolódó címke:

Határozat módosítása

Kérdés: Módosítania kell a kifizetőhelynek a meghozott határozatot abban az esetben, ha januárban megállapították egy munkavállalójuk gyermekgondozási díjának naptári napi alapját a 161.000 forintos minimálbér alapján, de a kormányhivatal tájékoztatása alapján a minimálbér 2021. február 1-jén történt emelése miatt a januári ellátásokat is újra meg kell állapítaniuk?
Részlet a válaszából: […] A minimálbér a gyermekgondozási díj összegét két esetben befolyásolja. Az egyik a kérelem elbírálásakor, az ellátás összegének megállapítása során [az Eb-tv. 42/D. § (3) bekezdése szerint], a másik pedig az Eb-tv. 42/D. §-ának (4) bekezdésében meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.
Kapcsolódó címkék:  

GYED alapja

Kérdés: Valóban a korábban folyósított GYED-ellátás 9182 forint összegű napi alapjának figyelembevételével kellett volna megállapítani a táppénz napi alapját annak a munkavállalónak az esetében, aki 2014. augusztus 14-től jelenleg is a munkáltató alkalmazásában áll, és veszélyeztetett terhesség miatt keresőképtelen állományban volt 2016. április 20-tól 2016. november 6-ig? A munkavállaló 2007. október 1-jétől folyamatos biztosítási idővel rendelkezik, 2014. december 16-tól 2016. január 31-ig GYED-ben részesült, azaz a 2015. január 1-jétől 2016. január 31-ig tartó irányadó időszak alatt keresettel nem rendelkezett, a szerződés szerinti jövedelme havi 230 000 forint volt. A kifizetőhely a szerződés szerinti jövedelem figyelembevételével állapította meg a táppénz alapját, napi 7666,67 forint összegben. Egy utólagos ellenőrzés megállapítása szerint azonban ez az összeg helytelen, és pótkiutalásra kötelezte a kifizetőt.
Részlet a válaszából: […] ...az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet kell figyelembe venni. Ha a GYED alapja a jelenlegi foglalkoztatónál az Eb-tv. 48. §-ának (6a) bekezdése szerinti tényleges jövedelme alapulvételével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.
Kapcsolódó címke:

CSED, GYED alapja

Kérdés: Rendelkezni fog a szüléstől visszafelé számított 180 napos biztosítási idővel az a kis-mama, aki 2017. november 10-e előtt 9 hónapig nem volt biztosított, 2017. november 10-től 78 napig, azaz 2018. január 26-ig álláskeresési járadékban részesült, majd február 3-tól kisadózó vállalkozó lett, és júliusra várja a gyermekét, vagy a január 26. és február 3. közötti időszak megszakítja a folyamatosságot? Alkalmazható erre az időszakra az a szabály, hogy az álláskeresési járadék lejárta után 45 napig még fennáll a biztosítás? Valóban a szülést megelőző 30 nap jövedelme lenne a CSED és a GYED alapja abban az esetben, ha az anya májusban vagy júniusban munkaviszonyt létesítene, ahol a munkabérének összege elérné a minimálbér kétszeresét? Ebben az esetben ténylegesen csak a munkaviszonyból származó jövedelmet vennék figyelembe, és a kisadózásból származó jövedelmet nem? Az anya a szülést megelőző két naptári évben rendelkezik 365 nap biztosítási jogviszonnyal, így az ellátásra való jogosultsága fennáll.
Részlet a válaszából: […] Mielőtt az ellátásokra való jogosultságáról és azok összegéről adnánk tájékoztatást, a biztosítási kötelezettségről kell említést tenni. A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének d) és j) pontjában foglaltak szerint biztosított az álláskeresési támogatásban részesülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

GYED harmadik gyermek után

Kérdés: Alkalmazható a harmadik gyermek után járó GYED megállapításánál az Eb-tv. 42/D. §-ának (5) bekezdése szerinti kedvezményszabály annak a munkavállalónak az esetében, akinek az első gyermeke 2009. március 25-én született, és a gyermek súlyos betegségére tekintettel jelenleg is gyermekgondozási segélyt kap utána, második gyermeke 2011. szeptember 7-én született, e gyermek után ellátásban már nem részesül, és a harmadik gyermeke 2016. március 7-én született, e naptól csecsemőgondozási díjban részesül, melynek lejárta után kívánja igényelni a GYED-et?
Részlet a válaszából: […] A hivatkozott jogszabály értelmében, ha a gyermek gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozási segély (gyermekgondozást segítő ellátás) igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik, és az újabb gyermek születését megelőzően utolsóként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.
Kapcsolódó címkék:  

GYED alapja

Kérdés: Beleszámít a GYED alapjába a 2014. novemberben fizetett prémium annak a munkavállalónak az esetében, aki 2014. szeptember 24-től 2015. április 29-ig veszélyeztetett terhesként táppénzben, 2015. április 30-tól 2015. október 14-ig CSED-ben részesült, és 2015. október 15-től GYED-et igényelt? Az irányadó időszak 2014. január 1-jétől 2015. október 14-ig tartó időszak, a számítási időszak pedig a 2014. március 28-tól 2014. szeptember 23-ig tartó 180 nap.
Részlet a válaszából: […] ...került, ami jelen esetben a 2014. március 28-tól 2015. július 31-ig terjedő időtartam. Tehát az ezen belül bevallott jövedelem lesz a GYED alapja, ahol a közöltek alapján van az igénylőnek 180 naptári napi jövedelme.Mivel a számítási időszak 2015. július 31-ig tart...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.
Kapcsolódó címkék:  

GYED alapja, ideje

Kérdés: Mi lesz a GYED alapja, és meddig jár az ellátás az alábbi esetben? A dolgozó munkaviszonya 2014. július 10-től áll fenn jelenlegi munkáltatójánál, előtte 2013. április 1-jétől 2014. június 30-ig egy másik cég alkalmazásában állt. 2015. április 29-én született gyermeke után jelenlegi munkáltatója folyósította a CSED-et, amelynek alapja a 2014. augusztus 5-től 2015. január 31-ig tartó 180 napos időszak jövedelme, amelynek napi átlaga 4559,86 forint, a 70 százaléka pedig 3191,9 forint. A dolgozó 2015. október 14-től GYED-et igényelt. A munkabére 2014. júliusban 22 napra 82 085 forint, 2014. augusztus-szeptember hónapra havi 118 000 forint, 2014. október-2015. március hónapra havi 150 000 forint, 2015. április hónapra pedig 28 napra 135 717 forint volt.
Részlet a válaszából: […] ...28-ig rendelkezik 180 napi jövedelemmel. A 180 napi jövedelem összege 890 556 forint, melynek napi átlaga 4947,53 forint, tehát ez az összeg a GYED...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.
Kapcsolódó címkék:  

GYED alapja

Kérdés: Figyelembe vehető a közalkalmazottak részére fizetett bérkompenzáció a GYED összegének kiszámításánál?
Részlet a válaszából: […] ...igénybevételéhez pedig fizetés nélküli szabadságot kell a munkavállalónak igénybe vennie, tehát a bérkompenzáció figyelembe vehető a GYED...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.
Kapcsolódó címke:

GYED alapja második gyermek születése esetén

Kérdés: Milyen jövedelem alapján folyósítható a GYED a második gyermek után az alábbi esetben? Az egyéni ügyvédként dolgozó édesanya 2012. február 28-án szülte meg első gyermekét, a TGYÁS-t nem vette igénybe, az apa GYED-et igényelt, melyet 2014. február 28-ig folyósított a kifizetőhely, közben az apa a GYED folyósítása mellett 2014. január 24-től heti 20 órában visszament dolgozni, és 2014. március 1-jétől GYES-ben részesült. 2014. március 21-én megszületett a második gyermekük, az anya a TGYÁS-t ismét nem vette igénybe, az apa pedig 2014. szeptember 5-től GYED-et igényelt.
Részlet a válaszából: […] 2014. januártól, a gyermek egyéves korát követően a GYED és a GYES folyósítása mellett is korlátlan időben lehet munkát végezni. A gyermekgondozási díj alapját az általános szabályok szerint kell megállapítani, azaz vizsgálni kell, hogy van-e az igénylőnek a jogosultságát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

GYED alapja második gyermek születésekor

Kérdés: Mi lesz a GYED alapja annak a kismamának, aki 2001-től folyamatos biztosítási idővel rendelkezik a jelenlegi munkáltatójánál, első gyermeke után 2011. április 16-tól 2011. augusztus 20-ig táppénzt, 2011. augusztus 21-től 2012. február 4-ig terhességi-gyermekágyi segélyt kapott, 2012. feb­ruár 5-től 2013. augusztus 21-ig maximum GYED-ben részesült, 2013. augusztus 22-től veszélyeztetett terhesként keresőképtelen volt, és a 2010. évi jövedelme alapján táppénzt, majd a 2014. március 16-án született második gyermeke után a szerződés szerinti jövedelme alapján TGYÁS-t kapott?
Részlet a válaszából: […] ...összeg figyelembevételével lehet megállapítani. A korábban folyósított ellátás alapja a szerződés szerinti jövedelme volt, tehát a GYED alapja is a szerződés szerinti jövedelme...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 24.
1
2
3
5