GYES időszakának igazolása

Kérdés: Hogyan tudja igazolni a gyermekeivel töltött GYES időszakát az a személy, aki rendelkezik a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges jogosultsági idővel, de az otthon töltött 3 éve nem igazolt?
Részlet a válaszából: […] ...GYES folyósítási idejének figyelembevételére elsősorban a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok, illetve a foglalkoztató (folyósító szerv) adatszolgáltatása alapján kerülhet sor. Ezek hiányában a "tb-kiskönyv" ("Igazolvány a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.
Kapcsolódó címkék:  

GYES továbbfolyósítása

Kérdés: Kötelező a munkaadónak továbbra is engedélyeznie a fizetés nélküli szabadságot annak a munkavállalójának, akinek a GYES-re való jogosultsága május 20-ával megszűnt volna, mivel gyermeke betöltötte a 3 éves kort, de a vészhelyzetre tekintettel továbbra is kapja az ellátást, vagy mérlegelheti a szabadság engedélyezését, és tartama alatt szünetel a biztosítás?
Részlet a válaszából: […] ...a) pontja értelmében a fizetés nélküli szabadság tartama alatt sem szünetel a biztosítás, ha gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) kerül folyósításra. Az 59/2020. Korm. rendelet 1. §-a értelmében a gyermeknevelési támogatásra (így a GYES-re)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

GYES két gyermek után

Kérdés: Valóban kaphatja egyszerre két gyermek után a GYES-t az a szülő, aki egy egyéves, valamint egy négy- és egy hétéves gyermeket nevel, akik közül a négyéves gyermek beteg? Milyen módon igényelhetők az ellátások?
Részlet a válaszából: […] ...2014. január 1-jétől, az úgynevezett "extra GYES" megjelenésétől lehetőség van arra, hogy a szülők több gyermek után is, egyidejűleg részesüljenek a gyermekek jogán járó ellátásra. Ezt az időpontot megelőzően kizárólag a családi pótlék esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 11.
Kapcsolódó címkék:  

Gyermekgondozási segély igénylése

Kérdés: Hogyan és hol igényelhető a gyermekek után járó gyermekgondozási segély?
Részlet a válaszából: […] ...elképzelhető, hanem a kormányablakoknál, a járási hivataloknál és az egyre népszerűbb ügysegédek segítségével is. A GYES megállapítására szolgáló nyomtatvány pontos elnevezése: Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására. Ugyan a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.
Kapcsolódó címkék:    

GYES-en töltött idő elismerése szolgálati időként

Kérdés: Hogyan számít bele a nyugdíjas időbe a 10 évig GYES-en töltött idő?
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozási segély folyósításának ideje a nyugdíj megállapítása során szolgálati időnek, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapításánál pedig jogosultsági időnek minősül. Míg az első esetben a segély teljes tartama elismerhető, addig az utóbbiban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 2.
Kapcsolódó címkék:    

GYES meghosszabbítása

Kérdés: Meghosszabbítható valamilyen módon a GYES abban az esetben, ha a gyermeket, aki idén tölti a 3. életévét, súlyos baleset érte, égési sérüléseket szenvedett, és mindennap gyógykezelésre szorul, ami előreláthatólag hosszú ideig fog tartani, ezért az édesanya nem tud munkába állni?
Részlet a válaszából: […] ...igényléséhez - függetlenül attól, hogy a gyermekgondozási segélyre való igény bejelentésével egyidejűleg vagy már folyósított GYES esetén kerül benyújtásra - igazolást kell csatolni arról, hogy a tízévesnél fiatalabb gyermek az 5/2003. ESzCsM...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 23.

GYES

Kérdés: Milyen új jogszabályok kerülnek bevezetésre 2014. január 1-jétől a GYES-sel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] A Cst. módosítását 2013. december 5-én fogadta el az Országgyűlés. Ez a jogszabály foglalkozik - többek között - a gyermekgondozási segély megállapításával és folyósításával is. A legfontosabb változások egyértelműen a folyósított ellátás mellett végezhető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 14.
Kapcsolódó címke:

GYES figyelembevétele szolgálati alapként

Kérdés: Figyelembe veszik biztosítási időként a tartósan beteg gyermek ápolása miatt igénybe vett GYES időszakát az édesapa esetében? Milyen jövedelem kerül beszámításra a nyugdíj alapjába, ha az igénylőnek az ellátás időtartama alatt nincs egyéb jövedelme? Beleszámít a nyugdíj alapjába a GYES melletti munkaviszonyban megszerzett jövedelem?
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozási segély folyósításának időtartamát a nyugellátás megállapításánál szolgálati időként kell elismerni. A szolgálati idő számítása szempontjából közömbös, hogy a gyermekgondozási segélyt biztosítási időre tekintettel, méltányosságból vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 16.
Kapcsolódó címkék:    

Nagyszülő GYES-e

Kérdés: Jogosult továbbra is GYES-re a nagyobbik gyermek után a nagyszülő, ha a kisebbik gyermek után az édesanya TGYÁS-t vesz igénybe?
Részlet a válaszából: […] ...meg a gyermekgondozási segély a nagyszülők részére. A legfontosabb, hogy a nagyszülő kizárólag a szülő jogán szerezhet jogosultságot a GYES-re, ami azt jelenti, hogy mind a nagyszülőnek, mind a szülőnek jogosultnak kell lennie az említett ellátásra. Ez magában foglalja azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.
Kapcsolódó címkék:    

Jogosultság GYES-re

Kérdés: Hogyan lehetséges, hogy egy rehabili­tá­ciós ellátásban részesülő személy, akinek pici gyermeke van, nem kapja a GYES-t, miközben egy hasonló feltételekkel rendelkező ismerőse részesül az ellátásban?
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozási segély megállapítását és folyósítását a Cst. szabályozza. E szerint gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő, a nevelőszülő, a gyám a saját háztartásában nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig. Ikergyermekek esetén már más a helyzet, ekkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.
Kapcsolódó címkék:    
1
2
3
7