GYES-en lévő ügyvezető bejelentése, közterhei

Kérdés: Be kell-e küldeni a T1041-es és a 1208-as nyomtatványokat, illetve keletkezik-e járulékfizetési kötelezettség egy betéti társaság GYES-en lévő beltagjára vonatkozóan abban az esetben, ha a cégben 2012. évben semmilyen gazdasági tevékenység nem folyt, árbevételt nem számolt el, és ügyvezetés sem történt? A társasági szerződés szerint szükség esetén a kültag is közreműködhet a cég tevékenységében. Hogyan változik a helyzet, ha ugyanez a személy egy kft. tagja is, ahol a tevékenységet egy részmunkaidőben dolgozó munkavállaló látja el? A tag ebben a cégben sem működött közre, ügyvezetői tevékenység pedig nem merült fel 2012. évben.
Részlet a válaszából: […] Az első kérdésre a válasz az, hogy be kell küldeni az ügyvezető beltagra vonatkozóan a 12T1041-es bejelentőlapot, melyen a 1451 jogviszonykódot (társas vállalkozó) kell bejelölni. A 1208-as bevallást 23-as jogcímkód (munkabérrel ellátatlanság oka: gyermekgondozási segély)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 24.

GYES-en lévő kft.-tag közterhei

Kérdés: Helyesen jár el az a kft., amely nem fizet járulékot az ügyvezetője után, tekintettel arra, hogy a cégben heti 40 órás főfoglalkozású munkaviszonnyal rendelkezik, ahonnan ugyan jelenleg GYES miatt fizetés nélküli szabadságon van, de a jogviszonya fennáll?
Részlet a válaszából: […]  Noha a kérdésben említett társas vállalkozó valóbanrendelkezik heti 36 órát elérő munkaviszonnyal, a GYES miatti fizetés nélküliszabadság tartama alatt - ha a biztosítása nem is, de - a foglalkoztatásaszünetel. Éppen ezért a minimális járulékfizetési kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 11.

Kft. GYES-en lévő tagjának munkaviszonya

Kérdés: Dolgozhat 20 órás munkaviszonyban boltvezetőként egy kft. által üzemeltetett ABC-ben az az 50 százalékos tulajdonos tag, aki jelenleg GYES-en van, vagy meg kell fizetnie a főfoglalkozású társas vállalkozások tagjaira előírt járulékokat? A céget a GYES ideje alatt alakították a férjével, aki az ügyvezetői tevékenységet is ellátja. A tag a szülés előtt munkaviszonyban állt egy cégnél, ahonnan a GYED lejárta után kilépett.
Részlet a válaszából: […]  A gyermekgondozási segélyben részesülő személykeresőtevékenységet a gyermek egyéves koráig nem folytathat, a gyermek egyéveskora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagyidőkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik [Cst. 21...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.

GYES-en lévő vezető tisztségviselő közterhei

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége van annak a vezető tisztségviselőnek, aki társas vállalkozóként látja el ezt a tevékenységet, és emellett GYES-en van a tartósan beteg gyermekével?
Részlet a válaszából: […]  A vezető tisztségviselő - amennyiben az ügyvezetést nemmunkaviszony keretében látja el - társas vállalkozónak minősül. Ez azt jelenti,hogy havonta meg kell fizetni a személyes közreműködésére kapott személyesközreműködői díj, de legalább a minimálbér (93 000 forint)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 8.

Eva hatálya alá tartozó bt. GYES-en lévő beltagja

Kérdés:

Kell-e jövedelmet kivennie, illetve kell-e járulékot fizetni egy eva hatálya alá tartozó, bevételi nyilvántartást vezető betéti társaság beltagja után, aki harmadik gyermeke születése miatt jelenleg GYES-en van? Főállású munkahelyén tanárnőként dolgozik, de a társaságban ő végzi a munkát. Elég ha a kiállított számlák után befizeti az evát? Amennyiben kell jövedelmet kivennie, azt minden hónapban meg kell-e tennie, vagy elég egyszer egy évben? A beltag a társaságban fordítási munkát végez saját otthonában. Dolgozhat-e továbbra is a társaságban, ha a GYES letelte után főállású anya szeretne lenni? Milyen közterheket kell megfizetnie, illetve milyen jövedelmet kell felvennie ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […]   A gyermekgondozási segélyben, illetve a gyermeknevelési támogatásban részesülő személy keresőtevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik (Cst. 24. §). Tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 6.

GYES-en lévő bt.-tag munkavállalása

Kérdés: Jogosult-e Start Plusz kártyára egy betéti társaság személyesen közreműködő tagja, aki jelenleg GYES-ben részesül, és az ellátás mellett munkaviszonyt szeretne létesíteni egy egyéni vállalkozónál? Jogosult-e Start Plusz kártyára?
Részlet a válaszából: […] A Fog-tv. 1. § (2) bekezdés 1. alpontja b) pontja szerintStart Plusz kártyára - többek között - az a munkavállaló jogosult, aki - GYES, GYED, a gyermeknevelési támogatás, valamint azápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven (365 napon) belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

GYES-en lévő társas vállalkozó

Kérdés: Közreműködhet-e részmunkaidőben a társaság tevékenységében GYES igénybevétele mellett egy társas vállalkozó, és ha igen, hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége? A tevékenységre jellemző kereset meghatározásánál figyelembe vehető-e a GYES melletti közreműködés?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a tevékenységre jellemző kereset meghatározásánál -az Szja-tv. 3. § 9. alpontja alapján - minden körülmény figyelembe vehető, ígynyilvánvalóan az a tény is, hogy az érintett vállalkozó kismamaként (tehát csakgyermeke gondozása mellett) veszi ki részét a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 8.

GYES-en lévő társas vállalkozó

Kérdés: Kell-e valamilyen járulékot fizetni a betéti társaság beltagja után abban az esetben, ha a heti 40 órás munkaviszonyában GYES-re ment?
Részlet a válaszából: […] A kérdező nem tesz említést a járulékfizetési kötelezettség elbírálása szempontjából olyan lényeges körülményekről, mint a beltag személyes közreműködése, illetve annak formája, továbbá a beltagnak a betéti társaságtól származó esetleges jövedelméről sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 20.