30 év alatti anyák kedvezményének igénybevétele

Kérdés: Jogosult lesz a 30 év alatti anyák kedvezményének igénybevételére az a munkavállaló, aki egy éve dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, laktózintoleranciájára tekintettel jogosult személyi kedvezményre, 2023. április 7-én tölti be a 25. életévét, és bejelentette, hogy 2023. február 10-én elérte a várandóssága 91. napját? A munkavállalónak ez lesz az első gyermeke. Jogosult lehet egy időben az életkora alapján járó kedvezményekre és a személyi kedvezményre is?
Részlet a válaszából: […] ...A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye például minden más kedvezményt megelőz, hiszen ezt az összevont adóalapba tartozó egyes jövedelmekre értékhatár nélkül érvényesítheti az arra jogosult anya, ami azt jelenti, hogy ezek után a jövedelmek után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Munkabérletiltás helyett részletfizetés

Kérdés: Milyen feltételei vannak a részletfizetés engedélyezésének az adósság megfizetésére a végrehajtási eljárásban és azon belül a munka-bérletiltás rendszerében? Valóban elkerülhető a munkabér letiltása a részletfizetéssel?
Részlet a válaszából: […] ...forintot - levonásmérték alkalmazását az adós elkerülje.Biztosítva ezzel az adós megélhetésének tervezhetőségét és adott esetben egyes jövedelmek, kifizetési jogcímek végrehajtás alóli megóvottságát.(Kéziratzárás: 2023. 01....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

GYES-ben részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Lesz minimálisjárulék-fizetési kötelezettsége annak az egyéni vállalkozónak, aki 2023. január 15-én indítja meg a tevékenységét, jelenleg GYED-et kap, majd februártól GYES-ben részesül, és egy ideig még fizetés nélküli szabadságon kíván maradni a főfoglalkozású munkahelyéről? Mi lesz a helyzet abban az esetben, ha visszamegy dolgozni, de kiveszi a felgyűlt szabadságot, és utána esetleg ismét babát vár, és táppénzre megy?
Részlet a válaszából: […] ...a) pontja alapján nem kell teljesítenie a havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettséget.A GYED-et követően azonban a GYES folyósítása alatt ez a mentesség csak abban az esetben áll fenn, ha a vállalkozásában személyesen nem végez munkát, azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Megbízási díj járulékai

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a biztosítási kötelezettséget egy kft. által megbízási jogviszony keretében otthonápolási tevékenységre foglalkoztatott ápolók esetében, ha az egyes napokon végzett munkájuk alapján fizetett napi díjazásuk lényegesen magasabb a minimálbér 30 százalékánál, a megbízási díj elszámolása azonban havonta történik, így a jövedelem a limit alatt marad? Kell járulékot vonni ebben az esetben az ápolók díjazásából?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontja értelmében a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (e körbe tartozik a megbízás is) álló személyre a biztosítás akkor terjed ki, amennyiben az e tevékenységből származó járulékalapot képező havi jövedelme eléri a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Levonás alól mentes és korlátlanul végrehajtható munkabér

Kérdés: Milyen befolyással bír a levonás alól mentes munkabérrész, illetve a korlátlanul végrehajtás alá vonható munkabér összegére a végrehajtás, így a munkabérletiltás rendszerében bekövetkezett 2023. évi módosítás?
Részlet a válaszából: […] ...végrehajtási eljárás egyes cselekményei, azon belül a munkabérletiltás adósra nézve sérelmes rendelkezései szélsőséges megnyilatkozásokat és indulatot gerjesztettek, ami a jogalkotót arra ösztönözte, hogy a végrehajtási eljárás rendeltetésének és céljának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Alvállalkozó gyermekeinek szervezett tábor

Kérdés: Egy cég a dolgozók gyerekeinek nyaranta tábort szervez, ahová az azonos telephelyen működő alvállalkozó cég dolgozóinak gyermekeit is fogadja. Hogyan finanszírozhatná meg a tábor költségét a kiva hatálya alá tartozó alvállalkozó cég a saját dolgozóinak? A tábort nem ő szervezi, tehát valószínűleg nem tekinthetjük munkaviszonyból származó jövedelemnek. Milyen jogcímen kaphatna a gyermekes dolgozó juttatást, és milyen járulékos költségei lennének?
Részlet a válaszából: […] ...rendezvényként fogjuk fel, mert ekkor felmerül az Szja-tv. 70. § (6) bekezdése b) pontjának alkalmazhatósága is, mely szerint "...egyes más meghatározott juttatásnak minősül az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Munkaviszonyban álló lelkipásztor

Kérdés: Vonatkozik az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.8. pontjában meghatározott mentesség egy hitéleti tevékenységet végző egyesület vezetőjére, aki munkaviszonyban lelkipásztori tevékenységet végez? Az egyesület felvételt kapott a bejegyzett egyházak kötelekébe, és ez a törzsadatában is megjelenik.
Részlet a válaszából: […] Sajnos nem. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.8. pontja értelmében adómentes az egyházi jogi személy által egyházi személynek vagy az egyházi jogi személy részére végzett tevékenység ellátásáért rendszeres havi díjazásban részesülő magánszemélynek, elkülönített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Táppénz mértéke

Kérdés: 50 vagy 60 százalékos táppénzre jogosult az a munkavállaló, aki 2022. szeptember 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, 2022. szeptember 26-tól 2022. október 3-ig keresőképtelen volt, ebből az utolsó 3 napra jogosult táppénzre, és a biztosítási jogviszonyai a következők voltak: 2004. szeptember 1-jétől 2021. június 13-ig munkaviszonyban állt, 2021. június 16-tól 2022. június 30-ig kiemelt összegű ápolási díjban részesült, 2022. július 1-jétől augusztus 31-ig álláskeresési járadékban részesült?
Részlet a válaszából: […] ...mértékét a folyamatos biztosításban töltött időtartam határozza meg. Akkor folyamatos a biztosításban töltött idő, ha az egyes biztosításban töltött időszakok között 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. Nem számít megszakításnak (azaz a 30 napba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Munkabérletiltás szakképzési munkaszerződés esetén

Kérdés: Érvényesíthető a munkabért terhelő munkabérletiltás a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott személy munkabéréből, ha személyijövedelemadóelőleg-levonás nem történt?
Részlet a válaszából: […] ...erősíti a jogviszony megszüntetésére irányuló szándékot. Ennek ismeretében a felek részéről természetes útkeresésnek tűnik, hogy egyes kifizetési jogcímet igyekeznek kiemelni a levonással érintettek közül.A szakképzési munkaszerződéssel munkát végző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Családtámogatási ellátások örökbe fogadott gyermek jogán

Kérdés: Milyen családtámogatási ellátás kérelmezhető örökbe fogadott gyermek jogán?
Részlet a válaszából: […] ...szülő. Az alább leírtak csak abban az esetben állják meg a helyüket, ha a gyermek után nem jogosult a szülő gyermekgondozási díjra. A GYES szabályozása alapján ugyanis, ha ugyanazon igénylő kéri, és esetleg valóban két gyermeket fogadnak örökbe, akkor mindkét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.
1
2
3
146