tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott GYES-en lévő társas vállalkozó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: GYES-en lévő ügyvezető bejelentése, közterhei

Kérdés: Be kell-e küldeni a T1041-es és a 1208-as nyomtatványokat, illetve keletkezik-e járulékfizetési kötelezettség egy betéti társaság GYES-en lévő beltagjára vonatkozóan abban az esetben, ha a cégben 2012. évben semmilyen gazdasági tevékenység nem folyt, árbevételt nem számolt el, és ügyvezetés sem történt? A társasági szerződés szerint szükség esetén a kültag is közreműködhet a cég tevékenységében. Hogyan változik a helyzet, ha ugyanez a személy egy kft. tagja is, ahol a tevékenységet egy részmunkaidőben dolgozó munkavállaló látja el? A tag ebben a cégben sem működött közre, ügyvezetői tevékenység pedig nem merült fel 2012. évben.
Részlet a válaszból: […]amennyiben a társas vállalkozó egyidejűleg gyermekgondozási segélyben részesül, a minimálisjárulék-alap után nem keletkezik sem járulék-, sem szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség, feltéve hogy a vállalkozói tevékenységét a segély folyósításának időtartama alatt személyesen nem folytatja [Tbj-tv. 28. §, 2011. évi CLVI. törvény 455. § (4) bekezdés h) pontja]. Megjegyezzük, hogy nem minősül a vállalkozói tevékenység személyes folytatásának a társaság ügyvezetése. A második kérdésre a válaszunk az, hogy amennyiben az egyszemélyi tag nem ügyvezetője a társaságnak, és személyes közreműködést sem végez, akkor a kft.-ben nem keletkezik biztosítási jogviszonya, így utána sem adó-, sem járulékfizetési kötelezettség nem merül fel. Ennek következtében utána sem a 12T1041 jelű bejelentőlapot, sem a 1208 jelű bevallást nem kell benyújtani. E kérdésrésszel kapcsolatosan azonban ki kell emelni, hogy nem értelmezhető kérdezőnk azon kijelentése, miszerint 2012-ben ügyvezetési tevékenység nem merült fel a társaságban. Esetünkben a társaság a tevékenységi körét ténylegesen gyakorolja, melyből bevétele származik, alkalmazottat foglalkoztat, tehát az ügyvezetői tevékenység szükségszerűen felmerült. Hozzátesszük, hogy egy cégjegyzékbe bejegyzett, működő (nem megszűnt) kft. esetében az ügyvezetői tevékenységet akkor is megvalósultnak kell tekinteni, ha a társaság éppen nem folytat gazdasági tevékenységet. Mindennek tükrében a válaszunkat a következőkkel kell kiegészíteni: ha azt feltételezzük, hogy az egyszemélyes kft. ügyvezetését nem a társaság tagja látja el, a "külső" személy ügyvezetői jogviszonyát a Gt. 22. §-ának (2) bekezdése szerint kell megítélni, mely alapján a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony) vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni. Tehát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3890

2. találat: GYES-en lévő kft.-tag közterhei

Kérdés: Helyesen jár el az a kft., amely nem fizet járulékot az ügyvezetője után, tekintettel arra, hogy a cégben heti 40 órás főfoglalkozású munkaviszonnyal rendelkezik, ahonnan ugyan jelenleg GYES miatt fizetés nélküli szabadságon van, de a jogviszonya fennáll?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatása szünetel. Éppen ezért a minimális járulékfizetési kötelezettség alóli mentesítését nem ez, hanem a GYES-ben való részesülése alapozza meg. A Tbj-tv. 28. §-a (1) bekezdésének a) pontja, illetve a 2011. évi CLVI. tv. 458. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében mentesül a társas vállalkozó a havi minimumjárulék- és adófizetési kötelezettség alól, amennyiben vállalkozói tevékenységét személyesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3843

3. találat: Kft. GYES-en lévő tagjának munkaviszonya

Kérdés: Dolgozhat 20 órás munkaviszonyban boltvezetőként egy kft. által üzemeltetett ABC-ben az az 50 százalékos tulajdonos tag, aki jelenleg GYES-en van, vagy meg kell fizetnie a főfoglalkozású társas vállalkozások tagjaira előírt járulékokat? A céget a GYES ideje alatt alakították a férjével, aki az ügyvezetői tevékenységet is ellátja. A tag a szülés előtt munkaviszonyban állt egy cégnél, ahonnan a GYED lejárta után kilépett.
Részlet a válaszból: […]haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik [Cst. 21. § (1) bekezdés]. Semmi akadálya tehát annak, hogy a boltvezető tag a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama alatt munkaszerződés alapján heti 20 órás munkaidőben munkát végezzen a társaságban. Ebben az esetben a munkaszerződésében
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3804

4. találat: GYES-en lévő vezető tisztségviselő közterhei

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége van annak a vezető tisztségviselőnek, aki társas vállalkozóként látja el ezt a tevékenységet, és emellett GYES-en van a tartósan beteg gyermekével?
Részlet a válaszból: […]27 százalékos szociális hozzájárulási adót, a minimálbér után a 10 százalékos nyugdíjjárulékot, illetve a minimálbér 150 százaléka után a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot. Ez a minimális járulékfizetési kötelezettség a biztosítási kötelezettség tartama alatt áll fenn azzal, hogy a Tbj-tv. 28. §-ának (1) bekezdése meghatározza azokat az időszakokat, amikor a társaság mentesül e terhek alól. Egyik ilyen eset, amikor a társas vállalkozó gyermekgondozási segélyben részesül, és ennek tartama alatt a vállalkozói tevékenységét személyesen nem folytatja. Ebből egyesen következik,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3730

5. találat: Eva hatálya alá tartozó bt. GYES-en lévő beltagja

Kérdés:

Kell-e jövedelmet kivennie, illetve kell-e járulékot fizetni egy eva hatálya alá tartozó, bevételi nyilvántartást vezető betéti társaság beltagja után, aki harmadik gyermeke születése miatt jelenleg GYES-en van? Főállású munkahelyén tanárnőként dolgozik, de a társaságban ő végzi a munkát. Elég ha a kiállított számlák után befizeti az evát? Amennyiben kell jövedelmet kivennie, azt minden hónapban meg kell-e tennie, vagy elég egyszer egy évben? A beltag a társaságban fordítási munkát végez saját otthonában. Dolgozhat-e továbbra is a társaságban, ha a GYES letelte után főállású anya szeretne lenni? Milyen közterheket kell megfizetnie, illetve milyen jövedelmet kell felvennie ebben az esetben?

Részlet a válaszból: […]járulék mértéke előreláthatóan 8,5 százalékra emelkedik. Az egészségbiztosítási és a munkaerő-piaci járulékon belül a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalékot, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalékot, a munkaerő-piaci járulék 1,5 százalékot tesz majd ki. Ezenkívül 2012-től a társas vállalkozásnak a biztosított társas vállalkozó után a 27 százalékos társadalombiztosítási járulékot (ebből az ún. nyugdíj-hozzájárulás 24 százalékos mértékű, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék pedig 3 százalékos mértékű) változatlanul a társas vállalkozó személyes közreműködésére tekintettel kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem alapulvételével kell megfizetnie azzal az eltéréssel, hogy a 24 százalékos nyugdíj-hozzájárulás alapja havonta legalább a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér, az egészségbiztosítási és a munkaerő-piaci járulék alapja pedig havonta legalább a tárgyév első napján érvényes minimálbér másfélszerese lesz. A biztosított társas vállalkozó által fizetendő nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapja megegyezik a foglalkoztatót terhelő nyugdíj-hozzájárulás, illetve az egészségbiztosítási és a munkaerő-piaci járulék alapjával. Az a körülmény nem változtat a járulékfizetési kötelezettségen, hogy 2012-ben a gyermekgondozási segély helyett gyermeknevelési támogatásban fog részesülni a kérdésben szereplő beltag.   Olvasói észrevétel (megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 214. számában - 2012.03.13.) Észrevétel: A Társadalombiztosítási Levelek 209. számában megjelent 3562-es kérdésükre adott válaszra reagálva csatolom az adóhivatal válaszát ugyanerre a kérdésre reagálva. Ha jól értelmezem az Önök válaszát, akkor a GYES-en lévő beltag után akkor is kell járulékot fizetni, ha nem vesz ki jövedelmet, mert a GYES nem 36 órát elérő munkaviszony. Az adóhivatal állásfoglalása szerint csak a kivett tényleges jövedelem után kell járulékot fizetni mindaddig, amíg a beltag GYES-en van, valamint a főállású anyaság alatt is ugyanígy kell eljárni. Nem szeretném ügyfelemet felesleges járulékfizetésre utasítani (három gyermeket nevelnek igen szűkös anyagi körülmények között), ezért kérem, hogy a mellékelt adóhivatali válasz alapján újból írjanak e témában. „A levelében foglaltak alapján, a GYES-en lévő adózó társas vállalkozónak minősül, aki rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal, és a GYES mellett munkát kíván végezni a társaságban. Nem állapítható meg, hogy az elvégzett munkáért kap-e díjazást, illetve az sem, hogy pontosan milyen jogviszony áll fenn a társasággal, azonban vélhetően társas vállalkozónak minősül. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 31. § (4) bekezdés a) pontja alapján a társadalombiztosítási járulék, a természetbeni egészségbiztosítási járulék, a b) pontban említett vállalkozó esetén a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a nyugdíjjárulék (tagdíj) alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem, evaadózó egyéni vállalkozó esetében az Eva-tv.-ben meghatározott adóalap 4 százaléka, átalányadózó egyéni vállalkozó esetében az átalányban megállapított jövedelem, ha az - átalányadózónak nem minősülő - egyéni vállalkozó, a társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll. Tehát ebben az esetben a járulékalap a ténylegesen, társas vállalkozóként megszerzett jövedelem lesz. Ha azonban az adózó 36 órás munkaviszonya megszűnik, abban az esetben a társas vállalkozónak a Tbj. 27. § (1) bekezdése szerint a fizetendő társadalombiztosítási járulékot a társas vállalkozó személyes közreműködésére tekintettel kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem, de havi átlagban legalább az e törvény szerinti minimálbér alapulvételével kell megfizetni.” A szerző válaszol: Teljes egészében megértjük a kérdést generáló problémákat, ennek ellenére nem értünk egyet az idézett adóhatósági állásponttal. Megítélésünk szerint a Tbj-tv. hivatkozott 31. §-a (4) bekezdésének a) pontja szerinti feltétel - nevezetesen, hogy az érintett személy heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll - nem teljesül a gyermekgondozási segélyben részesülő személy esetén. Ugyanis ezen ellátás folyósításának időtartama alatt az igénylő a munkaviszonyában fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, és bár ez azt jelenti, hogy a munkajogviszonya fennáll, azonban az nem jár heti 36 órás tényleges foglalkoztatással.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3562

6. találat: GYES-en lévő bt.-tag munkavállalása

Kérdés: Jogosult-e Start Plusz kártyára egy betéti társaság személyesen közreműködő tagja, aki jelenleg GYES-ben részesül, és az ellátás mellett munkaviszonyt szeretne létesíteni egy egyéni vállalkozónál? Jogosult-e Start Plusz kártyára?
Részlet a válaszból: […]irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy aki a gyermek egyéves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vett GYES folyósítása mellett kíván munkát vállalni és - foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll. Ugyanezen jogszabályi hely 3. alpontja szerint e jogszabály alkalmazásában foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszonyt, közszolgálati jogviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszonyt, a hivatásos nevelőszülői jogviszonyt, a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3045

7. találat: GYES-en lévő társas vállalkozó

Kérdés: Közreműködhet-e részmunkaidőben a társaság tevékenységében GYES igénybevétele mellett egy társas vállalkozó, és ha igen, hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége? A tevékenységre jellemző kereset meghatározásánál figyelembe vehető-e a GYES melletti közreműködés?
Részlet a válaszból: […]csak gyermeke gondozása mellett) veszi ki részét a társaság tevékenységéből. Ez azonban csak a tevékenységre jellemző kereset összegét befolyásolja, de a járulékfizetési kötelezettséget alapvetően nem. A Tbj-tv. 27. § (1) bekezdése alapján ugyanis a társas vállalkozónak a minimálbér alapulvételével mindenképpen meg kell fizetnie a járulékokat, még akkor is, ha tényleges személyes közreműködői díja vagy a tevékenységre jellemző keresete ennél[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2997