Orosz állampolgárságú egyéni vállalkozó

Kérdés: Választhatja 2022. szeptember 1-jétől a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti közteherfizetést egy orosz állampolgár, akinek Magyar-országon huzamos tartózkodási engedélye van, 1951-ben született, és Oroszországban öregségi nyugdíjban részesül?
Részlet a válaszából: […] ...törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

GYED-en lévő átalányadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Hogyan alakul a közteherfizetési kötelezettsége annak az egyéni vállalkozónak, aki eddig kisadózóként havi 50 ezer forintot fizetett, de 2022. szeptember 1-jétől az átalányadózást választotta? A vállalkozó rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal, de még egy évig GYED-en van.
Részlet a válaszából: […] ...hozzájárulási adót csak az átalányban megállapított jövedelem (ide nem értve annak adómentes részét) után kell megfizetnie. A GYES tartama alatt azonban - feltéve, hogy még mindig nem veszi fel a munkát a főfoglalkozású munkaviszonyában - csak abban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Brit állampolgárságú munkavállaló táppénze

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre az a brit állampolgár munkavállaló, aki 2022. március hónap óta dolgozik a jelenlegi munkáltatójánál, előtte Angliában dolgozott, rendelkezik tajszámmal és magyar lakcímmel (a felesége magyar), és a beteg-szabadságát már kimerítette? Abban az esetben, ha fennáll a jogosultság, hány százalékos táppénzre számíthat? Milyen igazoló dokumentumot kell kérni?
Részlet a válaszából: […] ...Az uniós koordinációs rendeletek értelmében az Európai Unió tagállamaiban szerzett biztosítási időket össze kell számítani.Az Egyesült Királyság az Európai Unióból kilépett, de a kilépésről szóló megállapodás (Kilépési Megállapodás) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Ukrán menekültek ellátásai

Kérdés: Milyen ellátásokra jogosultak az ukrán menekültek Magyarországon?
Részlet a válaszából: […] ...szakellátás, egyéb krónikus betegellátás keretében vizsgálat és gyógykezelés, továbbá az ártámogatással a társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak által az onkológiai szakellátás és egyéb krónikus betegellátás, valamint az egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Vendégtanár GYED-e

Kérdés: Adókötelesnek minősül egy nemzetközi együttműködés keretében vendégtanárként köz-alkalmazotti jogviszonyban álló személy gyermek-gondozási díja, vagy a személyijövedelemadó- fizetési kötelezettség alóli mentessége kiterjed az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira is?
Részlet a válaszából: […] ...a Kjt. lehetőséget biztosít a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személlyel is közalkalmazotti státusz létesítésére.Egyes kormányok között létrejött kétoldalú nemzetközi oktatási program keretében így lehetőség nyílik magyar állampolgársággal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai GYES mellett

Kérdés: Jogosult lehet rehabilitációs ellátásra az a kismama, aki jelenleg GYES-t kap kétéves gyermekére tekintettel, de most egészségromlást állapítottak meg nála, és leszázalékolták? Veszélyeztetheti az egyéb ellátás a GYES-jogosultságot?
Részlet a válaszából: […] ...háztartásában kell sort keríteni, tehát nem a nagyszülő otthonában, másrészt a szülőknek írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy a GYES-ről lemondanak, és egyetértenek a gyermekgondozást segítő ellátásnak a nagyszülő részéről történő igénylésével. Ilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Felmondás e-mailben

Kérdés: Írásbelinek minősül az e-mailben tett jognyilatkozat? Felmondható e-mail útján a munkaviszony?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezésből is látható, hogy vannak olyan esetek, amikor maga a munkaviszonyra vonatkozó szabály teszi kötelezővé az írásbeli alakot egyes jognyilatkozatok esetén. Ilyen például a munkaviszonyt megszüntető jognyilatkozat, tehát felmondani kizárólag írásban lehet. Az Mt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Nyugdíjas személyek munkavállalása a közszférában

Kérdés: Valóban dolgozhatnak ismét közalkalmazotti jogviszonyban az ellátásuk veszélyeztetése nélkül az öregségi nyugdíjban részesülő személyek?
Részlet a válaszából: […] ...ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban,j) bírói szolgálati viszonyban,k) igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,l) ügyészségi szolgálati viszonyban,m) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Nyugdíjas személy munkavégzése egészségügyi intézményben

Kérdés: Milyen jogviszonyban láthatja el nyugdíjazása után a nyugellátás szüneteltetése nélkül egy egészségügyi intézmény üzemeltetését egy 1957-ben született férfi, aki a nyugdíjkorhatára betöltésével el szeretne menni nyugdíjba, de a munkáltatója nyugdíjasként is tovább szeretné foglalkoztatni?
Részlet a válaszából: […] ...vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyt, bírói szolgálati viszonyt, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyt, ügyészségi szolgálati viszonyt, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Munkabérletiltás egyszerűsített foglalkoztatás esetén

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munkáltató a következő esetben? Egy munkavállaló munkabérére végrehajtó által küldött letiltás érkezett, amelynek a munkáltató mindenben eleget tett. 2022. június 30-án a munkavállaló felmondása miatt a munkaviszony megszűnt, amelyről a munkáltató értesítette a végrehajtót. A következő hónapban ugyanez a dolgozó egyszerűsített foglalkoztatottként dolgozott korábbi munkáltatójánál, összesen 9 napot. Le kell vonnia a munkáltatónak a korábbi letiltás összegét, tekintettel arra, hogy tudomása van a munkavállaló kötelezettségéről, vagy várja meg a végrehajtó hivatalos értesítését? Érvényesíthető a letiltás az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony alapján kifizetett munkabérre is?
Részlet a válaszából: […] ...átadni.A munkaviszony megszűnésekor a munkáltató köteles a munkavállaló számára igazolást kiadni a munkavállaló jövedelmét terhelő egyes tartozások típusairól és jogcíméről. A tartozásigazoláson fel kell tüntetni, hogy egyes tartozásokat mely jogszabály alapján,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.
1
2
3
143