Gyermektartásdíj

Kérdés: Milyen módon befolyásolja a gyermektartásdíj-tartozás munkabérre vezetett végrehajtási eljárása során a különböző követelések megtérülési sorrendjét (levonási sorrendjét), a 2021. évi LXXIV. tv.?
Részlet a válaszából: […] ...a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődését elősegítsék. A külön-élő szülők esetében ennek elsődleges megjelenési formája a gyermektartásdíj, mely százalékos arányban vagy határozott összegben, illetve az említettek kombinációjaként fix összegben és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.
Kapcsolódó címkék:  

Letiltás hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személytől

Kérdés: Letiltás alapját képezi egy hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy részére esetenként kifizetett jutalom, ha egyébként a házastársak egyezsége alapján az esedékes gyermektartásdíjat illetménye meghatározott százalékában köteles fizetni? A bírósági végzés a letiltás alapjaként az illetmény és a jövedelem fogalmakat használja.
Részlet a válaszából: […] ...gyermeket gondozó szülő a tartást természetben, a külön élő szülő elsősorban pénzben teljesíti.A gyermektartásdíj rendeltetése, hogy a gyermek részére biztosított legyen az az optimális életminőség, amelyben a szülők közös háztartásban élése esetében lenne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

Tartásdíj fizetése megállapodás alapján

Kérdés: Milyen mértékben lehet letiltás alá vonni a dolgozó munkabérét abban az esetben, ha elvált, a bíróság előtt kötött megállapodás alapján tartásdíj fizetésére kötelezett, amit a munkáltató a dolgozó kérésére közvetlenül az elvált házastárs számlájára utal át? Végrehajtható a továbbiakban a dolgozó bére, ha a tartásdíj megfizetése után kb. a nettó kereset 50 százaléka marad meg, vagy ez az összeg már teljes egészében a dolgozót illeti? Elegendő a tartásdíj utalásához a dolgozó szóbeli kérése, illetve a bíróság előtt kötött megállapodás, vagy szükséges ezt írásban is rögzíteni? Mi lesz a munkáltató teendője, ha további letiltás is érkezik a dolgozó munka-bérére?
Részlet a válaszából: […] ...az adós munkabéréből a letiltásban közölt összeget levonni, ezért a dolgozó kérése - mely szerint a munkáltató vonja le és utalja a gyermektartásdíj összegét egy megadott számlaszámra - és a végrehajtó kényszerintézkedése egymással szembekerülnek.Nem kérdés, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 10.
Kapcsolódó címkék:  

Gyermektartásdíj levonásának megszüntetése

Kérdés: Jogszerűen jár el a munkáltató, ha annak ellenére sem szüntette meg a 2012. év óta érvényben lévő gyermektartásdíj levonását, hogy a munkavállaló a volt házastársával együttesen megtett nyilatkozatában kérte?
Részlet a válaszából: […] ...annak, hogy korábban az érintett felek a gyermektartási kötelezettség havonta előre fizetendő összegében egyezségre jutottak, vagy a gyermektartásdíj összegének megállapításáról az illetékes bíróság ítéletben rendelkezett, és a munkavállalót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.
Kapcsolódó címkék:  

Gyermektartásdíj-fizetési kötelezettség

Kérdés: Hogyan befolyásolja a gyermektartásdíj-fizetési kötelezettséget, ha pénzintézeti tartozás miatt az önálló bírósági végrehajtó munkabérletiltást ad ki a munkáltatónak? A munkabérből jelenleg negyven százalék mértékű gyermektartást fizet a dolgozó.
Részlet a válaszából: […] ...a letiltás munkáltatóhoz történő megérkezése.A Vht. 165. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján elsődleges kielégítést élvez a gyermektartásdíj, mely összhangban a Ptk. rokontartásra vonatkozó rendelkezéseivel, megelőzi a jogszabályon alapuló egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.

Magasabb összegben levont gyermektartásdíj rendezése

Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha egy bruttó 150 000 forint havibérrel rendelkező munkavállaló 2013. június 27-től 15 nap betegszabadságon, majd 2013. július 17-től táppénzen volt, a munkáltató július hónapra levonta tőle a 20 000 forint összegű gyermektartást, amit közölt az OEP-pel, de ennek ellenére az adott hónapban a táppénzből is levonásra került 9205 forint ezen a címen? Amennyiben a munkavállaló teljes hónapban dolgozik, a nettó munkabére 98 250 forint, amelyből a jelenleg hatályos jogszabályok szerint 20 000 forint összegű gyermektartás kerülhet levonásra. Hogyan kaphatja vissza a munkavállaló a többletként levont összeget?
Részlet a válaszából: […] ...arra lehet következtetni, hogy az OEP minden bizonnyal nem vette figyelembe a foglalkoztató közlését, miszerint a 2013. július hóra járó gyermektartásdíj a dolgozó béréből már teljes egészében levonásra került. Az ügy rendezését akként tartjuk célszerűnek, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 17.
Kapcsolódó címke: