tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott gyermekgondozási díj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: GYED továbbfolyósítása

Kérdés: A vészhelyzet idejére kihirdetett 59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet az egyes egészségbiztosítási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról szóló rendelkezés szerint tovább kell-e folyósítani azon munkavállaló GYED-ét, akinek a GYED-re való jogosultsága a kihirdetett vészhelyzet alatt jár le, de az ellátás folyósítása mellett már 2020. január óta dolgozik? A gyermek kétéves korát követően is GYED-et kell részére folyósítani a vészhelyzet megszűnéséig, vagy be kell nyújtania a kétéves kor betöltését követő naptól a MÁK-hoz a GYES-igényét?
Részlet a válaszból: […]időtartamára azon jogosultakra vonatkozóan lehet meghosszabbítani, ahol a gyermek a 2. (ikergyermek esetén a 3.) életévét 2020. március 11-én vagy azt követően tölti be. A jogszabály nem tartalmaz olyan kitétel, hogy nem vonatkozik a meghosszabbítás azokra, akik a GYED folyósítása mellett keresőtevékenységet folytatnak. Nem is lenne célszerű szabályozni, mivel nincs arra biztosíték, hogy a GYED melletti munkavégzés meddig fog tartani. Mivel a gyermekgondozási díj a jogszabály erejénél fogva kerül meghosszabbításra, ezért azt igényelni nem kell, az ellátást megállapító határozatot a kifizetőhelynek módosítani nem kell.Tehát függetlenül attól, hogy a gyermekgondozási díjban részesülő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6432

2. találat: TGYÁS és GYED alapja több jogviszony esetén

Kérdés: Egy közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus 2010. július 25-én született gyermekével GYED-en, majd GYES-en volt. 2012. november 1-jétől a GYES mellett napi 2 órában dolgozott, majd egy másik cégnél is vállalt munkát napi 4 órás munkaviszonyban. 2013. március 1-jétől lemondott a GYES-ről, a közalkalmazotti jogviszonyában a szabadságát kezdte tölteni, a részmunkaidős munkaviszonyai pedig teljes munkaidőssé alakultak, tehát ettől az időponttól mindkét másik cégnél napi 8 órás munkaviszonyban áll. A dolgozó munkabére közalkalmazottként havi 138 000 forint. Mi a TGYÁS és a GYED alapja a 2013. június 26-án született második gyermek után a fenti esetben?
Részlet a válaszból: […]kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének a 70 százalékát.Ezek után nézzük a jogosultsági feltételeket.Főszabály, hogy terhességi-gyermekágyi segélyre az jogosult, aki a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a biztosítás tartama alatt, vagy annak megszűnését követő 42 napon belül szül.Ezzel a jogosultsági feltétellel az édesanya csak a közalkalmazotti jogviszonyában rendelkezik, tehát e jogviszonya alapján jogosult terhességi-gyermekágyi segélyre.A 2012. november 1-jén kezdődő jogviszonyában a szülést megelőzően csak 237 napi biztosításban töltött ideje van, tehát nincs meg a jogosultsághoz szükséges 365 nap, ezért terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosult.A harmadik jogviszony kezdetét pontosan nem tudjuk, de a leírtak alapján az 2012. november 1-jét követően volt, tehát ebben a jogviszonyban sem jogosult terhességi-gyermekágyi segélyre, mivel nem lehet 365 napi biztosításban töltött ideje.Ebben az esetben egy másik szabályt kell alkalmazni, amely szerint a biztosítottat keresőképtelennek kell tekinteni - többek között -, ha szülése miatt munkáját nem tudja ellátni, és terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosult. A másik két jogviszonyban tehát az édesanya táppénzre jogosult. A szüléssel összefüggésben felmerült keresőképtelenség időtartama 42 nap, de orvosszakmai javaslat alapján ez lehet hosszabb időtartam is.Mivel a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultságot csak a közalkalmazotti jogviszonyban lehet megállapítani, ezért annak összegét is az e jogviszonyban elért jövedelem képezheti.Tekintettel azonban arra, hogy a dolgozónak sem a szülést megelőző naptári évben, sem a szülését megelőzően nincs 180 napi jövedelme, ezért terhességi-gyermekágyi segélyének naptári napi összegét a jogosultsága kezdőnapján érvényes minimálbér kétszerese harmincadrésze alapulvételével kellene megállapítani, ha a pénzbeli egészségbiztosítási járulék[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4174

3. találat: TGYÁS és GYED összege harmadik gyermek születése esetén

Kérdés: Mennyi lesz a terhességi-gyermekágyi segély összege annak az édesanyának az esetében, aki 2002. július 15-től áll munkaviszonyban, 2011. október 30-án született második gyermeke után terhességi-gyermekágyi segélyben részesült 2011. október 3-tól 2012. március 18-ig, GYED-et kap 2012. március 19-től jelenleg is, és harmadik gyermeke születésének várható ideje 2013. július 31.? Változik a TGYÁS összege, ha a szülés előtt kiveszi a 23 nap szabadságát, amelyre távolléti díjat kap, és utána igényli az ellátást? Mi lesz a későbbiekben a GYED alapja? A dolgozó jelenlegi szerződés szerinti munkabére havi 200 000 forint.
Részlet a válaszból: […]naptári napi összegét a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszerese harmincadrészének figyelembevételével kell megállapítani, ha a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem legalább ennyi.Mivel a dolgozónak egyik időszakban sincs 180 naptári napi jövedelme, ezért a jogosultság kezdőnapján érvényes minimális bér kétszerese alapulvételével kell a terhességi-gyermekágyi segélyének összegét megállapítani (98 000 x 2 = 196 000 : 30 = 6533,33 forint, ennek a 70 százaléka 4573,33 forint).Nincs annak jelentősége, hogy a 23 nap szabadságát a dolgozó igénybe vegye, mert a szerződés szerinti jövedelmének a harmincadrésze a minimálbér kétszeresének harmincadrészét eléri.Ha a gyermek 2013. július 31-én született, és az anya e naptól kérte a terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási díjra 2014. január 15-étől jogosult.Tekintettel arra, hogy a biztosítottnak azért nincs 180 naptári napi jövedelme, mert gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben részesült, az ún. előnyszabály alkalmazásával [Eb-tv. 48. § (5) bek.] a gyermekgondozási díj naptári napi összegét a korábban folyósított ellátás alapját képező összeg figyelembevételével kell megállapítani. Vagyis a terhességi-gyermekágyi segély[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4167

4. találat: GYED alapja

Kérdés: Helyes-e ha a terhességi-gyermekágyi segély összegét a 2010. évi jövedelem alapján számították annak a munkavállalónak az esetében, akinek a folyamatos biztosítási ideje 2006. október 3-án kezdődött, táppénzben részesült 2010. június 22-től 2011. január 9-ig, 2011. január 10-én szült, és ezen időponttól 2011. június 26-ig terhességi-gyermekágyi segélyben részesült, tehát 172 napi jövedelme volt? Mi lesz a GYED alapja, ha az anya 2011. június 27-től igényli az ellátást?
Részlet a válaszból: […]ezért a terhességi-gyermekágyi segélyének naptári napi összegét a jogosultsága kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének harmincadrésze figyelembevételével kell megállapítani. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha a dolgozó jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmét kell figyelembe venni. (Ha pl. az igénylő tényleges jövedelme havi 180 000 forint, akkor a terhességi-gyermekágyi segély összegét a minimálbér kétszeresének harmincadrésze alapján kell megállapítani. Ha az igénylő tényleges jövedelme havi 95 000 forint, akkor a terhességi-gyermekágyi segély összegét a 172 napi jövedelem naptári napi átlaga alapulvételével kell megállapítani.) A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkeresetet a táppénzre vonatkozó rendelkezések, azaz az Eb-tv. 48. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani. Az alap az irányadó időszakban ebben az esetben is a 180 naptári napi jövedelem. Ha az irányadó időszakban nincs az igénylőnek legalább 180 naptári napi jövedelme, akkor a minimálbér figyelembevételével lehet a gyermekgondozási díj összegét megállapítani. Alkalmazni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3482

5. találat: GYED összegének változása

Kérdés: Változik-e a minimálbér emelkedésével a GYED összege annak a kismamának az esetében, akinek a jelenleg folyósított TGYÁS alapját az előző ellátásából állapították meg, ami a minimálbér kétszeresének a harmincadrésze, azaz 2010-ben napi bruttó 4900 forint volt?
Részlet a válaszból: […]érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani. A 2011. évben érvényes összeghatár figyelembevételével kizárólag akkor kell a gyermekgondozási díj összegét újra megállapítani, ha a gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkereset a biztosított által elért tényleges pénzbeli egészségbiztosítási
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3362
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,