GYED összege

Kérdés: Hogyan kell számfejteni a 28 napos február hónapra a GYED-et annak a munkavállalónak, akinek a napi alapja lényegesen magasabb a táppénz maximum napi alapjánál, de a táppénzmaximum miatt a 30 napra visszaosztott napi alapot visszaszorozva a 28 nappal, kevesebbre jön ki az összeg, mint 280 000 forint?
Részlet a válaszából: […] ...viszont, ha a GYED alapjának meghatározásához szükséges keresetek alapján megállapított naptári alap 70 százaléka magasabb, mint a GYED-maximum alapján számított naptári napi ellátási összeg, akkor a tényleges összeget kell figyelembe venni azzal, hogy a havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Ellátások és adókedvezmény harmadik gyermek szülése esetén

Kérdés: Jogosult az anya és az apa is a kisgyermekes munkavállalók utáni adókedvezményre az alábbi esetben? A házaspár második gyermeke 2010. július 25-én született, ez alapján a feleség TGYÁS, majd GYED ellátást vett igénybe a gyermek után annak 2 éves koráig. 2012 novemberében kiderült, hogy újra gyermeket várnak, a szülés várható időpontja 2013. július 4. A feleség 2003-tól pedagógusként dolgozik, besorolási bére bruttó 138 000 forint, azonban 2012 novemberétől havi bruttó 200 000 forint díjazásért a családi vállalkozásban is munkaviszonyban áll, kezdetben rész-, 2013. március 1-jétől teljes munkaidőben. Ettől az időponttól a férj veszi igénybe a GYES-t a részmunkaidős munkaviszonya mellett. Milyen összegű GYED-re lesz jogosult a feleség a születendő harmadik gyermek után? Tehetnek valamit annak érdekében, hogy a maximális összegű ellátást kapja az édesanya?
Részlet a válaszából: […] A családi kedvezmény az Szja-tv. 29/A. §-a alapján illeti meg a kedvezményezett eltartott után a családi pótlékra jogosult magánszemélyt. A házastársak a saját háztartásban nevelt gyermekeik esetében, mivel mindketten jogosultak a családi kedvezményre, azt közösen vehetik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 4.

GYED alapja és időtartama második szülés esetén

Kérdés: Mi lesz a GYED számítási alapja, és mennyi ideig lesz jogosult az ellátásra az édesanya a második szülése után az alábbi esetben? A dolgozó munka­viszonyának kezdete 2004. február 16., első gyermekét 2010. április 3-án szülte, előtte 2009. október 9-től 2010. április 2-ig táppénzben részesült a 2008. évi jövedelme alapján, majd a TGYÁS lejártát követően 2010. szeptember 18-tól 2012. április 3-ig GYED-et kapott a 2009. évi jövedelme alapján. (Naptári napi átlag: 5679,46 forint, ezért a GYED maximumösszege 2010-ben 3430 forint/nap, 2011-ben 3640 forint/nap, 2012-ben pedig 3975,63 forint/nap.) Az édesanya második gyermeke 2012. április 5-én született, szülési szabadságát 2012. április 4-től vette igénybe, amely naptól az Eb-tv. 42. §-ának (3) bekezdése alapján TGYÁS-t kapott 181 300 forint/30 nap = 6043,33 forint/nap x 70 százalék = 4230,33 forint napi összegben.
Részlet a válaszából: […] Először nézzük meg a GYED jogosultsági (folyósítási) időtartamát.Szülő anya esetében a gyermekgondozási díj a szülést megelőző két éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. évének betöltéséig jár. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 24.

GYED összegének változása

Kérdés: Változik-e a minimálbér emelkedésével a GYED összege annak a kismamának az esetében, akinek a jelenleg folyósított TGYÁS alapját az előző ellátásából állapították meg, ami a minimálbér kétszeresének a harmincadrésze, azaz 2010-ben napi bruttó 4900 forint volt?
Részlet a válaszából: […] Törvény rendelkezik arról, hogy a maximális összegbenmegállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig hivatalbólfelül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételéveljanuár 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.A 2011....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Gyermekápolási táppénz alapja GYES melletti munkavégzés esetén

Kérdés: GYES melletti munkavégzés esetén mi lesz a 2011. január 16-tól január 25-ig terjedő időszakra igényelt gyermekápolási táppénz alapja, ha az édesanya 2010. január 1-jétől október 20-ig GYED-en volt, majd 2010. október 21-től GYES-re ment, és mellette munkába állt? A munkavállaló szerződés szerinti bére jóval meghaladja a minimálbért.
Részlet a válaszából: […] ...megállapítani, ha az aminimálbér összegénél kedvezőbb.Ha a keresete alapján pl. a GYED naptári napi összege 6400forint, ami meghaladja a GYED-maximumot, de figyelembe véve a kedvező szabályta gyermekápolási táppénzt a 6400 forint naptári napi összeg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Táppénz alapja

Kérdés: Mi lesz a táppénz alapja annak a 2001 óta folyamatos munkaviszonyban álló dolgozónak, aki 2008. április 1-jétől 2009. október 25-ig GYED-en volt, 2009. október 26-tól 2010. április 30-ig GYES-ben részesült, 2010. május 1-jétől 2010. július 6-ig a felhalmozódott szabadságát töltötte, 2010. július 7-től pedig jelenleg is táppénzes állományban van?
Részlet a válaszából: […] ...kell megállapítani. Ha a GYED alapját képező naptári napi összeg a keresetalapján pl. 5600 forint, lenne, ez meghaladja a GYED-maximumot, de ettőlfüggetlenül a táppénz összegét az 5600 forint tényleges naptári napi összegalapján kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 7.

Február havi GYED-maximum

Kérdés: 2008. február hónapra kifizethető-e a 96 600 forint összegű GYED abban az esetben, ha az alap napi 5700 forint?
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozási díj összege a naptári napi átlagkereset70 százaléka. A gyermekgondozási díj összegét naptári napra kell számfejteni,azonban figyelemmel kell lenni arra a szabályra, hogy havi összege nem lehettöbb, mint a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 16.

GYED-maximum

Kérdés: Meg kell-e kapnia február hónapra a GYED maximumát annak a biztosítottnak, akinek a minimálbér kétszerese harmincadrészének 70 százaléka az egy naptári napi GYED összege, vagy csak a naptári napra járó összeg folyósítható?
Részlet a válaszából: […] A törvény szerint a gyermekgondozási díj a naptári napiátlagkereset 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének70 százaléka. Ebből az következik, hogy a havi összege van maximalizálva. Adolgozó részére 2008. február hónapra csak 29 napra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.

Ellátások alapja veszélyeztetett terhes anya szülése esetén

Kérdés: Egy anya 1999. szeptember 1-jétől dolgozik jelenlegi munkahelyén. Első gyermekével 2005. augusztus 28-tól 2006. február 11-ig terhességi-gyermekágyi segélyben részesült, majd 2006. február 12-től 2007. augusztus 28-ig GYED-en volt. Az anya jelenleg ismét terhes, a második gyermek születésének várható ideje 2007. december 5. Veszélyeztetett terhessége miatt a kezelőorvos 2007. augusztus 29-től keresőképtelen állományba vette, ettől az időponttól a második gyermek születéséig az apa veszi igénybe a GYES-t. Jár-e az anya részére a 15 nap betegszabadság? Mi lesz a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély és a GYED alapja? A dolgozó 2005. évi jövedelme, amely után a GYED megállapításra került, 1 260 686 forint. Kieső idő: 2005. február 2-től február 6-ig táppénz, 2005. augusztus 28-tól december 31-ig TGYÁS miatt. Kedvezőbb lenne-e, ha a szabadságot is igénybe venné a dolgozó, vagy az maradhat a későbbi időre?
Részlet a válaszából: […] A betegszabadság kiadására az Mt. rendelkezései azirányadóak. Az Mt. 130. § (2) bekezdése értelmében, ha a munkavállalómunkaviszonya szünetel, a következő időtartamokra még megilleti abetegszabadság:- a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadságidőtartamára,- a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.

GYED maximuma

Kérdés: Egy biztosított 2005. október 10-étől gyermekgondozási díjban részesül. A GYED naptári napi alapja 4016 forint, összege 2811,2 forint, ezért havonta a 83 000 forint összegű maximumot folyósítjuk számára. Helyes-e az eljárás, illetve volt-e valamilyen változás 2006-ban?
Részlet a válaszából: […] A gyerekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70százaléka. 2006. január 1-jétől hatályos változás, hogy legfeljebb havonta amindenkori minimálbér kétszeresének a 70 százaléka.A minimálbér 62 500 forint x 2 = 125 000 forint 70százaléka, vagyis 87 500 forint, tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 21.
1
2