tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott gyermekgondozási támogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: GYET iránti igény elutasítása

Kérdés: Három kisgyermekem van, mégis elutasították a főállású anyasági kérelmemet. Mihez kezdjek most?
Részlet a válaszból: […]nem töltötte be a 18. életévét - ez utóbbi esetben kivéve, ha e nélkül is maradt legalább három kiskorú a jogosítók között. Itt azonnal találhatunk egy okot arra, miért utasíthatták el a kérelmet. A három gyermeke közül, amennyiben az egyik még nem érte el a 3. életévét, akkor kizárólag gyermekgondozási segély állapítható meg, gyermeknevelési támogatás nem. Továbbá, ha van ugyan 3 kiskorú gyermeke, de ebből egyik sem fiatalabb 8 évesnél, szintén nem állapítható meg a szóban forgó ellátás.A jogosulti kör felsorolásából következik, hogy a hivatásos nevelőszülő nem jogosult gyermeknevelési támogatás igénybevételére, így a kérelmező csak abban az esetben jogosult ellátásra, ha vér szerinti, örökbe fogadó szülő vagy gyám. Ekkor az ellátást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. Itt erről szó sincs, de tájékoztatásul megjegyezzük, hogy amennyiben a szülők nem tudnak megállapodni, akkor kérelmükre a gyámhivatal dönt az ellátást igénybe vevő szülőről.A gyermeknevelési támogatásra történő jogosultság addig állapítható meg, amíg az alapfeltételek fennállnak. Ebből következően, ha a háztartásban lévő gyermekek száma háromnál kevesebbre csökken, az a jogosultság megszűnését vonja maga után, függetlenül attól, hogy a legkisebb gyermek még nincs nyolcéves.Alapvető jogosultsági feltétel, hogy a gondozott gyermek az igénylő háztartásában legyen, életvitelszerűen együtt éljenek. A kérelem elbírálása során vizsgálni kell azt is, hogy a gyermekek után részesül-e valaki más gyermeknevelési támogatásban, esetleg gyermekgondozási segélyben, mivel ez is kizáró ok lehet. Fontos szabály, hogy a gyermek a jogosult háztartásából csak napközbeni ellátásra kerülhet ki. Saját háztartásban nevelt gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is, aki tanulmányok folytatása miatt vagy gyógykezelésre tekintettel nincs a jogosult háztartásában.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4473

2. találat: Gyermekgondozási támogatás közoktatási intézményben tanuló gyermek után

Kérdés: Valóban megszűnik-e a gyermeknevelési támogatásra való jogosultság abban az esetben, ha a közoktatási intézményben tanuló gyermek napközbeni ellátást biztosító intézetben töltött ideje meghaladja a napi öt órát?
Részlet a válaszból: […]részére megállapított gyermekgondozási segélyt és a gyermeknevelési támogatást, mivel a szabályozás - a vizsgált témakörben - az első esetben teljesen eltér az utóbbi kettőtől. A gyermekgondozási segélyre jogosult szülő (vér szerinti, nevelőszülő, gyám) esetében a jogosultságot nem befolyásolja, ha az egyévesnél idősebb gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el. Tehát ebben az esetben természetesen azt sem kell vizsgálni, hogy az elhelyezés közoktatási intézményben való tanulással együttesen eléri-e az öt órát. Más a helyzet az úgynevezett "nagyszülő" gyermekgondozási segéllyel és a gyermeknevelési támogatással kapcsolatosan. Ezekben az esetekben meg kell vizsgálni, hogy az intézményi elhelyezés meghaladja-e a napi öt órát, amennyiben igen, akkor mindkét esetben a folyósított ellátást szüneteltetni kell. Az írás elején említett (6) pont ezt az utóbbi két esetet szabályozza, értelmezi tovább. Vizsgáljuk meg, hogyan! Közoktatási intézményben tanuló gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézménybe (pl. iskolai napközi) csak akkor helyezhetik el, ha a kötelező tanórai foglalkozások időtartama napi öt óránál kevesebb. De ezek együttes időtartama összeszámítva sem haladhatja meg a napi öt órát. Ellenkező esetben - mint korábban már írtam - az ellátást szüneteltetni kell. Mindezekből következik, hogy ha a gyermek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1702