Két ellátás ugyanazon gyermek jogán

Kérdés: Jogosult lehet gyermekápolási táppénzre az édesanya a 2022. március 30-án született gyermeke 2023. június 27-től július 12-ig tartó kórházi ápolására tekintettel, abban az esetben, ha a CSED lejártát követően visszatért dolgozni, a gyermek után járó GYED-et pedig a gyermek édesapja veszi igénybe? Az édesanya 2022. november 21-től 2023. április 28-ig keresőképtelenségére táppénzben részesült, a gyermek ápolásának ideje alatt pedig a kórházban tartózkodott.
Részlet a válaszából: […] A szülők ellátások közötti választási lehetőségeit, az együtt folyósítható ellátásokat az Eb-tv. 39. §-a tartalmazza. Fő szabály, hogy ha a szülők a közös háztartásukban lévő gyermekük után egyidejűleg jogosultak táppénzre, CSED-re, GYED-re, örökbefogadói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Két gyermek után egyidejűleg járó ellátások

Kérdés: Jogosult lehet CSED-re a második gyermek születése napjától az édesanya abban az esetben, ha a nagyobb gyermek után az apa vette igénybe a GYED-et a gyermek kétéves koráig? A dolgozó 2020. október 19-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, első gyermeke 2021. szeptember 28-án született, CSED-re nem volt jogosult, mivel nem rendelkezett a jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási idővel, ezért a szülés napjától táppénzben részesült, majd 2022. január 1-jén munkába állt. Tekintettel arra, hogy a dolgozó nem volt jogosult GYED-re sem, ezért az ellátást az apa vette igénybe a gyermek kétéves ko-ráig. A dolgozónak 2023. május 24-én megszületett a második gyermeke, a szülés előtt 2023. február 13-tól veszélyeztetett várandósság címén táppénzben részesült, a szülés napjától CSED-et igényelt. Befolyásolja valamilyen módon a jogosultságot, hogy az apa az első gyermekkel még GYED-en van?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 39. §-a taglalja, hogy az együtt élő szülők a háztartásukban élő gyermek, gyermekek után miként jogosultak táppénzre, CSED-re, GYED-re. Az ellátások közötti választásról akkor lehet csak szó, ha mindkét szülő jogosult az ellátásra. A hivatkozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Baleseti táppénzben részesülő munkavállaló CSED-e

Kérdés: Melyik ellátást kell folyósítani annak a munkavállalónak, aki jelenleg 2023. január 18-án történt üzemi balesete következtében baleseti táppénzben részesül, de időközben 2023. április 4-én megszületett a második gyermeke, akire tekintettel CSED-et igényelt? Folyósítható együtt a két ellátás? A munkavállaló 2021. március 23-án született első gyermekére tekintettel CSED-et kapott, amelynek lejárta után visszament dolgozni, a GYED-et az apa vette igénybe, aki a folyósítás mellett 2022. szeptember 1-jétől dolgozik is.
Részlet a válaszából: […] Jelen esetben a munkavállaló a második gyermeke születésekor még az üzemi balesetből eredően keresőképtelen, a CSED-re és a baleseti táppénzre is jogosult, ezért az ellátások közül választhat. Két ellátást egyidejűleg nem lehet igénybe venni.A munkavállaló tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Gyermeknevelési támogatás

Kérdés: Járhat óvodába a legkisebb, 3. életévét betöltött gyermek abban az esetben, ha az anya három gyermekére tekintettel gyermeknevelési támogatásban részesül? A másik két gyermek 5, illetve 15 éves.
Részlet a válaszából: […] Magyarországon prioritást élvez a családok támogatása, ezzel összhangban a három vagy több gyermeket nevelő házaspárok kiemelkedő segítségre számíthatnak. Ennek egyik formája, a családok támogatásán belül folyósítható gyermeknevelési támogatás, mely a három vagy több...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság ellátás nélkül

Kérdés: Maradhat fizetés nélküli szabadságon a gyermek kétéves koráig a jelenleg CSED-ben részesülő édesanya annak ellenére, hogy a GYED-et az apa fogja igényelni, mert így előnyösebb számukra? Amennyiben igen, akkor milyen státuszban lesz a munkavállaló? Meg kell fizetnie a munkáltatónak a minimálbér 30 százaléka alapján a közterheket ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 128. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig - a gyermek gondozása céljából - fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. E fizetés nélküli szabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Ellátások két gyermek után

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re és GYED-re a 2022. szeptember 4-én született második gyermek után az édesanya, aki 2020. október hótól rendelkezik egy napi 4 órás munkaidővel? A 2019. december 10-én született első gyermek után az édesapa részesül GYES-ben.
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy mind a CSED, mind a GYED elsősorban a biztosítottnak járó ellátás, ezért először is a biztosítást kell tisztázni. A Tbj-tv. 6. §-ában foglaltak alapján biztosított a munkaviszonyban álló személy, tekintet nélkül arra, hogy a foglalkoztatása teljes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai GYES mellett

Kérdés: Jogosult lehet rehabilitációs ellátásra az a kismama, aki jelenleg GYES-t kap kétéves gyermekére tekintettel, de most egészségromlást állapítottak meg nála, és leszázalékolták? Veszélyeztetheti az egyéb ellátás a GYES-jogosultságot?
Részlet a válaszából: […] A szociális, illetőleg az egészségromlás alapján járó ellátást két különböző jogszabály szabályozza, ezért mindkét normatívában meg kell vizsgálni, hogy esetlegesen a másik által megállapítható ellátás nem zárja-e ki a folyósítást. Az egészségromlás alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

GYET-jogosultság

Kérdés: Jogosult lehet főállású anyaságra az a szülő, aki élettársával 3 gyermeket nevel, akik közül egy közös, egy-egy gyermek pedig a pár korábbi kapcsolataiból született?
Részlet a válaszából: […] A főállású anyaság, vagyis hivatalos nevén a gyermeknevelési támogatás igénybevételéhez a következő feltételeknek kell eleget tenni a Cst. alapján. Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Ellátások hármas ikrek után

Kérdés: Jogosult lesz valamilyen ellátásra az az édesanya, aki jelenleg GYES-t kap a hármas ikrei-re tekintettel, de a gyermekek hamarosan betöltik a hatodik életévüket, és megszűnik az ellátás folyósítása? Változik a helyzet abban az esetben, ha valamelyik gyermek nem lesz iskolaérett, és még egy évig az óvodában marad?
Részlet a válaszából: […] Abban az esetben, ha a szülő nő három gyermeknek ad életet a szülés alkalmával - és nem jogosult biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátásra, mint például a CSED vagy a GYED -, mindhárom gyermeke jogán jogosult lehet gyermekgondozást segítő ellátásra. A Cst. alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Várandós munkavállaló ellátásai

Kérdés: Jogosult táppénzre a GYES mellett az a munkavállaló, aki az első gyermekével GYES-ben részesül 2022. március 10-ig, a GYES folyósítása mellett 2021. február 1-jétől visszament dolgozni, és ikerterhességére tekintettel 2021. december 6-tól keresőképtelen? A szülés várható időpontja 2022. május 5., az anya eddig az időpontig már valószínűleg keresőképtelen lesz. Szülés után meddig lesz jogosult CSED-re és a GYED-re? A dolgozó 2017-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában.
Részlet a válaszából: […] A GYES (gyermekgondozást segítő ellátás) a gyermekgondozási támogatások egyik formája. A Cst. 27. §-ában foglaltak szerint a GYES folyósítását nem befolyásolja a folyósítása mellett végzett keresőtevékenység után járó táppénz, a nem ugyanazon gyermek után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.
1
2
3
8