GYED továbbfolyósítása

Kérdés: A vészhelyzet idejére kihirdetett 59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet az egyes egészségbiztosítási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról szóló rendelkezés szerint tovább kell-e folyósítani azon munkavállaló GYED-ét, akinek a GYED-re való jogosultsága a kihirdetett vészhelyzet alatt jár le, de az ellátás folyósítása mellett már 2020. január óta dolgozik? A gyermek kétéves korát követően is GYED-et kell részére folyósítani a vészhelyzet megszűnéséig, vagy be kell nyújtania a kétéves kor betöltését követő naptól a MÁK-hoz a GYES-igényét?
Részlet a válaszából: […] ...említett kormányrendelet értelmében a gyermekgondozási díjra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik. Ez vonatkozik az Eb-tv. 42/A. §-a, 42/E. §-a, 42/F. §-a, 42/G. §-a, valamint az 50. §-a alapján fennálló jogosultságokra....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

TGYÁS és GYED alapja több jogviszony esetén

Kérdés: Egy közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus 2010. július 25-én született gyermekével GYED-en, majd GYES-en volt. 2012. november 1-jétől a GYES mellett napi 2 órában dolgozott, majd egy másik cégnél is vállalt munkát napi 4 órás munkaviszonyban. 2013. március 1-jétől lemondott a GYES-ről, a közalkalmazotti jogviszonyában a szabadságát kezdte tölteni, a részmunkaidős munkaviszonyai pedig teljes munkaidőssé alakultak, tehát ettől az időponttól mindkét másik cégnél napi 8 órás munkaviszonyban áll. A dolgozó munkabére közalkalmazottként havi 138 000 forint. Mi a TGYÁS és a GYED alapja a 2013. június 26-án született második gyermek után a fenti esetben?
Részlet a válaszából: […] ...jogosultságát, és az ellátás összegét mindegyik jogviszonyában külön-külön kell elbírálni és megállapítani.Ugyanez vonatkozik a gyermekgondozási díjra való jogosultság és a GYED összegének megállapítására is. Tehát ezen ellátásra való jogosultságot és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 10.

TGYÁS és GYED összege harmadik gyermek születése esetén

Kérdés: Mennyi lesz a terhességi-gyermekágyi segély összege annak az édesanyának az esetében, aki 2002. július 15-től áll munkaviszonyban, 2011. október 30-án született második gyermeke után terhességi-gyermekágyi segélyben részesült 2011. október 3-tól 2012. március 18-ig, GYED-et kap 2012. március 19-től jelenleg is, és harmadik gyermeke születésének várható ideje 2013. július 31.? Változik a TGYÁS összege, ha a szülés előtt kiveszi a 23 nap szabadságát, amelyre távolléti díjat kap, és utána igényli az ellátást? Mi lesz a későbbiekben a GYED alapja? A dolgozó jelenlegi szerződés szerinti munkabére havi 200 000 forint.
Részlet a válaszából: […] ...harmincadrészét eléri.Ha a gyermek 2013. július 31-én született, és az anya e naptól kérte a terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási díjra 2014. január 15-étől jogosult.Tekintettel arra, hogy a biztosítottnak azért nincs 180 naptári napi jövedelme,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 21.

GYED alapja

Kérdés: Helyes-e ha a terhességi-gyermekágyi segély összegét a 2010. évi jövedelem alapján számították annak a munkavállalónak az esetében, akinek a folyamatos biztosítási ideje 2006. október 3-án kezdődött, táppénzben részesült 2010. június 22-től 2011. január 9-ig, 2011. január 10-én szült, és ezen időponttól 2011. június 26-ig terhességi-gyermekágyi segélyben részesült, tehát 172 napi jövedelme volt? Mi lesz a GYED alapja, ha az anya 2011. június 27-től igényli az ellátást?
Részlet a válaszából: […] ...000 forint, akkor a terhességi-gyermekágyi segélyösszegét a 172 napi jövedelem naptári napi átlaga alapulvételével kellmegállapítani.)A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napiátlagkeresetet a táppénzre vonatkozó rendelkezések, azaz az Eb-tv. 48....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

GYED összegének változása

Kérdés: Változik-e a minimálbér emelkedésével a GYED összege annak a kismamának az esetében, akinek a jelenleg folyósított TGYÁS alapját az előző ellátásából állapították meg, ami a minimálbér kétszeresének a harmincadrésze, azaz 2010-ben napi bruttó 4900 forint volt?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezik arról, hogy a maximális összegbenmegállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig hivatalbólfelül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételéveljanuár 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.A 2011...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.