Munkabérletiltás egyszerűsített foglalkoztatás esetén

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munkáltató a következő esetben? Egy munkavállaló munkabérére végrehajtó által küldött letiltás érkezett, amelynek a munkáltató mindenben eleget tett. 2022. június 30-án a munkavállaló felmondása miatt a munkaviszony megszűnt, amelyről a munkáltató értesítette a végrehajtót. A következő hónapban ugyanez a dolgozó egyszerűsített foglalkoztatottként dolgozott korábbi munkáltatójánál, összesen 9 napot. Le kell vonnia a munkáltatónak a korábbi letiltás összegét, tekintettel arra, hogy tudomása van a munkavállaló kötelezettségéről, vagy várja meg a végrehajtó hivatalos értesítését? Érvényesíthető a letiltás az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony alapján kifizetett munkabérre is?
Részlet a válaszából: […] ...a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének. Ez a mentesség nem áll fenn a gyermektartásdíj és a szüléssel járó költség végrehajtása esetén.(Kéziratzárás: 2022. 08....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Többletlevonás visszakövetelése

Kérdés: Kérheti a többletként levont munkabérrész megtérítését a munkáltatótól az a gyermektartás fizetésére kötelezett munkavállaló, akinek a tartásdíj összegét a bíróság leszállította, amelyről a végzést kézbesítette a munkáltató részére? A munkáltató kézbesítési rendszerében bekövetkezett nehézségek miatt a végzést későn vették át, így az adott hónapban változatlan összegben vonták a tartásdíjat, amely miatt többletlevonás keletkezett. Miként érvényesül a helytállási kötelezettség a munkavállaló irányába ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...konszenzusa esetében a kötelezett vállalásával egyezség formájában jön létre. Az egyezségben a tartásra kötelezett vállalja, hogy a gyermektartásdíjat havonta előre meghatározott összegben és megfelelő fizetési módozatban teljesíti.A felek kérelmére a bíróság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Gyermektartásdíj

Kérdés: Milyen módon befolyásolja a gyermektartásdíj-tartozás munkabérre vezetett végrehajtási eljárása során a különböző követelések megtérülési sorrendjét (levonási sorrendjét), a 2021. évi LXXIV. tv.?
Részlet a válaszából: […] ...a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődését elősegítsék. A külön-élő szülők esetében ennek elsődleges megjelenési formája a gyermektartásdíj, mely százalékos arányban vagy határozott összegben, illetve az említettek kombinációjaként fix összegben és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Végrehajtás adó-visszatérítésből

Kérdés: Végrehajtás alá vonható a személyi jövedelemadó visszatérített hányada? Megtagadhatja az adóhatóság az szja kiutalását a végrehajtás alá vont tartozás okán, ha a személyijövedelemadó-visszatérítésre jogosult, gyermeket nevelő szülő ellen egyidejűleg adóhatósági és bírósági végrehajtási eljárás is folyamatban van?
Részlet a válaszából: […] ...pénzösszegnek mentes a végrehajtás alól az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének. Ha a végrehajtás gyermektartásdíj vagy szüléssel járó költség behajtására folyik, ennek az összegnek az 50 százaléka is végrehajtás alá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Tartásdíj

Kérdés: Milyen kötelezettségei vannak a foglalkoztatónak a tartásdíjjal kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...jogcímek széles spektruma képezi a tartási kötelezettség alapjául szolgáló jövedelmek körét.A felek kérelmére a bíróság a gyermektartásdíj megfizetéséről közvetlen bírósági felhívás útján intézkedik. Végzésben kötelezi a járandóságot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Levonás a munkavállaló munkabéréből

Kérdés: Milyen jogcímen vonhat le a munkáltató egyoldalúan a munkavállaló munkabéréből?
Részlet a válaszából: […] ...mindenkori legalacsonyabb összege (28 500 forint) főszabály szerint mentes a végrehajtás alól azzal, hogy ez a mentesség nem áll fenn a gyermektartásdíjjal, illetve a szüléssel járó költségek végrehajtása esetén.A munkáltató nemcsak más jogosult javára teljesíthet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Munkabérletiltás keresőképtelenség és munkabérelőleg esetén

Kérdés: Hogyan érvényesül a munkabérletiltás a munkavállaló 2021. január 4. napjától január 29-ig terjedő keresőképtelen állománya időtartamában, ha a keresőképtelenségét utólagosan, a követő hónapban igazolja, ezért a munkáltató 2021. február hónapban számolja el a betegszabadság idejére járó juttatást, és 2021. március hónaptól a korábban folyósított munkabérelőleg levonásba helyezését is megkezdi? Az öregségi nyugdíjminimum ötszörös összegét a munkáltató kötelező érvénnyel kényszerül kifizetni a munkavállalónak, vagy a jelen ügyben ennél alacsonyabb kifizetett munkabér is jogszerűnek minősül?
Részlet a válaszából: […] ...munkabérnek az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj [27. § a) pont] legalacsonyabb összegének. Ez a mentesség nem áll fenn a gyermektartásdíj és a szüléssel járó költség (a továbbiakban: gyermektartásdíj) végrehajtása esetén. A mentes munkabérrész fogalom...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Jogalap nélkül felvett ellátás

Kérdés: Igénylőváltás esetén lehetséges a jogalap nélkül felvett gyermekgondozási díj visszamenőleges visszakövetelése úgynevezett betudás útján? Miként történik a korábban megállapított ellátásról történő lemondás, és milyen formában kerül rendezésre az esetleg jogalap nélkül felvett ellátás?
Részlet a válaszából: […] ...a gyermekgondozási díjból, valamint a csecsemőgondozási díjból, örökbefogadói díjból legfeljebb 33 százalékot lehet levonni gyermektartásdíj és jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási ellátás követelés fejében.(Kéziratzárás: 2021. 04....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.

Nagycsaládosok személygépkocsi--szerzési támogatásának megtérítése-

Kérdés: Levonható a munkabérből, illetve a társadalombiztosítási ellátásokból a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásának jogalap nélkül igényelt vagy vissza nem fizetett összege?
Részlet a válaszából: […] ...gyermekgondozási díjból, valamint a csecsemőgondozási díjból, örökbefogadói díjból legfeljebb 33 százalékot lehet levonni gyermektartásdíj, jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási ellátás megtérítése érdekében. A megváltozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 10.

Végrehajtás munkabérelőleg esetén

Kérdés: Befolyásolja a munkabérelőleg havi törlesztése a munkáltató levonási kötelezettségét, illetve sorrendjét annak a munkavállalónak az esetében, aki 2020. június hónapban kérte a bérelőleget, amelyet hathavi részletekben fog visszafizetni, szeptember hónapban azonban közüzemidíj-tartozás miatt jövedelmét érintően munkabérletiltást adott ki az önálló bírósági végrehajtó?
Részlet a válaszából: […] ...- összegének.Annak ellenére, hogy a mentesség az egyes követeléstípusok esetében általában érvényesül, két követelési jogcím, a gyermektartásdíj és a szüléssel járó költség beszedésére irányuló végrehajtási eljárás keretében a mentesített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.
1
2
3
4